Založ si blog

URSO dalo výpoveď kandidátovi volieb do NRSR počas služobného voľna na volebnú kampaň

Vrátia právnici a advokáti z URSO diplom o dosiahnutom právnickom vzdelaní alebo bude treba urobiť previerku právnej odbornosti aj v celej advokátskej komore, či v justícií?

Kto pôjde sedieť sudkyňa  JUDr. Bieliková alebo advokát JUDr. Kvašňovský ? Za to ako sa uskutočnilo pojednávanie na Okresnom súde Bratislava II. , by mali ísť sedieť nazad do školskej lavice, aby si zopakovali pracovné právo.

 

 

Dôkaz:

ZÁKON 333  z 13. mája 2004 o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky SIEDMA ČASŤ OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE VOLIEB

  • 51

Nároky kandidátov

(1) Okolnosť, že niekto je kandidátom, mu nesmie byť na ujmu v jeho pracovnoprávnych alebo obdobných vzťahoch, alebo štátnozamestnaneckých vzťahoch.

(2) Kandidát má právo, aby mu ten, u koho je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo štátnozamestnaneckom pomere, poskytol pracovné voľno alebo umožnil čerpať dovolenku v rozsahu najmenej 21 dní predo dňom konania volieb.

 

,,….Kto pôjde sedieť sudkyňa  JUDr. Bieliková alebo advokát JUDr. Kvašňovský ? Za to ako sa uskutočnilo pojednávanie dnes na Okresnom súde Bratislava II. , by mali ísť sedieť nazad do školskej lavice, aby si zopakovali pracovné právo.

Dnes 23. 11. 2016 o 9.hodine na Okresnom súde Bratislava II, číslo dverí 105,  sa konalo súdne pojednávanie jedinej osoby na Slovensku, ktorá bojuje za práva občanov na pracoviskách a zápasila zo svojim bývalým zamestnávateľom, ktorý bossingom k podriadeným zamestnancom vytvoril mobbing a v ňom stabilne pokračuje.

Preto táto jediná osoba svojou trpezlivosťou a ctižiadosťou ide príkladom všetkým zamestnancom na Slovensku, aby sa vedeli proti tyranii k zamestnancom a proti účelovým výpovediam od nadriadených zamestnancov u zamestnávateľa brániť, a to už v prvotných príznakoch podozrenia na mobbing a bossing.

Jediný zástanca firemnej  kultúry a pracovnoprávnych vzťahov, jediný zástanca zamestnancov a zamestnanosti na celom Slovensku a jediný garant pracovného práva a Zákonníka práce.

Ako to prebiehalo a o čom to dnes bolo ?

Kvasňovský & Partners: Poskytovanie právnych služieb domácim klientom, klientom so zahraničnou majetkovou účasťou a partnerstvo v medzinárodnej sieti advokátskych kancelárií vrátane cezhraničnej spolupráce kladú vysoké nároky na profesionalitu poskytovaných právnych služieb, ich kvalitu. Ja som však videl dnes na súdnom pojednávaní vysokú neodbornosť a myslím si, že špekulatívnosť, s ktorou za peniaze od svojho klienta ( Ústav na reguláciu sieťových odvetví, ktorý mimochodom má vlastnú právnu kanceláriu a právnikov a peniaze prehajdáka na to, aby si platil súkromnú advokátsku kanceláriu, ktorá musí vyhrať pracovnoprávny spor za každú cenu, len aby nepadol tieň podozrenia na štátnu inštitúciu, kde si robí každý, čo chce a ako chce )

Sudkyňa JUDr. Bieliková si vyhradila na tento pracovnoprávny spor dve hodiny.

Podľa Ústavy SR má právo každý účastník súdneho pojednávania, aby jeho výrok bol zapísaný do zápisnice. Netrpezlivosť sudkyne pri písaní zápisnice po štyridsiatich minútach, bolo vidieť na jej nervozite. Zapisovateľka nestíhala písať, aj keby jej diktovala akokoľvek pomaly slová, ktoré boli dôležité na objasnenie skutkového stavu nesprávne podanej výpovede a celého procesu pred podaním výpovede. Sudkyňa nemala pustený zvukový záznam.

Advokátove rozhovory so svojim koncipientom ju nerušili, ale vibrovanie stíšeného mobilu áno.

