Založ si blog

AKO? Ako ďalej? Ako ďalej občania?

( Slovenská strana verných Slovensku ) Páčil by sa vám občania takýto názov , aby vás dokázal pritiahnúť a zaujať na aktívnu spoluprácu a akčnú prácu na povznesenie občanov Slovenska na skutočnú Dôstojnú životnú úroveň ? Nie sme a ani nebudeme takí falošní ako sú doteraz všetci politici demokratického Slovenska, ale rázne pritvrdíme a začne od začiatku !

Čo to znamená? ( ..že zo zaťatými zubami a prižmúrenými očami, musíme hrať túto hru so štátnymi orgánmi moci,ktoré nemajú na to kompetenciu, a to preto lebo až keď sa nám to podarí, to môžeme zmeniť. A to sa tým, čo idú dnes do predčasných volieb nikomu nepodarí! Lebo nás zas potrebujú len pred voľbami a potom nebudú mať čas ani záujem na nás občanov!)

1. Vyzbierať 10.000 podpisov na súhlas vzniku politickej strany Slovenská strana verných Slovensku (SsvS)

2. Prísne dodržať zákon 85/2005 o politických stranách a hnutiach

3. Počas zbierania podpisov na súhlas vzniku politickej strany SsvS získavať členov a podľa vzdelania ich zaraďovať do orgánov budúcej politickej strany . To sú minimálne 3 osoby Revízny orgán strany SsvS , minimálne 3 osoby Rozhodcovský orgán strany SsvS , minimálne 9 osôb Hlavný orgán strany SsvS, minimálne 27osôb Výkonný orgán strany SsvS a my, čo sa predtým ako začneme podpisy zbierať, založíme Prípravný výbor strany SsvS . ( Osobne sa všetci členovia stretneme a schválime si potrebné stanovy SsvS ako aj program a predsedov orgánov SsvS, ako aj odovzdanie a registrovanie SsvS a určenie dátumu na 1.Snem SsvS)

4. Po vyzbieraní podpisov na súhlas vzniku politickej strany, kde bude veľmi krátky čas , aby sme to stihli, odovzdáme tieto hárky na MVSr a zároveň nahlásime všetkých členov podľa zákona 85/2005 o politických stranách a hnutiach.

5. Slovenská strana verných Slovensku uskutoční 1.Snem SsvS

—————————————————————————————-

Čo bude potom nasledovať ? Prečítajte si zatiaľ všetko, čo vás zaujíma a dávajte informácie ostatným!

Juraj Chlebík 0902 864 998 – najskôr musím mať váš mobil, aby som vám zdvihol mobil ak chcete volať, tak prv než zavoláte, pošlite mi sms ( volajte od 14 do 18 hodiny) . Uprednostňujem osobné stretnutia so skupinami občanov, ktorí prídu , aby sa niečo dozvedeli a naučili, na pripravovanú 9.konferenciu Inštitútu ochrany ústavných práv, ktorá bude predprípravou na vznik,, Slovenská strana verných Slovensku“ a 1.Snemu SsvS!

 

Vrátia privatizéri polovicu privatizovaného majetku po hĺbkovom audite štátu alebo im štát vezme všetko?

Návrat dopredu!

Ako sa všetci trasú po moci, ale. . .

Digitálna mena – bude treba!

Menová reforma tak či tak príde

Návrat ku , , Korune“ kurzom 30, 126 alebo úplne od nuly a . . . . . . . . . . .

. . . . a je to tu

Povrchnosť pre vrchnosť

1. diel Programové vyhlásenie Vlády podľa potrieb občanov

Organizačná štruktúra , , Nového štátu“ podľa národného programu

5. bod . . Programové vyhlásenie Vlády podľa potrieb občanov

video:

Juraj Chlebík 0902 864 998 – najskôr musím mať váš mobil, aby som vám zdvihol mobil ak chcete volať, tak prv než zavoláte, pošlite mi sms ( volajte od 14 do 18 hodiny) . Uprednostňujem osobné stretnutia so skupinami občanov, ktorí prídu , aby sa niečo dozvedeli a naučili, na pripravovanú 9.konferenciu Inštitútu ochrany ústavných práv, ktorá bude predprípravou na vznik,, Slovenská strana verných Slovensku“ a 1.Snemu SsvS!

