Založ si blog

Zhrnutie , aby ste to nehľadali , ( pre členov IOÚP a ÚŠS )

Koľko občanov dobrovoľne platí za mediálne klamstvá? Kedy by sme sa mohli osobne stretnúť a porozprávať ? Podmienka je mať pri sebe notebook, aby sme si mohli pozrieť a prediskutovať 10minútové video, ktoré je hlavne určené pre občanov, ktorí sa boja byť zviditeľnení, ale chcú zmeniť niečo na svojom živote a hlavne na Slovensku alebo aktívne položiť politický systém. ( len ak májú vážny záujem)

Projekt , , Život v Novom Slovensku“ ?

Ak ste si už pozreli videa (príloha A) a prečítali články(príloha B), potom môžeme prísť k detailom, ako bude na Slovensku fungovať dôstojný život po zániku proti – ľudského, korporačného, liberálne – fašistického   systému.

Parlament a ministerstvá, rovnako všetky poisťovne a mimovládne organizácie, úrad práce, daňový úrad, všetky nadácie a inštitúcie, správy, ( majú v názve nadácia alebo inštitúcia, správa, ) ktoré patria Slovensku, budú zrušené. Všetko preberá na zodpovednosť a bude riadiť Úrad Štátnej Starostlivosti.

Úrad Štátnej Starostlivosti ponúka v každom meste a v každej obci primátorom a starostom premenovanie funkcie na richtár a svojho úradu na iný názov a to miestny Úrad Štátnej Starostlivosti, ktorý bude mať všetky potrebné odvetvia ako má aj Úrad Štátnej Starostlivosti ( bývalý parlament). Takto každý richtár , ktorý riadi miestny Úrad Štátnej Starostlivosti, sa stáva vysunutým poslancom priamo medzi svojimi voličmi.

Odvetvia Úradu Štátnej Starostlivosti aj na miestnom Úrade Štátnej Starostlivosti  :

 1. Autodoprava a preprava, preprava cestujúcich,
 2. Bývanie, geodézia, projektovanie, inžinierske stavby, logistika, ( úprava stavebného zákona a povolenia pri nízko nákladových a energeticky zvýhodnených stavbách), územné plánovanie a likvidácia starých budov. Cesty, chodníky, cyklotrasy, parkoviská, obchodné domy alebo obchodné priestory, výrobné haly, výrobné podniky, športoviská, detské ihriská a iné stavby na pozemkoch miestneho Úradu Štátnej Starostlivosti.
 3. Cintoríny ,( plánovanie a výstavba domu pre nebožtíkov a zosnulých, náhrada územia s pôdou na pochovávanie)
 4. Domovy opatrovateľskej služby, deti, školy, kultúrna činnosť, športová činnosť, zdravotná starostlivosť, regionálne nemocnica s poliklinikou a pohotovostnou službou
 5. Elektrina, voda, plyn, internet, káblová televízia, rozhlas po drôte, odpad, kanalizácie, ( všetko pod povrchom zeme – plánovanie a realizácia)
 6. Financovanie z Úradu Štátnej Starostlivosti pre miestny Úrad Štátnej Starostlivosti , povolenia na podnikanie ( 10% štátny dozor tj. zamestnanci štátu – právnik, psychológ, štátny pracovný ombudsman na kontrolu pracovnoprávnych vzťahov)  ako môžete vidieť tu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     https://youtu.be/l2Tp43EDv7A
 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               privatizácie ( minimálny štátny podiel 51%), oddelenia kontroly poplatkov a daní, úvery, pôžičky, oddelenie pracovného zaradenia podľa vzdelanostnej úrovne alebo odbornej praxe,
 8. Informácie, o službách, výrobe v regióne, knižnica, doplnkové vzdelávanie, obecná kronika, múzeum, archív,
 9. Notár, advokátska kancelária,
 10. Občianska iniciatíva a Oddelenie Inštitútu Ochrany Ústavných Práv, pre návrhy, sťažnosti, toto oddelenie kontroluje aj miestny Úrad Štátnej Starostlivosti, ochrana občana , jeho práv, ochrana prírody,  ornej pôdy, lesov, pitnej vody a všetkých živočíchov ( zver, vtáctvo, ryby, vzácny hmyz, ochrana humánneho likvidovania živočíchov a zvery, zber lesných plodov , údržba ),
 11. Policajné a vyšetrovacie zložky Slovenskej republiky, trestný register, registrácia politických strán a hnutí, (podmienka je samofinancovanie politických strán a hnutí)
 12. Pošta, tlač, noviny, trafika, ceniny, kolky,
 13. Recyklácia a odpadové suroviny, zberný dvor,
 14. Starostlivosť o región , upratovanie, údržba, súťaže na zveľaďovanie regiónu,
 15. richtár miestneho Úradu Štátnej Starostlivosti

Toto všetko sa dá dosiahnuť odborným a vytrvalým prístupom zo strany občanov. Takto sa dá aj nová digitálna mena rozdeliť a pomenovať.

Základom podľa zmeneného Zákonníka práce, kde sa mení vek odchodu do dôchodku a plat podľa vzdelanostnej úrovne, pracovné zaradenie podľa zodpovednosti o vzdelaní alebo o dosiahnutej praxi.

Základná vyplácaná čiastka je jednotka. Je to príjem za prácu. Drobné (kedysi mince) je malá jednotka.

Platba v obchode, nákup, predaj, je obchodná jednotka.

Kúpa bývania, úver, pôžička, je investičná jednotka.

Vyplácanie štátnej dividendy alebo podielu na štátnom hospodárení, ( niektorí tomu vravia základný nepodmienený príjem alebo nepodmienený základný príjem) je nároková jednotka.

Tak ako je nároková jednotka aj vyplácanie renty alebo dôchodku.  Nie je to nič zložité. Ak máte na kasse v obchode číslo , že máte platiť za nákup 9,59 tak pri digitálnej mene nemusí predavač, pokladník nič povedať, len 9,59. Ale lepšie sa pri komunikácií budete cítiť, ak si z hotovosti budete zvykať na digitálnu menu a budete počuť, že za tovar platíte 9,59 obchodných jednotiek alebo len obchodných alebo len jednotiek, čo je vlastne základ.

Už dnes platíte platobnou kartou, hodinkami, mobilom a nie je to problém.

Ktorá politická strana vám vie predstaviť takto dopodrobna to, čo môže garantovať zmenu vášho doterajšieho života na dôstojný život, ak aj vy nebudete len pasívne pozerať a čakať a stanete sa súčasťou tohto projektu život v Novom Slovensku?

Príloha A:

Teraz si vyhľadáte cez google: ,,youtube Juraj Chlebik Posledná šanca“

Toto video môžete sústavne šíriť.

 

Teraz si vyhľadáte cez google: ,,youtube Juraj Chlebik Prečo sme odmietli médiá?

Tieto články môžete sústavne šíriť.

 

Príloha B:

 

Teraz si prečítajte články

 

Hoci pred voľbami všetci rozprávali akých odborníkov na všetko majú, skutočnosť je iná. Možno, ak by sa naozaj vláda a jej členovia v určitých rozhodnutiach zamysleli ako konajú, mohlo by sa napraviť to 30- ročné zlo.

Skutočnosť, že niekto chce niekoho zbaviť funkcie alebo pracovného miesta, len preto, že je niekde podpísaný na nejakej zmluve, nemusí byť ešte dôvod na vyhodenie. Treba sa zamyslieť nad tým, čo je v zmluve napísané o porušeniach alebo sankciách.

Ak pán Matovič pochopí, že invetarizáciou zmlúv na konkrétnych ministerstvách a rezortoch, sa môže dostať až ratifikovaným zmluvám, potom si možno uvedomí, že začína chápať aj zákon o retribúcií.

Ak sa podarí Matovičovej vláde tento zákon pochopiť a po legislatívnej úprave v parlamente schváliť, potom sa nemusí obávať o svoje miesto a ľudia ho budú ,,nosiť na rukách“!

Má pravdu ĽSNS, Harabin alebo www.obcianskytribunal.sk, keď už zviditeľnili nezhody v Ústave SR ?

Trvám na okamžitom zrušení:  Článku 7. ods. 2. Ústavy SR

Odôvodnenie : ak platia povinnosti a nerešpektujú sa práva , nečakajte nič ako odpor , využívam čl. 32. ústavy SR právo na odpor, ak nerešpektujete Ústavu SR, nie sme  demokratický štát .V neslobodnej krajine neexistujú slobodné rozhodnutia .

Dôvod: predmetom referenda o vstupe do Európskej únie bolo odovzdanie zákonodarnej moci. Zákonodarná moc občanov sa nemôže zmeniť ani odovzdať.

 • 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka:

,, Právny úkon, ktorého predmetom je plnenie  nemožné, je neplatný.“

,,Zborník IV . Neplatnosť právneho úkonu vyjadrená v § 37 Občianskeho zákonníka je  absolútnou neplatnosťou  od samého začiatku bez ohľadu na to , či sa niekto dôvodu neplatnosti dovolal, a je nerozhodné, či došlo k vydaniu súdneho rozhodnutia určujúceho, že právny úkon je neplatný.“

,,Zborník IV – Najvyšší súd ČSSR. Najvyšší súd ČSR a Najvyšší súd SSR o občianskom súdnom konaní a o konaní pred štátnym notárstvom (Zborník stanovísk, správ o rozhodovaní súdov a súdnych rozhodnutí najvyšších súdov ČSSR, ČSR a SSR (1970.1983). Vydal Najvyšší súd ČSSR.“

Moc a právomoc  slovenských občanov je vzájomná.

Článok 2 odsek 1. Ústavy SR:

Ústavodarná a zákonodarná moc pochádza od občanov.

Príčina okupácie SR v súčasnosti:  Článok 7 ods. 2 Ústavy SR: Ústavodarná a zákonodarná moc Európskych spoločenstiev a Európskej únie  má prednosť  pred mocou občanov Slovenskej republiky pred zákonmi Slovenskej republiky.

Štát existuje ústavodarnou a zákonodarnou mocou národa.

Právny zánik národa a štátu SR:  Na základe hore uvedeného v súčasnosti u nás sudcovia, prokurátori, polícia, vojaci, exekútori, právničky, úradníci, politici a slovenskí zamestnanci parlamentu, vykonávajú právomoc cudzej ústavodarnej a zákonodarnej moci !!! Obrana vlasti je cťou a povinnosťou každého občana. Platí to aj pre Matoviča ?

Päť skupín ochrany ľudskej dôstojnosti. Diskriminácia, ktorá rozdeľuje ľudí vplyvných a ľudí nezaujímavých, nie je ochrana ľudských práv, ale stupeň vytvárania podmienok na genocídu.

Diskrimináciou sa vytvárajú len pracovné podmienky pre nezávislé súdy a následne biznis pre exekútorov. Diskriminácia je aj téma, ktorou sa dokážu zaoberať štyri roky politici vo vláde alebo v parlamente, ale nie preto, že by ju chceli odstrániť, alebo riešiť, ale preto, aby si udržali politické alebo ako to nazvali, štandardné politické miesto, odkiaľ môžu na základe sľubov, udržiavať len svoju politickú moc a hrať divadlo o tom, že pomáhajú občanom.

My ( každý občan, ktorý sa pridá) potrebujeme a ideme vytvoriť vlastný Úrad.

Presný názov ,, Úrad Štátnej Starostlivosti“.

Na to treba finančnú pomoc a vôľu každého občana, kto túži po úplnej zmene systému a chce, aby sa všetky neriešiteľné problémy, s ktorými sa na úradoch bežne stretávame, dali skutočne riešiť. Určite už poznáte výrok

:,, Keď sa chce, tak sa dá všetko“!

Najdôležitejšie je, aby občania pochopili, ktoré skupiny chceme chrániť a pomáhať im riešiť bežné starosti v zamestnaní a na úradoch, kde sa stretávajú s neochotou a samotnou diskrimináciou.

Prvá skupina občanov, ktorí potrebujú ochranu  sú občania od 16 do 18 rokov.

http://jurajchlebik.blog.sme.sk/c/392648/zazitok-z-autobusu-alebo-ako-vnima-mladez-generaciu-svojich-rodicov.html,

Je to skupina dorastencov.

Druhá skupina sú občania od 19 do 30 rokov. Mladomanželia a novo vytvorené rodiny.

http://jurajchlebik.blog.sme.sk/c/387092/protektorat-slovensko-platnost-cl-7-odst-2-ustavy-sr.html,

Je to skupina mladá generácia.

Tretia skupina sú občania od 31 do 40 rokov, ktorí sa už stretávajú s problémom, keď sa stávajú ohrození pre systémové chyby. Rozvody z nedostatku peňazí, stresové situácie z dospievajúcich detí a nedostatočne plnenie požiadaviek zo strany dospievajúcej mládeže ( štúdium a náklady so štúdiom, módne trendy a doplnky, či moderná technika a elektronika, koníčky).

http://jurajchlebik.blog.sme.sk/c/388284/cierna-praca-cierne-peniaze-cierna-dusa-cierna-znamka.html,

Je to skupina stredná generácia.

Štvrtá skupina sú občania od 41 do 50 rokov, ktorí sa už podieľajú čiastočne na opatrovaní vnúčat, alebo splácaní pôžičiek, či úverov a hypotekárnych úverov svojich detí.

http://jurajchlebik.blog.sme.sk/c/385507/kopte-exekutorov-do-zadku.html,

Je to staršia generácia.

Piata skupina sú občania od 51 rokov a starší, ktorí už sú v pracovnom pomere nežiaduci alebo už nezaujímaví pre budúcich zamestnávateľov, práve pre svoj vek. V tejto skupine občanov, sa na pracovisku odohrávajú najťažšie pracovné podmienky, o ktorých sa boja rozprávať a zdôverovať svojim spolupracovníkom, známym alebo blízkym priateľom, či rodine. Tieto skupiny občanov sa stretávajú najčastejšie s pracovným terorom. Preto končia s ťažkými zdravotnými problémami u psychiatra a dokonca páchajú samovraždy.

Je to skupina riziková generácia.

http://www.projustice.sk/pracovne-pravo/zbornik-z-konferencie-ludsko-pravny-rozmer-ochrany-prav-zamestnancov-2013,

http://www.prohuman.sk/socialna-praca/zbornik-vzahove-pasce-na-pracoviskach-v-sr-2014-pdf,

Keďže nám nie je jedno, v akej skupine sa momentálne nachádzate, preto zakladáme Úrad, ktorý bude s pomocou NÁS všetkých, ktorým záleží na občanoch Slovenska, chrániť všetky skupiny občanov.

 http://ritomska.blog.sme.sk/c/402305/politik-musi-mat-skutky.html,

http://www.ritomska.eu/,

http://www.mojevideo.sk/video/263e1/marika_ritomska_v_karpatskej_tv.html,

………..o 4 roky budete zas počuť: ,,Blížia sa parlamentné voľby“. Zase sa od občanov bude  žiadať, aby niekoho volili. Ale koho? Média prinášajú stále informácie o starých, politických stranách. Rozumný občan ich už prekukol.  Za nimi sa skrýva často  len podvod

a biznis.  Koho teda voliť? Za 4 roky som nenašla  politika, ktorý by sa odvážne a statočne  pridal na moju stranu a pomáhal pri riešení  bezprávia občanov  v našej spoločnosti. Parlament funguje ako ktorékoľvek pracovisko, kde sa môže tiež vyskytovať mobbing. A tak občania, voliči ostávajú bez informácií.  Je lepšie pre každého politika zapadnúť do kolesa prijímania zákonov než, aby tieto zákony aj kontroloval. To v parlamente nikto nekáže. Parlament sa stal a stáva na 4 roky pracoviskom pre  poslancov.. Teraz pri riešení učiteľov či zdravotníkov na mimoriadnej schôdzi v parlamente spomeniem, že práve v radoch učiteľov a zdravotníkov sa vyskytuje najviac mobbingu.

Zaznamenali sme výskyt  mobbingu na obetiach, resp. na zamestnancoch  Domu seniorov na Kramároch v Bratislave, v Materskej škole v Badíne, v Spojenej škole Chminianske Jakubovany, v Materskej škole v Klenovci, na Gymnáziu Janka Kráľa Zlaté Moravce, v Reedukačnom centre Vráble, v Detskej fakultnej nemocnici, Košice, v Materskej škole Komárno, v Základnej škole s materskou školou Spišské Bystré, v Materskej škole  Bratislava Petržalke, v zariadení pre seniorov Gaudeamus, Bratislava, Strednej odbornej škole obchodu a služieb Čadca, v Základnej škole J. A. Komenského Bánovce nad Bebravou, v Centre voľného času, Pezinok, v Základnej škole s materskou školou J. M. Hurbana,  Beckov, v dvoch Materských školách v Humennom, na Pedagogickej fakulte v Bratislave, na Rektoráte Univerzity Komenského, v Strednej zdravotníckej škole, Prešov, v Obchodnej akadémii Košice, v Základnej škole Banská Bystrica, v o.z. Lepší svet Bratislava, v Univerzitnej nemocnici Bratislava, na Úrade verejného zdravotníctva Zvolen, na Úrade verejného zdravotníctva Banská Bystrica na Špeciálnej základnej škole v Sobranciach, v Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave Je to len zrnko prachu, ale roboty je stále viac. Ani koniec volebného obdobia mi nedáva nádej na ukončenie všetkých 718 prípadov mobbingu.

Preto je veľkým omylom myslieť si, že ak nám politici prednášali a budú prednášať dlhé politické reči v parlamente, to občanom pomôže vyriešiť ich bezprávny stav.

Preto ani noví kandidáti na tom nič nezmenia, ak nebudú konať skutky na pomoc občanom, ktorí ich do parlamentu zvolia. A je jedno, či to bude  kresťanský politik, či ateista. Žiadne skutky milosrdenstva pre trpiacich občanov sa konať nebudú.

Čo nám na Slovensku chýba? Chýba istota udržania pracovného miesta. Výsledkom je desocializácia. Zamestnanec, ktorý nemá žiadnu istotu v stabilite pracovného pomeru, nemá pocit sociálnej bezpečnosti, odcudzuje sa svojmu zamestnávateľovi. Stála a dlhotrvajúca neistota a napätie v práci zhoršuje zdravotný stav zamestnancov. Zamestnávateľom prestáva záležať na trvalej pracovnej zmluve pre drahších ale spoľahlivejších odborníkov, radšej zamestnávajú na krátku dobu, resp. na dobu ohraničenú, mladých a lacných zamestnancov. Pre zamestnancov vzniká neznesiteľná situácia, prežívajú ohrozenú ľudskú dôstojnosť a svoj stav v zamestnaní nazývajú otrokárstvom.  Ako to vzniká?

Na začiatku začínajú sa otvárať nepriateľské definície a postoje k zamestnávateľovi, a zamestnávateľ odmieta súcit so zamestnancami. Najväčšou nepochopenou okolnosťou vo vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom býva skryté vytláčanie. Zamestnávateľ neprizná, nemá odvahu otvorene a podľa zákona prepustiť zamestnanca, lebo by to bolo pre neho „pridrahé“, chce ušetriť odstupné. Preto si zamestnávateľ zvolí cestu skrytého vytláčania zamestnanca z pracoviska. Zamestnanec nechápe a nechce si pripustiť že zamestnávateľ je taký krutý, a každý deň čaká na zlepšenie pracovnoprávneho vzťahu. Márne. V globále môžeme povedať, že naši občania pochopia nezvratnosť situácie až po diagnostikovaní prvých funkčných porúch ich telesného zdravia. Žiaľ, situácia je, aká je, z jednoduchého dôvodu: Zákon nepozná neetické pracovné prostredie, a zákon nepozná ani definície mobbingu a bossingu ako psychického teroru na pracovisku.

„Šikanovanie mojej osoby  je len preto, že si dovoľujem tvrdiť, že „pes je zakopaný“ v písomkách –  v ich hodnotení, že neopravujeme rovnakým spôsobom. Potom samozrejme, že priemer mojich skupín je oveľa horší ako iných skupín. Ak poviem, aby sa robili riaditeľské písomky, nesúhlasia, lebo vedia, že výsledok by bol v môj prospech, o čom sa presvedčili. Skritizovať a zhodiť na porade, nemali problém, ale už vyhodnotenie riaditeľských písomiek neurobili, lebo vedia, že tam by sa odhalili nielen nevedomosti žiakov, ale hlavne učiteľov, ktorí sú im veľmi srdcu blízki. Niet jednej porady, aby ma nezhodili ohľadom mojich priemerov známok. Nikdy nemali výhrady voči mojim odborným vedomostiam, vedia, že moji žiaci majú väčšie vedomosti, oproti iným žiakom, čo aj žiaci potvrdili, o čom mám aj dôkazový materiál. Nevedomosť učiteľov v dnešnej dobe je obrovská. Určite nehádžem všetkých do jedného vreca, ale tí poctiví a spravodliví  učitelia pomaly skončia pred dverami škôl ako nepotrebné individuá.“

„Prečo som teda výpoveď dostala práve ja, po 35 odpracovaných rokoch, bez jedinej PN- ky, za výborné pracovné výsledky, za to, že som MŠ doviedla na úroveň „najlepšia MŠ v meste“, zhodnotila som majetok mesta a iba vďaka môjmu vynaloženému úsiliu som sa zaslúžila o to, že túto MŠ mesto má. Nuž čo, miesto poďakovania sa mi ušla výpoveď z pracovného pomeru.  Mám ešte veľa nezodpovedaných otázok od kompetentných, avšak z toho všetkého mi vychádza iba jedno – bol to úmyselný zámer p. primátorky dať výpoveď práve mne, ako pomstu za manžela, ktorý na ňu podal trestné oznámenie. Mám dôvod domnievať sa, čo mi aj niektorí členovia Rady školy potvrdili, že výsledky výberového konania dopadli tak ako dopadli iba preto, že konali pod nátlakom. Keďže v Humennom je málo pracovných príležitosti, každý sa bojí o prácu či už vlastnú, alebo svojich blízkych, som presvedčená, že by mi to pred súdom nikto nedosvedčil. Nakoniec, ako to môže dopadnúť, každý vidí aj na mne. Ja som výstrahou pre všetkých tých, ktorí sami alebo ich blízky náhodou nesúhlasia s dianím v meste, lebo arogancia moci má pre niekoho sladkú a iného horkú príchuť.“

Vedecké nálezy potvrdzujú všeobecne vzostupný trend agresivity v spoločnosti, vo firmách, podnikoch, v štátnej a verejnej správe. V súkromnom sektore sa extrémne zvyšuje tlak na výkonnosť až do fyzicky neúnosných parametrov. Situáciu výrazne vyhrocuje hrozba nezamestnanosťou. Právnická definícia pracovnoprávnej pozície zamestnanca v súkromnom sektore je otrokárstvo“. …..JUDr.Mária Ritomská.

http://www.mojevideo.sk/video/26947/marika_ritomska_poslankyna_pre_vsetkych_ludi.html,

http://www.parlamentnelisty.sk/profily/JUDr-Maria-Ritomska-192/clanek/-Je-to-svinstvo-s-ktorym-sa-nikto-nechce-prplat-99,

http://www.mojevideo.sk/video/2637e/marika_ritomska_c_8_v_ankete_zena_roka_2016.html

VLASTNÁ INŠTITÚCIA SPRAVODLIVOSTI NA OCHRANU ĽUDSKÝCH PRÁV.

Áno, je to tak! Zakladáme vlastnú inštitúciu spravodlivosti na ochranu ľudských práv. Máme na to najväčšiu právomoc ako prirodzení zákonodarcovia v bezprávnom štáte, ktorí chcú poriadok, zodpovednosť a kontrolu nad všetkým, čo tu nefunguje a treba rýchlo napraviť!

