Založ si blog

Spojme sa a vyhráme všetci 20. diel

Ak  vyhrá voľby strana Únia Štátnej Starostlivosti, tak to , čo tu vlády sľubovali , sa po legislatívnej úprave (zákon 33/1948 Zb. ) tohto zákona veľmi zmení a týždeň, ktorý sa zapíše do histórie, bude o tom, že denne bude uväznených 400 tisíc ľudí, ktorí majú podiel na rozkrádaní  Slovenska, vraždení  občanov a kolaborácií so systémom proti ľudskosti. *

A preto môže mať niekto aj názor , že :

Nebudem voliť Chlebíka ! Veď on sám tvrdí : Nemusíte , ale analyzujte si volebné programy politických strán, aby ste vedeli, koho je to chyba, že sa k moci dostali a zas , čo sľúbili , to nesplnili! Voľte  tú politickú stranu , kde uvidíte JUDr.Máriu Ritomskú. Tam je istá náprava, tam sa myslí na každého občana.

Je nová slovenská vláda banda plagiátorských šašov a klamárov ?

Spojme sa a vyhráme všetci 16. diel

K tomu je potrebné prijať obrovské množstvo zodpovednosti a tú ľudia nechcú- boja sa jej, lebo už je v nich viac zla ako dobra, preto je vízia založená na myšlienke humánnej ekonomiky: hriechom hriech napraviť.

Európskou Úniou sa prehnala správa o obavách rozpadu EU, ale aj o novej konfederácii krajín EU, kde sa objavila vízia novej spoločnosti Juraja Chlebíka.

Tento občan SR by veľmi vážne ohrozil oligarchov a naštartoval ,, Nový a veľmi rýchly, ucelený REŠTART celej EU“.

Ak by to občania po prečítaní začali chápať, tak tento program by vo veľmi krátkom období predbehol minimálne o 50 rokov modernizáciu nie len v SR, ale aj všade vo svete.

Toto nové, ešte nepomenované spoločenské zriadenie, by zjednotilo spoločenstvo ľudí v celej Európe a  sa stalo najmodernejším svetovým útvarom.

V politických kruhoch sa uvažuje o zvýšenej pozornosti, preto že tento krok by zaznamenal v epoche dejín katastrofu a ľudia by mohli Juraja Chlebíka začať vnímať ako Ježiša Krista. Preto sa nevedia  politických kruhoch  rozhodnúť.

Na šťastie v domácej krajine sa Juraj Ch. stal sledovaným a zistilo sa, že nepohodlným aj vo vlastných kruhoch. Táto situácia zatiaľ nahráva do kariet oligarchom aj na domácej pôde SR a nie len v EU a zúfalo hľadajú riešenia.

Pretekanie politických strán  v SR a ich sledovanie si všetkého, čo sa deje vo svete, ale sa nedá okamžite riešiť nezbadali, že svet si všimol, čo sa deje u nich na domácej pôde a riešiť sa dá.

Odpoveď J.Ch.

Starí ekonómovia sú aj za, aj proti, lebo nedokážu si predstaviť niečo, čo by fungovalo – nič si z toho nerobím, viem ako by to mohlo fungovať a veľmi rýchlo: ľudia myslia sebecky a to ich brzdí a preto je utópiou práve ich myslenie.

K tomu je potrebné prijať obrovské množstvo zodpovednosti a tú ľudia nechcú- boja sa jej, lebo už je v nich viac zla ako dobra, preto je vízia založená na myšlienke humánnej ekonomiky: hriechom hriech napraviť.

Spojme sa a vyhráme všetci 17. diel

Spojme sa a vyhráme všetci 18. diel

Prečo je to pre niekoho utópia?

 Lebo stovky rokov si všetci myslia, že investovať treba do drahých kameňov, zlata, diamantov a zabudli na to najcennejšie ľudský um, vzdelanie, ľudská práca, cit a láska a spolunažívanie. Kto chce šíriť zlo, musí vyvolať dojem niečo vlastniť a niekoho ovládať. 

Juraj Chlebík je tŕň v oku Európskej Únie?

Keď vieme, že má prísť digitálna mena, prečo sa neodtrhneme s myšlienkami dopredu a nezabezpečíme si vlastné gazdovanie?  Tak sa nikdy nebudeme zadlžovať a budeme odborne vedieť gazdovať samostatne a hlavne štáty EU nás veľmi radi budú kopírovať. Veď sa zabezpečí dôstojný život všetkým občanom EU a vyradíme tak skorumpovaných oligarchov.