Ešte šťastie, že všetko, čo Matovičova vláda prijíma, je neplatné

Kedy sa konečne klamlivé média zamerajú na to, že podvodník a klamár Matovič, Záborská a Budaj oklamali pri voľbách voličov? ? ?

Kto je skutočný „volič“ ?

„Ak by sme pripustili Vašu žalobu, takých žalôb by sme tu mali tisíce“- povedal sudca Murgaš

Každý podnet nedokážeme spracovať do televíznej reportáže

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dokazuje, že pácha trestný čin

Niektoré hlavné myšlienky , máme reálne riešenia na všetko 

Aké sú tarify vzdelanostnej úrovne človeka?

Človek, ktorý nedokončil základné vzdelanie,
má 45 základ na hodinu,
– Ten, čo dokončil základné vzdelanie – má 46 na hodinu
– Ten, čo má strednú školu bez maturity – má 47 na hodinu
– Ten, čo má maturitu, má 48 na hodinu
– Ten, čo má vysokú školu – má 49 na hodinu
– Ten, čo má doktorát a všelijaké nadstavby vzdelanostné, má 50 na hodinu

 

Ako by to v novej spoločnosti vyzeralo na pracovisku počas bežného pracovného mesiaca ?

Bežný pracovný mesiac má 120 pracovných hodín. Maximálny dovolený počet nadčasov je 40 hodín na mesiac. Každý nadčas aj v noci je 50 % príplatok. Dovolenku si musí samostatne nadrobiť, ak chce mesiac dovolenky zamestnanec, musí 3 mesiace potiahnuť po 40 hodín nadčasu. Pri čerpaní dovolenky mu je týchto 120 hodín nadrobených vyplatených aj s nadčasovým príplatkom.

Čo ak spláca nejakú pôžičku, alebo úver?

V novej spoločnosti, sme hovorili, a naďalej tvrdíme, nebudú žiadne úroky a zamestnanec môže splácať pôžičku z nadčasových príplatkov, alebo z nadčasových hodín, záleží o akú sumu pôžičky ide.

Viete uviesť príklad, napr. zamestnanca s maturitou, ktorý napriek tomu, že pracuje v oblasti s človekom, ktorý napr. má neukončenú základnú školu?
Tesne pred dôchodkom si človek s maturitou netrúfol už pokračovať v svojej profesii a bude robiť napr. kopáča kanálov, alebo upratovačku. Rozdiel je v tom, že on bude dostávať príjem podľa vzdelanostnej úrovne. Človek bez základnej školy má 45 na hodinu a človek s maturitou má 48 na hodinu.

Ako je to s odchodom do dôchodku ?

Slovenská strana verných Slovensku má vo svojom programe naplánovaný odchod do dôchodku presne v deň 55. narodenín. Keďže máme v programe zrušenie daní, výška dôchodku, je na úrovni jeho priemerného príjmu za posledné 3 mesiace, podľa vzdelanostnej úrovne.

A čo, keď bude chcieť dôchodca pracovať ďalej?

Najprv si položme otázku, prečo chce dôchodca v dnešnej dobe pracovať ďalej?
Podľa ,,Slovenská strana verných Slovensku“ nebudú dane, iba jedna z prevodu a odchodom na dôchodok ostáva dôchodcovi taký istý dôchodok , ako mal príjem, keď pracoval. Je znížený len o nadčasy, čiže má dôchodok vo výške platu za 120 hodín podľa dosiahnutej vzdelanostnej úrovne a zároveň mu pribúdajú benefity od štátu. Ak by chcel dôchodca pracovať ďalej, má výhodu akurát v tom, že nemusí čas tráviť doma.

Aké benefity máte na mysli pre dôchodcov?

– Ako prvý benefit je, ak žije sám, alebo s partnerkou, a obaja sú dôchodcovia, majú zadarmo inkaso,
– Ako dôchodca má zadarmo Mestskú hromadnú dopravu, zdravotnú starostlivosť, ktorá je pre každého občana zadarmo, má bonus o zdravotnú starostlivosť v prípade núdze /1-4 opatrovatelia, záleží, či chce opatrovateľskú činnosť na určitý čas, alebo na celý deň – podľa zdravotného stavu/
– Podľa zdravotného stavu má nárok na kúpeľnú starostlivosť zdarma jedenkrát ročne.
– V prípade právnej pomoci, má nárok na právne úkony zadarmo /ale iba pre seba/.
– Každý dôchodca, ktorý nemá rodinu, alebo má potrebu nevenovať sa rodine, bude mať od štátu zabezpečený program voľného času.