Podľa môjho názoru, by toto súdne pojednávanie ani nemuselo byť. Veď zodpovedný človek, ktorý si je vedomí toho, že rozumie svojmu oboru a práci a vidí, že niekto vyslovene trvá na Vašom odchode z pracovného miesta, sa súdi alebo podáva žalobu na zamestnávateľa práve preto, že vidí chyby, nehospodárnosť, neodborné riadenie, či korupciu a cíti týranie vlastného tela po psychickej, či fyzickej stránke. Niekedy to doslova zamestnanec počuje od svojho nadriadeného u svojho zamestnávateľa: ,,Odíďte! Ja Vás tu už nechcem a urobím všetko preto aby ste odišli!“

Keby advokáti  a sudcovia zodpovedne a odborne vykonávali svoje zamestnanie, bol by zamestnávateľ potrestaný alebo ako je v iných krajinách zvykom, odobrala by sa mu licencia a dostal by zákaz činnosti. Nadriadený by mohol dostať aj vysokú finančnú pokutu.

Zamestnanec, by mal vyplatené vysoké odškodnenie a bol by preradený na to isté pracovné miesto, do inej pracovnej skupiny, pod iného nadriadeného zamestnanca. Ale u nás sú nefunkčné úrady práce, inšpektoráty práce, justícia a tiež neodborné riadenia manažmentu, ktorý tu za dvadsaťsedem rokov vplyvom korupcie vznikol a udomácnil sa.

Kvasňovský & Partners:  Nielen vysoká odbornosť a profesionalita, ale aj mlčanlivosť, etika a morálka sú základnými zásadami práce advokátskej kancelárie Kvasňovský & Partners, ktorá je otvorená klientom každej kategórie. Tak na takúto odbornosť mám hneď výrok samotného advokáta JUDr. Miloša Kvasňovského:

,, Ak by ste si prácu našli inde, nerobili by sme vám problémy!“

 Znamená to, že keď si JUDr. Mária Ritomská prácu inde nenašla, tak jej tie problémy na pracovisku naprogramovali ?

Alebo výrok: ,, Pani Ritomská sa už na jednom pojednávaní prezentovala mobbingom a bossingom a bývalý zamestnanec sa nazad do zamestnania nemôže vrátiť lebo ten bosser a mobber tam ešte stále je!“

Vie to, ale peniaze sú pre tohto advokátika dôležitejšie ako samotné právne výroky? 

Sudkyňa podala žalobkyni JUDr. Márii Ritomskej dôkazový materiál argumentov a odpovedí na námietky žalobkyne s otázkou:,, Tento spisový materiál zo dňa 23.09.2016 ste asi neobdržala od advokáta žalovanej strany?“

Kde bola informovanosť zo strany zamestnávateľa, advokáta žalovanej strany či súdu, keď nedali vedieť a neposlali žalobkyni aspoň tri dni vopred, pred dnešným pojednávaním ( t.j. 23.11.2016 ) tieto dôležité listiny?

Akoto, že keď nepochybil zamestnávateľ, neboli tieto listinné dôkazy už zaznamenané pri podávaní samotnej výpovede?

Akoto, že odbory nerokovali o výpovedi, kde údajne išlo o organizačné zmeny vopred a nebola k tomu spísaná zápisnica a poslaná reálna odpoveď pre všetkých zamestnancov, ktorí by mali o tom vedieť a mená, ktorých sa to malo týkať?

Akoto, že nebola ponúknutá iná vhodná práca zamestnancovi od zamestnávateľa?!

Akoto, že ešte aj advokát povie takú sprostosť, aby si zamestnanec hľadal sám prácu?

Ide o štatutára Inštitútu Ochrany Ústavných Práv o JUDr. Máriu Ritomskú, ktorá aj napriek tomu, že už nie je poslankyňou parlamentu, naďalej bojuje proti bezpráviu na pracoviskách. Sledujte ako sa bude vyvíjať tento pracovnoprávny spor a boj za zodpovednosť zamestnávateľov a odbornosť zamestnancov.

http://ritomska.blog.sme.sk/c/438307/monitoring-tabuizovanej-temy.html,

 

Akoto, že jednotný výklad zákona a presná zákonná postupnosť, ktorá ma svoje body a pokyny sa nedodržiava a justícia ju nevie vysvetliť, či v praxi uplatniť a kontrolovať jej dodržiavanie?

http://ritomska.blog.sme.sk/c/399526/skaredy-zamestnavatel.html,

 

To naozaj je treba siahnuť po predmetoch, ktoré naženú strach advokátom a sudcom, aby nezneužívali svoju moc a nejednali proti svojej vôli lebo za všetkým je program nastaveného systému a politika?

http://ritomska.blog.sme.sk/c/394320/monitoring-pracovnych-miest.html,

 

http://ritomska.blog.sme.sk/c/394063/miesto-cinu-pracovisko.html,

Judicial audit public – Justičný audit verejnosťou. Verejnosť v súdnej sieni je zástupca verejnosti za dverami súdnej miestnosti.

