Založ si blog

Spojme sa a vyhráme všetci 20. diel

Ak  vyhrá voľby strana Únia Štátnej Starostlivosti, tak to , čo tu vlády sľubovali , sa po legislatívnej úprave (zákon 33/1948 Zb. ) tohto zákona veľmi zmení a týždeň, ktorý sa zapíše do histórie, bude o tom, že denne bude uväznených 400 tisíc ľudí, ktorí majú podiel na rozkrádaní  Slovenska, vraždení  občanov a kolaborácií so systémom proti ľudskosti. *

A preto môže mať niekto aj názor , že :

Nebudem voliť Chlebíka ! Veď on sám tvrdí : Nemusíte , ale analyzujte si volebné programy politických strán, aby ste vedeli, koho je to chyba, že sa k moci dostali a zas , čo sľúbili , to nesplnili! Voľte  tú politickú stranu , kde uvidíte JUDr.Máriu Ritomskú. Tam je istá náprava, tam sa myslí na každého občana.

Je nová slovenská vláda banda plagiátorských šašov a klamárov ?

Spojme sa a vyhráme všetci 16. diel

K tomu je potrebné prijať obrovské množstvo zodpovednosti a tú ľudia nechcú- boja sa jej, lebo už je v nich viac zla ako dobra, preto je vízia založená na myšlienke humánnej ekonomiky: hriechom hriech napraviť.

Európskou Úniou sa prehnala správa o obavách rozpadu EU, ale aj o novej konfederácii krajín EU, kde sa objavila vízia novej spoločnosti Juraja Chlebíka.

Tento občan SR by veľmi vážne ohrozil oligarchov a naštartoval ,, Nový a veľmi rýchly, ucelený REŠTART celej EU“.

Ak by to občania po prečítaní začali chápať, tak tento program by vo veľmi krátkom období predbehol minimálne o 50 rokov modernizáciu nie len v SR, ale aj všade vo svete.

Toto nové, ešte nepomenované spoločenské zriadenie, by zjednotilo spoločenstvo ľudí v celej Európe a  sa stalo najmodernejším svetovým útvarom.

V politických kruhoch sa uvažuje o zvýšenej pozornosti, preto že tento krok by zaznamenal v epoche dejín katastrofu a ľudia by mohli Juraja Chlebíka začať vnímať ako Ježiša Krista. Preto sa nevedia  politických kruhoch  rozhodnúť.

Na šťastie v domácej krajine sa Juraj Ch. stal sledovaným a zistilo sa, že nepohodlným aj vo vlastných kruhoch. Táto situácia zatiaľ nahráva do kariet oligarchom aj na domácej pôde SR a nie len v EU a zúfalo hľadajú riešenia.

Pretekanie politických strán  v SR a ich sledovanie si všetkého, čo sa deje vo svete, ale sa nedá okamžite riešiť nezbadali, že svet si všimol, čo sa deje u nich na domácej pôde a riešiť sa dá.

Odpoveď J.Ch.

Starí ekonómovia sú aj za, aj proti, lebo nedokážu si predstaviť niečo, čo by fungovalo – nič si z toho nerobím, viem ako by to mohlo fungovať a veľmi rýchlo: ľudia myslia sebecky a to ich brzdí a preto je utópiou práve ich myslenie.

K tomu je potrebné prijať obrovské množstvo zodpovednosti a tú ľudia nechcú- boja sa jej, lebo už je v nich viac zla ako dobra, preto je vízia založená na myšlienke humánnej ekonomiky: hriechom hriech napraviť.

Spojme sa a vyhráme všetci 17. diel

Spojme sa a vyhráme všetci 18. diel

Prečo je to pre niekoho utópia?

 Lebo stovky rokov si všetci myslia, že investovať treba do drahých kameňov, zlata, diamantov a zabudli na to najcennejšie ľudský um, vzdelanie, ľudská práca, cit a láska a spolunažívanie. Kto chce šíriť zlo, musí vyvolať dojem niečo vlastniť a niekoho ovládať. 

Juraj Chlebík je tŕň v oku Európskej Únie?

Keď vieme, že má prísť digitálna mena, prečo sa neodtrhneme s myšlienkami dopredu a nezabezpečíme si vlastné gazdovanie?  Tak sa nikdy nebudeme zadlžovať a budeme odborne vedieť gazdovať samostatne a hlavne štáty EU nás veľmi radi budú kopírovať. Veď sa zabezpečí dôstojný život všetkým občanom EU a vyradíme tak skorumpovaných oligarchov.