Slovenská strana verných Slovensku má pre každého občana, ktorý dovŕši 18 rokov a pracuje, vypracovaný program o základnom nepodmienenom príjme. Aký to má vplyv na dôchodcu?

Áno, máte pravdu, ale musím to trošku rozviesť.
A/ 50 % výšky základného nepodmieneného príjmu bude vyplácaný aj osobám, ktorí majú občiansky preukaz, čiže od 15 rokov veku, podmienka je, aby chodili do školy, alebo študovali.
B/ Každý zamestnanec, čiže osoba, ktorá chodí do zamestnania, má základný nepodmienený príjem vo výške 100 %, čo pre začiatok je takto stanovené, teda, keď sa prvýkrát začne občanom vyplácať vo výške 600 na osobu.
C/Dôchodca má tak isto naň nárok. Čo musím ale poznamenať, je, že každý rok sa môže výška základného nepodmieneného príjmu meniť, a to záleží od toho, koľko ľudí bude študovať, vzdelávať sa a pracovať, ako rýchlo dokážeme zaviesť do výroby a do praxe nové technológie., ktoré ľuďom ušetria prácu a pri obmene zamestnanosti pri skoršom odchode do dôchodku a obmene odbornej vzdelanosti, sa môže tento nepodmienený príjem zvyšovať na maximálnu hranicu cca 3000 na osobu, alebo zo 120 hodín mesačne, znížiť pracovný čas, maximálne na 60 hodín za mesiac. O tomto však budú mať ľudia možnosť rozhodovať v referende. To si môžu občania už teraz vypočítať na papieri, čo by sa im viac oplatilo.

Slovenská strana verných Slovensku vo svojom programe rozpráva o odškodnení občanov. O aké odškodnenie ide a v akej výške? Pre koho bude?

Ale toto je možné, až bude mať Slovensko vlastnú banku, NBS je majetkom EuCB, preto treba

4. zrušiť článok 7, odst.2Ústavy Sr

To tiež nie je možné ak sa v parlamente neschváli obnovenie zákona 33 z roku 1948 a hlavne jeho legislatívna úprava, ktorým sa obnovuje účinnosť retribučného dekrétu a nariadenia o ľudovom súdnictve a mení niektoré ich ustanovenia.

Aby mohli občania a daňoví alebo bankoví pracovníci ,bez obav nahlasovať trestnú činnosť, ktorú slepá justícia doteraz nevidela,musí byť tento zákon parlamentne schválený a tak môžu byť nekalí privatizéri potrestaní.

Najskôr musíme získať toľko percent,aby sme výhrou vo voľbách mohli užitočne slúžiť občanom Slovenska!

5. Zaviesť na školách predmet pracovná výuka, aby získali žiaci zručnosť a kondíciu, ale aj prístup k práci a kolektívnej tvorbe.

6. Nevyužité pozemky v mestách dať do prenájmu občanom ako záhrady alebo školám,aby ich ošetrili a obhospodarovali vrámci pracovnej výuky!

7. Pred nástupom do zamestnania ,by sa mal absolvovať povinný kurz – školenie na bezpečnosť pri práci a ochrana zamestnanca pred svojvôlou zamestnávateľa: koelektívna manipulácia a vyhrážky, šikana, osobné útoky a hladanie chýb tam, kde nie sú, ale ja ponižovanie a psychický tlak na zníženie sebavedomia a odbornosti, zanedbávanie odmeňovania a pravidelných platieb……

Nie sme a ani nebudeme takí falošní ako sú doteraz všetci politici demokratického Slovenska, ale rázne pritvrdíme a začne od začiatku !

video:

Ak máme dodržiavať zákon o ochrane prírody – enviromentálny zákon na príkaz Eú, tak nech si Eú uvedomí, že ho okamžite budeme akceptovať, ale nepustíme do Slovenska žiadne kamióny, vlaky, lietadlá, lode, ktoré nemajú ekologický pohon!