 

 • Ochrana ľudskej dôstojnosti začína pred narodením.
 • Kontrola ľudskej činnosti nesmie byť diktatúra!
 • Audit spoločnosti je spôsob životnej úrovne, kde sa spoločnosť navzájom chráni, kde si občan občanovi pomáha nie petíciami a verejnými zbierkami, ale službou občana občanovi na základe spoločenskej zmluvy- Ústavy , ktorá je platná a záväzná pre každého občana bez výnimky.
 • Životná úroveň je ľudský um, zručnosť, láska k blížnemu, ale všetko na princípoch zdravého rozumu a logického uvažovania. Základom je rodina a láska, vzdelanie, práca, dobré vzťahy, spoločenská súdržnosť, národnostné povedomie a hrdosť, skutočné vlastenectvo, obrana a ochrana všetkého, čo bráni zničeniu života súdržnej spoločnosti.

 

Do zamestnania sa chodí s radosťou a úsmevom a nie s obavou a strachom, čo bude zajtra, či o hodinu! Ak sa niekto ocitol v zamestnaní, kde pociťuje zo strany zamestnávateľa šikanovanie, psychický teror, neustále napomínanie od svojho nadriadeného, písomné sťažnosti na vašu pracovnú činnosť a podobné problémy, o ktorých sa vám nechce s nikým hovoriť, nebojte sa kontaktovať nás.

Odborári, ktorí máte v odboroch aj vedenie, zamestnávateľa, mali by ste takéto odbory ignorovať a založiť vlastné. Žiadny majiteľ vlastnej firmy, nepôjde proti sebe, preto sa máte v zamestnaní zle, lebo vás vymení ako on chce a za koho chce. Tu odborárski vedúci sú prepojení so samotným zamestnávateľom. Odborári si podmienky kladú a nie žobrú o život!

Ak chápete a viete, čo chcete a ako žiť túžite, tak podporte to, čo všetkým pomôže, lebo všetci si navzájom ideme pomáhať a nie na seba ukazovať a sa udávať.

Podmienky sú v nasledujúcich článkoch:

http://ritomska.blog.sme.sk/c/409627/vazeni-dinosaury-v-politickom-blate.html,

upozorňujem:

Všetci, ktorí mi píšete a chcete byť členmi, či koordinátormi, nie je dôležité poslať vyhlásenie a sľub koordinátora a členský príspevok, ale uvedomiť si, že ide o zodpovednosť každého z Nás, už pri podpise a preto pošlite podpisový hárok vyplnený podľa potrebných náležitostí. Veď ak chceme spoločne šíriť myšlienky a podieľať sa na novej a nami vytvorenej spoločnosti, musíme za svoje činy niesť aj zodpovednosť. My( každý občan, ktorý sa pridá) nejdeme hrať divadlo pred národom, my ( každý občan, ktorý sa pridá) ideme národu ukázať, ako sa môže mať, ak to chce.

 

https://jurajchlebik.blog.sme.sk/c/518312/clovek-sa-vzdy-bude-bat-toho-comu-nerozumie.html

 

Potrebujeme členov do vznikajúcej strany, ktorých školíme v Inštitúte Ochrany Ústavných Práv, problém musíme riešiť celospoločensky a hlavne s ľuďmi, čo už vedia, kde je problém. Po karanténe sa stretneme osobne a potom na konferencii . OK? Píšte na ioup.riesenia@gmail.com

 

Aby sa mohol naplniť volebný program akejkoľvek politickej strany, treba obnoviť zákon 33/1948 Zb. zo dňa 31. decembra 1948

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1948/33/19480402.html, 33/1948 Zb.

Čo je ,,alternatívna predmanželská poradňa“ ?

Koľko mladých ľudí, alebo koľko ľudí, sa dnes vydáva a žení a hlavne prečo ? Kedysi sa brali do úvahy dve varianty. SVADBA Z ROZUMU, SVADBA Z LÁSKY.  Bola aj tretia, ale keďže bola hanba ju priznať, dnes je to ,,móda“ , lebo sa musia  .

http://josezuna.blog.pravda.sk/2011/02/12/muzi-maju-krabice-zeny-maju-internet/ ,

( video a titulky)

Teraz Vás  do toho vovediem. Jednou z prednášok je naplňovanie potrieb manželov
u muža:

 1. sexuálne naplnenie
  2. nájsť v žene priateľa , spoločníka, partnera
  3.mať príjemnú a krásnu ženu
  4, aby žena vytvorila príjemný domov
  5. obdiv, uznanie, úctu od ženy

Rozdiely medzi mužom a ženou –  muž :

 

 • túži byť uznávaný, obdivovaný, vážený( má snahu vyniknúť, potrebu uznania a úcty v práci, ocenenie jeho schopností)
 • túži byť milovaný( mať pocit harmonického zázemia, byť prijímaný manželkou, nepotrebuje o tom hovoriť)
 • nevyhýba sa nebezpečenstvu, dobrodružstvu( šport hraničiaci s nebezpečenstvom, – parašutizmus, horolezectvo, súťaže, hry, zápasy, vyhľadáva situácie, kde treba odvahu)
 • vníma a prežíva veci a udalosti s odstupom a nadhľadom( v prípade, že sa ho vec netýka, ostáva bez záujmu )
 • problémy rozoberá, uvažuje nad nimi a hľadá argumenty( výsledok vzniká po dlhšom uvažovaní )
 • má väčšiu schopnosť abstraktného myslenia ( sú mu blízke abstraktné vedy – filozofia, matematika )
 • zaujíma sa o veci ako o celok – všeobecne( zaujíma sa o podstatu veci, podrobnosti nie sú dôležité )
 • je zameraný na budúcnosť, má bližšie k plánovaniu( viac používa fantáziu , rád plánuje )
 • výrazne oddeľuje rozum od citov( viac robí to čo robí, než to , čo cíti, nedokáže sa úplne obetovať )
 • viac sa sústreďuje na materiálne veci( zarába, živí rodinu, buduje )
 • zaujíma sa o širšie okolie a dianie( medzinárodné vzťahy, politika, vzťahy v cirkvi, domov je miestom odpočinku )
 • ľahšie sa zmieri so všednosťou( považuje všedný život za normálny )
 • má sklon obviňovať( podceňuje schopnosti ženy a viní ju z neúspechu )
 • muž sa zapáli pohľadom( vníma telesnú krásu ženy )
 • muž vyjadruje svoje pocity pozvoľna, opatrne( potrebuje poslucháčov )
 • u ženy:
  ochrana , nežnosť, starostlivosť muža, pocit istoty,

2.priestor na diskusiu

3.otvorenosť a poctivosť muža

4.zodpovednosť muža za finančné zabezpečenie rodiny

5.aby bol muž dobrým otcom, odovzdaným svojej rodine.

Rozdiely medzi mužom a ženou –  žena:

 

 • túži byť uznávaná, obdivovaná a vážená( predovšetkým svojim manželom, hlavne za to, čo robí pre rodinu )
 • túži byť milovaná( byť zamilovaná pre ňu samu, túži po prejavoch náklonnosti )
 • potrebuje pocit bezpečia( pokoj pri prejavoch náklonnosti, istoty pre svoje deti )
 • má väčšiu schopnosť vidieť veci zvnútra, stotožniť sa s nimi( tragédiu vníma citovo, stotožní sa s postihnutými, s cudzou bolesťou )
 • má väčšiu schopnosť celostného myslenia( rýchlo intuitívne nájde riešenie )
 • sústreďuje sa skôr na konkrétne problémy( sú to bližšie humanitné vedy, história, psychológia )
 • zaujíma sa o detaily a konkrétne situácie( skladá si obraz z podrobností )
 • prežíva blízku prítomnosť( sústreďuje sa na momentálnu udalosť, plánovanie nie je také dôležité )
 • prežíva situácie citovo, naplno( dáva sa celá, bezo zbytku – až k sebaobetovaniu , viac ju priťahujú charitatívne povolania )
 • viac sa sústreďuje na človeka, jeho vnútro, povahu( pochopí osobnosť, vnútorné problémy, pocity, lepšie chápe vzťahy medzi ľuďmi )
 • je zameraná viac na domov( buduje a pretvára ho, vychováva deti )
 • túži po zmene , romantike( potrebuje nové podnety, zmenu, prekvapenie, prejavy pozornosti )
 • má sklon cítiť sa vinná( pociťuje vinu, keď sa jej niečo nepodarí, trpí pocitom menejcennosti, že nestačí mužovi )
 • žena sa zapáli sluchom( vníma mužovo vyznanie, uisťovanie, že ju miluje )
 • žena vyjadruje pocity spontánne( potrebuje vyjadrovať to, čo prežíva )

Dnes väčšina mladých ľudí  je ovplyvňovaná médiami a nemajú prehľad o veciach v živote, ktoré zažili ich rodičia, alebo starí rodičia. Čo sa však týka citovej oblasti, je rozdiel cítiť a prijať zodpovednosť, alebo cítiť a ,,užívať si „ , nemať zodpovednosť. Starší ľudia poznajú význam slov ,, láska je slepá“, alebo ,, láska hory prenáša“. Ak je človek bez zodpovednosti , je slepý a nevidí následky svojho konania, lebo city prevládajú nad zdravým rozumom, ale ak má človek zodpovednosť a svoje city dokáže ovládať, dosiahne uspokojenie aj v láske aj v živote. Prinesie obeť a stane sa ten, koho si váži osoba, pre ktorú vie niečo prijať, niečoho sa vzdať, ale netrpí ani jeden z nich. Takáto dvojica si väčšinou berie príklad zo svojho vzoru. Nie každý máme svoj vzor a preto naše konanie je odlišné. Menej sebavedomí partneri nedokážu myslieť samostatne a sú ovplyvňovaní rodičmi. Výhovorky o vďačnosti je materiálna záležitosť, prijať cestu životom, ktorí si nastavia podľa svojich predstáv, je charakterová vlastnosť a zodpovednosť každého jedinca.

OSUD…..čo to je ?

Osud je moc, ktorej je všetko, i konanie človeka, podriadené.

Podľa homérskeho mýtu je osud (‚moira) hlavná distributívna sila, nadriadená všetkému, i bohom, ktorí naň či pri ňom prisahajú. Jeho kompetencia a výkon sú tabu. Funkciou osudu bolo distribuovať kompetencie zložkám priestorového kontinua, pričom jeho uniformita bola daná sociálnym pôvodom moiry.

Osud v stoicizme je tajomná moc riadiaca všetko dianie, vrátane chodu ľudských dejín, pričom ju nemožno ovplyvniť vôľou alebo predvídaním človeka.

 1. http://www.vincentini.sk/nase-aktivity/kazne-p-lubomira-stanceka-cm/rok-a/obdobie-cez-rok-ii/dvadsiata-osma-nedela-cez-rok/1,
 2. http://hladanie.net/index.php/polemika-a-kritika/humanizmus/142-o-zmysle-zivota,
 3. http://referaty.aktuality.sk/stredoveka-filozofia/referat-13486,

 

Ale objavuje sa ďalšia možnosť a tou je biznis. Najodpornejšia forma manželského zväzku, založená na prerozdelení majetku ešte pred svadbou. Začína sa maličkosťami a končí nenávisťou , predtým najzamilovanejších dvoch ľudí.

http://www.video-sotak.sk/rady-odporucania,

 

Žiadna výmena manželiek, ale výmena svokrovcov.

Ak sa mladí ľudia túžia stať jeden pre druhého životným partnerom, mali by si vymeniť svojich rodičov na dobu 3 mesiace. V rodičoch počas trojmesačného odlúčenia nájdete aj pravdu o svojom partnerovi, o vzťahoch v jeho rodine, o názoroch a zistíte, čo vás v živote čaká a neminie. Možno sa rozhodnete aj svoj vzťah ukončiť skôr, ako by ste mali niekedy chybné kroky pred svojimi deťmi. Čomu sa naučíte a zabránite , počas tohto pobytu ?

Zníženie pôrodnosti, zvýšenie zodpovednosti, úcta k starším, rešpekt, disciplína a autorita, // zrušenie EGA, povýšenectvo, pretvárky a vytvorenie morálneho charakteru J J J .

http://zena.atlas.sk/idealne-manzelstvo-vazne-trva-vecne/rodina/manzelstvo/631547.html,

Sex je najdôležitejší v manželstve, ale pokiaľ neviete  navzájom s partnerom komunikovať o všetkom, aj o tom, čo v tom sexe si želáte a čo nechcete, ani o tom neuvažujte, lebo to nie je milovanie, to je len biznis.

http://zena.pravda.sk/sex-a-vztahy/clanok/282574-sex-z-povinnosti-nemozno-sa-mu-v-manzelstve-vyhnut/,

Nad týmto výrazom sa mnohí z vás pozastavia, ale mať sex za odmenu, alebo preto, že je streda, či preto, aby som akože uspokojil toho druhého, to nie je o láske a citoch, to je o povinnosti ,,na oko“ , čiže  hra na niečo, čo by ste nemali predstierať  nikdy.

 1. http://ona.idnes.cz/psychika-muze-a-holuba-066-/vztahy-sex.aspx?c=A141029_180022_vztahy-sex_jup,
 2. http://www.pluska.sk/mamina/zdravie/zdravie-zeny/sex-nie-je-robota-,

Preto je komunikácia najdôležitejšia vo všetkom a tak sa vyhnete v živote akejkoľvek hádke.

Deti , by mali prísť na svet vtedy, keď partnerka a partner  si vedia vo všetkom vychádzať v ústrety a nie na podnet rečí od rodičov, ,,už by sme sa radi dočkali aj vnúčat“ !

Pozor !!!!

Skôr ako nad tým budete uvažovať, skúste najskôr spolu žiť.

 

Materská dovolenka 7 rokov ( vžite sa do deja )

Najkrajšie chvíle pre moje dieťa počas prvých siedmich rokov.

Nikdy som si nemyslela, keď došlo k tej zmene, že budem niekedy na materskej dovolenke 7 rokov. Dnes neľutujem a viem, aký veľký prínos to prinieslo do celej spoločnosti a ako veľmi sa zmenila naša krajina k lepšiemu.

Po odchode zo zamestnania na materskú dovolenku som podpísala zamestnanecký dlhopis, aby mi spoločnosť ročne vyplácala zo svojho zisku podiel a tak som sa zaviazala, že so svojimi skúsenosťami sa počas materskej dovolenky budem vzdelávať a budem užitočná aj po 7 rokoch odlúčenia zo zamestnania , keď sa tam opäť vrátim.

Po narodení dieťaťa som po šiestich mesiacoch nastúpila s dieťaťom do miestneho sanatória alternatívnej výchovy a vzdelávania detí do 7 rokov za účasti rodiča. Všetko to financoval štát a bolo to pre mňa veľké prekvapenie. Už samotný názov ,, sanatórium alternatívneho vzdelávania …“ ma zaskočil.

sanatórium alternatívneho vzdelávania pre deti do 7 rokov s rodičom (archív IOUP)

Mojim prekvapením bolo, že tak krásny areál na ploche asi 100 hektárov v priľahlej časti mesta, môže byť tak prekrásne upravený a prispôsobený, aby navodil dojem nedotknuteľnej prírody. Trávniky, lúky s poľných kvetov, buriny a kríčky, stromy, to všetko vyvolávalo dojem pohody. Všade ticho, pokoj, potôčik, voda kamene, všetko  bolo ako z rozprávky. Na miestach kde sa vyskytovali živočíchy boli napodobneniny , akoby z kameňa zväčšené chrobáčiky ,ktoré boli z recyklovaných materiálov. Lienky, slimáky motýle, všetko čo sa nedalo chytiť, alebo vidieť v tráve, bolo prispôsobené ako detské ihrisko.

Počas celej doby sa rodič s dieťaťom pohyboval po čerstvom vzduchu. Postupne, ako sa dotklo dieťa niektorého predmetu, sochy, stromu, sa aktivoval senzor a vyslovil názov živočícha, alebo kríka a stromu okolo. Ak dieťa vedelo už rozprávať prvé tri slová, prichádzali informácie, aj z oblastí vied, z ktorých som sa aj ja veľmi potešila, lebo sa mi pripomenuli z detstva, alebo som si ich zapamätala , hoci som nikdy o takom niečom nevedela.

Pobyt bol denným štúdiom, do doby, až sa dieťa naučilo robiť prvé krôčiky, potom sa stal pobytom s denným štúdiom s možnosťou ubytovania, hlavne pre cezpoľných, lebo sa ešte len stavali takéto sanatória alternatívneho vzdelávania  v mestách , ale aj v obciach podľa počtu obyvateľstva.

V treťom roku už bola alternatívna forma vzdelávania veľmi bohatá. Preberali si sa základy z takých oblastí a vied, že som nemohla uveriť tomu, čo všetko si dieťa dokáže zapamätať. Jazyky sa vyučovali podľa lokalít. Slovenčina s češtinou a anglický jazyk, kombinácie maďarský a ruský jazyk, poľský jazyk, či nemčina, ale aj latinčina. Logika, ekonómia, matematika, biológia, botanika ,fyzika, psychológia , filozofia, kynológia a teológia, základy ideológie a sociológie, ale do siedmeho roku pribudli aj politológia a základy z Ústavy SAR, chémia, manažment a obchod a marketing. Počas tohto rozvoja mysle, štúdia vied pribúdali ručné práce a talentové predmety, spev, hudobné nástroje, maľovanie a výchova k rodičovstvu. Všetko bolo na veľmi profesionálnej úrovni. Za obdobie 7.rokov sa mi zdalo, ako by som precestovala polovicu sveta a získala tisícky priateľov. Moje dieťa sa s radosťou,  po skončení sedemročnej alternatívnej prípravy, hlásilo na prvý stupeň gymnázia, ktorý bol alternatívnou predprípravou na univerzitu. Dnes študuje na tretej univerzite a má doktorát z práva. Pracuje v spoločnosti pre zdokonaľovanie vlastných energetických zdrojov pre domácnosti a malé firmy.

Počas materskej dovolenky som bola v dennom kontakte s manželom. Vôbec sme neuvažovali o ďalšom dieťati. Mal veľmi dobré zamestnanie, tešil sa do práce a ja som bola tak spokojná, s tým čo prišlo po zmene, že som zabudla ako mi ubiehajú roky.

Pred koncom materskej dovolenky som sa tešila do zamestnania, ale aj uvažovala o druhom dieťati. Zistila som, že žena nepotrebuje pracovný pomer ak sa vie vzdelávať a venovať sa domácnosti, tak výchovou nového potomstva , robí pre spoločnosť viac. Láska a morálka, ktorú denne dieťa cíti a dostáva od rodičov, porozumenie, vedy, etika, či náboženstvo, príklady zodpovednosti, úcty a cnosť, to všetko sa dá dieťaťu dať aj bez pracovného pomeru a bez stresov.

Prečo by som teda nemohla mať ďalšie dieťa? Veď to prvé je samostatné a komunikatívne a má radosť sa vzdelávať. Tak rok, pred skončením materskej dovolenky som znova otehotnela a pokračovala v materskej dovolenke znova.

Ak manžel plní poslanie postarať sa o rodinu, úlohou manželky je ho milovať a priviesť na svet pokolenie, či pokračovateľa rodu, ktorý všetku múdrosť  zdedí v génoch a doplní tak mozaiku v spokojnej a uvedomelej spoločnosti.

V zamestnaní mi pribúda podiel zo zisku spoločnosti. Štát mi vyplácal 600 rubov základný nepodmienený príjem. Manžel nemal vysokoškolské vzdelanie, ale 600 Rubov základný nepodmienený príjem a 840 Rubov plat  + odmeny od zamestnávateľa, nám veľmi vyhovovali.

Už viem aké je to krásne, ak trávite denne čas s manželom, s deťmi a rodinou, s ľuďmi okolo, ktorým na tvárach žiari úsmev a pritom vidieť spokojnosť. To ja keď som bola mladšia, to ľudia hromžili, manželia sa nevideli ,lebo jeden prišiel z práce a druhý odchádzal. Pracovali 16 hodín denne za plat asi 300 eur –hotové otroctvo. Dnes som žena v domácnosti a nič mi nechýba. Milujem slobodu a slobodné Autonómne Slovensko.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Auton%C3%B3mia)

Štát sa veľmi zmenil a myslím, , že hlavne občania dostali rozum, lebo zistili, že to ,čo tvrdili vtedy akýsi aktivisti,  sa stalo po potrestaní politikov , do bodky skutočnosťou a všetky vízie a návrhy boli dodržané.

Nikdy som si vtedy nemyslela, že ak človek sa chce k človeku správať čestne a byť človekom, je možné mať všetko a pritom tak rýchlo a bez ,,Krvavej revolúcie“ , ako vtedy tvrdil akýsi Rudolf Vaský!

 

Ps: Viete prečo mám spokojné manželstvo? Viem , čo je ,,alternatívna predmanželská poradňa“ .

 

—————————————-

Vždy nastáva obdobie krízy, keď jeden sa snaží vlastniť toho druhého. Najčastejšia chyba !

 1. http://prezenu.noviny.sk/c/laska-a-sex/ake-chyby-robia-zadane-zeny-v-posteli-tu-je-ich-zoznam,
 2. http://zena.pravda.sk/sex-a-vztahy/clanok/348291-toto-su-dovody-preco-vas-podvedie-strucne-a-jasne/,
 3. http://casprezeny.azet.sk/clanok/106214/10-neklamnych-znameni-ze-vas-podvadza-na-toto-davajte-pozor.html,
 4. http://casprezeny.azet.sk/clanok/112236/muzi-zahybaju-kvoli-sexu-ale-preco-podvadzaju-zeny-5-skutocnych-pribehov-nevernic-taka-je-pravda.html,
 5. http://casprezeny.azet.sk/clanok/82351/zistili-sme-kto-podvadza-castejsie-a-preco.html,

III.  http://www.tvnoviny.sk/my-zeny/1696294_sme-poriadne-herecky-mame-vacsie-sklony-k-podvadzaniu,

Prečo by ste sa mali hádať pred deťmi, prečo by ste sa mali vôbec hádať, myslíte si , že hádky sú potrebné ?

1, http://supermama.joj.sk/supermama-novinky/supermama-zo-zivota/hadky-rodicov-pred-detmi-obcas-im-prospievaju.html

2, http://spuntik.zoznam.sk/cl/1000720/1379313/Hadky-poskodzuju-mozgy-deti,

Nezabúdajte, vždy sa  všetko dá riešiť, ak to riešiť chcete, nikdy sa hádať nemusíte, ak komunikovať chcete.

https://www.youtube.com/watch?v=lkwxiBcnMaQ
https://www.youtube.com/watch?v=SUmCRrKYwBQ#t=35   ( titulky) Materiály použité z internetu, s občianskeho združenia Manželské stretnutia a z vlastnej skúsenosti .

—————————————————————————-

Čítajte ! Zdieľajte! Šírte !

https://www.mojevideo.sk/video/28746/vizia_pre_slovensko_alebo_vsetko_sa_da_ak_sa_chce.html?fbclid=IwAR2g8Jy5CrZ-L7nqlKTBwALybO_pPaaQ5Fa_AKaDz89kRaOYHcuamuAlWSQ, ak by to nešlo otvoriť, je to portál moje video a názov Vízia pre Slovensko alebo všetko sa dá, ak sa chce!