Spojme sa a vyhráme všetci 15. diel

*

Keď sa z vrahov stávajú obete , treba robiť zmeny ( na svete) !

11. bod . . Programové vyhlásenie Vlády podľa potrieb občanov

10. bod . . Programové vyhlásenie Vlády podľa potrieb občanov

Matovičova vláda uvažuje ako XXIV. diel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niccoló Machiavelli?

Malé ryby ako Kočner, sudcovia, sú už na , , odstrel“ , ale čo veľké ryby ?

Ak  vyhrá voľby strana Únia Štátnej Starostlivosti, tak to , čo tu vlády sľubovali , sa po legislatívnej úprave tohto zákona veľmi zmení a týždeň, ktorý sa zapíše do histórie, bude o tom, že denne bude uväznených 400 tisíc ľudí, ktorí majú podiel na rozkrádaní  Slovenska, vraždení  občanov a kolaborácií so systémom proti ľudskosti. *

*Aby sa mohol naplniť volebný program akejkoľvek politickej strany, treba obnoviť zákon 33/1948 Zb. zo dňa 31. decembra 1948

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1948/33/19480402.html, 33/1948 Zb.

Čl. II.

  • 1

Na Slovensku  sa obnovuje účinnosť nariadenia Slovenskej národnej rady zo dňa 31. decembra 1948, č. 33 Zb. n. SNR vo znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, o potrestanie fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva (ďalej nariadenie o ľudovom súdnictve) s týmito zmenami a doplnkami: ( doplniť presné znenie významov fašista, zločinec, okupant, zradca a kolaborant)

 

a)

Konať hlavné pojednávanie o činoch trestných podľa nariadenia o ľudovom súdnictve a rozhodovať o návrhoch na obnovu trestného konania prislúcha výlučne ľudovému súdu.

b)

Ľudový súd súdi v trojčlenných senátoch, zložených z predsedu, ktorý je sudca z povolania, a z dvoch sudcov z ľudu.

c)

Ak skončilo predchádzajúce rozhodnutie rozsudkom, súdia v senátoch päťčlenných, zložených z predsedu, ktorý je sudca z povolania, a zo štyroch sudcov z ľudu.

d)( upraviť podľa vízie ÚŠS- minister ľudských práv, súdy len okresné a podliehajú Úradu štátnej starostlivosti, ktorá nahrádza NRSR)

Ľudové súdy sa zriaďujú v sídlach krajských súdov; ich prednostov, námestníkov a sudcov z povolania ustanovuje na návrh povereníka spravodlivosti minister spravodlivosti zo sudcov v činnej službe. Sudcov z ľudu menuje povereník spravodlivosti zo zoznamov, zostavených okresnými národnými výbormi (správnymi komisiami).

e)(verejných obžalobcov nahrádza referendum, ktoré je po každom verejnom pojednávaní – podľa vízie ÚŠS)

Verejných obžalobcov ľudových súdov menuje minister spravodlivosti na návrh povereníka spravodlivosti zo štátnych zástupcov, zo sudcov v činnej službe alebo z osôb zapísaných v zozname advokátov.

f)

O trestnom konaní platia ustanovenia Trestného poriadku (zák. č. XXXIII/1896) s tou odchýlkou, že sa proti rozhodnutia ľudových súdov nepripúšťa riadny opravný prostriedok.( podľa vízie ÚŠS – doživotie vinník a rodina alebo trest smrti vinník a 25 rokov- doživotie rodina)

  • 2

Konanie pre činy trestné podľa nariadenia o ľudovom súdnictve, ktoré bolo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona právoplatne ukončené, možno na návrh verejného obžalobcu zaviesť alebo v ňom pokračovať aj bez podmienok a formálností obnovy.( podľa vízie ÚŠS- bez nároku na obnovu konania a amnestie)

  • 3

Trest smrti uložený ľudovým súdom vykoná sa do dvoch hodín po vyhlásení rozsudku. Na výslovnú žiadosť odsúdeného môže byť lehota predĺžená o ďalšiu hodinu. Ak sa konalo konanie v neprítomnosti obžalovaného, vykoná sa trest smrti do 24 hodín po dopadnutí odsúdeného. Výkon trestu treba však na primeraný čas odložiť, ak to žiada verejný obžalobca z dôležitého verejného záujmu. (podľa vízie ÚŠS – v bode ,,e“)