 

Toto je to, čo ohrozuje a zároveň kontroluje doteraz zle nastavený systém, súdnu moc. Verejnosť nie je len pár kresiel v súdnej sieni.  Ale verejnosť je pár ľudí, ktorí sedia na týchto pár stoličkách a vedia uplatniť svoju nezávislú moc.

Na súde občan kontroluje súdne pojednávanie. Aspoň si to  myslia občania. Ale moc v konečnom dôsledku sudca dáva na vedomie svojim autoritatívnym postojom.

 

Občania si často neuvedomujú, že nie sú len diváci a ak to sudca  nechce, tak dá vyprázdniť súdnu sieň. To môže, ak je verejnosť hlučná.

Ak máte Ústavu v malíčku alebo poznáte právo, môžete súd prerušiť prihlásením sa a trvať na zápise do práve prebiehajúceho súdneho procesu a upozorniť na práve prebiehajúce súdne pojednávanie, že uplatňujete článok 2 z Ústavy Slovenskej republiky, lebo súd sa uberá nesprávnym smerom a nie je spravodlivý.

Ak sa sudca pokúša namietať, máte právo znova použiť právo z Ústavy Slovenskej republiky a trvať na zápise do protokolu a trvať na kópii zo súdneho pojednávania, ktoré práve prebieha a uplatňovať si z Ústavy Slovenskej republiky článok 2 a na nerešpektovanie ústavného práva súdom požiadať o uplatnenie článku 32 Ústavy Slovenskej republiky.

Verejnosť v súdnej sieni je zástupca verejnosti za dverami súdnej miestnosti.

 

Pretože len ona a Inštitút Ochrany Ústavných Práv, ktorý ak Ste členmi už aj Vy alebo koordinátormi, môže zmeniť tento ,,hnoj a odstrániť nadľudí“ z riadiacich funkcií, ktorí z vlastných komplexov účelovo útočia na poctivých a odborných podriadených zamestnancov u ktoréhokoľvek zamestnávateľa.

Na slovenských pracoviskách pribúdajú denne prípady týraných zamestnancov, ktorí poukazujú svojou odvahou a statočnosťou , na psychický teror na pracovisku, ktorý prežívajú.

Vážení občania, vieme, že máte strach, strach, strach pred mobbérom. Pridajte sa k nám. My ideme ďalej na ceste boja proti zlu. Nebojte sa!  Zlo nám nezmizne šibnutím prútika. TO NIE! Ale , ak sa nebudete brániť, mobbér Vás bude prenasledovať až do smrti! píšte na ioupriesenia@gmail.com .

Video:

https://www.facebook.com/jozef.chlebik.79/videos/1958069977662082

video:

https://www.facebook.com/jozef.chlebik.79/videos/1955724457896634

video:

https://www.facebook.com/jozef.chlebik.79/videos/1956296761172737

https://gaming.youtube.com/watch?v=gSBZBE-IUiM&list=PLKXZkrTxu7H5T6Nl-WMA_E_bJxVWuHjyT&mweb=1,

http://www.ritomska.eu/konferencia-pracovne-sudy-prispevok/,

http://www.databazeknih.cz/knihy/pribehy-z-uradu-prace-220411,

 

A tu je zamestnávateľ a jeho praktiky, ktorý ma bossing a mobbing na pracovisku a nadľudí, čo týrajú zamestnancov a vytvárajú účelové výpovede.