,, Občan = volič, je najväčšia a najdôležitejšia autorita v štáte“, ale aj o tom, či pomáhate zbierať podpisy na založenie  strany ,, Únia Štátnej Starostlivosti“

 

Každý  zamestnanec , pri odchode do dôchodku, by mal dostať za odmenu, cestu okolo sveta .  https://www.youtube.com/embed/h3LeVGOBjSg ,

Odchod do dôchodku  by nemal byť vysoký ( vek), aby si bývalý zamestnanec ako dôchodca , mohol cestu okolo sveta zopakovať minimálne za život ešte raz a na toto musia byť vytvorené podmienky aj v novej spoločnosti , teda v novej Novej spoločnosti – štáte.

Nový štát a nová spoločnosť je možná len vtedy, ak sa oddelíme od Medzinárodného Menového Fondu, od bánk oligarchov a začneme myslieť logicky. Len tak dokážu občania pochopiť a prijať jednoduchosť, ktorú im zložitými konšpiráciami za stáročia nanútili do hláv .

Napríklad obchod s drahými kovmi, kameňmi, či investície do niečoho, v čom nie je prehľad, ale špekulácia a zisk len pre vyvolených vládcov sveta- sionistov. Oligarchovia ovládajú burzy, trhy, ceniny a všetko, čo si máte myslieť , že je cenné a je potrebné tam investovať.

Takto  vám nanútia aj dlhopis, ktorý je vlastne pôžička pre banku, ale zisk riadia tak ako aj infláciu.

Preto najlepšia investícia je do ľudského umu a ľudskej  tvorivej práce.

https://anzelma1234.blog.pravda.sk/2020/03/24/igor-matovic-uraduje-statni-uradnici-traste-sa/

 

http://ritomska.blog.sme.sk/c/376880/tri-minuty-a-dost.html

 

Ďakujeme každému, kto pomáha vlastnej krajine docieliť SLOBODU !

https://jurajchlebik.blog.sme.sk/c/518312/clovek-sa-vzdy-bude-bat-toho-comu-nerozumie.html

 

Posledná vôľa zanikne a dedičstvo si budete musieť zaslúžiť !

Už to nebude také samozrejmé alebo jednoduché. Zabudnite na získanie dedičstva, lebo ste pokrvný potomok alebo príbuzný. Toto platilo doposiaľ.

https://www.notar.sk/%C3%9Avod/Dedi%C4%8Dstv%C3%A1/Z%C3%A1vet.aspx

Ale občania neustále nabádajú na zvýšenie kontroly a zodpovednosti, preto treba prijať nové riešenia, ktoré zabezpečia nápravu dnešnej nemorálnej spoločnosti na morálnu. Zaistia zmenu zabudnutých cností a čiastočne odstránia chamtivosť a závisť, ale pomôžu aj zaistiť lepší a dôstojný život občanom, ktorí sú základom štátu a zákonodarstva.

Každá osoba, ktorá sa pominie – zomrie, je od narodenia evidovaná cez Matriku a pri dnešnej elektronizácií , zodpovedná osoba dá cez elektronický systém informáciu na patričný úrad, ktorý začne hneď konať.

Dediť môžu len osoby, ktoré dotyčnej osobe minimálne jedenkrát denne telefonovali a jedenkrát týždenne, minimálne – záleží od veku zosnulej osoby a zdravotného stavu pred skonaním, osobu zosnulú navštevovali a susedia zosnulej to potvrdia. Starostlivosť o osobu pred skonaním môže prebrať aj OZ alebo politická strana. Doba starostlivosti je tri roky pred úmrtím, čo je 36mesiacov a ani o deň menej !

Inak celý majetok, hmotný aj nehmotný, dedí len dokázateľný dedič, ktorý môže vydokladovať výpis telefónnych hovorov a doklad  osobných návštev,  alebo nikto z pokrvných dedičov. Dediť nemôže ani  žiadne OZ, ktoré nemôže vydokladovať výpis telefónnych hovorov a doklad  osobných návštev alebo politická strana, ktorá  nemôže vydokladovať výpis telefónnych hovorov a doklad  osobných návštev.

Ak sa ocitne osoba pred skonaním v zariadení určenom na opateru, platia tie isté podmienky o vydokladovaní výpisov telefónnych hovorov a doklad  osobných návštev.

Ak osoba pred skonaním, nemá žiadnych príbuzných , žiadne OZ alebo politickú stranu, ktorá môže vydokladovať výpis telefónnych hovorov a doklad  osobných návštev, dedí všetok hmotný aj nehmotný majetok Úrad štátnej starostlivosti. https://www.mobbing-bossing.eu/inpage/nazov/

Tento majetok bude potom pridelený občanom, rodinám, ktorý ho súrne potrebujú.

Tieto návrhy si občania môžu schváliť referendom alebo správnou voľbou politickej strany, ktorá má v parlamentných voľbách v roku 2020 v programe legislatívnu úpravu a prijatie zákona o retribúcií.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/241/

https://www.epi.sk/zz/1991-92

https://www.epi.sk/zz/2001-416

https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/30447/1/2/zakon-c-41-1964-zb-o-hospodareni-s-bytmi/zakon-c-41-1964-zb-o-hospodareni-s-bytmi

https://www.etrend.sk/financie/prevod-majetku-bez-vedomia-potencialnych-dedicov.html

zákon o retribúcií č.33 z roku 1948 Sb.

https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/17014/1/2/zakon-c-33-1948-sb-ktorym-sa-obnovuje-ucinnost-retribucneho-dekretu-a-nariadenia-o-ludovom-sudnictve-a-menia-niektere-ich-ustanovenia/zakon-c-33-1948-sb-ktorym-sa-obnovuje-ucinnost-retribucneho-dekretu-a-nariadenia-o-ludovom-sudnictve-a-menia-niektere-ich-ustanovenia?fbclid=IwAR0o_BpPm2NCrBw0SBxRSVn3ksyBOLMl_Kb4qJficGqkJ1vTXTPmUHTEsm4

 

Aj malé Slovensko môže byť ,, veľké “.

To, že politické strany, ktoré sa v posledných parlamentných voľbách bili o získanie mandátu a kresiel v NRSR, nám  posilňuje našu sebadôveru. Účelom bolo, aby všetky politické štandardné politické strany, ale aj novovznikajúce, poznali náš program a naše riešenie. Verili sme, že budú chcieť prísť s novými témami, ale nepochopia alebo nebudú vedieť zrealizovať nič. Riešenia , ktoré Únia Štátnej Starostlivosti prezrádza prostredníctvom aj Inštitútu Ochrany Ústavných Práv, sú pre všetkých občanov, ktorí nemyslia len na seba, ale vidia viac dopredu a tak zaisťujú aj morálnu budúcnosť mladým a novým generáciám.

https://www.mojevideo.sk/u/uss/,  https://www.mojevideo.sk/u/drhc/

Únia Štátnej Starostlivosti  je pripravená po víťazstve v parlamentných voľbách v roku 2024 dokázať občanom Slovenska:

 • Splniť potreby občanov – voličovSlovenska, ktorí sa nenechajú politicky manipulovať a chcú žiť a nie živoriť.
 • Splniť potreby občanov – voličovSlovenska za  čas jedného volebného obdobia.
 • Splniť aj sľuby konkurenčných politických strán, ktoré to doposiaľ nedokázali alebo vlád, ktoré sa o to nezaujímali.
 • Vyplatiť každémuplnoletému občanovi – voličovi finančné odškodnenie za obdobie od 1.1.1990 do 100 dňa po víťazstve v parlamentných voľbách v roku 2024.
 • Zmeniť parlament na Úrad štátnej starostlivosti a vymeniť opozíciu v parlamente, za opozíciu občiansku, kde pomocou referend občania budú môcťschvaľovať vytvorené zákony z navrhovaných občianskych potrieb.

 

https://www.mojevideo.sk/video/2ed1b/euro_poslanci_a_ich_kompetencie.html,

,,Nedávno to bolo takto, ale aj dnes je to stále aktuálne ! Skúste prísť na to, prečo ?

Kto mieša karty na politickej scéne? Pán poslanec Matovič s novým politickým názvom Odvážne? POZOR!

Pán poslanec Matovič, je to stále to isté koleso ako v roku 2012, keď som v klube OĽaNO, dnes (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA) priniesla môj volebný program a Ty, Igor, ako líder OĽaNO , dnes (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA) si nemal záujem spolupracovať, lebo si mal svoje ego. A to máš do dnešného dňa.

Nič sa v politickej scéne nezmenilo ani v tomto volebnom období. Len tam pribudli ďalší politici – klamári. Áno odvtedy uplynulo 7 rokov a politické hnutie OĽaNO, dnes (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA) je stále viac a viac chudobnejšie na kvalitu odbornosti a pravdivosti prejavov svojich poslancov.

POZOR! Ten poslanec, ktorý začne vytŕčať z radu, ten je postupne likvidovaný: Líder sa o to ako mobbér postará. Je to ako na našich slovenských pracoviskách. Mobbéri majú určité typické osobnostné črty – mnoho z nich patrí do skupiny tzv. sociopatov, ľudí neuznávajúcich nič iné než svoje vlastné pravidlá a zákon silnejšieho resp. hlasnejšieho, ktorý má na pracovisku lepšie konexie. Mobér útočí z pocitu nedocenenosti až menejcennosti. Ďalšími potenciálnymi mobérmi sú tzv. karieristi. Takíto ľudia sa snažia presadiť sa na úkor druhých, nevynímajúc formu trefných úderov pod pás. Mobbér nedokáže predvídať reakciu obete a má pocit ohrozenia z jeho strany, a preto ho chce zo svojho prostredia odstrániť, jedná pre studený, vypočítavý kariérizmus bez štipky emócií.

Prečo zase Matovič útočí a chce vziať hlasy kresťanských voličov? Lebo sa mu strácajú voliči. Je to dobrá taktika Igora Matoviča udržať sa v politike. Čo tu občanom vyriešil od roku 2011? NIČ. Zaznamenali sme, že na politické posty sa dostávajú neraz ctižiadostivci bez príslušných odborných znalostí a skúseností, špecializovaní len na to riadenie  v metódach manažmentu, ktoré oni pochopia tak, že ich služba sa otočí na svoje vlastné zbohatnutie. Veď občania sú ľahko manipulovateľní a sú dobrí ako účinne využiť zvyšovanie politických hlasov na zvyšovanie zisku. Ten sa rozdeľuje stále nerovnomernejšie, pretože peniaze sú moc a moc sú peniaze. A  človek si môže vybrať : buď ich prostredníctvom bude ovládať iných, alebo niekto iný bude ovládať s ich pomocou jeho. V tomto našom politickom systéme to už tak funguje a cikať proti vetru by chcel len blázon.

Tak ako sa v podnikoch či v štátnych úradoch čoraz viac presadzujú autoritatívne štýly riadenia, i keď sa tvária ľudsky – vzťahovo, príznaky tohto trendu sú zjavné aj na rôznych úsekoch spoločenského a politického života. Ľudia majú jednoducho sklon k napodobňovaniu, stotožňujú sa so vzormi správania tých, ktorým sa to správanie vypláca, teda tých hore. Pomaly, nebadane tak menia kultúru, na ktorú doteraz boli zvyknutí, normy, ktorými sa riadia ich vzťahy. Čas ukáže, či účelne a kam to nakoniec spoločnosť dovedie.  Či a ako dlho to napätie vydrží.

Teraz si vzali politické strany za terč kresťanov.  Ako bude vládnuť Igor Matovič s Alojzom Hlinom a Štefanom Kuffom keď všetci už raz mohli pracovať spolu ako kresťania v jednom politickom hnutí OĽaNO, dnes (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA) ? A nedokázali spolupracovať. Ako sa pracovalo v klube OĽaNO, dnes  (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA) ?

Zo Zápiskov v parlamente sa zapísala moja cesta do parlamentu, z ktorej vyberám:   Dňa 12. marca 2012 som bola zvolená do parlamentu. Hneď som v klube oznámila svoj program prípravy antimobbingového zákona. Mnohí uznanlivo prikyvovali. V parlamente som predniesla komentár k Programovému vyhláseniu Vlády. Predložila som rozpravu pripravenú mojím vlastným tímom, lebo v klube OĽaNO, dnes  (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA) mi nikto nerozumel, čo od nich chcem, spolupráca zlyhala. Mohla som sa spoľahnúť iba na svoj tím. Moja Správa o násilí na slovenských pracoviskách analyzovala prvých 80 obetí. Žiadala som doplnenie PVV o antimobbingový zákon. Vtedy argumentoval poslanec Chren, parafrázujem: „Pripadám si ako u babičky, u ktorej som našiel starý socialistický Zákonník práce.“ Absolútne nechápal ako sa deje bezprávie na pracoviskách. Ja som mala z poslanca Chrena dojem, že nikdy nepracoval.

Na stretnutiach v klube OĽaNO, dnes (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA) som zistila to isté. Poslanci v skupine tzv. „nezávislých osobností“ v rámci klubu „obyčajných ľudí“ nemajú šancu ani možnosť pridať sa k môjmu programu. Hneď od začiatku bola úloha celého klubu OĽaNO, dnes (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA) určená samoľúbym poslancom Matovičom a jeho bratrancom Viskupičom: Úlohou bolo predkladať zákony v hojnom počte tak, aby si počet návrhov všimli občania. Občan zase nemá praktické skúsenosti a nevidí za oponu parlamentu. On nevie, že zákony opozičných poslancov nebudú schválené. Nešlo im o faktickú pomoc občanom, možno ani nevedeli, kde majú začať. Takáto náplň práce poslanca nebola podľa mňa kóšer. Ja nie som stvorená na politické podvody. Preto som dňa 28. októbra 2013  vystúpila z klubu a stala som sa samostatnou nezávislou poslankyňou.

https://www.youtube.com/watch?v=6ZgxZ5VlhoA

Keď som predložila svoj návrh na zákon, spustila sa v klube veľká kritika na moju adresu. Nerozumeli a nechceli riešenie. Klub odmietal stretnutia s poškodenými občanmi. S občanom Žarnayom sa kontaktovali až potom keď som pánu Žarnayovi vypracovala žalobu. A jediné čo mu dokázali dať bolo vyznamenanie.

Úplne rovnaké – to je aj dnes v celom parlamente. Občania píšu svoje žiadosti o pomoc, obvykle ide o právne problémy, ale nikto im neodpovedá. Moja poslanecká kancelária nestíhala zastupovať všetkých, tak sa obmedzujeme na krátke poradenstvá a len niektorých zastupujem právne aj na súdoch, kam som poslala 24 žalobných návrhov.

https://www.youtube.com/watch?v=gSBZBE-IUiM

Parlament ako celok nechce ani počuť o antimobbingovom zákone. Nazvala by som ho „sociopatickou svoločou“, ale na obhajobu niektorých musím povedať že nerozumejú požiadavke doby, a oni za to nemôžu. Naším cieľom bolo a je presvedčiť zadubené hlavy štátnikov, aby konečne prijali zákonné garancie humánnych podmienok v zamestnaní.

https://www.youtube.com/watch?v=HJLIMcIugso

Človek sa predsa nenarodil preto, aby ho niekto zotročoval alebo týral, ale preto aby si zarobil na bezpečný život, a aby mohol si zveľaďovať svojho ducha. Súčasný stav spoločnosti negarantuje nič. Ani zákonné práva, ani istoty v zamestnaní, ale ani ľudskú dôstojnosť.

A dnes nám súčasné politické strany ukazujú ako smerujú k mojej téme z minulého volebného obdobia. Ale robia to len tak svojhlavo. Nevedia komunikovať a každý líder politickej strany sa predvádza pred novinármi, ako vytvoria zlepenec novej politiky. Predsa potrebujú „zalepiť“ občanom ich videnie. Lebo občan nevidí do praktickej činnosti poslancov. Má pred sebou len plno politických sľubov, ktoré za  30 rokov nevošli do praxe.

https://www.youtube.com/watch?v=D3-9J9wJ-4w

Za 30 rokov tu máme veľa štátnych inštitúcií, ktoré majú vo svojom názve, či v náplni práce ochranu ľudských práv, ale nemajú žiadnu kompetenciu riešiť problémy v pracovno-právnych vzťahoch. Mám na mysli problémy s psychickou tyraniou a zotročovaním zamestnancov 21. storočia.

Úrady práce sa stali iba nástrojom prenasledovania nezamestnaných, čo bol ďalší nový – sociálny problém. Ak prepustený občan chcel dávku v nezamestnanosti, musel sa hlásiť týždenne, alebo mesačne na Úrad práce. Úradníci si ani neuvedomujú že je to šikana a prenasledovanie nezamestnaných, ďalšia psychotrauma pre poškodených občanov. Takýto nevedomý postoj vychádza z mylného predpokladu, ako keby prepustený bol prepustený z vlastnej lenivosti, alebo z vlastnej viny.

Sociopatia mnohých poslancov a rovnako aj nových kresťanských lídrov nedovoľuje pochopiť základnú ľudskú vlastnosť, že každý chce mať istotu, a istota v industriálnej spoločnosti, akou je aj naša spoločnosť je v tom, že má prácu. Každý túži mať stabilný príjem a stabilnú istotu,  že jeho práca cez noc nezanikne.

Teda ignoranciou tohto základného duševného atribútu súčasného človeka vznikali a vznikajú mnohé šikanózne zákony, ktoré má aplikovať Úrad práce. Zamestnávatelia postupujú silou kapitalistu. Úrady sa k problémom zamestnancov stavajú, ako že nemôžu zasahovať do pracovnoprávnych sporov. Mne osobne prízvukovali, že mi nikto nekáže riešiť tieto problémy. Je to všeobecný úradnícky, ale v úvodzovkách „nepísaný predpis“: Starý a zaužívaný stereotyp hovorí úradníkovi „To ti nikto nekáže, nerob to.“Ako keby to nestačilo, štát inštaloval ešte tzv. Inšpektoráty práce, ale zákon o nich hovorí, parafrázujem: „Zistenia IP nemajú právne záväznú formu.“ Takže  úradnícky tzv. „nepísaný predpis“ sa stal „zapísaným zákonom“, a hovorí, že úradné zistenie porušenia práv občana je len zistenie bez právnej sily. Výsledkom je aktuálny stav: Zisťovať sa môže, ale riešiť sa nebude!

Takýto právny chaos neexistoval ani v staroveku, ani v stredoveku. Vedia o tom všetci historici. Pripomeniem že až do 20. storočia každý úradník v každom kráľovstve zodpovedal za niečo, a zodpovedal za to svojou existenciou.

Chcela by som vidieť úradníka v Starom Egypte –  ktorého si faraón vybral práve pre jeho úradnícku poctivosť, alebo v Osmanskej ríši, či na dvore Karola Veľkého, alebo aj v úrade cisárovnej Márie Terézie. Nikde na kráľovských dvoroch ste nenašli úradníka ktorý by neniesol osobnú zodpovednosť, alebo ktorý by si dovolil ignorovať sťažnosť niekoho oprávneného.

Dnes je ignorancia sťažnosti oprávnenej osoby úplná v úvodzovkách „úradnícka norma“. Zhrniem postup dnešného úradníka – Úradom vlády, premiérom a ministrami počnúc, posledným asistentom na súde končiac, je postup približne takýto: „Sťažujete sa? Vyšetríme a odpovieme vám, že ste neoprávnene podali sťažnosť.“ Bodka. A občan môže písať aj tisíckrát, je to stále to isté.

Začalo to nacistickou vládou v Nemecku, pokračovalo to komunistickým režimom, a dnes je to najbrutálnejšie v takzvanom demokratickom voľno-trhovom systéme v ktorom vládne kapitál a politická moc aj nad zdravým rozumom.

Pýtam sa: Ľudia sú natoľko zmanipulovaní že si to neuvedomujú? Sústavne si volia tých istých luhárov do parlamentu či do zastupiteľstiev a stále si nechajú odoberať práva na právo.

To je záver toho, čo nazývame sociálnou patológiou. Môžeme to nazvať aj luhársky sociálny systém, ale to by nebolo odborné.

https://www.facebook.com/jozef.chlebik.79/videos/1543242885811462/UzpfSTEwMDAwMzc3Mjk2ODE1MjoxNTU2MDcyNDA0NTI4NTEw/?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARAMQkbG0WrMi_1ADZ2XcGd1GKWN-7rRTGK4454PqT7-xVvc_1s1k8g7cD_xtFo2xhdk6NfCskaFUkW5&tn-str=*F

https://www.facebook.com/jozef.chlebik.79/videos/pcb.1519833218152429/1519826864819731/?type=3&theater

Neklam ľud kresťanský, poslanec Igor Matovič!“….. Napísala len nedávno JUDr.Mária Ritomská.

 

https://ritomska.blog.sme.sk/c/511132/neklam-lud-krestansky-poslanec-igor-matovic.html

Ale bolo treba pozmeniť presný názov, ktorý ani dnes média nerešpektujú alebo ani MVSR?

https://ritomska.blog.sme.sk/c/510844/v-politike-stale-viac-sa-prehlbuje-existujuci-problem-otrokarstva.html

https://ritomska.blog.sme.sk/c/511585/neverili-sme-ze-nas-novinari-premenuju-na-konspiratorov.html

OĽaNO: (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA)

Otázky od občana :

1.Aký máte názor na umelé prerušenie tehotenstva – interupciu ?

2.Vo Vašom videu , kde rozprávate o analýze slovenskej hymny na dnešné pomery, tvrdíte , že premiér nebude predseda vlády ako je dnes, ale pritom  je premiérom Úradu štátnej starostlivosti a ten riadi ministra vnútornej a štátnej obrany.                                                                     

 (https://www.mojevideo.sk/video/2e6fd/institut_ochrany_ustavnych_prav_pomaha_obcanom_viac_ako_nrsr.html    

                                                 

  Hymna SR

 

1.Nad Tatrou sa blýska hromy divo bijú, nad Tatrou sa blýska hromy divo bijú, Zastavme ich, bratia, veď sa ony stratia, Slováci ožijú.

Nepotrebujeme politikov, politiku a ani parlament, ale taktiež nepotrebujeme parlamentnú opozíciu, ktorá sedí v parlamente, lebo tá je nám zbytočná. Ako teda vybrať z troch možností tú správnu, aby sme uplatnili návrat k ústavnému článku 2 ?

–        Prvá možnosť uplatniť článok 2 Ústavy Slovenskej republiky, je radikálne riešenie. Kto si chce znepriateliť časť národa a bojovať v občianskej vojne? Kto chce vojnový konflikt? Kto si neuvedomuje, že práve radikálnym riešením sa všetko môže v dnešnej dobe pokaziť, pre momentálny bezprávny stav? Preto takúto možnosť Inštitút ochrany ústavných práv vylučuje!

–        Druhá možnosť uplatniť článok 2 Ústavy Slovenskej republiky, je najjednoduchšia – humánna, ale pri pasivite a pomalšom chápaní občanov Slovenska je to skôr utopia. Ak by sa vyzbieralo viac ako polovica podpisov občanov – voličov Slovenska a to podpisom konkrétnych požiadaviek občanov v pár bodoch, tak by museli osoby sediace v parlamente pochopiť, že nadpolovičnú väčšinu žiadnym spôsobom neprehlasujú a tak je povinnosťou parlamentu a vlády , ale hlavne parlamentného inštitútu – vyhovieť a občanom mediálne oznámiť zmenu a odchod z politického miesta. Takto by sa opozíciou stal štát – čiže národ Slovenska a tak by ako najväčší kontrolný orgán dozeral na všetko, čo nastane. Ale o tom až vo štvrtej časti.

