Založ si blog

História z budúcnosti

Matovičová vláda uvažovala o odkúpení vzorca na odstránenie chudoby, ale ÚŠS odmietla tento vzorec predať.

O tom kto sme, nerozhoduje vzdelanie, bohatstvo, vzhľad alebo talent……., ale spôsob , ako sa chováme k ostatným.

Nie je možné obchodovať so životmi občanov – voličov. Je na rozhodnutí občanov, či chcú alebo nechcú vymanenie sa z blížiaceho sa otroctva.

Všetci voliči majú plno rečí o referende alebo o slobode, o priamej demokracií a platoch ( bez fyzickej práce) alebo o predčasných voľbách a volebných okrskoch. Nikto sa nezamýšľal, čo to znamená spájať sily, zahodiť ego a bojovať spoločne za vyššie ciele. Ešte aj na spoločných stretnutiach sa predstavitelia zastupujúcich skupín osočujú, ohovárajú alebo špinia urážkami pred ostatnou verejnosťou, hoci sa stretli za účelom ,, každý sme iný, ale niečo máme spoločné“. Len to spoločné nevedia otvorene povedať a spojiť pre potreby občanov.

Je to stále o falošnosti usporiadateľov , ktorí nedokážu otvorene občanom na stretnutiach vysvetliť: ,, prečo chceme , aby ste sa zúčastnili v takom veľkom počte“ ? Kto z organizátorov prezradí občanom na hocijakom proteste, chceme vás do strany, chceme vaše podpisy, chceme vaše hlasy , potrebujeme váš súhlas? Ale , čo potom, ak na takéto podmienky občan zareaguje bude pre občana splnené a zrealizované, keď nikto nerozpráva ako to urobia, ale rozprávajú rovnako , ako všetci, čo dosiahli víťazstvá a potom sa už občanom nedokázali venovať, pretože energia na plnenie sľubov vyhasla vždy po voľbách a získaní víťazných pozícií ???

Video:

Uverejnil používateľ Jozef Chlebík Sobota 26. septembra 2020

Fakty:

Ústavný súd nestanovuje diagnózy ale vydáva rozhodnutia. Volebný proces rozhodne nebol po stránke ústavnosti úplne čistý. Čaputová sa ujala prezidentských právomocí (bola inaugurovaná) bez riadneho osvedčenia právoplatnosti volieb ÚS, tak ako to ukladá zákon. Tento protiústavný stav vytvoril Kiska, pretože znefunkčnil Ústavný súd, nebol v čase volieb úplný a nemohol rozhodnúť. Rozhodol tak až po inaugurácii, keď ho Čaputová doplnila. V takom prípade, ak bol zvolený nový prezident, ale ešte nezložil sľub, alebo ak prezident nemôže svoju funkciu vykonávať pre závažné dôvody (a neosvedčenie výsledkov volieb ústavným súdom pred inauguráciou takým dôvodom je), vymedzené oprávnenia prezidenta prechádzajú na vládu Slovenskej republiky. Vláda môže v takom prípade poveriť svojho predsedu vykonávaním niektorých právomocí prezidenta …..

…. . Niektoré oprávnenia prezidenta prechádzajú v tom čase na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Z toho vyplýva, že prezidentka v tom čase nemala právomoc rozhodovať o chýbajúcich sudcoch, táto právomoc mala byť prenesená na vládu alebo na parlament. Toto čo uvádzam, ale nebolo predmetom Harabinovho podania. Harabin predkladal sťažnosť na volebný proces súvisiaci s Mistríkovým odstúpením z kampane v prospech Čaputovej a tam neprebehlo ani riadne vyšetrenie, ani Harabin nepredložil dostatočné dôkazy a preto ÚS rozhodol tak ako rozhodol.

…strana OĽANO neexistuje, zanikla 20.11. 2019.

Remišová o členskej základni OĽANO

https://www.youtube.com/watch?v=NDRsZkHRSWc

Matovič vstupoval do volieb podvodným spôsobom. Kvázi strana OĽaNO nespĺňa zákonné podmienky pre registráciu a ani ich nikdy nespĺňala. Stranu registroval Lipšic v rozpore so zákonom ako minister vnútra vlády Radičovej. Nespĺňala podmienky ani pred novelou zákona o politických stranách a nespĺňa ich ani teraz, starý aj novelizovaný zákon vyžadoval stanovy strany, členskú základňu, evidenciu členskej základne a volené orgány strany na rôznych úrovniach riadenia strany. Dodnes nič také v štruktúrach tohto zoskupenia neexistuje.

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/53114… …..