 

http://ritomska.blog.sme.sk/c/391040/pani-ritomska-ak-by-sme-pripustili-vasu-zalobu-takych-zalob-by-sme-tu-mali-tisice.html  ….“

video:

https://www.facebook.com/jozef.chlebik.79/videos/1551160388353045

Načo nám je Inštitút Ochrany Ústavných Práv? (ďalej len IOÚP)

Hurááááááááááá na protesty , ale . .. .. .. .. .. .. .

https://jurajchlebik.blog.sme.sk/c/436206/kvasnovsky-partners-advokatska-kancelaria-law-firm.html

 

https://volajte112.blog.pravda.sk/2020/11/21/povinna-ochrana-dostojneho-zivota-pre-kazdeho-obcana-zijuceho-na-slovensku/

https://volajte112.blog.pravda.sk/2019/12/11/co-pise-judr-maria-ritomska-alebo-je-pravda-ze-ma-na-sebe-medialne-embargo/

https://volajte112.blog.pravda.sk/2020/01/18/holokaust-na-slovenskych-pracoviskach/

https://volajte112.blog.pravda.sk/2020/02/05/v-redakcii-dennika-sme/

https://volajte112.blog.pravda.sk/2020/03/20/zabezpeci-vlada-pana-matovica-platy-pracu-dostojny-zivot-aj-obcanom-volicom/

https://jurajchlebik.blog.sme.sk/c/465123/odborna-previerka-advokatov-a-pravnikov-na-urso.html

Matovič a jeho fašistická chunta

24.11.2020

,, Viete sa zaručiť za svoju prácu, pracovné výkony, tak, že by ste podpísal zodpovednosť za svoje výkony a môžete za prácu, ktorú vykonáte ručiť? Poznáte niekoho na Slovensku, kto vám vie tieto podmienky zaručiť?“ video: https://www.facebook.com/igor.jurecka/videos/3634838189910698 [...]

Načo nám je Inštitút Ochrany Ústavných Práv? (ďalej len IOÚP)

22.11.2020

Veľa ľudí ešte o ňom nevie. Poniektorí si povedia, zas dáka zbytočná organizácia darmožráčov. Prečo tak kruto? Lebo občan je nespokojný a jeho potreby sú štátnou riadiacou aparatúrou zanedbávané. Občan je diskriminovaný. Ale , stále túži pracovať a mať za prácu dostatočný príjem. Kto alebo, čo je to IOÚP? To si rýchlo zistíte v článku ,,List od davu [...]

Hurááááááááááá na protesty , ale . .. .. .. .. .. .. .

22.11.2020

Nepretržitá pohotovosť občanov až do odvolania v celej SR! POCHODY SLOBODY A ZMENY.MILÍ OBČANIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Teraz máte možnosť sa opýtať organizátorov a rečníkov, aké riešenia ponúkajú, aby sa zmenilo to, čo kritizujú! Povinná ochrana , , dôstojného života“ pre každého občana žijúceho na Slovensku Víťazstvo treba pripraviť! Oznámené pochody na [...]

Igor Matovič

Matovič: Do Vianoc urobíme 8 miliónov testov. Ak ich Sulík zoženie

25.11.2020 19:44, aktualizované: 21:38

Premiér Igor Matovič chce do Vianoc stihnúť urobiť osem miliónov testov. Masívne testovanie bude vtedy, keď Richard Sulík zoženie potrebný počet testov. Podľa matematika Richarda Kollára dáta naznačujú, že napriek plošnému testovaniu smerujeme do lockdownu.

ČR koronavírus opatrenie protest

Česko chystá testovanie. Pre všetkých, ale dobrovoľné

25.11.2020 17:33

Česká vláda chce najneskôr v posledný adventný týždeň dať všetkým záujemcom možnosť, aby bezplatne podstúpili antigénový test na COVID-19. Hromadné testovanie ohlásil premiér Andrej Babiš

Gibraltar, tanker, loď, more, irán

Výbuch míny v Červenom mori poškodil ropný tanker

25.11.2020 17:13

Jemenskí povstalci vyhlásili, že odpálili raketu, ktorá zasiahla distribučné zariadenie prevádzkované saudskoarabskou ropnou spoločnosťou.

koalícia / Igor Matovič / Richard Sulík / Veronika Remišová /

Koalícia zasadala v nemocnici. Bol rozpad blízko?

25.11.2020 17:12

Koaličná rada zasadla v utorok priamo v bratislavskej Nemocnici sv. Michala, v trakte vyhradenom pre ústavných činiteľov.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 293
Celková čítanosť: 3626482x
Priemerná čítanosť článkov: 12377x

Autor blogu

Kategórie