–        Tretia možnosť uplatniť článok 2 Ústavy Slovenskej republiky, je štandardná – najzaužívanejšia a tou sú parlamentné voľby. Ani tie bohužiaľ nič nezmenia, ak nevyhrá národ s politickou stranou ,,Únia Štátnej Starostlivosti“, a nie so žiadnou inou napodobneninou, lebo to sa tu deje najčastejšie, že sa občanom ponúkne zo strany politických konšpirátorov podobizeň inej politickej strany, ktorá ich zavádza a tak oslabuje možnosť napraviť dlhodobé bezprávie spravodlivou cestou. Až po tomto kroku sa dá pristúpiť k náprave všetkého zanedbaného a skorumpovaného ako aj k slobodným voľbám.

 

 1. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo, ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo.

Ako ste si milí občania stačili počas posledných dvoch rokov všimnúť, bývalá poslankyňa JUDr. Mária Ritomská založila Inštitút ochrany ústavných práv a požiadala o spoluprácu bývalého radikálneho aktivistu Juraja Chlebíka, ktorý zdieľa podobný osud prenasledovania vo vlastnej krajine ako JUDr. Mária Ritomská a veľa ďalších občanov, ktorí sa odvážne hlásia prostredníctvom Inštitútu Ochrany Ústavných Práv do Únie Štátnej Starostlivosti.

 

Preberajú sa z beznádeje, lebo našli nielen morálnu pomoc a odbornú radu, ale aj porozumenie, ako je dôležité chrániť vlastné, rodinné, susedské, či národné potreby a docieliť dôstojný život pre všetkých občanov žijúcich na území Slovenska. Podmienkou je akceptovať súdržnosť a vzájomnú úctu. Takto získame všetci potrebné informácie a trpezlivosť, aby sme neprišli o vlastné životy, aby sme vždy ochránili naše pokolenia a uctievali sa navzájom.  Priložte ruku k dielu a posielajte prihlášky poštou alebo mailom. Nebojte sa podporiť našu činnosť aj finančne, tak sa skôr môžeme dopraviť za Vami a prezentovať Vám to, čo nenájdete v našich videách alebo článkoch na blogu sme.

 

 1. Ešte jedle rastú na krivánskej strane Kto jak Slovák cíti, nech sa šable chytí, a medzi nás stane.

Ak dovŕšite tento rok už vek dospelosti 18 rokov, pomôžte svojim starým rodičom a ukážte im naše myšlienky a reálne riešenia, aby sa aj oni mohli dožiť ešte dôstojného života a priniesli Ste im tak okrem slobody aj kúsok lásky a radosti na tvári, či v srdci. Nie svaly sú dôležité, ale správny pomer medzi rozumom a srdcom, ale aj medzi inteligenciou a citom. Tento vzorec je tajomstvom kvantovej fyziky a vytvára život vo vesmíre.

 

 1. Už Slovensko vstáva, putá si strháva Hej rodina milá hodina odbila, žije matka Sláva!

V prvej časti som spomínal ……… ,,nadpolovičnú väčšinu žiadnym spôsobom neprehlasujú a tak je povinnosťou parlamentu a vlády , ale hlavne parlamentného inštitútu – vyhovieť a občanom mediálne oznámiť zmenu a odchod z politického miesta.“ Takto by sa opozíciou stal štát – čiže národ Slovenska, a tak by ako najväčší kontrolný orgán dozeral na všetko, čo nastane.

Čo môže nastať?

Občania , ktorí sa hlásia do Inštitútu Ochrany Ústavných Práv, sú automaticky opozíciou štátu, čo je viac ako parlament a tak návrat k uplatneniu článku 2 Ústavy Slovenskej republiky bude úspešný! Parlament ako ho dnes poznáme zanikne a z priestorov môže byť kostol alebo hudobná škola, či divadelná sála.

Nová spoločnosť prináša po Inštitúte Ochrany Ústavných Práv ďalší stupeň v riadení Štátu a tou je Úrad Štátnej Starostlivosti, ktorý priamo podlieha občanom, teda Inštitútu Ochrany Ústavných Práv- najväčšej a najspravodlivejšej občianskej kontrole podľa článku 2 Ústavy Slovenskej republiky.

1.Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

2.Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

3.Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemôže nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

Úrad Štátnej Starostlivosti nahrádza parlament a zároveň zjednodušuje aj samotnú činnosť štátu. Riadi ministrov , ktorí sú  v menšom počte ako doposiaľ. Minister zahraničia, minister ľudských práv, minister vnútornej a štátnej obrany, štát riadi prezident a Úrad Štátnej Starostlivosti riadi premiér,( ktorý nie je predseda vlády ako to bolo doteraz.)

—————————————————————————————–

Ďakujem za otázku a cením si to, lebo pre Inštitút Ochrany Ústavných Práv a aj pre mňa, že môžem v mene Inštitútu Ochrany Ústavných Práv odpovedať, je to výzva na podrobné vysvetlenie.

Pápež ako hlava cirkvi sa už dlhodobo zaoberá témou potrat alebo interrupcia a v niektorých krajinách to riešia prísnejšie ako vraždu, či úmyselný trestný čin. Všade vo svete sa okolo toho dejú rôzne veci, ale ja budem odpovedať o tom, čo je tu na Slovensku.

Vznikajú rôzne neziskové, mimovládne organizácie a združenia ako Nenarodené deti, Nežiaduce deti, Nechcene deti, ale toto sú len témy, ktoré neriešia a nezaoberajú sa samotným pôvodom, či príčinou.

Prečo to nemôže byť rozhodnutie ženy, matky? Aké je prostredie v ktorom budúca matka, žena žije? Akú mala , či má výchovu, stravu, životnú úroveň, dôstojný život, spoločenské postavenie a prečo? Aké sú jej povinnosti, práva a potreby?

Týmto sa tu tiež nikto reálne nezaoberá a zas vznikajú iné mimovládne, neziskové organizácie či združenia a prinášajú nové témy. Opozícia v parlamente tiež len populisticky o tom rozpráva spolu s občianskymi združeniami .

To sú napríklad občianske združenia Týrané ženy, Klub mnohodetných rodín, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Inštitút pre výskum rodiny, ktorý je dotovaný vládou, o ktorej média tvrdia – štátom, atď.

Tak vzniká ďalšia téma migranti a ochrana prenasledovaných kresťanov. Aká je potom skutočná cena ľudského života, konkrétne ženy, matky? Aká je úcta k žene , matke a k rodine a skutočný názor cirkvi?

 https://jurajchlebik.blog.sme.sk/c/379342/co-je-alternativna-predmanzelska-poradna.html

——————————————————————————————————

Tieto témy riešili za čias Mandelu a nové témy vymýšľa OSN. Napríklad krajiny tretieho sveta riešené ako program RVHP a program udržateľného rozvoja EU sa líšia v riešeniach? Myslím, že ani nie. Vtedy to bola taktika východných blokov počas ,,Studenej vojny „ a dnes ide o zabratie územia tretieho sveta, teda afrického kontinentu.

Príroda sa dokáže o seba postarať, ak sa naučí človek ju vnímať a rešpektovať a nebude súčasťou jej likvidácie. Stačí pomyslieť na našich predkov a pochopiť, že napriek tomu, že nemali takú techniku a technológie ako sú dnes, boli asi k prírode disciplinovanejší a veľmi nadaní, vyspelí, čo sa týka prírodných vied a poznávania prírodných javov.

Aj dnes existujú neobjavené kmene- skupiny ľudí a spoločenstiev, ktoré nevedia o našom svete. Žijú v amazonských pralesoch , ale aj na africkom kontinente. Určite nemajú doklady totožnosti a môže byť viac ako pravdepodobné, že sa stávajú obeťami násilia a rôznych vedeckých pokusov našej civilizácie. Toto sa nehovorí, ale prísť s takou hlúposťou , že pes, či mačka je živý tvor a nie vec, to kto tak dlho vymýšľal. Veď ako deti sme sa hrávali hru meno, mesto, zviera vec a už vtedy sme vedeli, že pes, či mačka je zviera a teda živý tvor.

Aby som dokonale odpovedal na otázku občana, ktorý chce poznať pravdivú a reálnu odpoveď, musím ešte trochu ozrejmiť informácie a neodbočoval tak od odpovede ako to robia naši ,,diplomatickí politici“.

Našou úlohou nie je sa neustále vracať do minulosti a vyčítaním si niečoho, čo sa nepodarilo, si udržiavať nenávisť a zlo, ale šíriť lásku, dobro, vedieť odpúšťať a aj spravodlivo trestať.

Premiér a ministri, poslanci, či samotní občania, majú ľuďom vzájomne slúžiť, a nie vládnuťa vytvárať tak lepšiu budúcnosť pre seba, deti a pokolenia.

 

Dobro sa stáva súčasťou DNA a tá ma vplyv na dokonalejšiu a vyspelejšiu spoločnosť. Dnes je pomer budúcnosti politikov, ktorí vládnu a pomer občanov, ktorí tu živoria viditeľný a tí, čo to nechcú vidieť, nám budú vnucovať témy!

https://www.facebook.com/jozef.chlebik.79/videos/1817562675046147/

Inštitút Ochrany Ústavných Práv a Únia Štátnej Starostlivosti, chce okamžité riešenia a preto potrebuje vyhrať parlamentné voľby v roku 2024, aby nastavil novú štruktúru riadenia štátu a do roka po výhre v parlamentných voľbách naplnil omeškané potreby občanov- voličov. Tieto požiadavky – program zmeny systému na lepšiu budúcnosť a Novú spoločnosť Inštitút Ochrany Ústavných Práv posielal aj lídrom politických strán, poslancom, aby sa pridali a svoje nenaplnené programy, sny, či témy, ktoré predkladali občanom a ešte ich nedokázali vyriešiť, chceli spoločne občanom odovzdať ako riešiteľné a rýchlo realizovateľné.

————————————————————————————————

 

Tento list znel: 

,,Vážený pán poslanec sústavná politická korektnosť porušuje ľudské práva a základné slobody občanov. Monitorovanie našej politickej scény ukazuje, ako Slovensko smeruje do obdobia „monarchie“. Aj Váš  volebný program, ktorý ste mali pred voľbami v roku 2016, je neúspešný, volebné sľuby voličom ste nenaplnili. Preto je nevyhnutá zmena politického systému v krajine.

V mene Inštitútu ochrany ústavných práv si Vás dovoľujeme pozvať na otvorený rozhovor, lebo nám nie je ľahostajný osud Slovenska.

Predkladáme Vám program otvoreného rozhovoru:

1.Spoločne vyhrať parlamentné voľby v roku 2020

2.Nová štruktúra riadenia štátu

3.Časové obdobie realizácie bodu 2 a náprava nenaplnených potrieb občanov od roku 1989

Veríme, že otvorený rozhovor prinesie výsledky občanom, voličom Slovenska. Múdrosť a odbornosť je to, na čom nám záleží a je dôležité pre blaho a rozvoj našej budúcej generácie.

Ďakujeme za skorú odpoveď.  S pozdravom

V Bratislave, dňa 14. 12. 2018 JUDr. Mária Ritomská  štatutár Inštitútu ochrany ústavných práv    a                                          Juraj Chlebík dobrovoľník Inštitútu ochrany ústavných práv

A ešte na koniec dodám: ,, Všetko sa dá ak sa chce“ !  

————————————————————————————————-

Vedci v Afrike si všimli, že vrcholoví predátori v potravinovom reťazci sa začali vzájomne likvidovať, hoci doteraz žili vedľa seba. Príroda má takú moc, že evolúciu cítia aj živočíchy. Zmenou územia, ktoré človek zaberá a tak prírodu devastuje tam, kde ju má chrániť, sa zmenšuje revír lovu pre predátorov, hoci ich potrava bola rozdielna, čo sa týka jedálnička. Ide o leva, jaguára, leoparda a hyenu. Ak by spolu nebojovali o potravu, všetci by neprežili a tak si vzájomne usmrcujú potomstvá a útočia na samice s cieľom usmrtiť ich, ale nie zožrať.

Určite si občas všimnete, že tam, kde sú už sídliska, občas zavíta aj akási zver. Srnky alebo aj diviak. Pretože to bolo kedysi ich územie a dnes oň prišli.

Podobné pocity majú aj ľudia. Migrácia je ako dlhodobá dovolenka. Zmeníte prostredie a stravu, čas a hlavne vodu a už sa na vás nalepí ochorenie, vírus, ale hlavne stres. Ten vyvoláva obavy a tie zapríčiňujú to, čo si ľudia myslia, že je prirodzené. Omyl je však pravdou.

 Program udržateľného rozvoja je cieľ, ktorý túto maskovanú genocídu podporuje a všetky očakávania sú na vašom rozhodnutí Vážení občania!

Ďakujem za otázku od neznámeho občana a verím, že moja odpoveď za Inštitút Ochrany Ústavných Práv bola aspoň trochu dostačujúca. Juraj Chlebík za Inštitútu Ochrany Ústavných Práv.

Spojí sa ČR so SR alebo vystúpime z EU ?

Myslím, že  táto téma je ľahšie pochopiteľná, ak sa najskôr dostaneme na začiatok. Treba si prečítať najskôr článok s nadpisom, ktorého sa nielen že boja štandardné politické strany, ale aj administrátori portálov, blogov, mediálni pracovníci – redaktori, novinári. Prečo asi ? Všetci sa boja o prácu, za ktorú majú príjem, ktorý je dôležitý pre rodinný alebo osobný život a so životom spojené finančné náklady.

https://volajte112.blog.pravda.sk/2020/03/24/matovicova-vlada-uvazuje-o-retribucnom-zakone/

Ako sa ,,objavuje Amerika“ ( alebo , až teraz na to prišiel ) ?

https://www.youtube.com/watch?v=iuitjV1zQ_c,

Mladí ľudia tiež vedia rozmýšľať, ale potrebujú príležitosť.

https://www.youtube.com/watch?v=cvGc9oCsVcc

Odpoveď 1. ČR a SR sa nespoja, ale môžu spoločne ako konfederácia krajín spolupracovať a na tom princípe to môže fungovať aj s inými krajinami.  Z EU netreba vystúpiť, ale ukázať jej, že občania v každom štáte EU sú na tom rovnako a vďaka politike aj na H…o.

https://jankratky.blog.pravda.sk/2020/03/28/rozpad-europskej-unie-na-obzore/

preto ak chceme politiku odstrániť, musíme jej rozumieť a cez politiku ju aj poraziť.

https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/17014/1/2/zakon-c-33-1948-sb-ktorym-sa-obnovuje-ucinnost-retribucneho-dekretu-a-nariadenia-o-ludovom-sudnictve-a-menia-niektere-ich-ustanovenia/zakon-c-33-1948-sb-ktorym-sa-obnovuje-ucinnost-retribucneho-dekretu-a-nariadenia-o-ludovom-sudnictve-a-menia-niektere-ich-ustanovenia?fbclid=IwAR3XrzACUSPqTHzi65miHW8ACzlPMblmKd6CbVHFLh4wlQmqVvYRVRMYajU

Odpoveď 1. ČR a SR sa nespoja, samostatne a to len vďaka politikom, im to ide lepšie. Egomanov rozdelilo , ale osobnosti sa spájajú , aj keď sú v odlišných republikách.

 

Nové pracovné príležitosti alebo udavači ?

Všetci majú plno inšpirácie na blogoch písať o Igorovi Matovičovi. V dobrom alebo v zlom. Ale otázka je: ,, Ak nie ste spokojní , prečo ste ho volili?“ .

Ja som tiež napísal plno článkov, ale nie som sám. Poniektorí blogéri tu píšu svoje názory na politiku a politikov už roky, ale nie je vidieť výsledky. Občania si články  asi čítajú len tak ,útržkovo alebo nerozumejú tomu, čo si prečítali.

Takže ako prvá pracovná príležitosť je písať články?

Ale podľa atmosféry medzi občanmi, je to skôr o udávaní, kto má alebo nemá ochranné rúžko?

https://www.facebook.com/Reject.Together.Global.War/videos/677060823061825/,

Brčo Vidinský facebook

Nové zriadenie je už na obzore.

Polovica Slovákov oficiálnej verzii o udalostiach spojených s nežnou revolúciou z roku 1989 neverí. Menej ľudí pozná fakty, že 17ty november zinscenovali príslušníci ŠtB. Len predpokladám, že odhalení špióni boli entitami západu prinútení prizvať entity ŠtB a niektorých komunistických pohlavárov k spolupráci.
Vieme, že ŠtB vytvorili prominentných disidentov na čele s ,,osobnosťami“ ako Havel… ale tiež v tom šli aj napríklad niektorí herci. Všetci títo boli prenasledovaní iba na oko, zatiaľ čo nič netušiaci disidenti pešiaci trpeli skutočne. Zároveň ŠtBáci vláde poskytovali informácie tak, aby ich vmanipulovali tam kde potrebovali. Prvý pokus o zmenu režimu v roku 1968 nevyšiel, myslím pre to, že v ZSSR sa zmena ešte neplánovala . A tak stačilo, že pár komunistických papalášov na čele s vtedajším tajomníkom ÚV KSČ požiadalo Moskvu o pomoc a vojská Varšavskej zmluvy na čele s armádou ZSSR, ktorá v dobrej viere prišla režim brániť. V 89om už v ZSSR bol prezidentom Gorbačov, ktorý bol agentom Veľkej Británie. Vtedy už zmene režimu v celej východnej Európe nič nebránilo. Kto by mi neveril, nech teda vysvetlí ako je možné, že KSČ tak ľahko kapitulovala a starí komunisti sa v nových demokratických stranách znovu chopili moci?

Dnes situácia nie je iná. Aj v parlamente znovu sedia príslušníci SIS a to sú obsadení zastúpením vo viacerých stranách. Tiež tam nájdeme postavičku z predošlej éry, keď jedným novým ministrom je eŠtébák. Ďalej niektorí prominentní novinári sú tiež členmi SIS a ich nestrannosť v žurnalistike je pri najmenšom diskutabilná.

Udalosti posledných dní a týždňov sú poznačené nástupom pandémie koronavírusu. Tento je spúšťačom očakávanej hlbokej hospodárskej krízy. No málokto si uvedomuje, že tieto dva javy sú začiatkom skutočnej zmeny systému, ktorý nás v Európe čaká.

Sledovaním historických cyklov štatisti o približne 10 rokov predpokladajú koniec éry demokracie tak ako ju poznáme. Dnes je ešte 99% európskej populácie hegemonicky presvedčená o správnosti demokratického zriadenia. No už teraz môžeme zreteľnejšie sledovať udalosti, ktoré nasledujúcej premene nasvedčujú. Vzniknutá situácia bez ohľadu na fakt ako sa koronavírus rozšíril núti vlády prijímať opatrenia, kde je obmedzovaná sloboda občanov, tak ako boli na ňu do teraz zvyknutí. Občania aj vlády v rôznych oblastiach a štátoch obmedzenia skôr či neskôr buď dobrovoľne, alebo pod tlakom pandémie a štátnych orgánov akceptujú. U nás na Slovensku môžeme sledovať ako niektorí ľudia takýmto praktikám udávaním susedov za nedodržiavanie karantény nastupujúcemu systému priam vychádzajú v ústrety. Tí skorej narodení si dobre môžu pamätať paralely z bývalého režimu v socialistickom Československu, keď strach ako aj teraz bol nástrojom na spoluprácu s režimom. Nový poriadok sa nespolieha na jediný možný scenár. Nám občanom ponúka alternatívy. Som presvedčený, že väčšina protagonistov týchto riešení netuší, že sú nástrojom na vyšší plán. Ultraliberálne strany, ktoré totalitné, až fašistické praktiky majú schované za ich heslami o rovnoprávnosti vo voľbách 29 februára skrachovali. Prirodzene dobre poslúžili na rozkol spoločnosti, politikou oficiálne prezentujúcou toleranciu, ešte viac podnietili xenofóbiu a rasizmus. Avšak na scéne momentálne v opozícii máme ďalšiu stranu, ktorá sa prezentuje tvrdšími praktikami a opatreniami. Je označovaná ako fašistická, no ja u nej vidím skorej hrozbu katolíckej totality. Tiež pozorujem aktivity pronárodne zameraného aktivistu, niekdajšieho disidenta z pred roku 1989 a následne premiera Slovenskej Republiky z čias ČSFR. Tento človek sa aj ako právnik zastáva rôznych aj pronárodných hnutí a subjektov, ktoré mať aj politické ambície, lebo terajšie politické klímy ich ako konkurenčnú hrozbu potierajú. No a na koniec tu máme terajšiu vládnu čvargu, ktorá sa už v prvom týždni vlády prezentuje ako amatérska a akoby sa snažila voličom ukázať, že volič nie je schopný slobodne, správne vybrať tých vhodných. Posledný fakt by som zanalyzoval takto: voľby 2020 zaznamenali najvyššiu volebnú účasť v priebehu niekoľkých posledných volebných obdobiach. Masívna volebná kampaň zmobilizovala voličov, keď verili v zmenu a 25% z nich dali hlas jednej strane, ktorá dokázala vytvoriť širokú koalíciu. V tom im pomohol aj fakt, že asi štvrtine voličom sa prepadli hlasy, po voľbe neúspešných subjektov, ktoré do parlamentu neprešli. Výsledkom je, že kandidáti približne polovice voličov sa dostali do vlády. Teraz však od mnohých počúvam, že ak ich zverenci sklamú, už nikdy voliť nepôjdu. Bez ohľadu na vývoj vo vláde po jednom týždni si položme otázku: kedy v histórii demokratických volieb od roku 1989, ktorá vláda naplnila očakávania voličov?

Priatelia, nehodnotím či je koniec demokracie takú akú ju poznáme správny, alebo nesprávny. Tí čo ma poznáte, dobre viete, že sám som ukážkovým praktikom slobodného života. Teraz len konštatujem čo zrejme bude nasledovať. Po veľkom ekonomickom prepade, frustrácii z demokratických vlád, ktorá každá hľadela v prvom rade na svoje preferencie, bude nový poriadok najprv čoraz viac žiadaný a následne v spoločnosti akceptovaný podobne ako bol do teraz samozrejmý ten doterajší.

Uplynulá doba nám preukázala, že mi občania sme otrokmi systému a politici figúrkami na šachovnici dejín. Pochopenie globálnej situácie a svoje postavenie v nej dokázali pochopiť iba niektorí z nás. Iba tí budú bez väčších problémov rozumieť tomuto článku. Ostatne len 2% populácie sú schopné tímto záležitostiam z podstatnej časti rozumieť. Tí z tých 2% ktorí majú vôľu, dostávajú možnosť udalosti formovať. Pre to Vás, ktorí stále rozumiete o čom píšem a máte vôľu, poukazujem na novú reálnu možnosť ktorá nám ponúka šancu v novom poriadku. Dbajme aby sme zase nedovolili odovzdať moc do rúk podvodníkom, ako po udalostiach v novembri roku 1989 a nedali možnosť realizácii žiadnej z modifikácií pripravovaných scenárov! Nový poriadok, v ktorom nebude každý rozhodovať o všetkom nemusí byť totalitný. Naša budúcnosť je v našich rukách, veď každý je vraj strojcom svojho šťastia. Základnou zložkou pre úspech je morálka so všetkými aspektmi, ktoré sú jej súčasťou, absolútne bez akejkoľvek výnimky. Presne tá morálka, ktorá na Slovensku u všetkých vlád čo sa mi dnes žijúci pamätáme absentovala.

 

Chceme zabrániť systému, aby stále ohrozoval životy občanov alebo budeme naďalej všetci  ľahostajní?

https://www.facebook.com/jozef.chlebik.79/videos/1817562675046147/UzpfSTEwMDAwMzc3Mjk2ODE1MjoxODM2ODUzMzAzMTE3MDg0/

 

Ako je to s politikou ?