…. Kvázi strana OĽANO už nejaký čas neexistuje. Pod názvom OĽANO bola zaregistrovaná do 20.11.2019. Strana sa premenovala a je zaregistrovaná pod iným názvom, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA

https://ives.minv.sk/rez/registre/pages/deta…

Táto manipulácia verejnosti je zrejmá aj z portálu strany, na ktorom nie registrovaný názov strany ale pôvodný

https://www.obycajniludia.sk/

a kde nenájdete ani zmienku o tom, že jej súčasťou sú ďalšie tri strany, s ktorými sa zlúčila. Zároveň jen tu porušený zákon o politických stranách. Strany NOVA, KÚ a ZMENA ZDOLA majú dvojitú registráciu, čo je v rozpore so zákonom o politických stranách

https://ives.minv.sk/rez/registre/pages/deta… https://ives.minv.sk/rez/registre/pages/deta… https://ives.minv.sk/rez/registre/pages/deta… ….

…. Politické zoskupenie OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA je zložené zo zástupcov štyroch rôznych strán, a do volieb išli ako jeden politický subjekt vzniknuvší zlúčením štyroch strán, nie ako koalícia viacerých strán, tak ako to vyžaduje volebný zákon u samostatne registrovaných strán. Zástupcovia strán, ktoré sa neprihlásili do volieb samostatne a ani nešli do volieb ako koalícia, tak ako to vyžaduje zákon, ale ako nový politický subjekt, zaregistrovaný pod názvom OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA a súčasne sú zaregistrované dvakrát, raz spoločne s OĽANO a druhýkrát samostatne, obišli zákon o politických stranách aj volebný zákon, je to volebný podvod par excellence.

Príležitosť a realita :

https://www.mobbing-bossing.eu/

Video:

Uverejnil používateľ Jozef Chlebík Sobota 26. septembra 2020

Ak  vyhrá voľby strana Únia Štátnej Starostlivosti, tak  to , čo tu vlády sľubovali , sa po legislatívnej úprave tohto zákona veľmi zmení a týždeň, ktorý sa zapíše do histórie, bude o tom, že denne bude uväznených 400 tisíc ľudí, ktorí majú podiel na rozkrádaní  Slovenska, vraždení  občanov a kolaborácií so systémom proti ľudskosti. *

A preto môže mať niekto aj názor , že :

* https://volajte112.blog.pravda.sk/2020/05/15/ked-sa-z-vrahov-stavaju-obete-treba-robit-zmeny-na-svete/

* https://volajte112.blog.pravda.sk/2020/06/03/11-bod-programove-vyhlasenie-vlady-podla-potrieb-obcanov/

* https://volajte112.blog.pravda.sk/2020/06/02/10-bod-programove-vyhlasenie-vlady-podla-potrieb-obcanov/

 

https://volajte112.blog.pravda.sk/2020/04/11/matovicova-vlada-uvazuje-ako-xxiv-diel-niccolo-machiavelli/

https://volajte112.blog.pravda.sk/2020/05/06/male-ryby-ako-kocner-sudcovia-su-uz-na-odstrel-ale-co-velke-ryby/

 

*Aby sa mohol naplniť volebný program akejkoľvek politickej strany, treba obnoviť zákon 33/1948 Zb. zo dňa 31. decembra 1948

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1948/33/19480402.html, 33/1948 Zb.

Čl. II.

  • 1

Na Slovensku  sa obnovuje účinnosť nariadenia Slovenskej národnej rady zo dňa 31. decembra 1948, č. 33 Zb. n. SNR vo znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, o potrestanie fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva (ďalej nariadenie o ľudovom súdnictve) s týmito zmenami a doplnkami: ( doplniť presné znenie významov fašista, zločinec, okupant, zradca a kolaborant)

 

a)

Konať hlavné pojednávanie o činoch trestných podľa nariadenia o ľudovom súdnictve a rozhodovať o návrhoch na obnovu trestného konania prislúcha výlučne ľudovému súdu.

b)

Ľudový súd súdi v trojčlenných senátoch, zložených z predsedu, ktorý je sudca z povolania, a z dvoch sudcov z ľudu.

c)

Ak skončilo predchádzajúce rozhodnutie rozsudkom, súdia v senátoch päťčlenných, zložených z predsedu, ktorý je sudca z povolania, a zo štyroch sudcov z ľudu.

d)( upraviť podľa vízie ÚŠS- minister ľudských práv, súdy len okresné a podliehajú Úradu štátnej starostlivosti, ktorá nahrádza NRSR)

Ľudové súdy sa zriaďujú v sídlach krajských súdov; ich prednostov, námestníkov a sudcov z povolania ustanovuje na návrh povereníka spravodlivosti minister spravodlivosti zo sudcov v činnej službe. Sudcov z ľudu menuje povereník spravodlivosti zo zoznamov, zostavených okresnými národnými výbormi (správnymi komisiami).

e)(verejných obžalobcov nahrádza referendum, ktoré je po každom verejnom pojednávaní – podľa vízie ÚŠS)