Spojme sa a vyhráme všetci 15. diel

*

Keď sa z vrahov stávajú obete , treba robiť zmeny ( na svete) !

11. bod . . Programové vyhlásenie Vlády podľa potrieb občanov

10. bod . . Programové vyhlásenie Vlády podľa potrieb občanov

Matovičova vláda uvažuje ako XXIV. diel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niccoló Machiavelli?

Malé ryby ako Kočner, sudcovia, sú už na , , odstrel“ , ale čo veľké ryby ?

Ak  vyhrá voľby strana Únia Štátnej Starostlivosti, tak to , čo tu vlády sľubovali , sa po legislatívnej úprave tohto zákona veľmi zmení a týždeň, ktorý sa zapíše do histórie, bude o tom, že denne bude uväznených 400 tisíc ľudí, ktorí majú podiel na rozkrádaní  Slovenska, vraždení  občanov a kolaborácií so systémom proti ľudskosti. *

*Aby sa mohol naplniť volebný program akejkoľvek politickej strany, treba obnoviť zákon 33/1948 Zb. zo dňa 31. decembra 1948

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1948/33/19480402.html, 33/1948 Zb.

Čl. II.

  • 1

Na Slovensku  sa obnovuje účinnosť nariadenia Slovenskej národnej rady zo dňa 31. decembra 1948, č. 33 Zb. n. SNR vo znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, o potrestanie fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva (ďalej nariadenie o ľudovom súdnictve) s týmito zmenami a doplnkami: ( doplniť presné znenie významov fašista, zločinec, okupant, zradca a kolaborant)

 

a)

Konať hlavné pojednávanie o činoch trestných podľa nariadenia o ľudovom súdnictve a rozhodovať o návrhoch na obnovu trestného konania prislúcha výlučne ľudovému súdu.

b)

Ľudový súd súdi v trojčlenných senátoch, zložených z predsedu, ktorý je sudca z povolania, a z dvoch sudcov z ľudu.

c)

Ak skončilo predchádzajúce rozhodnutie rozsudkom, súdia v senátoch päťčlenných, zložených z predsedu, ktorý je sudca z povolania, a zo štyroch sudcov z ľudu.

d)( upraviť podľa vízie ÚŠS- minister ľudských práv, súdy len okresné a podliehajú Úradu štátnej starostlivosti, ktorá nahrádza NRSR)

Ľudové súdy sa zriaďujú v sídlach krajských súdov; ich prednostov, námestníkov a sudcov z povolania ustanovuje na návrh povereníka spravodlivosti minister spravodlivosti zo sudcov v činnej službe. Sudcov z ľudu menuje povereník spravodlivosti zo zoznamov, zostavených okresnými národnými výbormi (správnymi komisiami).

e)(verejných obžalobcov nahrádza referendum, ktoré je po každom verejnom pojednávaní – podľa vízie ÚŠS)

Verejných obžalobcov ľudových súdov menuje minister spravodlivosti na návrh povereníka spravodlivosti zo štátnych zástupcov, zo sudcov v činnej službe alebo z osôb zapísaných v zozname advokátov.

f)

O trestnom konaní platia ustanovenia Trestného poriadku (zák. č. XXXIII/1896) s tou odchýlkou, že sa proti rozhodnutia ľudových súdov nepripúšťa riadny opravný prostriedok.( podľa vízie ÚŠS – doživotie vinník a rodina alebo trest smrti vinník a 25 rokov- doživotie rodina)

  • 2

Konanie pre činy trestné podľa nariadenia o ľudovom súdnictve, ktoré bolo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona právoplatne ukončené, možno na návrh verejného obžalobcu zaviesť alebo v ňom pokračovať aj bez podmienok a formálností obnovy.( podľa vízie ÚŠS- bez nároku na obnovu konania a amnestie)

  • 3

Trest smrti uložený ľudovým súdom vykoná sa do dvoch hodín po vyhlásení rozsudku. Na výslovnú žiadosť odsúdeného môže byť lehota predĺžená o ďalšiu hodinu. Ak sa konalo konanie v neprítomnosti obžalovaného, vykoná sa trest smrti do 24 hodín po dopadnutí odsúdeného. Výkon trestu treba však na primeraný čas odložiť, ak to žiada verejný obžalobca z dôležitého verejného záujmu. (podľa vízie ÚŠS – v bode ,,e“)

Ústavný súd zažije malé úpravy : ústavní sudcovia skončia vo väzbe?