Elektrina zadarmo ?

Prečo by sme mali kopírovať alebo preberať zo sveta len to zlé, korupciu, byrokraciu a nenávisť, keď môžeme Slovensko meniť moderne a zodpovedne?

Elektrina zadarmo:

 Epochálny vynález bez pohybového generátoru, ktorý dodáva elektrinu zadarmo, trvale a bez obmedzenia. Tento prístroj bol pomenovaný svojím vynálezcom ako bez pohybový elektromagnetický generátor, teda anglický MEG. Tento článok spôsobil značný rozruch, ale aj nedôveru, zrejme asi tiež preto, že ani svetové média sa o ničom takom nikdy nezmieňovali. MEG predstavuje revoluční prístup k výrobe energie pre stále náročnejšie hospodárstvo. Avšak zároveň sa môže stať obrovským ohrozením pre energetické spoločnosti. Je nesporné, že až vrastie do svojej predurčenej roly, podrobí si trh a poskytne ľudstvu trvalý a predovšetkým čistý zdroj energie, čo zatiaľ za prijateľnú cenu dosial nedokázal žiadny iný energetický zdroj. Pre laika je MEG jednoducho technický zázrak. Pokiaľ si však pozorne prečítate pár nasledujúcich riadkov, pochopíte že sa o žiadny zázrak nejedná, pokiaľ nepochopíte bude to pre vás zázrak, niektorí sa tomu budú neveriacky vysmievať. Takýto prístup je u nás ľudí bohužiaľ častý, avšak len do tej doby, než nám to niekto povie v televízii. Predovšetkým je treba sa zoznámiť s jeho hlavnými časťami.

Permanentní magnet: Najdôležitejším prvkom zariadenia je permanentný magnet zakreslený uprostred schématu. Na tomto zobrazení je tyčový a z neho na vrchu a dole vybiehajúca línia magnetického pola. Tento magnet je nutný pre funkciu prístroja hlavne pre jeho naštartovanie.

?Materiál jadra: Materiál jadra je nanokrištalická prenosová cesta magnetického toku. Namiesto toho aby magnetické siločiary cirkulovali v priestore medzi severným a južným pólom magnetu, vstupujú do nanokrištalickéj prenosovej cesty v materiály jadra. Výnimočné vlastnosti dovolili tomuto materiálu, aby sa zmocnili celého magnetického poľa permanentného magnetu, tak že sa tu mimo jadra žiadne voľne magnetické pole nevyskytuje.

Kolektorové cievky: Miesto odberu energie bezohybového elektromagnetického generátoru sú kolektorové cievky.

?  Vstupné cievky: Sú body riadeného vzostupu energie, ktorá uvádza do pohybu ich oveľa väčšie množstvo.

      Ako MEG funguje?: Ide o konverziu – premenu energie vektorového potenciálu vonkajšieho poľa Zeme do magnetického poľa, pohybujúceho sa vo vnútri uzavretej magnetickej slučky.

Dostatočná voľna energia vonkajšieho poľa našej Zeme sa pričíta k magnetickému poľu vo vnútri uzavretej slučky.

Prerušovaná činnosť vstupnej cievky v podstate funguje tak, že riadi prísun tejto voľnej energie vonkajšieho poľa.

Uzavretý okruh je nútený spolupracovať s vnútorným magnetickým poľom a snaží sa v tejto situácii o vyrovnanie nerovnovážnych pomerov. Preto sa prechodne manko energia magnetického poľa vo vnútri uzavretého okruhu, ktorá je neustále odčerpávaná na výstupoch kolektorových cievok, doplňuje o ďalšiu ,,voľnú“ energiu vstupujúcu z vonka.

Energia z MEGu odvádzame z kolektorových cievok. Ľahko pritom zistíme, že kolektorom odoberáme šesťkrát väčšie množstvo elektrickej energie, než je množstvo dodávané do vstupných cievok. Ak však časť takto získanej energie opäť prevedieme späť do vstupných cievok, predstavuje nepretržitý a nekonečný energetický prebytok ten bezplatný prúd.

    Prúd zadarmo: Energetický tok plynúci z MEGu skutočne predstavuje výsledný produkt či výstup, nahrádzajúci stratové splodiny systémov poháňaných fosílnymi palivami, ako napríklad automobilový motor. To čo bol odpad, to tu predstavuje užitočný výkon, využiteľný ako bežná elektrina odoberaná z rozvodovej siete.

    Čo doteraz bráni správnemu pochopeniu MEGu?: MEG používa malé množstvo energie k premene, to znamená k čerpaniu oveľa väčšieho množstva inak nepoužiteľného energetického toku, a to kontrolovateľnou, čistou a pohodlnejšou formou než doteraz. To u niektorých ľudí vyvolalo ,,škrabanie na hlave“, ide totiž o úplne nový spôsob, ako zachádzať s prúdom. U ľudí, ktorí majú pocit, že sú dôverne oboznámený s princípmi zachovania energií, to predstavuje nutnosť značného posunu v spôsobe uvažovania. Zásluhou intenzívneho vyučovania ku spôsobu myslenia, pri ktorom sa preberajú výhradne uzavreté systémy, to môže vzdorovať roky. A to je tiež zámer ropných spoločností, ktoré financujú vysoké učenie a určujú tiež smer a mantinely ,,vhodnej“ výučby. Otvorený systém bez pohybového elektromagnetického generátoru môže do výstupu vtiahnuť energiu okolia a preto je sním neustále v interakcii. To vedel Nikola Tesla, ktorý takto vedel poháňať svoj elektromobil. Zásluhou nového pohľadu na prúdenie energii otvára MEG novú cestu. V týchto chvíľach si ešte ani nevieme uvedomiť o aký významný vynález sa jedná. Určite to však pochopíme v tom okamžiku, ako náhle sa MEG objaví na trhu.

Podľa informácií to vyzerá, že sa toho už skoro dočkáme.

Původní zdroj: www.yowusa.com/Archive/June 2002/MEGFE1/megfe1.htm

https://www.matrix-2001.cz/clanek/obavane-vynalezy-energia-zadarmo-je-na-svete-ale-996

Minulosť, ktorú ešte neprekonala súčasnosť .

https://www.youtube.com/watch?time_continue=295&v=DxzklLrhxIM&feature=emb_logo

https://www.facebook.com/jozef.chlebik.79/videos/1817562675046147/UzpfSTEwMDAwM

Byty a bývanie, lacno, rýchlo v každom meste na Slovensku?

 

Nové bývanie pre občanov po prestavbe Bratislavy. Bratislava a možno aj iné veľké mestá Slovenska sa zmenia na nepoznanie. Čo prinesie budúcnosť a nové projekty je na občanoch. Len či  budú mať záujem?

Centrom Bratislavy ostane len stará Bratislava a kostoly, sochy a nové polyfunkčné objekty. Všetko ostatné bude zrovnané zo zemou a zbavené všetkých nepotrebných asfaltových, či betónových častí. Bratislava sa zmení na nepoznanie a stane sa metropolou . Pozemné komunikácie sa zmenia na parky a tak pribudne viac priestoru pre oddych a relax.

 

Dúbravka: Dva mrakodrapy, všetko ostatné zmizne. Petržalka bude len pestovateľská oblasť na udržovanie zelene a parkov. Predmestie Bratislavy ďalšie dva mrakodrapy. Ešte šesť mrakodrapov smerom k centru. Veľký moderný niekoľko podlažný most spájajúci autostrádu nad úrovňou mesta zjednoduší cestovanie územím a odbúra problémy s dopravou.

Jeden milión občanov nájde ubytovanie v desiatich moderných mrakodrapoch, kde budú aj obchodné centrá a hotely. Parkovacie miesta sa stanú súčasťou každého ubytovania, ale zároveň občanom ukážu tieto moderné domy a celá nová lokalita budúcej Bratislavy, že infraštruktúra cestovania sa zmení na zdravší pohyb pešo, či lokálne prechádzky parkovými zónami.

 

Koliba sa zmení na nepoznanie. Všetky najmodernejšie stavby sa stanú príbytkom pre deti a profesionálnych rodičov. Všetky ostatné stavby budú zbúrané a premenia sa na parky, kvetnaté záhony a budú slúžiť alternatívnemu vzdelávaniu, kde si deti svojou účasťou všimnú podmienky v ktorých žijú a výhľad na suterén, čiže Bratislavu. Takto sa zmení myslenie novej generácie. Chuť tvoriť a slúžiť jeden druhému, bez možnosti okrádať sa navzájom.

https://jurajchlebik.blog.sme.sk/c/417467/nove-byvanie-pre-obcanov-po-prestavbe-bratislavy.html

Ako sa to celé zrealizuje a kde sa budú medzitým občania ubytovávať, aby stavby netrvala tak dlho ako výstavba Bratislavského národného divadla, sa občania dozvedia na spoločnom zasadnutí pri celoslovenskom referende.

http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/157178-rotujici-budovy-fascinuji-architekty-celeho-sveta-navic-vyrabi-energii.html,

Ďalšími mestami budú Košice, Banská Bystrica, Prešov a Trenčín. Výstavba bude vo všetkých miestach dokončená do roku 2030. Každé mesto je na dvojročné obdobie výstavby.

Všetko sa dá ak sa chce. Prajem všetkým pekný víkend.

http://www.ekobydleni.eu/architektura/zapomente-na-mrakodrapy-jsou-tu-linearni-mesta,

http://reality.etrend.sk/realitny-biznis/eko-mrakodrap-s-vysutymi-zahradami-v-bombaji.html,

https://www.google.sk/search?q=modern%C3%A9+stavby+v+skal%C3%A1ch&biw=1280&bih=695&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwizv4q-0srMAhVFvBQKHRfqBqUQsAQINg,

https://www.spojenaba.sk/najvyssie-budovy-europy-medzi-tieto-metropoly-sa-zaradi-aj-bratislava/

Aj cigáň sa chce zmeniť, ale. .

Vždy sa nájde niekto, kto bude narušovať to, čo sa dá zmeniť. Napríklad aj nahováraním na zlé alebo podplácanie, aby sa niečo udialo, čo môže narušiť dobrú myšlienku.

Ak sa napraví zmenou systému to, čo ľudia chcú, ale nemajú odvahu prijať zodpovednosť, tak cigáni ukážu, že vedia byť minimálne presne takí istí ľudia ako,, gadžovia“ !

Viete akí sú gadžovia? Viete kto cigánov do takejto situácie dostal a kedy? Viete, že skôr dokážu prijať zodpovednosť ako Vy?

Nezabúdajte!

:,, Všetko sa dá ak sa chce!“ 

Preto sa dá v rukách mocných aj táto myšlienka zneužiť.

 http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/16252-cikani-volaji-vsak-pockejte-vy-cesky-m-ky-uz-brzy-prijdou-muslimove-to-se-budete-schovavat-jak-krysy-na-to-se-tesim-nejvic-az-vas-budou-vrazdit-na-pockani-to-bude-sranda-.aspx

Ako vytvoriť vlastnú menu a zabezpečiť ekonomicky Slovensko bez zadlžovania?

Holanďania radia prepracovaným dospelým aj ambicióznym rodičom: zabudnite na diáre, nadupané voľno časovými aktivitami.

Najlepšie, čo môžete urobiť pre seba a pre svoje deti, je, keď niekedy nebudete robiť nič. Tento nový holandský koncept, ktorý získava vo svete stále väčší ohlas, sa volá presne podľa toho: niksen. Znamená to „len tak byť“. Nechať myšlienky voľne plynúť, kam chcú, sedieť, niekam sa pozerať, blúdiť. Neriadiť myseľ ani telo a nanajvýš spätne pozorovať, kam takáto nečinnosť človeka zavedie. Rozhodujúcim kritériom pre niksen je, aby činnosť nemala žiadny cieľ ani zámer.

Je načase, aby Ste všetci pochopili, ako sa dá odstrániť príčina nedôstojného života občanov, príčina nenaplnených občianskych potrieb a to je korupcia so svojimi pomocníčkami závisťou a chamtivosťou.

Najskôr pár otázok:

– Trápi Vás nedostatok finančných prostriedkov na život ?

– Trápi Vás nedostatok pracovných príležitostí?

– Trápi Vás finančný dlh?

– Trápi Vás, že po skončení štúdia musia odchádzať Vaši príbuzní za prácou do zahraničia?
– Trápi Vás, že je na uliciach veľa občanov bez domova ?

– Trápi Vás, že pribúda okolo nás veľa prisťahovalcov?

– Trápi Vás, že vzniká veľa politických strán alebo mimovládnych spoločností?

– Trápi Vás, že rastie korupcia?

– Trápi Vás, že sa nemôžete dovolať spravodlivosti aj tam, kde by to malo byť normále?
– Trápi Vás, že politici bohatnú a nie je vidieť výsledky za ich politické sľuby?

– Trápi Vás, že sa tu vedome porušujú zákony práve na strane silných a mocných?
– Trápi Vás, že je všade plno reklám?

– Trápi Vás, že je počuť málo slovenských piesni?

– Trápi Vás, že výrobné podniky zanikli?

– Trápi Vás, že poľnohospodárstvo a družstvá zanikli?

– Trápi Vás, že musíme kupovať nezdravé potraviny?

– Trápi Vás ešte niečo, čo potrebujete, aby Ste mohli dôstojne žiť a nikto to doposiaľ nevyriešil?

Dokážeme Vám, že vieme vyriešiť všetky tieto problémy pod Vašou kontrolou, ale aby sme sa mohli zaradiť do súťaže dokazovania so štandardnými politickými stranami, podporíte Vašim podpisom možnosť zaregistrovania strany,, Únia Štátnej Starostlivosti“ ?

Aké tri základné životné potreby sú pre Vás dôležité? Chcete, aby boli aj naplnené?
Ak áno, podporte Úniu Štátnej Starostlivosti a spoločne vyhrajme parlamentné voľby 2024.

Súhlasíte ?

1…Príjem na úrovni občana EU………………..
2…Práca pre každého občana…………………….
3…Zrušiť väčšinu nezmyselných daní………..
4…Dôchodok na úrovni posledného platu…..
5…Nulové inkaso pre dôchodcov………………..
6…Štátna dividenda pre každého občana……
Aj viac !!! ….Podporte podpisom registráciu spoločnej strany a dozerajte pri voľbách na plnenie Vašich potrieb a presný názov strany
,, Únia Štátnej Starostlivosti “
Hlavné motto:
Kontrola, odbornosť a zodpovednosť a naplnenie občianskych potrieb
– Strana :
– Zamestnávateľov
– Zamestnancov
– Odborárov
– Odborníkov
– Dôchodcov
– Národnostných menšín
– Plnoletej mládeže
Poznáte to ? čítali ste to už niekde ?

Toto bolo napísané na zadnej strane hárku s názvom ,, Zoznam občanov, ktorí súhlasia so vznikom politickej strany Únia Štátnej Starostlivosti

A teraz je čas, všetkým – mal by som povedať – členom IOUP alebo UŠS, prezradiť , ako sa dajú vyhrať voľby s Úniou Štátnej Starostlivosti?
Kto ešte nie je člen ?

1./ Čo je to vzdelanostný príjem?

Vzdelanostný príjem je:
Príjem podľa vzdelania je príjem pre zabezpečenie dôstojného života každému občanovi, aj keď je na úrovni asociála, alebo nižšie chápajúceho človeka. Ide vlastne o odstránenie chudoby a finančného nedostatku každého jedinca.

2./ Aké sú tarify vzdelanostnej úrovne človeka?

Človek, ktorý nedokončil základné vzdelanie,
má 45 základ na hodinu,
– Ten, čo dokončil základné vzdelanie – má 46 na hodinu
– Ten, čo má strednú školu bez maturity – má 47 na hodinu
– Ten, čo má maturitu, má 48 na hodinu
– Ten, čo má vysokú školu – má 49 na hodinu
– Ten, čo má doktorát a všelijaké nadstavby vzdelanostné, má 50 na hodinu

 

3./ Ako by to v novej spoločnosti vyzeralo na pracovisku počas bežného pracovného mesiaca ?

Bežný pracovný mesiac má 120 pracovných hodín. Maximálny dovolený počet nadčasov je 40 hodín na mesiac. Každý nadčas aj v noci je 50 % príplatok. Dovolenku si musí samostatne nadrobiť, ak chce mesiac dovolenky zamestnanec, musí 3 mesiace potiahnuť po 40 hodín nadčasu. Pri čerpaní dovolenky mu je týchto 120 hodín nadrobených vyplatených aj s nadčasovým príplatkom.

4./ Čo ak spláca nejakú pôžičku, alebo úver?

V novej spoločnosti, sme hovorili, a naďalej tvrdíme, nebudú žiadne úroky a zamestnanec môže splácať pôžičku z nadčasových príplatkov, alebo z nadčasových hodín, záleží o akú sumu pôžičky ide.

5./ Viete uviesť príklad, napr. zamestnanca s maturitou, ktorý napriek tomu, že pracuje v oblasti s človekom, ktorý napr. má neukončenú základnú školu?

Tesne pred dôchodkom si človek s maturitou netrúfol už pokračovať v svojej profesii a bude robiť napr. kopáča kanálov, alebo upratovačku. Rozdiel je v tom, že on bude dostávať príjem podľa vzdelanostnej úrovne. Človek bez základnej školy má 45 na hodinu a človek s maturitou má 48 na hodinu.

6./ Ako je to s odchodom do dôchodku ?

Únia štátnej starostlivosti má vo svojom programe naplánovaný odchod do dôchodku presne v deň 55. narodenín. Keďže máme v programe zrušenie daní, výška dôchodku, je na úrovni jeho priemerného príjmu za posledné 3 mesiace, podľa vzdelanostnej úrovne.

7./ A čo, keď bude chcieť dôchodca pracovať ďalej?

Najprv si položme otázku, prečo chce dôchodca v dnešnej dobe pracovať ďalej?
Podľa Únie štátnej starostlivosti nebudú dane, iba jedna z prevodu a odchodom na dôchodok ostáva dôchodcovi taký istý dôchodok , ako mal príjem, keď pracoval. Je znížený len o nadčasy, čiže má dôchodok vo výške platu za 120 hodín podľa dosiahnutej vzdelanostnej úrovne a zároveň mu pribúdajú benefity od štátu. Ak by chcel dôchodca pracovať ďalej, má výhodu akurát v tom, že nemusí čas tráviť doma.

8./ Aké benefity máte na mysli pre dôchodcov?

– Ako prvý benefit je, ak žije sám, alebo s partnerkou, a obaja sú dôchodcovia, majú zadarmo inkaso,
– Ako dôchodca má zadarmo Mestskú hromadnú dopravu, zdravotnú starostlivosť, ktorá je pre každého občana zadarmo, má bonus o zdravotnú starostlivosť v prípade núdze /1-4 opatrovatelia, záleží, či chce opatrovateľskú činnosť na určitý čas, alebo na celý deň – podľa zdravotného stavu/

– Podľa zdravotného stavu má nárok na kúpeľnú starostlivosť zdarma jedenkrát ročne.
– V prípade právnej pomoci, má nárok na právne úkony zadarmo /ale iba pre seba/.
– Každý dôchodca, ktorý nemá rodinu, alebo má potrebu nevenovať sa rodine, bude mať od štátu zabezpečený program voľného času.

9./Únia štátnej starostlivosti má pre každého občana, ktorý dovŕši 18 rokov a pracuje, vypracovaný program o základnom nepodmienenom príjme. Aký to má vplyv na dôchodcu?

Áno, máte pravdu, ale musím to trošku rozviesť.

A/ 50 % výšky základného nepodmieneného príjmu bude vyplácaný aj osobám, ktorí majú občiansky preukaz, čiže od 15 rokov veku, podmienka je, aby chodili do školy, alebo študovali.
B/ Každý zamestnanec, čiže osoba, ktorá chodí do zamestnania, má základný nepodmienený príjem vo výške 100 %, čo pre začiatok je takto stanovené, teda, keď sa prvýkrát začne občanom vyplácať vo výške 600 na osobu.

C/Dôchodca má tak isto naň nárok. Čo musím ale poznamenať, je, že každý rok sa môže výška základného nepodmieneného príjmu meniť, a to záleží od toho, koľko ľudí bude študovať, vzdelávať sa a pracovať, ako rýchlo dokážeme zaviesť do výroby a do praxe nové technológie., ktoré ľuďom ušetria prácu a pri obmene zamestnanosti pri skoršom odchode do dôchodku a obmene odbornej vzdelanosti, sa môže tento nepodmienený príjem zvyšovať na maximálnu hranicu cca 3000 na osobu, alebo zo 120 hodín mesačne, znížiť pracovný čas, maximálne na 60 hodín za mesiac. O tomto však budú mať ľudia možnosť rozhodovať v referende. To si môžu občania už teraz vypočítať na papieri, čo by sa im viac oplatilo.

10./ Únia štátnej starostlivosti vo svojom programe rozpráva o odškodnení občanov.

O aké odškodnenie ide a v akej výške? Pre koho bude?

Ak občania si uvedomia, že len 25 % obyvateľstva sa venuje politike, a teda 75 % občanov je podľa posledných prezidentských volieb protisystémových, tak si možno spomenú na hodiny občianskej náuky z predchádzajúceho režimu, kde definícia politiky bola definovaná ako hračka v rukách bohatých, ktorí so silou peňazí pretvárali spoločnosť k vlastnému prospechu a k dosiahnutiu viac peňazí, posilnenou silou získanej moci. Tu si môžu uvedomiť dnešnú dobu, kedy pokojní stárnúcí politici ,ktorí nám tu budovali demokraciu, sa opäť vracajú do politiky, aby si zabezpečili pomocou dosiahnutej finančnej sily a moci istotu, že práve to, čo som vám práve doteraz povedala, sa 75 % protisystémových občanov nedozvedelo, lebo inak by všetci doterajší politici skončili vo väzbe. O tomto rozprávame aj v prvom bode nášho programu v Únii štátnej starostlivosti.

A ku samotnému odškodneniu každého jedného občana Slovenskej republiky vám poviem v skratke. Viac sa môžete dozvedieť v Bratislave, vo vysokoškolskom internáte Družba, ak pošlete do konca augusta 2019 e-mail o záujem na konferencii, t.j. na adresu ioup.riesenia@gmail.com,  odkiaľ vám prídu informácie o medzinárodnej konferencii už v poradí šiestej, názov konferencie je „Mňa politika nezaujíma“.

Každý občan ktorý podporí Úniu Štátnej Starostlivosti svojim podpisom na hárku pod názvom „Zoznam občanov, ktorí súhlasia so vznikom strany Únia Štátnej Starostlivosti“, alebo sa stanú členom Únie Štátnej Starostlivosti, alebo budú chcieť kandidovať za Úniu Štátnej Starostlivosti, musia pomáhať pre Úniu Štátnej Starostlivosti pomôcť vyzbierať potrebných 10 000 podpisov.

Ak sa vám páčilo, čo ste doteraz čítali a nebudete pasívny, tak už teraz pomôžete svojim súhlasom a podpisom na hárku zbierať ďalšie podpisy.

Keďže Únia Štátnej Starostlivosti má celý program len v jedenástich bodoch, a tie sú zostavené minimálne z 30 ročného vývoja súčasnej demokracie, všetky tieto body sú len podľa potrieb občanov a pre občanov.

Únia Štátnej Starostlivosti nechce politiku a nechce, aby vznikali nové politické strany, preto vyzývame všetkých, aby sa pripojili k nám a pomohli v parlamentných voľbách v roku 2024 poraziť zlepence skorumpovaných štandardných politických strán, ktorí chránia len svoje peniaze, majetky a túžbu po udržateľnej moci.