Verejných obžalobcov ľudových súdov menuje minister spravodlivosti na návrh povereníka spravodlivosti zo štátnych zástupcov, zo sudcov v činnej službe alebo z osôb zapísaných v zozname advokátov.

f)

O trestnom konaní platia ustanovenia Trestného poriadku (zák. č. XXXIII/1896) s tou odchýlkou, že sa proti rozhodnutia ľudových súdov nepripúšťa riadny opravný prostriedok.( podľa vízie ÚŠS – doživotie vinník a rodina alebo trest smrti vinník a 25 rokov- doživotie rodina)

  • 2

Konanie pre činy trestné podľa nariadenia o ľudovom súdnictve, ktoré bolo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona právoplatne ukončené, možno na návrh verejného obžalobcu zaviesť alebo v ňom pokračovať aj bez podmienok a formálností obnovy.( podľa vízie ÚŠS- bez nároku na obnovu konania a amnestie)

  • 3

Trest smrti uložený ľudovým súdom vykoná sa do dvoch hodín po vyhlásení rozsudku. Na výslovnú žiadosť odsúdeného môže byť lehota predĺžená o ďalšiu hodinu. Ak sa konalo konanie v neprítomnosti obžalovaného, vykoná sa trest smrti do 24 hodín po dopadnutí odsúdeného. Výkon trestu treba však na primeraný čas odložiť, ak to žiada verejný obžalobca z dôležitého verejného záujmu. (podľa vízie ÚŠS – v bode ,,e“)

video:

 

Uverejnil používateľ Jozef Chlebík Sobota 26. septembra 2020

Vízia pre Slovensko alebo všetko sa dá, ak sa chce!

video:

Uverejnil používateľ Jozef Chlebík Pondelok 15. júna 2020

 

Založme si politickú stranu alebo potrebujeme politické strany a politiku?

Matovičov detektor lži

Ústavný súd zažije malé úpravy : ústavní sudcovia skončia vo väzbe?

Niekde si možno občania chránia, čo spoločne v štáte dosiahli, ale na Slovensku Slovák ukradne, čo vidí.

Daň z vojny a z nezamestnanosti

01.10.2022

Poďme zrušiť systém a našepkať politikom, aby najskôr mysleli na občanov a potom špekulovali nad hlúpymi nápadmi, ktoré sú zamerané proti občanom. Porušovanie európskeho priestoru bez hraníc (Schengenská dohoda) ohrozuje v dnešnej dobe občanov Európskej únie a najviac škodí Slovensku. Preto, by sa mali politici, ktorí už sú dlhodobo v parlamente bez [...]

List generálnemu prokurátorovi vec: Právoplatnosť nie jednej, ale všetkých politických strán(sú neplatné)

04.09.2022

Vec: . Právoplatnosť nie jednej, ale všetkých politických strán(sú neplatné) Vážený generálny prokurátor Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD.obraciam sa na Vás s pochvalou, pretože vidím, ako sa snažia do Vás útočiť a nedovolia Vám , aby Ste svoju funkciu vykonával spravodlivo a čestne, a to bez vydierania a mediálnych útokov na Vašu osobu. Nie je to tak dávno, [...]

Kto zachráni Slovensko?

24.04.2022

Krotiť hnev,je horšie, ako hľadať po dlhom hladovaní obživu! Prečo všetci tak nenávidia už toľko storočí Židov ? Čo je to za národ, ktorý sa nevie spamätať a brániť ( myslím náš) ? Teraz môžete rozmýšľať prečo a ako žijem a prečo tak žijem, ale pokiaľ nepoznáte príčinu a nebudete po nej pátrať, zaslúžite si to lebo ste falošní! Odsúdili fašisti [...]

tulene tuleň

Na pobrežie Kaspického mora vyplavilo až 1700 mŕtvych tuleňov

04.12.2022 22:15

Populácia týchto tuleňov klesla za posledné storočie o približne 90 percent, stávajú sa obeťami únikov ropy, pytliactva a nadmerného lovu.

Nehoda vozidla s nelegálnimi migrantmi

Pri tragickej nehode v Tornali vyhasli štyri životy

04.12.2022 21:20

K dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel došlo podvečer na ceste v Behynciach, časti Tornale.

vojaci ukrajinskí českí

Ukrajinskí vojaci už dorazili do Česka. Armáda im pomôže s výcvikom

04.12.2022 19:35

Podľa českej ministerky obrany je prioritou pomoc s výcvikom v záujme úspešného boja proti ruskému agresorovi.

Bratislava Vianočné Trhy Rozsvietenie Strom BAX

Hygienici upozorňujú, čo si všímať v stánkoch na vianočných trhoch

04.12.2022 19:05

Dôležitá je čistota pomôcok, vhodná ochrana vystavených nebalených pokrmov, či používanie jednorazových rukavíc.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 474
Celková čítanosť: 6632351x
Priemerná čítanosť článkov: 13992x

Autor blogu

Kategórie