https://tadesco.org/metody-tajnych-sluzeb-vyuzivane-k-rozvraceni-vlasteneckych-scen-v-eu/?fbclid=IwAR0KfeAbP1zLGCZwoBWgRzzVddTepRxkfU9wn1_vvRI83aeBu5IWcF-XxIA

video:

Akcia Dobytkár pokračuje, NAKA hľadala dokumenty aj v sídle SBS Bonul

Akcia Dobytkár pokračuje, NAKA hľadala dokumenty aj v sídle SBS BonulVyšetrovanie korupcie a úplatkov pri agrodotáciách v Pôdohospodárskej platobnej agentúre má pokračovanie. Za nitrianskou súkromnou bezpečnostnou službou Bonul stojí rodina Bödörovcov. Policajti hľadali dôkazy, ktoré súvisia s praním špinavých peňazí. Podľa medializovaných informácií je medzi ďalšími obvinenými aj Norbert Bödör.Jana Obrancová a Peter Žatko

Uverejnil používateľ Správy RTVS Piatok 3. júla 2020

Kedy sa konečne klamlivé média zamerajú na to, že podvodník a klamár Matovič, Záborská a Budaj oklamali pri voľbách voličov? ? ?

Najväčšiu , ,špinu za nechtami“ majú mediálni konšpirátori a samotné média!

Krčma, pohostinstvo a obdivovatelia

03.02.2023

Nech je jasno v židovskej otázke! Naša verejnosť v týchto mesiacoch zaujíma sa najmä o otázku židovstva a žiada si vedieť, aké má byť stanovisko katolíka pri riešení tejto otázky. Považujeme preto za užitočné označiť niektoré zásady, ktoré sa vzťahujú na nastolenú otázku. I. Vznešené poslanie určil Boh národu židovskému v Starom zákone. Vyvolil si ho zo [...]

Je polovica sveta dlžná Rusku za svoju existenciu?

30.01.2023

Fínsky bloger šokoval Facebook, keď zverejnil tento článok: Pýtate sa na výsledky ruskej „agresie“? Sú nasledovné: polovica Európy a časť Ázie získala svoju štátnosť z rúk tohto konkrétneho štátu. Pripomeňme si, kto presne: – Fínsko v rokoch 1802 a 1918 .. (do roku 1802 nikdy nemalo vlastný štát). – Lotyšsko v roku 1918 (do roku 1918 nikdy nemalo [...]

Daň z vojny a z nezamestnanosti

01.10.2022

Poďme zrušiť systém a našepkať politikom, aby najskôr mysleli na občanov a potom špekulovali nad hlúpymi nápadmi, ktoré sú zamerané proti občanom. Porušovanie európskeho priestoru bez hraníc (Schengenská dohoda) ohrozuje v dnešnej dobe občanov Európskej únie a najviac škodí Slovensku. Preto, by sa mali politici, ktorí už sú dlhodobo v parlamente bez [...]

Turecko  Zemetrasenie ruiny

Počty obetí po zemetrasení neustále pribúdajú, záchranári pracujú v mrazoch deň noc

08.02.2023 07:30, aktualizované: 08:01

Zemetrasenie v Turecku a Sýrii si vyžiadalo už viac ako 8 700 obetí a ďalšie desaťtisíce zranených.

State of the Union, správa o stave únie, Joe Biden

Biden o stave únie: Sme jediná krajina, ktorá z každej krízy vyšla silnejšia

08.02.2023 06:19

Americký prezident: "Tu je moja správa o stave únie: Pretože duch tohto národa je silný, pretože občania tohto štátu sú silní, aj Únia je silná".

SR NRSR 79. schôdza vláda nedôvera rokovanie BAX

Blázon Matovič či psychiatria v parlamente? Politici svojimi výrokmi ubližujú ľuďom s duševnými chorobami

08.02.2023 06:05

Predsudky, hanba a znevažovanie spojené s psychickými chorobami sú u nás silno zakorenené a prispievajú k tomu aj politici.

State of the Union What to Watch

ONLINE: Biden: Zjednotili sme NATO a postavili sa Putinovej agresii

08.02.2023 06:00, aktualizované: 08:15

Joe Biden sa v posolstve o stave únie dotkol aj situácie na Ukrajine: Viedli sme, zjednotli sme NATO, vytvorili globálnu koalíciu a postavili sa Putinovi.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 476
Celková čítanosť: 6929807x
Priemerná čítanosť článkov: 14558x

Autor blogu

Kategórie