11./ A ako konečne vyplatíte to finančné odškodnenie občanom?

Občania, ktorí sa narodili 1.1.1971 a starší budú mať /ak Únia Štátnej Starostlivosti vyhrá parlamentné voľby v r. 2024/ na 101.deň vyplatené finančné odškodnenie vo výške 300 000 a každý občan, ktorý dovŕšil 18 rokov v roku 2025, čiže presne o rok po vyplatení 300 000 občanom „nežnej revolúcie“ – obetiam „nežnej revolúcie“ dostanú za obdobie neslobody, t.j. o 1.1.1990 do 1.1.2026 vyplatenú čiastku 30 % podľa úrovne vzdelanosti, a to z predpokladaného platu, ktorý Únia štátnej starostlivosti v tomto videu každému predstavila.

12./ Môžete uviesť malý príklad?

Áno, je to jednoduché. Ak by boli parlamentné voľby vo februári 2020, to znamená na 101.deň od volieb má každý občan na účte 300 000 ak bol obeťou nežnej revolúcie a o rok na to má každý občan, ktorý bude zamestnaný vyplatené odškodnenie za 30 rokov neslobody a uvediem príklad:

Niekto bude v tom čase po ukončení školy, alebo vzdelania v pracovnom pomere prvý krát jeden mesiac, niekto bude jeden rok a niekto bude 35 rokov a každý si vie vypočítať, že ak má 120 hodín mesačne krát svoju vzdelanostnú tarifu dosiahnutú ku dňu vyplácania, krát celé obdobie od 1.1.1990, to znamená počet mesiacov, tak z tejto sumy máte nárok na 33 %.

Zoberte si pero a papier, doma si teraz vyrátajte, že koľko je od 1.1.1990 do júla 2026 mesiacov.

 

Aby sa mohol naplniť volebný program akejkoľvek politickej strany, treba obnoviť zákon 33/1948 Zb. zo dňa 31. decembra 1948.

https://www.slov-lex.sk/pravne-pred…/…/1948/33/19480402.html, 33/1948 Zb.

(Tento zákon bude po zaregistrovaní strany Únia Štátnej Starostlivosti dopodrobna vysvetlený a upravený členmi Únie Štátnej Starostlivosti a predložený na schválenie vláde, ktorá podľa vízie Únie Štátnej Starostlivosti môže byť zostavená z kandidátov Únie Štátnej Starostlivosti – to je na vôli občanov.) Retribučný zákon , nie je len kontrola doposiaľ podpísaných zmlúv politikmi, ale aj revízia platnosti takýchto zmlúv, revízia majetku politických štruktúr a zodpovednosť za všetky kroky a rozhodnutia Vlád SR od roku 1990 až do obdobia zmien v parlamentnej štruktúre, Ústave SR a v súdnej úprave o justičnej zodpovednosti.

Zdá sa Vám to možno prísne, ale na všeobecnú povahu slovenského národa, ktorý sledujú aj iné krajiny za posledných 1000 rokov, je jasné, že tento národ je mierumilovný a má slovenské korene z deržavy.  Je nejednotný a vystrašený už z niekoľkých vojen a politických klamstiev. Je manipulovateľný a nevedomý. Prevýchova a obnovný proces si vyžiada trpezlivosť, ale hlavne odbornosť a správne načasovanie obnovenia dôstojného života s presnou definíciou, čo je to dôstojný život.

Poznáme význam slova diktatúra? Ale tá môže mať dve varianty. Rozmýšľali ste nad tým aké?

Diktatúra :

 • neobmedzenú vládu jedného človeka alebo skupiny ľudí (armády, jedinej politickej strany…) alebo
  štát, v ktorom sa takouto formou vládne.

Čelný predstaviteľ diktatúry, teda neobmedzený vládca či vládca, ktorého slovo je „zákon“, sa nazýva diktátor. Výraz diktátor sa pôvodne vzťahoval na starorímsky úrad ktorý bol odlišný od dnešného chápania diktatúry (pozri diktátor (staroveký Rím)).

Typy diktatúry:

vojenská – Vojenská diktatúra alebo vojenská junta je forma vlády, v ktorej má jeden alebo viac členov armády autoritatívnu kontrolu nad krajinou.

Môže byť odlišná od civilnej diktatúry v množstve aspektov – jej motiváciou je uchopenie moci, ovládanie inštitúcií, prostredníctvom ktorých organizuje svoju vládu a spôsoby, akými vládne.

fašistická– (po taliansky fascismo) je forma radikálneho autoritatívneho nacionalizmu vyznačujúca sa obsesívnymi predstavami o rozklade spoločnosti, dekadencii a o národnom potupení, snažiaca sa o dosiahnutie národného znovuzrodenia. Fašistická politická teória a prax sa po prvýkrát presadila v medzivojnovom Taliansku vedenom Benitom Mussolinim, neskôr sa výrazne rozvinula v Nemecku, kde bola označovaná ako nacizmus.

Ale môže byť ešte jeden variant diktatúry!

Občianska – je to občianska kontrola a občiansky dohľad nad občanmi, aby došlo nenásilným spôsobom k vzdelávaniu a pomoci každému občanovi a k ochrane dôstojného života. Ide o obnovenie morálky a vytváranie cností, ktoré národ posilňujú a vytvárajú v ňom hodnoty , ktoré sa zakorenia ako morálne dedičstvo, a aby sa nová generácia nehanbila za historické chyby svojich predkov.

Ak chceme napraviť spoločnosť, a to je veľmi široký pojem, lebo spoločnosť je aj rodina, pracovisko a zamestnávatelia & zamestnanci a samotný štát. Štát sme my všetci.

Potrebujeme odstrániť dve pomocníčky korupcie :

– Chamtivosť

– Závisť

Európska únia chce zaviesť časom elektronickú menu , ale už teraz sa na to poniektoré štáty ohlasujú a chcú si hotovosť zachovať a dať jej zachovanie do Ústavy.
https://www.etrend.sk/…/rakusania-chcu-do-ustavy-zakotvit-p…
Práve hotovosť je krmivo korupcie. Odstránením hotovosti sa odstráni závisť, ale aby sa odstránila aj chamtivosť, treba zrušiť daňový systém, ktorý je dnes a zaviesť len jednu daň. A to z prevodu elektronických platieb a transakcii.
https://www.extraplus.sk/cla…/venezuela-vytvori-vlastnu-menu
http://www.netky.sk/…/estonsko-nemoze-vytvorit-vlastnu-digi…
Ako to však dokázať , keď – citujem:

„Žiaden členský štát nemôže zaviesť svoju vlastnú menu. Menou eurozóny je euro,“ vyhlásil Mário Draghi, prezident Európskej centrálnej banky.

Nemá však pravduale strach. Každá zmluva je preto zmluvou, aby sa dala aj zrušiť. Práve preto je treba obnoviť zákon o retribúciiaby sa podvodné zmluvy a zásahy do Ústavy bez vedomia a schválenia občanmi v referende, dali napraviť!

Prečo sa prijímajú v parlamente zákony, keď sú proti občanom a nie k zabezpečovaniu dôstojného života? Prečo musíme čerpať eurofondy a vytvárať dlh krajine, keď je to len o tom, kto nám čo dovolí a koľko si pritom ukradne ?

Moc pochádza od občanov , tak stojí v našej Ústave, ale v ďalších článkoch je im odobratá. To sa tiež dá zmeniť retribučným zákonom.

Občan by sa nezadlžoval, ak by platilo, že má nárok na prácu a za ňu takú odmenu, aby mohol dôstojne žiť. Toto je tiež spochybnené a dá sa to zmeniť retribučným zákonom. Tak ako sa dá aj definícia ,, dôstojný život „ presne definovať, tak sa dá ak sa chce všetko napraviť a vylepšiť a to do roka ak je vôľa občanov.

Viac na ioup.riesenia@gmail.com

 

(https://ritomska.blog.sme.sk/)
(https://www.parlamentnelisty.sk/pro…/judr-maria-ritomska-192)
(http://www.ritomska.eu/)
(https://www.mobbing-bossing.eu/inpage/nazov/)
(https://www.facebook.com/jozef.chlebik.79)
(https://www.mojevideo.sk/u/drhc/)
(https://www.mojevideo.sk/u/uss/)

 

Matovičova vláda uvažuje: chce spolupracovať s aktivistami alebo s mafiou?

Programové vyhlásenie vlády a jeho obsah, by mal byť podľa volebného programu OĽaNO a jeho zavádzajúcich myšlienok o priamej demokracií a sľuboch o zľavách na všetkých štátnych poplatkoch.

Už ste občania žiadali o tieto výhody , tak ako to je v článku:,, Ako sa vyrovnať s nereálnymi sľubmi Matoviča a s klamstvami jeho predchodcov ?“

Čo bude s trestaním vinníkov ?

https://www.epravo.sk/top/clanky/zakonna-povinnost-ponuky-vhodnej-prace-pri-vypovedi-danej-zamestnancovi-4736.html?fbclid=IwAR3t7S4XiJDWFkP6-Ob1dgVyddlPyV6lCaDBEznmLUJxeURWE8mwuLLOytc

https://silavedomia.sk/tabulka-ktora-odhaluje-ako-skupina-bilderberg-ovlada-cely-svet/?fbclid=IwAR2Qw4fkFCM3a5EqeRldBz6QvsCrCsYRnvLaBtAqetDkIEPBfJvFG6p-4Wc

Eva Zelizňaková

 

Trest podľa Kanta

V dejinách trestného práva sa v súvislosti s ponímaním zmyslu, dôvodu a účelu trestu rozlišujú dve základné koncepcie: absolútne a relatívne teórie trestu.

Podľa starších, absolútnych, nie je účelom trestu nič iné ako trest sám osebe, trest je spravodlivou a nevyhnutnou odplatou. Odplata je orientovaná smerom do minulosti, na čin už vykonaný, princíp odplaty, čiže retribúcie, nezaujíma náprava páchateľa. Ako absolútne teórie sa tradične označujú všetky koncepcie, ktoré s trestom nespájajú žiadne ďalšie ciele, stojace mimo nich.

1:Absolútne teórie trestu pramenia z idey „ p u n i t u r , q u i a p e c c a t u m e s t “

2: trestá sa, pretože bolo spáchané zlo. Predstavitelia týchto teórií vychádzajú z predpokladu páchateľa ako nositeľa slobodnej vôle, ktorý koná vedome a dobrovoľne, na základe vlastného rozhodnutia spáchať trestný čin s vedomím následnej odplaty. Trest tu vystupuje ako dôsledok trestného konania.3 Ide o indeterministické stanovisko, ktoré kladie dôraz na slobodu ľudského konania a vôle na rozdiel od deterministického chápania človeka ako súčasti prírody, podliehajúceho prírodným zákonom a s tým súvisiacej nemožnosti slobodnej

vôle. Trest ako odplata v deterministickom ponímaní nemá zmysel, nakoľko mu páchateľ nemohol zabrániť.

Tradične sa princíp retribúcie považuje za opak utilitaristických princípov. Pre

utilitaristov je trest smerovaný do budúcnosti, odôvodňuje ho predpokladaná schopnosť dosiahnuť budúci prospech spoločnosti, a to znižovanie trestnej činnosti. Pre zástancov retribúcie je trest naopak smerovaný do minulosti, odôvodnený samotným spáchaným zločinom, ktorý sa má vykonať ako odškodnenie.

4: Retributívny princíp vyžaduje, aby trest vyvážil svojim účinkom previnenie páchateľa.

5: Trest by mal zodpovedať spáchanému zločinu, čo znamená, že by mal svojou tvrdosťou

1 Kratochvíl, V. a kol.: Trestní právo hmotné, s. 397.

2 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné, s. 329.

3 Ibid., s. 330.

4 Cavadino, M., Dignan, J.: The Penal System: An Introduction, s. 39.

5 Mezník, J. a kol.: Základy penologie, s. 4.66

zodpovedať previneniu. Trest má byť odrazom spáchaného trestného činu, prirodzeným dôsledkom kriminálneho konania a musí znamenať pre páchateľa určitú ujmu.

6: Koncept „oko za oko, zub za zub“ je vlastný takmer všetkým civilizačným okruhom a je známy z mnohých starovekých textov, či už je to Chammurapiho zákonník alebo neskôr Starý zákon a Korán. Zároveň trest ako následok porušenia zákona neskúma osobnosť zločinca, okolnosti činu či situácie, počas ktorej došlo k jeho spáchaniu.

Na rozdiel od pomsty je odplata smerovaná len na zlo, má inherentné hranice, nie je subjektívna, neobsahuje potešenie z utrpenia druhého a uplatňuje procedurálne štandardy.

7: Napriek tomu, že teória odplaty nástupom psychologizácie spoločnosti zaznamenala značný ústup, znova sa objavuje v podobe „spravodlivej odmeny“, a teda, že trestné sankcie by sa mali ukladať, pretože si ich páchateľ zaslúži. Zahŕňa v sebe odplatu, pomstu a odvetu.

8: Preventívne pôsobenie trestu je základom relatívnych teórií trestu, ktoré v

utilitaristickom zmysle kladie dôraz na budúce fungovanie vzťahu páchateľa a spoločnosti. Je v záujme spoločnosti, aby nedochádzalo k recidíve, čím chráni sama seba. Ich podstata by sa dala vyjadriť ako „ p u n i t u r , n e p e c c e t u r “

9: teda trestá sa aby nebolo páchané zlo. Trest plní spoločenský účel.

Podľa týchto teórií závisí trest od osobnosti páchateľa, možnosti a potreby jeho

prevýchovy, má sa tiež prihliadať na okolnosti, za ktorých k zločinu došlo. Idea trestu ako prevencie bola prvýkrát predstavená na akademickej pôde v druhej polovici 19. Storočia nemeckým právnym teoretikom F. von Lisztom. Jeho teória sleduje účel trestu, je opakom konzekventného prístupu absolútnych teórií trestu. Preventívny účel trestu predstavil Liszt v diele Der Zweckgedanke im Strafrecht (Idea účelu trestného práva) v roku 1882. Je založený na metódach a ideách pozitivizmu proti metafyzickému zdôvodňovaniu retribúcie. Lisztovým

úmyslom bolo prekonať prevládajúcu teóriu trestu Kanta a Hegela tým, že ťažisko teórie trestu postavil na ideu účelu trestu, ktorým je jeho preventívny účinok. Liszt je známy aj svojou diferenciáciou páchateľov na náhodných, napraviteľných a nenapraviteľných.

10:  Voči každej skupine je vhodné zvoliť odlišný postupy prevencie, teda trest. Kým voči náhodným a napraviteľným delikventom je vhodné zastrašenie, voči nenapraviteľným je nutné zneškodnenie.

11: 6 Urbanová, M.: Systémy sociální kontroly a právo, s. 140.

7 Nozick, R.: Philosophical Explanations, s. 366-368.

8 Inciardi, J. A. Trestní spravedlnost, s. 467-468.

9 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné, s. 329.

10 Kratochvíl, V. a kol.: Trestní právo hmotné, s. 398.

11 Ibid., s. 398. 67

Podľa relatívnej teórie spáchaný trestný čin nie je jediným kritériom pre druh a

intenzitu trestu, skúmajú sa tu okolnosti prípadu, už spomínaná osobnosť páchateľa atď. Trest je akýmsi druhom liečenia, ktoré bráni budúcemu páchaniu trestných činov.

Účelom trestu je na druhej strane zabezpečiť ochrany spoločnosti, zabrániť ďalšiemu páchaniu trestnej činnosti, napraviť nežiaduce následky, ku ktorým protiprávnou činnosťou došlo a odstrašiť tak nielen páchateľa ale aj ďalších potenciálnych páchateľov od takého konania.

V rámci relatívnych teórií trestu sa odlišuje niekoľko typov prístupov v závislosti od dôrazu na jednotlivé aspekty trestného činu (odstrašenie, rehabilitácia, kompenzácia).

Snaha o preklenutie antagonizmu tradičného prístupu absolútnych a relatívnych teórií podnietila vznik zmiešaných (zlučovacích) teórií trestu, ktoré spájajú myšlienku odplatnej a preventívnej funkcie trestu. Zatiaľ čo sa tradičné debaty sústredili na odôvodňovanie priority jednej alebo druhej teórie, súčasná diskusia sa zameriava na spôsob pochopenia a poskytnutia koherentného obrazu trestu, ktorý zahŕňa tak retributívny ako aj prevenčný princíp, a predmetom skúmania je potom dôraz tak na retribučné ako aj preventívne prvky trestu. „Zmiešané teórie sa pokúsili prekonať rozpory medzi relatívnymi a absolútnymi teóriami, predovšetkým sa pokúsili spojiť myšlienku trestu ako odplaty a trestu účelového, teda zlúčenie prostriedkov generálnej a špeciálnej prevencie. Trest má byť prostredníctvom tzv. generálnej prevencie smerovaný na všetkých potenciálnych páchateľov a prostredníctvom tzv. špeciálnej prevencie pôsobiť na konkrétneho páchateľa konkrétneho už spáchaného trestného činu. Účelom trestu je tak chrániť spoločnosť pred páchateľmi trestných činov, zabrániť páchateľovi v ďalšej trestnej činnosti, vychovávať páchateľa k tomu, aby viedol

riadny život a pôsobiť výchovne aj na ostatných členov spoločnosti.

12:  Liszt tvrdí, že každý účelný trest je trestom spravodlivým a podľa zástancov zmiešaných teórií spravodlivý trest zabezpečuje právny poriadok. Spravodlivý trest sa snaží aplikovať, pokiaľ to právny poriadok dovoľuje, šetrným zásahom, teda vinu a intenzitu trestu dáva do vyrovnávaného vzťahu k osobnosti páchateľa.“

13: Pri zlučovacích teóriách „…nejde len o sumarizáciu protikladných myšlienok, ale aj o to, aby trest plnil svoju funkciu, či už vo vzťahu k páchateľovi alebo k spoločnosti a aby jeho jednotlivé účely boli spolu spojené. Pri nevyhnutnej antinómii účelov je v konkrétnych prípadoch potrebné dať prednosť jednému alebo druhému princípu, pričom základným orientačným hľadiskom stále zostáva stupeň viny. Týmto spôsobom sú spolu spojené

12 Černíková, V. et al.: Sociální ochrana. Terciární prevence, její možnosti a limity, s. 26-27.

13 Madliak, J. et al.: Trestné právo hmotné, s. 272.68

generálna prevencia a odplata, nakoľko len trest ospravedlnený stupňom viny, odstrašuje a pôsobí výchovne. Odplata nepredstavuje len poníženie odsúdeného, ale má byť vždy šetrným zásahom, ktorý ho vyrovnaním viny zmieri so spoločnosťou. Každý trest má v rámci možnosti pôsobiť resocializačne a preto môže dôjsť do určitej miery i k zníženiu trestu zodpovedajúcemu stupňu viny, aby páchateľovi nebola sťažená jeho resocializácia, t.j. navrátenie sa do spoločnosti. Avšak trest nesmie stratiť svoju spojitosť s vinou ako základom

pre jeho výmeru. Nemecká klasická škola vyzdvihla odplatný charakter trestu. Pod odplatou chápala také konanie s človekom, ktoré zodpovedá hodnote jeho správania a myslenia. Odplata úmerná vine sa označuje za ospravedlnenie trestu.

14: Immanuel Kant sa problematike trestu venuje v prvej časti diela Metafyzika mravovUčení o práve (Rechtslehre), časti verejné právo. Vychádza zo stanoviska, že akékoľvek konanie, ktoré nemá oporu v právnom poriadku „…bude len dočasné, pokiaľ nebude sankcionované prostredníctvom verejného zákona“.

15: Právny stav je stavom občianskej spoločnosti, zákon predstavuje vyjadrenie jej všeobecnej vôle, preto páchateľ porušením zákona sám seba vylučuje z verejného poriadku, zo stavu občianskej spoločnosti smerom späť k prirodzenému stavu. Prirodzený stav predstavuje u Kanta najvyššie zlo, stav neistoty, stav bez spravodlivosti. Ak by páchateľ nebol potrestaný, spoločnosti by hrozil návrat k prirodzenému stavu. Kant zdôrazňuje, že charakteristickou črtou trestného činu je práve snaha páchateľa vyčleniť sa spod moci zákona. Už táto samotná snaha o vyčlenenie sa mimo zákon je trestuhodná, keďže verejné právo nesmie pripustiť jednostranné výnimky. Páchateľ totiž nerešpektuje a znevažuje jednotnú vôľu ľudu a zároveň robí práva zabezpečené občianskou spoločnosťou neistými: „Čo však znamená: ´Ak ho okradneš, okradneš aj samého seba´? Ktokoľvek kradne, robí majetok iného neistým; preto okráda aj seba (právom odplaty) o istotu všetkého možného vlastníctva.“

16: Ak by verejné právo nesankcionovalo takýto čin, platilo by, že dovolí jednotlivcovi vyčleniť sa a uplatniť „divú a anarchistickú slobodu“.

17:  Preto je trestné právo časťou verejného práva, keďže „taký čin neohrozuje len iného jednotlivca, ale celé spoločenstvo“

18:  „Dokonca aj keby sa celá spoločnosť jednohlasne zhodla (napríklad ak by sa ľud, ktorý obýva ostrov, rozhodol odísť a rozptýliť sa po celom svete), musel by sa posledný uväznený vrah najprv popraviť, aby každý dostal čo si zaslúži, a aby

14 Solnař, V., Vanduchová, M.: Systém českého trestního práva, s. 21-22.

15 Kant, I.: Die Metaphysik der Sitten, AA 6:312.

16 Ibid., AA 6:333.

17 Ibid., AA 6:316.

18 Ibid., AA 6:331.69

ľud neniesol vinu hrdelného zločinu tým, že by netrval na jeho potrestaní; lebo ak tak neurobí, možno ho považovať za spolupáchateľa verejného porušenia spravodlivosti.“

19: Kant považuje trest za záležitosť spravodlivosti, ktorá musí byť vykonaná štátom v záujme práva, nie v záujme páchateľa či obete. Nepotrestanie páchateľa je nespravodlivosťou a ak sa spravodlivosť neuplatní, potom ani sám zákon nemôže byť determinovaný.

20:  Trest ako uplatnenie spravodlivosti má absolútny význam. Zločin nie je len útokom na jednotlivého občana a jeho slobodu, je útokom na všeobecnú slobodu, a teda porušuje požiadavku kategorického imperatívu.

21: Kategorický imperatív je nepodmienený vonkajšími podmienkami a je vždy platný. Podľa Kanta v prípade kategorického imperatívu ľudské správanie nesleduje žiadny konkrétny individuálny účel, je totiž účelom sám o sebe, resp.

účelom je tu len dobro. Kant uvádza tento príklad: Má sa zachovať život zločinca, ktorý je odsúdený na smrť, ak by súhlasil, že na sebe nechá vykonať nebezpečné pokusy, a mal by to šťastie, žeby vyviazol živý, aby tak lekári získali nové, spoločnosti prospešné poznatky? Súd by lekárske kolégium, ktoré by učinilo takýto návrh s pohŕdaním odmietol, lebo spravodlivosť prestáva byť spravodlivosťou, ak sa za nejakú cenu predáva.