,,

Oh, vlastne deklarovať všetko, čo by sa mohlo páčiť voličovi je vo väčšine prípadov založené, síce nie na úprimnom presvedčení, ale na dobre zaplatenom preverenom sociologickom prieskume.

Ponúkajú sa Vám mnohé strany a mnohé osoby. Mnohí sa naučia básničky s predvolebnými sľubmi, mnohých nastajlujú vizážisti, mnohí sa prispôsobia aj rétorikou očakávaniam a začnú používať očakávané slová, zvraty a slang mladých, aby zakryli tie pohnútky a to čo stojí za nimi.

Nedá mi nespomenúť niektoré politické strany ako príklady, ale vopred sa ospravedlňujem každému priaznivcovi akejkoľvek strany, či hnutia, že určite som jeho stranu neopomenul, prípadne nevypichol úmyselne, keďže nejde o analýzu, ale len príklady:

Aký je rozdiel medzi Stranou občianskej ľavice (dnes strana VLASŤ) a Komunistickou stranou Slovenska? Veď aj boľševici môžu byť vlastenci.
Aký je rozdiel medzi stranou 99%-občiansky hlas a stranou SPOLU-občianska demokracia? Veď aj oligarchovia si môžu stranu nazvať podľa vôle a predstierať, že reprezentujú skoro všetkých.
Aký je rozdiel medzi Stranou priateľov vína (dnes Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko) a Stranou občanov Slovenska (dnes SME RODINA)? Veď obe strany boli kúpené za primeranú cenu, či nie?
Aký je rozdiel medzi stranami Paliho Kapurková, veselá politická strana (dnes už zrušená) a OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)? Veď politickú scénu je potrebné oživiť a ľuďom priblížiť.
Aký je rozdiel medzi Slovenským kresťanskodemokratickým hnutím (dnes Kresťanská sociálna únia – v likvidácii) a Nezávislym fórom (dnes Kresťanská únia)?
Aký je rozdiel medzi AGRÁRNOU STRANOU VIDIEKA (dnes DOMA DOBRE) a Politickým hnutím členov JRD (neskôr Hnutie poľnohospodárov Slovenskej republiky, dnes vymazané z registra)?
Aký je rozdiel medzi Liberálnodemokratickou úniou (dnes Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska) a Hnutím za demokraciu (dnes HLAS ĽUDU)?
Aký je rozdiel medzi Pravou Slovenskou národnou stranou (dnes Obyčajní ľudia) a Misiou 21 – Novou kresťanskou demokraciou (neskôr MISIA 21 – Hnutie kresťanskej solidarity, dnes zrušená)?
Aký je rozdiel medzi Magnificat Slovakia (dnes dobrovoľne zrušená)Kresťanskou socialistickou stranou Slovenska (dnes v likvidácii) a stranou Kresťanská demokracia – Život a prosperita (dnes KDŽP – Aliancia za Slovensko)?
Aký je rozdiel medzi stranami Ľudová strana (dnes Ľudová strana Pevnosť Slovensko) a Hnutie za demokratické Slovensko (neskôr Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, dnes zrušená)?
Aký je rozdiel medzi Demokratickou stranou (vymazaná z registra v roku 2006) a Demokratickou strana Slovenska (dnes Demokratická strana)?
Aký je rozdiel medzi Stranou demokratického Slovenska (dnes NÁRODNÁ KOALÍCIA) a Slovenským Hnutím Obrody?
Aký je rozdiel medzi DOBROU VOĽBOU a stranou DOPRAVA (dnes Hlas pravice)?
Aký je rozdiel medzi Demokratickou alianciou Slovenska (dnes Práca slovenského národa) a LIGOU, občiansko-liberálnou stranou (dnes PRIAMA DEMOKRACIA)?
Aký je rozdiel medzi stranami SIEŤ (dnes SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA) a ZA ĽUDÍ?
Aký je rozdiel medzi stranami Socialisti (dnes Slovenská liga) a Socialisti.sk?
Aký je rozdiel medzi Progresívnym Slovenskom a Občianskou konzervatívnou stranou?
Aký je rozdiel medzi Slovenskou demokratickou koalíciou (dnes už zrušená) a Slovenskou demokratickou a kresťanskou úniou (dnes SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana)? Nuž keď predseda slovenskej vlády Dzurinda mohol byť štatutárom SDKÚ – DS a SDK, rokoch 2001-2003 zároveň, prečo by jednotlivé osoby nemohli prejsť x- nástimi stranami, prípadne byť poslancami postupne x-nástich strán?
Aký je rozdiel medzi Demokratickou alianciou Slovenska (dnes Práca slovenského národa) a stranou SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA (neskôr aj Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA a dnes SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov)?
Aký je rozdiel medzi Béčko-Revolučná robotnícka strana (neskôr Živnostenská strana a dnes VZDOR – strana práce) a stranou ÚSVIT?
Aký je rozdiel medzi stranami Národ a Spravodlivosť (dnes Národ a Spravodlivosť – naša strana) a Nezávislosť a Jednota (dnes NAJ – Nezávislosť a Jednota)?
Aký bol rozdiel medzi stranami Slovenská pospolitosť – národná strana (rozpustená Najvyšším súdom SR 14. marca) a Strana kresťanskej demokracie (dnes Slovenský národný kongres – Strana kresťanskej demokracie – v likvidácii)?
Aký bol rozdiel medzi Komunistickou stranou Slovenska (neskôr Stranou demokratickej ľavice, ktorá bola vymazaná v roku 2005) a Stranou demokratickej ľavice (dobrovoľne zrušená v roku 2015)?“