Ústavný súd zažije malé úpravy : ústavní sudcovia skončia vo väzbe?

https://tadesco.org/metody-tajnych-sluzeb-vyuzivane-k-rozvraceni-vlasteneckych-scen-v-eu/?fbclid=IwAR0KfeAbP1zLGCZwoBWgRzzVddTepRxkfU9wn1_vvRI83aeBu5IWcF-XxIA

video:

Akcia Dobytkár pokračuje, NAKA hľadala dokumenty aj v sídle SBS Bonul

Akcia Dobytkár pokračuje, NAKA hľadala dokumenty aj v sídle SBS BonulVyšetrovanie korupcie a úplatkov pri agrodotáciách v Pôdohospodárskej platobnej agentúre má pokračovanie. Za nitrianskou súkromnou bezpečnostnou službou Bonul stojí rodina Bödörovcov. Policajti hľadali dôkazy, ktoré súvisia s praním špinavých peňazí. Podľa medializovaných informácií je medzi ďalšími obvinenými aj Norbert Bödör.Jana Obrancová a Peter Žatko

Uverejnil používateľ Správy RTVS Piatok 3. júla 2020

Kedy sa konečne klamlivé média zamerajú na to, že podvodník a klamár Matovič, Záborská a Budaj oklamali pri voľbách voličov? ? ?

Najväčšiu , ,špinu za nechtami“ majú mediálni konšpirátori a samotné média!

. . . a špirála sa roztáča ! !

25.10.2020

,,…………..NA SLOVENSKU ZAČAL FAŠIZMUS …a špirála sa roztáča !! COVID JEDNOTKA NA ODOBERANIE DETÍ v zložení LEKÁROV FAKULTNEJ NEMOCNICE L. PASTEURA V KOŠICIACH, Rastislavova č. 43 „ZASIAHLA“ !!! https://www.facebook.com/advokatka.sk/videos/832534930831417 Z dôvodu odmietnutia podrobiť sa testu Covid-19, lekári a personál pôrodnice zajali rodičku na [...]

To, tá Lydka a Nevyčerpateľný štátny kapitál

24.10.2020

Dve gorily, Lob, Inng a za nimi Fešáčik vychádzali z chrámu, keď si Fešáčik pri plote všimol škaredého, nízkeho, ryšavého, bradatého a zamračeného starca, ktorý ešte bol podľa šľachovitých rúk pri sile. Starec ho oslovil , či sa odniekade nepoznajú. ,, Nebol si Fešáčik niekedy pri Močiarnych jazerách?“ Fešáčik sa zamyslel a už aj začal mať veľmi divný [...]

Všetko pre občanov – pre ľudí, ale kde sú

23.10.2020

Nehrňte sa do tvorby politických strán alebo ak áno odpovedzte,aby sa potom občania zas nezhromažďovali a nežiadali odvolanie vlády, parlamentu, prezidentky a podobne! Video: video: Uverejnil používateľ Jozef Chlebík Nedeľa 12. júla 2020 fottomateriál archív blogéra: Ako chcete zabezpečiť všetkým občanom na Slovensku prácu? Ako chcete [...]

Virus Outbreak Czech Republic

Český minister zdravotníctva Prymula dostal ochranku, prichádzajú mu vyhrážky

26.10.2020 16:08

Okrem vyhrážok sa minister zdravotníctva zaoberá aj ďalším problémom - odchodom z funkcie.

NAKA

Expríslušníka NAKA obvinili z prijímania úplatku i zneužitia právomoci

26.10.2020 15:24

Obvinený, ktorý už v zložkách polície nepôsobí, sa mal trestnej činnosti dopustiť ako príslušník NAKA v rokoch 2016 a 2017.

China US North Korea

Čína testuje milióny ľudí

26.10.2020 14:53

Jeden prípad viedol k testovaniu miliónov ľudí.

testovanie orava matovič

Na Orave a v Bardejove otestovali vyše 140-tisíc ľudí, 5594 bolo infekčných

26.10.2020 13:44, aktualizované: 17:11

Účasť na testovaní bola približne 91 percent z odhadovanej účasti. Najväčšiu mieru infekčnosti medzi testovanými ľuďmi mal okres Tvrdošín.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 257
Celková čítanosť: 3207160x
Priemerná čítanosť článkov: 12479x

Autor blogu

Kategórie