22: Jedinou úlohou trestu je uskutočnenie spravodlivosti, bez ktorej nemôže existovať štát ako spoločenstvo občanov založené na zjednotenej všeobecnej vôli. Zdôvodnenie použitia trestu tým, že sa ním dosiahnu určité utilitárne ciele (prostredníctvom generálneho alebo špeciálneho odstrašenia), odporuje podľa Kanta priamym požiadavkám kategorického imperatívu, ktorý považuje človeka, vrátane zločinca, za rozumnú bytosť, obdarenú vôľou, ako účel sám o sebe, a nie ako prostriedok na dosiahnutie utilitárnych cieľov, čo by človeka,

ako rozumnú bytosť, znižovalo na úroveň veci. „Trest nemôže byť nikdy iba prostriedkom presadzovania nejakého cudzieho dobra či už pre páchateľa alebo pre občiansku spoločnosť, musí sa uložiť páchateľovi jednoducho preto, že spáchal zločin. Lebo s ľudskou bytosťou sa nikdy nemá zaobchádzať ako s prostriedkom realizovania účelov niekoho iného“.

23: Trest ako výraz požiadavky kategorického imperatívu uskutočňuje spravodlivosť a zároveň obhajuje vrodené práva osobnosti zločinca ako rozumnej bytosti a rešpektuje tak dôstojnosť osobnosti zločinca ako človeka.

24:  Kant vníma trest ako dvojstranný vzťah medzi páchateľom a spoločnosťou, ide o naplnenie spravodlivosti, na ktoré má páchateľ právo. Obhajuje jeho vrodené práva a rešpektuje dôstojnosť osobnosti zločinca ako človeka. Tvrdí, že ak by bol

19 Ibid., AA 6:333.

20 Rachels, J.: The Elements of Moral Philosophy, s. 174-175.

21 Machalová, T.: K odkazu Jaroslava Kalaba, s. 173.

22 Lata J.: Účel trestu a jeho spravedlnost, Trestní právo 2-5/2001, s.21.

23 Kant, I.: Die Metaphysik der Sitten, AA 6:331.

24 Ojzerman, T. I., Pešek, J., Pešková, J.: Kantova filozofie a současnost. s. 188-189.70

páchateľ oslobodený od trestu, ktorý mu prináleží, bola by poškvrnená jeho česť

25:, keďže človeka považuje za zodpovednú, racionálnu bytosť a ako takú vedomú si následkov svojho konania. Spáchaním zločinu dáva páchateľ preto zároveň súhlas na svoje potrestanie. Trestať možno len toho, kto trestný čin spáchal a len kvôli tomu, že ho spáchal, čo je v protiklade s tým, keď sa trestá z preventívnych, odstrašujúcich či exemplárnych dôvodov, kedy má mať sankcia účinok voči ostatným členom občianskej spoločnosti. Sankcia sa má uplatniť až potom, keď sa páchateľ jednoznačne určí a predtým, než sa z nej budú vyvodzovať akékoľvek následky pre spoločnosť. Podľa Kanta totiž princíp retribúcie má prednosť pred všetkými konzekventnými účinkami.

Na to, aby sa dosiahla spravodlivosť, musí existovať rovnováha medzi trestom

a zločinom, odplácať sa má rovnaké rovnakým. „Ale aký je to druh a aká miera potrestania, ktorý sa stáva princípom a normou verejnej spravodlivosti? Žiadny iný ako princíp rovnosti (v podobe jazýčka na váhach spravodlivosti), ktorý sa neprikláňa viac k jednej než k druhej strane.“

26:  Princíp retribúcie vyžaduje, aby rozsah zaslúženého trestu presne zodpovedal rozsahu zločinu (tradičný princíp „oko za oko“). Kant si uvedomoval, že doslovné uplatnenie tejto požiadavky nie je možné. Takýmto spôsobom je možné trestať len za podmienky rovnosti medzi pocitom utrpenia, ktoré znášal poškodený spáchaným trestným činom a medzi pocitom utrpenia zločinca, ktoré mu bolo spôsobené trestom.

27: „Keď Kant vyslovil myšlienku, že sa má trestať odplatou rovnakým za rovnaké, týmto chcel vyjadriť želanie dosiahnuť rovnosť všetkých ľudí pred zákonom.“

28: „Len právo odplaty (ius tallionis) môže určiť kvalitu a kvantitu trestu; všetky ostatné kritériá sú nestále a môžu vo výroku čistej a prísnej spravodlivosti zahŕňať aj nepatričné ohľady na primeranosť trestu.“

29: Ius tallionis nemožno chápať ako nástroj pomsty, ako sa zvykne často interpretovať, je pravidlom pre určenie toho, ako majú inštitúcie verejného práva obmedziť páchateľovu slobodu bez toho, aby sa týmto obmedzením porušovali princípy práva. Toto pravidlo sa dodrží, ak sa zlo, ktoré páchateľ svojim činom spôsobil, obráti proti nemu vo forme trestu, ak bude jeho ujma zhodná s ujmou, ktorú spôsobil.

Kantova všeobecná požiadavka rovnosti zločinu a trestu je však vyjadrená len

prostredníctvom analógie „jazýčka na váhach spravodlivosti“, nikde sa explicitne neuvádza, čo vlastne tento princíp rovnosti zločinu a trestu znamená, a ak zohľadníme jeho úvahy

25 Lata, J.: Účel trestu a jeho spravedlnost, Trestní právo 2-5/2001, s. 21.

26 Kant, I.: Die Metaphysik der Sitten, AA 6:331.

27 Ojzerman, T. I., Pešek, J., Pešková, J.: Kantova filozofie a současnost, s. 189-192.

28 Ibid., s. 196.

29 Kant, I.: Die Metaphysik der Sitten, AA 6:332.71

o trestaní vzbury proti štátu, musia sa javiť ako nie veľmi presvedčivé, keďže tresty sú tu zjavne prehnané a neprimerane tvrdé. Kant nepripúšťa zohľadnenie okolností, či iracionálne konanie v prípadoch, ak bolo vyvolané porušovaním spoločenskej zmluvy zo strany vlády.

Asi najkontroverznejším a zároveň aj najdiskutovanejším aspektom Kantovho ponímania rovnováhy zločinu a trestu je jeho jednoznačná požiadavka trestu smrti v prípade spáchanie trestného činu vraždy: „Ak však spáchal vraždu, musí zomrieť. V takom prípade neposkytne spravodlivosti zadosťučinenie žiadna náhrada. Pretože smrť a hoci aj ten najbiednejší život nie sú rovnocenné, teda ani zločin a odplata nemôžu byť rovnocenné pokiaľ nie je páchateľ odsúdený na smrť.“

30: Tieto nezrovnalosti by však nemali byť dôvodom pre spochybňovanie Kantovho princípu rovnosti zločinu a trestu z niekoľkých dôvodov. Páchateľ svojim činom prestupuje zákon, ku ktorému ako člen občianskej spoločnosti dal svoj súhlas, a ktorému sa ako člen občianskej spoločnosti zaviazal podriadiť. Tieto záväzky vyplývajú zo záruky slobody, ktorá je podstatou spoločenskej zmluvy. Trest je potom odôvodnený tým, že páchateľ prekročil zmluvne zakotvené právo alebo narušil rovnováhu spravodlivého rozdelenia práv a povinností. Čo potom odôvodňuje trest, je nielen miera a rozsah ujmy, ktorú svojim konaním spôsobil obeti ale aj miera a rozsah páchateľovho prekročenia zákona. Spáchaním trestného činu totiž páchateľ trestá samého seba, keďže jeho čin sa stáva všeobecným pravidlom, čím potenciálne ohrozuje spoločenskú zmluvu uzavretú práve kvôli ochrane slobody všetkých členov občianskej spoločnosti, a preto potenciálne ohrozuje spoločnosť ako takú. Zároveň páchateľ svojim činom a porušením práva zbavuje sám seba občianstva v nej.

31: Preto Kantov princíp rovnosti zločinu a trestu vyžaduje, aby trest znamenal ujmu pre toho, kto ho spáchal priamo úmernú ujme spôsobenej tomu, proti komu bol namierený. V tomto zmysle potom požiadavka rovnosti zločinu a trestu a princíp retribúcie má svoje odôvodnenie.

Byrdovej interpretácia

Kantovej teórii trestného práva, sa na rozdiel od ostatných oblastí práva, v

akademických kruhoch venovala celkom slušná pozornosť. Až do vydania prelomového článku S. Byrdovej

32: bol považovaný Kantov dôraz na retributívny princíp trestu za samozrejmosť, S. Byrdová prepojila princíp retribúcie s Kantovým explicitnými odkazmi na princíp prevencie.

30 Ibid., AA 6:333.

31 Hopkins, S.: Kant and the Morality of Anger.

http://www.philosophypathways.com/essays/hopkins2.html

32 Byrd, S.: Kant’s Theory of Punishment: Deterrence in Its Threat, Retribution in Its Execution, 1989, s. 151-

200.72

Byrdová hľadá v Kantovej teórii trestu rovnováhu oboch princípov. Primárnym účelom trestu je brániť páchaniu trestných činov hrozbou samotnou, avšak ak už je trestný čin spáchaný, nastupuje princíp retribúcie, ktorý určí mieru trestu tak, aby mala jeho hrozba konkrétnu podobu, teda trestá sa konkrétnym trestom za konkrétny čin, retribúcia ukladá hrozbe hranice. Ak je trest voči páchateľovi príliš mierny, potom nie je dostatočne účinný na to, aby mal silu navrátiť spoločnosť do právneho stavu, ak však je príliš tvrdý, potom sa stáva obmedzením slobody páchateľa, je preto rovnako neúčinným.

Byrdovej interpretácia Kanta je založená na tom, že účelom trestu je perspektívne zabraňovať zločinom. Dochádza k tomu hrozbou potrestania tých, ktorí prekročia zákon. Ak však už k spáchaniu trestného činu došlo, nastupuje princíp retribúcie, aby sa aplikoval vhodný trest. Pre Byrdovú princíp retribúcie slúži výlučne pre určenie hraníc spôsobu, akým tresty odstrašujú. Ak by to tak nebolo, štát by mohol hroziť čímkoľvek aby odstrašil ďalších potenciálnych páchateľov. Právne systémy musia byť zabezpečené proti sklonom občanov

k porušovaniu zákona a táto garancia je poskytnutá práve prostredníctvom hrozby trestu.

Odstrašovanie je preto podstatou práva trestať. Avšak ak je účel trestu vymedzený týmto spôsobom, potom druh a miera trestu nesúvisí s odstrašovaním ale s odplatou. Odplata totiž znamená, že ľudskú bytosť nechápeme ako prostriedok ale ako účel osebe. Problémom Byrdovej interpretácie je, že znižuje význam retribúcie, v jej poňatí je len limitujúcou podmienkou pre určenie vhodnej metódy zastrašovania, nie rovnocenným a

rovnako nevyhnutným samostatným prvkom Kantovej teórie trestu.

Interpretácia J. Ch. Merlea

Merle je kritikom súčasných tendencií o reinterpretáciu Kantovho ponímania trestu v zmysle zmiešaných teórií trestu. Všetky pokusy spájať retribúciu a generálnu prevenciu zlyhávajú pretože sa navzájom vymedzujú práve ako odôvodnenie trestu. Akékoľvek zmiešané teórie, ktoré sa u Kanta pokúšajú nájsť preventívny účinok trestu ako protiváhu k retribučnému princípu, považuje Merle za čistú špekuláciu, keďže zlyhávajú na tom, že nakoniec aj tak skončia konštatovaním retributívneho pôsobenia trestu: „Všetko, čo zmiešané teórie (trestu) pridávajú ku klasickému retribučnému princípu neznamená nič viac než to, že klasická retribúcia nebude odôvodnená, pokiaľ hrozba trestu, ktorý stanovuje, skutočne niečomu nezabránila.“

33: 33 Merle, J. Ch.: A Kantian Critique of Kant’s Theory of Punishment, s. 316.73

Merle ide ďalej a poukazuje na to, že princíp retribúcie nie je u Kanta konzistentný so zmyslom jeho širšej politickej a právnej teórie, ani s jeho konceptom práva, keďže princíp trestu, ktorý úmerne zodpovedá zločinu, nie je v súlade s jeho tvrdením, že sú dva druhy zabitia, za ktoré nemožno potrestať smrťou (duel a vražda nemanželského dieťaťa). Merle odmieta tak čisto retribučný ako aj zmiešaný výklad Kantovej teórie trestu. Zmiešané teórie

podľa neho len hľadajú komplementárny vzťah k retribúcii a generálnej prevencii. Sú inkoherentné, keďže retribúcia a odstrašovanie nie sú navzájom kompatibilné alebo sa v skutočnosti len zameriavajú na jeden alebo druhý aspekt trestu. Zároveň uznáva, že sa Kant v Učení o práve explicitne odvoláva na retribúciu, avšak jeho argumenty považuje za nedostatočné. Kant podľa Merlea nikdy úspešne neukotvil princíp retribúcie do svojej koncepcie práva a dokonca uvádza, že princíp retribúcie nie je s Kantovým konceptom práva vôbec kompatibilný. Merle zdôrazňuje, že Kant sa nepokúša vydedukovať ius tallionis

z princípu práva, a že retribúcia vlastne odporuje konceptu práva, keďže dostatočne nezohľadňuje slobodu všetkých súčasne s vylúčením slobody páchateľa. V súvislosti s morálnou interpretáciou konceptu práva Merle uvádza, že retribúcia trestu nepredstavuje najvyššie morálne dobro tak, ako to Kant opisuje v druhej Kritike. Morálna retribúcia je podľa Merlea vyhradená noumenálnemu svetu a že vo svete fenomenálnom by hlavnou doménou právneho systému malo byť najvyšším morálnym dobrom odpustenie zločincovi ak je toto odpustenie „zlučiteľný s bezpečnosťou ostatných občanov.“

34:  Skôr než retribúciu tak vidí Merle v Kantovom ponímaní trestu špeciálnu prevenciu, zameranú na konkrétneho páchateľa, ktorá zahŕňa jednak pozbavenie páchateľa spôsobilosti na akékoľvek právne úkony ako následok jeho trestnej činnosti, tak aj jeho následnú rehabilitáciu.

Ripsteinova interpretácia

Ripstein vníma Kantovo ponímanie trestného práva ako súčasť jeho širšieho konceptu nadradenosti práva: „Hrozba trestu je tak správou o zvrchovanosti verejného práva. Perspektívna hrozba a retrospektívne použitie trestu nie sú preto cieľom, ktorý sa má sledovať a vonkajším obmedzením jeho výkonu, sú totiž rovnocenné.“

35:  V prípade zločinu krádeže záleží výlučne na fakte odcudzenia veci bez ohľadu na účel, ktorý je odcudzením páchateľom sledovaný (aj keby išlo napr. o záchranu človeka v núdzi). Čin, ktorým sa porušuje právo, je prejavom „divej a anarchistickej slobody“ prirodzeného stavu. „Trest je potom odplatou za

34 Merle, J. Ch.: German Idealism and the Concept of Punishment, s. 207.

35 Ripstein, A.: Force and Freedom, s. 302.74

vzdor voči autorite verejného práva, za vylučovanie sa z neho.“36 Tým, že zločinec porušuje verejné právo, bráni slobode iných, keďže sa jeho konanie podľa vlastnej maximy vzťahuje len naňho. Ilustrované na príklade krádeže – odcudzením predmetu vo vlastníctve iného sa popiera inštitút vlastníctva ako taký, keďže podľa jeho maximy možnosť vlastníctva neexistuje. Retrubúcia je tak obsiahnutá v samotnej maxime protiprávneho konania – nerešpektovaním vlastníctva iného nemožno nadobudnúť vlastníctvo ani na strane páchateľa, čím páchateľ obracia účinok svojej maximy proti sebe.

37: Trest nie je ničím iným ako prejavom zvrchovanosti práva. Perspektívne riadi konanie hrozbou, že protiprávne konanie nemá žiadne účinky, retrospektívne robí každé také konanie zbytočným, keďže sa naň neviažu žiadne právne ani faktické účinky. „Princípom trestu je tak garancia slobody v priestore a čase, zamedzenie prekážaniu slobode“.

38:  Ripsteinovo interpretácia Kantovej teórie práva je totiž postavená na rozlíšení slobody ako práva voči sebe a práva voči externým objektom „právo rozhodovať o účele“. Zločin voči môjmu právu je zabránením mojej slobode určiť sebe alebo veciam, ktoré mi patria ľubovoľný účel; páchateľ sa vyčleňuje z právne ustanovených pravidiel. Zároveň kladie Risptein dôraz na neprípustnosť prostriedkov, ktoré zločinec použije k dosiahnutiu svojho cieľa (ktorý je

v tomto prípade irelevantný). Neprípustnosť prostriedkov je dôsledkom ich „nesúladu so systémom rovnosti slobody“39. Trest je potom zabránením slobode páchateľa zvoliť účel svojej osobe a veciam vo svojom vlastníctve; spoločnosť postaví páchateľa mimo právne ustanovené pravidlá.

Z uvedeného jasne vyplýva Ripsteinovo stanovisko k rovnocennosti retribučného a zároveň preventívneho pôsobenia trestu. Prevencia riadi konanie prostredníctvom hrozby a retribúcia anuluje akékoľvek účinky protiprávneho konania, čím realizuje následky hrozby. Zdanlivo sú teda odstrašenie a retribúcia vzájomne podmienené, odstrašovanie bez retribúcie je neefektívne, a vedomie retributívnych následkov pôsobí ako hrozba tým, že účinky protiprávneho konania nenastanú.

Záver

Kant je v právnej teórii stále považovaný za predstaviteľa absolútnych teórií trestu, postavených na retributívnom princípe trestu ako odplaty. Súčasné filozofické interpretácie Kantovej teórie trestu však už jednoznačne dokazujú prítomnosť prvkov prevencie v jeho

36 Ripstein, A.: Force and Freedom, s. 316.

37 Ibid.

38 Ibid., s. 323-324.

39 Ibid., s. 310.75

ponímaní trestu, pričom zohľadňujú pôsobenie trestu tak vo forme generálnej ako aj špeciálnej prevencie.

Trestné právo je integrálnou súčasťou občianskej spoločnosti, keďže nie je ničím iným ako zvrchovanosťou verejného práva nad antagonistickou individuálnou vôľou. Trest je zárukou účinnosti verejného práva. Zastrašujúci účinok vidiny trestu nie je od tejto záruky niečím oddeleným, hrozba trestu je totiž proklamáciou zvrchovanosti verejného práva.

Preventívne pôsobenie nie je náhodnou črtou trestu, že slúži perspektívne na usmerňovanie ľudského správania.

40: Právnou zložkou trestu je retribúcia, odplata, to, čo pôsobí navonok, fakt, ktorý nastal ako následok protiprávneho konania. Hrozba trestu je jeho morálnou zložkou, ktorá pôsobí dovnútra jednotlivca, pôsobí na motiváciu konania (v zmysle špeciálnej a zároveň generálnej prevencie). Sám Kant píše: „trestné právo je kategorickým imperatívom“

41: , preventívne pôsobenie trestu tak z jeho teórie trestu nemôžeme vyčleniť.

Zoznam bibliografických odkazov:

BYRD, S., 1989. Kant’s Theory of Punishment: Deterrence in Its Threat, Retribution in Its

Execution. Law and Philosophy 8, s. 151-200.

CAVADINO, M. a DIGNAN, J., 1997. The Penal System: An Introduction (2nd ed.),

London: Sage.

ČERNÍKOVÁ, V. et al., 2008. Sociální ochrana. Terciární prevence, její možnosti a limity.

 1. Plzeň: Vydavateľstvo Aleš Čeněk.

HOPKINS, S.: Kant and the Morality of Anger. Dostupné z:

http://www.philosophypathways.com/essays/hopkins2.html

INCIARDI, J. A., 1994. Trestní spravedlnost. 1.vyd. Praha: VICTORIA PUBLISHING.

JELÍNEK, J. et al., 2004. Trestní právo hmotnéObecná část. 1.vyd., Praha: Linde.

KANT, I., 1900. Die Metaphysik der Sitten. Kants gesammelte Schriften, Akademie-

Ausgabe, Berlin.

KRATOCHVÍL, V. et al., 2003. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1.dotisk 3.

přepracovaného a doplněného vydání, Brno: Masarykova Univerzita.

LATA, J., 2001. Účel trestu a jeho spravedlnost. In: Trestní právo, 2-5/2001.

40 Byrd, S.: Kant´s Theory of Punishment, s. 153.

41 Kant, I.: Die Metaphysik der Sitten, AA 6:331.

76

MADLIAK, J. et al., 2004. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. UPJŠ Košice.

MACHALOVÁ, T., 2007. K odkazu Jaroslava Kalaba. 1. vyd. Plzeň: Vydavateľstvo Aleš

Čeněk.

MERLE, J. Ch., 2009. German Idealism and the Concept of Punishment, Cambridge UP.

MERLE, J. Ch., 2000. A Kantian Critique of Kant’s Theory of Punishment. In: Law and

Philosophy. 19 (3),s. 311-338.

MEZNÍK, J. et al., 1995. Základy penologie. 1.vyd., Brno: Masarykova Univerzita.

NOZICK, R., 1981. Philosophical Explanations. Cambridge, MA: Harvard University Press.

OJZERMAN, T. I., PEŠEK, J. a J. PEŠKOVÁ, 1981. Kantova filozofie a současnost. 1. vyd.

Praha: Svoboda.

RACHELS, J., 2007. The Elements of Moral Philosophy. Barnes and Noble.

RIPSTEIN, A., 2009. Force and Freedom: Kant’s Legal and Political Philosophy. Harvard

University Press.

SOLNAŘ, V. a Vanduchová, M., 2009. Systém českého trestního práva. 1. vyd. Praha:

Novatrix

URBANOVÁ, M., 2006. Systémy sociální kontroly a právo. 1. vyd. Plzeň: Vydavateľstvo

Aleš Čeněk.

Necháme ľudí povinne zaočkovať a skapať ?

Každý sme niečím jedinečný. Nevzdávať sa a vydržať!

https://www.youtube.com/watch?v=c3j_2wQw91o&feature=share&fbclid=IwAR3o_R5aNAHpmHzGxt4jwjjNir02Ba_98uRuQLkzHTAkLEXHbG9fennDb2M

Nebuďme pasívny k vlastnému životu ! 

Nebojte sa popasovať s problémami, lebo len tak môžete dosiahnuť veci ešte nedosiahnuteľné. Natrafíte občas na ľudí, ktorí majú, alebo mali podobné problémy ako vy, a ktorí vás pochopia?

Má zmysel učiť sa nové informácie, ktoré neskôr využijete. Nikdy sa nevzdávajte! Ani keď veľa krát zablúdite. Každý deň si skúste dať za cieľ, že dáte svojej rodine, i sebe, nový impulz. Začnite hoci aj dnes. Nenechajte cudzie záležitosti plynúť, že sa samé vyjasnia !

Vnútornému nepokoju môžete čeliť zdravou sebadisciplínou, prehodnocovaním, a ovládnutím sa. Snažíte sa splniť mnoho úloh naraz. Výsledkom nakoniec je, že nestíhate nič, ak tomu ešte občas aj nervózne zavrčíte, väčšinou na toho, kto si to nezaslúži.

https://www.youtube.com/watch?v=C4QNCU1mik4

https://picuscapital.sk/category/slovensko/

 

Ochrana života a životného prostredia.

Čo ešte horšie môže prísť na Slovensko ako (Covid-19) Koronavírus? Nuž pri dnešnom trende slovenských občanov, by to mohlo byť už len niečo, čo okamžite každému občanovi spôsobí veľký stres a ten už zariadi aj rýchlejšie vykynožovanie sa alebo autogenocídu. Na to stačí len na tri dni odstaviť pre Slovensko internet a občan sa buď sám zlikviduje alebo veľmi utrpí na svojom zdraví. http://www.institut-inp.sk/229/autogenocida-alebo-zachrana/

Video:

Presne ako to vidíte tu:

1.https://www.amnesty.sk/slovensko-mocni-by-nemali-na-aktivistov-a-aktivistky-vytahovat-tazke-zbrane/

2.Aj na nešťastí ľudí sa dá zarábať!