Kedy príde z europarlamentu na Slovensko ďalšia hanblivá správa o spolupráci slovenských europoslancoch

11.06.2024

Bude spoločnou témou pre slovenských europoslancov okamžité odstránenie chudoby na Slovensku ? Spätná väzba – ( čo si občan myslí? ) – ja Ťa volím, Ty mi pomôž ! Koho nám novinári pošlú do Európskeho parlamentu?

Spätná väzba – ( čo si občan myslí? ) – ja Ťa volím, Ty mi pomôž !

09.06.2024

Ak ste sa nestali europoslancami ako ste plánovali , ostala vám chuť pokračovať v tom, čo ste nasľubovali občanom alebo vás to už prešlo? Projekt , , Život v Novom Slovensku“ ? Zmena spoločenského zriadenia na Slovensku na základoch poučenia sa z minulosti a slovenskej , národnej histórie ! Na Slovensko môžeme prijať až 10 miliónov utečencov, ale iba z Afriky! A čo [...]

Na Slovensko môžeme prijať až 10 miliónov utečencov, ale iba z Afriky! A čo s nimi?

05.06.2024

Tretina by boli policajti, tretina by bolo vojsko a tretina by boli stavební robotníci, aby to malo osoh aj pre Slovensko a aj pre bývalé socialistické štáty! Možno by sa vrátili aj naši občania, ktorí odišli poznávať do sveta to, čo nemáme doma a zistia, že už vedia ako to napodobniť a mať tiež. Základ je sa nebáť a konať! [...]

Kongo

Viac ako 80 ľudí zahynulo pri potopení lode na rieke v Kongu

12.06.2024 17:01

Častou príčinou podobných nehôd v Kongu býva preťaženie plavidla.

Kosovo, vojaci, kosovská armáda, Priština

Kosovo si pripomína 25. výročie svojho oslobodenia, keď sa srbské sily stiahli po bombardovaní NATO

12.06.2024 16:35

Pri srbských represiách zomrelo približne 13-tisíc ľudí, väčšinou etnických Albáncov. Zhruba 1 600 ľudí je naďalej nezvestných.

Petr Pavel / Zuzana Čaputová /

Pavel prijal v Prahe Čaputovú, bola to jej posledná zahraničná cesta. Prezradila, čo chce robiť po skončení mandátu

12.06.2024 16:29

Pavel Čaputovej udelí najvyššie české štátne vyznamenanie Rad Bieleho leva.

kalinák

PS a KDH kritizujú časti „lex atentát“, Matovič hovorí o odmene pre Fica za štátne peniaze

12.06.2024 16:21, aktualizované: 16:45

Zákaz zhromaždení by mohol platiť v okruhu 50 metrov od sídla prezidenta či vlády, v prípade Ústavného súdu by to malo byť 100 metrov.