Otravný mail: NAJVÄČŠÍ VÝBER PÔŽIČIEK NA JEDNOM MIESTE! Požičajte si až do 30.000 EUR hneď teraz online. Využite najväčší výber pôžičiek na jednom mieste. Tu nájde pôžičku naozaj každý: zamestnanci doma aj v zahraničí, živnostníci, dôchodcovia a opatrovateľky. Vyberte si najvýhodnejšiu pôžičku a požičajte si hneď na www.totalmoney.sk  »

—-

https://www.facebook.com/zemvek/videos/2667371300212903/,

——

Kompetentní sú najnezodpovednejší ako nezodpovední občania!

https://dennikn.sk/1833736/slovak-ktory-ma-koronavirus-na-telefonoch-si-ma-pinkali-ako-lopticku/?utm_source=newsletter_weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weeklynewsletter_3-4-2020b&utm_content=55226

Príbeh :

Otec ja vrátil z nemocnice po chrípke, ale prepustili ho s koronavírusom. Hneď som telefonoval do nemocnice, aby ma informovali, čo ja. Odpoveď bola , aby som o týždeň prišiel na testy. ……………….?

—-

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam.

,,……Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať vydané nariadenie…“

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

———-

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4082%3Ainformacia-k-zakazu-organizova-anusporaduva-hromadne-podujatia-portovej-kulturnej-spoloenskej-i-inej-povahy&catid=250%3Akoronavirus-2019-ncov&Itemid=153&fbclid=IwAR1dudN-69RynpXdsJLqww2s2WmOfwPS13f-mkJ7r4hvP7SbI8ZNjilkYA8

 

A ako na to všetko reagujú média?

https://dennikn.sk/1837249/mediabrifing-akym-mediam-ludia-veria-v-dobe-koronavirusu-prieskum/?utm_source=mediabrifing&utm_medium=email&utm_campaign=mbrf_03042020&utm_content=55258

 

No a čo bude nasledovať potom? 

https://www.facebook.com/ludovit.hodek/videos/2842049725883975/

Nový svetový poriadok – svetovláda!

Je čas zamyslieť sa, kam sa rúti vláda Igora Matoviča ? Všade sú pochybné články a informácie, či zvládne štvorročné obdobie v kresle premiéra SR. Alebo hrozia predčasné voľby? Dokáže odolávať pokušiteľom a finančným ponukám?

Viac o tom povie video:

https://www.mojevideo.sk/video/31e3b/novy_svetovy_poriadok_svetovlada.html

Čo myslíte, kto má väčšie kompetencie? Guspan alebo Kollár?

https://www.nrsr.sk/web/?sid=nrsr/kancelaria/veduci,

https://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-kancelaria-zamestnanci/369124-clanok.html

Domobrana alebo vojenská služba?

Domobrana ? …alebo,, Tupé ovce naženieme do prvej línie“

Asi pred šiestimi rokmi sa cez Slovensko prehrnula správa, že cez internet mladých mužov volali narukovať. Všetci občania poučení už z rôznych oblastí o ústavnosti a zákonoch vedeli, že ak právne štát neexistuje , nemôže ich nikto nútiť na vojnu.

Lenže moc oligarchov a vládcov sveta má svoje plány a tiež číta a vidí, čo dokážu ľudia ak sa zaujímajú o spoločné riešenie chrániť si krajinu ( ako len myslieť sám na seba), preto tiež dokáže vždy pripraviť proti ťah ako ,,zbraň na obranu moci “.

Kto z poslancov NRSR ( ktorí sa pred voľbami 2020 potrebovali presadiť so svojim volebným programom, aby tam dnes mohli sedieť a brať za to slušné platy) rozprával o potrebe vytvoriť  domobranu, ktorá vzniká priamym výberom a voľbou ľudí, (kde okolie, či na pracovisku, v obci , v meste občania dôverujú), aby sa mohli spoločne organizovať a chrániť si vlastné životy, rodiny a krajinu, pred zneužívateľmi moci a vonkajším nepriateľom.

https://domov.sme.sk/c/20119752/kotleba-chce-za-statne-vlastnu-domobranu.html

Aké sú myšlienky nepriateľa , aby mohol zneužiť to , čo je v každej krajine prirodzené? Nechceli, isť do armády, ale majú vlasteneckú hrdosť, tak sa popravia sami ako vlastenci. Dáme im do čela skúseného veliteľa, kde zavedie vojenskú morálku, podľa ktorej sa musia riadiť a budú za neuposlúchnutie rozkazu potrestaní.

Dnes sa deje niečo podobné. Nepripravení štátni predstavitelia, aby zakryli svoju neschopnosť, vytvoria zákonom ,,musíš a pokutou nás zastrašia“, lebo čo už občanovi zostane , aká voľba, aké rozhodnutie? Jednoducho musí ! ( povinne sa dať očkovať proti covid-19, ale čo podobné nás ešte čaká?)

Potom, keďže už vedia občania dosť pravdy( čím menej občan vie, tým lepšie ), pošleme túto hordu hlupákov do prvej línie bojovať proti moslimskej tlupe( všetci v politike, pokiaľ nie sú pri moci, tvrdia A a ak sa tam dostanú tvrdia B). Aby nám skôr uverili, verbujte ich proti NATO ( príkladom obyčajné komunálne voľby v Bratislave, kde primátor alebo župan, tvrdil, že odstránia plot pred americkou ambasádou – už je preč alebo tam ten plot stále stojí ?)a EU ( rôzne témy o vystúpení z EU , ale predtým sa rozprávalo, že budeme rovnocennými partnermi )a až potom proti moslimskej kultúre( najskôr reči od významných politikov o ich nebezpečnej viere a presvedčení a potom reči od významných ochrancov ľudských práv o vzájomnej tolerancií) .

 

Prečo sa zaoberajú len témami a nie riešeniami? Lebo ak nevedomí občania prostredníctvom volieb dostanú do kresiel svojich štátnych predstaviteľov moci, aby ich vo verejnom záujme zastupovali, po pár hodinách od sčítania hlasov, to už nie je pravda. Občan si tak zvolil svojho otrokára a dovolil otrokárovi, aby občana bičoval!( téma prenasledovaní kresťania a zjednocovanie cirkví- uvažujete?)

 

Na Slovensku občania pochopili, že zmluvy, ktoré boli v bezprávnom štáte podpísané s inými mocnosťami sú neplatné, ale aj iné mocnosti to vedia, preto ak je na našom území NATO, ktoré by nás malo podľa platných zmlúv chrániť a to už na vonkajších hraniciach Schengenu, nerobí to. ( táto zmluva je tiež neplatná)

Schengenský priestor (slangovo Schengen) je územie časti Európy a niekoľkých zámorských území. V rámci neho môžu osoby a tovar voľne prekračovať hranice na ktoromkoľvek mieste zmluvných štátov bez hraničnej kontroly. Voľný pohyb osôb je v záujme dokonalejšej hospodárskej spolupráce. Členmi Schengenského priestoru sú prevažne štáty Európskej únie.

 

Lebo je ľahšie vyhubiť zrelých mužov a ženy vlastnou hlúposťou, ako domobrancov, ktorí chcú chrániť čo je ich, ale nepochopili aký je skutočný rozdiel využiť prirodzené právo a byť zneužitý vojenskou stratégiou a silou z vonku. ( preto ani český veliteľ nemôže riadiť slovenský odboj, lebo zatiaľ systém uznáva dva samostatné štáty, aj keď to bol podvod – preto musí byť obnovený a legislatívne upravený retribučný zákon!)

 

 Preto ak takúto masu ľudí postavia do prvej línie, akože dobrovoľne, ostanú tam na voľnom území len starci a deti a tak tých pobijú aj čapicami a ľahšie získajú vytúžené územie. Všetci , aj občania, ale aj vlády ČR a SR už vedia, že rozdelenie ČSSR bol podvod, ale aby sa vyhli trestom za vlastizradu a medzinárodný podvod, ktorý napáchali, musia sa brániť.

Je to domobrana, verbovať ľudí proti NATO a EU na FB? Alebo si naozaj títo šialenci neuvedomujú, že zobú z ruky práve NATO a EU ?

Preto ak chceme na vlastnom území chrániť to, čo je naše, chráňme to s našimi ľuďmi a nenechajme si diktovať inou krajinou !!!!!!!

téma: čo štátne rezervy ? https://davdva.sk/lekar-ctirad-musil-koronavirus-proveril-efektivitu-kapitalismu/ Tento link je tiež pre tento článok dôležitý!

 

Čo sa ešte nepodarilo pre ( našich) občanov vybaviť ?

,,Kto nás, občanov, ochráni pred Matovičom?

Pán premiér je stále v polohe predsedu OĽANO so štyrmi členmi. V jeho hnutí sa kolektívne radiť nemusel. To, čo ho ráno  napadlo, okamžite, alebo najneskôr pred obedom, už prezentoval na tlačovej konferencii. Ibaže teraz si musí uvedomiť, že je predseda kolektívneho orgánu – vlády SR a že zodpovedá za celý štát. Jeho rozhodnutia majú dosah nie iba na percentá jeho hnutia, ale na každého jedného obyvateľa. Preto je z jeho strany veľmi nezodpovedné, ak pokračuje v rétorike aj v konaní predsedu OĽANO. Jeho riadiaca neskúsenosť priam kričí na každej tlačovke a na každom jeho vyjadrení. V tejto situácii sa pýtam: Kto nás, občanov ochráni pred Matovičom? Pán premiér chcel vládnuť transparentne a chcel vedieť, čo si ľudia budú o jeho vládnutí myslieť. Preto je načase, aby sme my, občania vyjadrovali svoj názor verejne na pána Matoviča, aby sa prebral a začal štát riadiť, alebo posunul riadenie niektorému zodpovednejšiemu ministrovi jeho vlády.

Čo sa týka testovania – predseda vlády sľuboval početnejšie testovanie. Ale aký význam ma testovať ľudí, ktorí sú bez príznakov, nemali sa ani ako nakaziť, iba majú na zaplatenie súkromnej firme za testovanie. Od múdreho premiéra by som očakávala, že ak máme navýšenú kapacitu na testovanie, v prvom rade by bolo potrebné začať testovať zdravotníckych pracovníkov a ľudí v prvej línii – policajtov, záchranárov, predavačov, pretože ak oni budú infikovaní, môžu nakaziť rádovo veľa ľudí.

A na záver už iba odporúčanie:

Pán Matovič, prosím dajte sa testovať. Aby sme mali istotu, že nás, občanov nenakazíte.

Monika Smolková, bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu.“

AUTOMATICKÁ OBCHODOVACIA PLATFORMA ?

Myslí si azda Matovič alebo Sulík , že štátny dlh vyrovná takto ?

Až sa nabažia všetci v novej vláde fantazmagoriámi, očakávam , že sa Matovič rozhodne skontaktovať s JUDr. Máriou Ritomskou, aby sa najskôr verejne ospravedlnil a potom vyzvedal, ako to vlastne so svojou stranou, ktorú buduje na odstránenie politiky a systému myslí. Pretože názov projektu, ktorý obkukal od IOUP pred voľbami, mu len zabezpečil pozornosť a víťazstvo vo voľbách, ale  nevie ten projekt zrealizovať! Preto bude pre Matoviča menej ponižujúce sa verejne  JUDr. Márií Ritomskej ospravedlniť, ako verejná hanba a poníženie z neschopnosti riadiť Slovensko!

https://www.forexobchodnik.sk/xtb-recenzia-a-skusenosti/

NIE! Takto to nepôjde a ani názor pána Haščáka nie je presvedčivý.

Jaroslav Haščák je muž, ktorý vystúpil v relácii „Téma dňa“ známy tým, že sa mu podarilo dať sa dokopy po bankrote vďaka platforme na automatizované obchodovanie s Bitcoinom zvanej Bitcoin Revolution. Myšlienka bola jednoduchá: poskytnúť priemernému človeku príležitosť zarobiť na boome Bitcoinu, aj keď nebude mať dotyčná osoba žiadne skúsenosti s investovaním ani technológiami. http://2289008.mya5.ru/

Priestor pre nových ľudí

Platforma Odvážne je podľa jeho slov dlhodobý plán. Jej založenie bolo schválené na predsedníctve hnutia v marci.

Matovič tvrdí, že sa idú „podeliť o tanier“ a ponúkajú polovicu kandidátky hnutia do budúcoročných parlamentných volieb pre ľudí, „ktorí sa považujú za obyčajných, možno nedokonalých, kresťanov“.

Hnutie ponúka pre platformu aj polovicu svojich našetrených peňazí. Matovič deklaruje, že do tohto krídla nevstúpia súčasní členovia hnutia, pozývajú tam nových ľudí. OĽaNO preto spúšťa aj webovú stránku.

Remišová rešpektuje, ale nepodporí platformu

Čítajte viac:

https://domov.sme.sk/c/22141516/odvazne-bude-castou-olano-matovic-ponukol-miesta-na-kandidatke.html

Testy na covid-19 za 1-2 dni pre celé Slovensko?

Pred voľbami do parlamentu, ktoré boli nedávno, sa Matovič chválil, že má v zálohe 800 riešení. Zatiaľ ,,strieľa od boku“ , aby zachránil prvé dni svojej vlády. Ak by mal riešenia alebo tím odborníkov, ako tvrdí každá politická strana , ktorá chce vyhrať vo voľbách, mal si pripraviť riešenie aj na situáciu s koronavírusom.

Stačilo, aby oslovil volebnú komisiu , nech znova osloví všetkých, ktorí sa podieľali na voľbách vo volebných miestnostiach a znova všetkých ľudí vyzval, aby do týchto volebných miestností prišli, ale povinne s rúžkami na tvári ( aj keď doma vyrobenými).

Zároveň osloviť hlavného hygienika a odborníka na vírusy pána Prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho DrSc,, s ktorými by do každej volebnej miestnosti zabezpečili cca po štyroch zdravotníkov, aby vykonali rýchlotesty na pozitívny covid-19.

Potom by hneď bolo jasné, kto je a kto nie je nakazený a z volebnej miestnosti , by ho hneď odviezli do karantény.

Takto by to zvládol rýchlejšie a zároveň by možno ušetril do štátnej kasy viac peňazí.

Alebo budeme vymýšľať témy a nehospodárne rozhadzovať peniaze ?

 http://campaign.pp.sk/vaw.asp?riid=14411&id=673BF096881748A4F21D4E6EECFD7ED7

 

https://www.facebook.com/michal.d.babela/videos/10219252404559412/

Ak si slepý (Igor Matovič ), poď so mnou a ukážem Ti cestu!

https://www.facebook.com/UltraRKC/videos/886581578468607/,

 

 

Ako vypracovať a prijať zákon , ktorý chcela predložiť JUDr. Mária Ritomská, keď bola ešte v parlamente poslankyňou?

Dnes , keď je na Slovensku problém s Covid-19 a ľudia sú nútení trpieť doma možno sa zamýšľajú nad tým, či ich zamestnávateľ bude ešte niekedy chcieť alebo potrebovať, až tento vírus zmizne.

Poviete, si ,, Mne sa to nemôže stať “ , ale takých tu už bolo na státisíce a stalo sa. Najčastejšie je to organizačná zmena, ktorá dostane zamestnanca zo zamestnania preč. Zamestnávatelia používajú také špekulácie, že je problém sa registrovať na Úrad práce.

https://www.mojevideo.sk/video/2cfee/zasluzia_si_obcania_financne_utrpenie_alebo_odskodnenie_.html, 

 

Odbory nepomôžu, Inšpektoráty práce tiež a ak áno, tak len poradia ,, Choďte sa súdiť !“, ale to nie je odborná pomoc. Odborná pomoc je, ak sa za vás Odbory postavia a spoločne s inšpektorátom práce, prehodnotia porušenie Zákonníka práce a všetky procesné nedostatky výpovede!

Ale dôležité je , práve to, čo nefunguje, a to je vzťah zamestnávateľa a jeho štruktúra riadenia s podriadenými zamestnancami. Platové podmienky sú už v dnešnej dobe až na druhom mieste. Zamestnávatelia si dnes nevedia odborných zamestnancov oceniť. Ak zamestnávateľ alebo nadriadený pracovník zamestnanca trpí komplexom, máte v práci hotové peklo. Ak sa potom ocitnete na tom najhoršom mieste, a to je Súd SR, potom ostanete prekvapený !

Práve to je ten dôležitý zákon, ktorý bolo treba už dávno prijať v parlamente, aby sa ľudia k sebe správali dôstojnejšie. Zákon sa má chápať jednomyseľne a jeho porušenie a nedodržiavanie musí byť presne definované príslušným trestom. Cez peňažnú pokutu až po väzobné stíhanie vinníka – nadriadeného zamestnanca alebo samotného zamestnávateľa.

Ak by už vo volebnom období 2012 -2016 , si Matovič vedel vážiť svojich ľudí v tíme, mohol byť tento zákon predložený a používaný v praxi. Dnes by sa ľudia odvážnejšie dokázali postaviť na obhajobu svojich a aj kolegových práv.

Preto odvaha a trpezlivosť pomáhať občanom zadarmo v tejto dobe, poslalo JUDr.Máriu Ritomskú z parlamentu medzi odvážnych ľudí, ktorí spolupracujú na zmene celého zhnuseného systému štátu na všetkých pracoviskách a nepozerajú len na svoje problémy v práci, ale pomáhajú pri registrácií iných pracovne terorizovaných zamestnancov na Slovensku.

Inštitút Ochrany Ústavných Práv je samofinancovateľné OZ , ktoré len vďaka tomu, že vie prípady odborne posúdiť a baví spolupracovníkov pomáhať, sa stáva pevnou organizáciou, kde nevedomých zaučujú a pripravujú na dôležitú zmenu našej spoločnosti. Hláste sa a píšte ak sa nebojíte postaviť sa na odpor bezpráviu, ponižovaniu, diskriminácií alebo pracovnému teroru na ioup.riesenia@gmail.com a spoločne to dokážeme!

 

O slobode alebo o slobodných voľbách, ktoré národ vyžaduje?

Blížiace sa slobodné voľby rozdelia národ na ďalšie skupiny. Na úplne nevedomých , na diskutujúcich nevedomcov, na krčmových odborníkov, ale aj na takých, čo hlavu strčia do piesku pred vlastným rozhodnutím a strachom zo zodpovednosti. Posledná skupina je hŕstka nabudených nadšencov, ktorí síce chcú národu dobre, ale národ, ktorý ma v hlave prázdno a reaguje len na ligotavé predmety nemôže byť spokojný a šťastný lebo nevie, čo to je. Preto nehádžme perly sviniam! Kto nevie aké ťažké je zúfalcom zabezpečiť dôstojný život a pritom zažívať ponižovanie a urážky, nech si to ide vyskúšať. Vraví sa , že s hlúposťou sa ťažko bojuje. Hlupákom sa ťažko vysvetľuje. Je to o trpezlivosti.

Ak si národ hlupákov z pomedzi seba a k sebe podobnému vyberie vodcu, prečo potom naňho špiní, keď rovnako ako národ činí?

 

Jednotný parlament a slobodné voľby

….ale nech robíte, čo robíte, sú aj takí, čo nerozumejú tomu , čo šíria a len vlastnú formu pravdu vidia.

Jednotný parlament a slobodné voľby, je síce téma, ktorá môže súčasnej riadiacej moci naháňať strach, ale spôsob riadenia pod kontrolou občanov a zodpovednosť všetkých, teda každého občana, ochráni aj materiálne aj duševné bohatstvo celého národa a nemusí to byť len národ Slovensky.

Ako to celé docieliť? Po slobodnom výbere kandidátov z radov občanov do jednotného parlamentu !

Postup:
Spoločnou témou slobodných volieb, by mala byť myšlienka naplniť spoločenské potreby každého občana a všetkých rezortov. ,,príjem, za prácu poctivú a vzťahy medzi ľuďmi“, všetko navyše je len bonus alebo benefit kandidátov, nie sľuby, ale občanmi kontrolované plnenie riešení, ktoré tému slobodných volieb zastupujú a realizujú.
Občania si v každom meste, obci, zvolia kandidáta, ktorému dôverujú, aby zastupoval ich problémy a dosiahol ich realizáciu. Kandidát sa má právo slobodne rozhodnúť, či takúto zodpovednosť príjme a chce občanov zastupovať na základe občanmi vytvorenej dôvery.
Za každý okres sa z vybraných kandidátov zvolí len jeden kandidát, ktorý nesmie byť členom žiadnej politickej strany, či hnutia, takýto občan sa stáva poslancom parlamentu. (Z administratívneho hľadiska je Slovenská republika rozdelená do 8 samosprávnych krajov, vyšších územných celkov a 79 okresov. )

Zo všetkých politických strán, ktoré pôjdu kandidovať do slobodných volieb, sú samofinancovateľné, nesmie byť nikto z nich kandidátom za okres. Aj keby bolo politických strán tisíc, až podľa počtu dosiahnutých hlasov, len prvé tri politické strany, či hnutia odovzdajú po jednom vybranom kandidátovi za poslanca jednotného parlamentu. Takto sa v jednotnom parlamente vytvoria ďalšie 3 poslanecké miesta.

Podnikatelia, živnostníci, cechy, si taktiež určia svojich kandidátov a 1 z nich sa stáva poslancom jednotného parlamentu. Ten zastupuje taktiež potreby v prvom rade občanov a podnikateľov.

Z cirkevných hodnostárov akejkoľvek cirkvi, si tiež vyberú vlastného kandidáta a do jednotného parlamentu pošlú jedného zástupcu cirkvi na Slovensku, ktorý obsadí 1 miesto poslanca jednotného parlamentu, ktorý taktiež v prvom rade zastupuje potreby občanov a spoločne cirkev na Slovensku.

Posledné 1 miesto v jednotnom parlamente je pre poslanca, ktorý bude zastupovať Slovákov v zahraničí. Je však na zahraničných Slovákoch, či takúto možnosť využijú a skontaktujú sa medzi sebou, aby našli kandidáta, ktorý by tu pomáhal potreby slovenských občanov riešiť a informoval o tom krajanov v zahraničí.

Takto by jednotný parlament mal 85 poslancov, ktorí by si zvolili predsedu, vládu a zástupcu Slovenska, či už prezidenta. Poslanecký sľub sa skladá pre občanov a tak by sa musel aj parlamentný inštitút zmeniť a podriadiť kontrole občanov v štáte.

Ani jedna vláda doteraz nemala chuť, vôľu ľuďom pomáhať, nový spoločenský systém tvorí nové podmienky pre ľudí :

,,Štát si váži a ctí občana, občan si váži a chráni štát !“

Ak chce stavať občan dom, dostane na výber pozemok, lebo stavať sa môže tam, kde sa nedá siať a pestovať. Pozemok občan neplatí, ale dostáva užívacie právo, ktoré môže byť dedičné , podlieha to nedotknuteľnému zákonu.

http://www.mojevideo.sk/video/28746/vizia_pre_slovensko_alebo_vsetko_sa_da_ak_sa_chce.html
Nad – ústavný zákon:

1.moc v krajine patrí občanom,

2.voda, pôda, nerastné bohatstvo patrí občanom na území štátu,

3.vlastenecká povinnosť,

 1. antimobbingový zákon

https://www.mobbing-bossing.eu/rubrika/redakcna-rada/

Politické strany, hnutia, aktivisti a rôzne občianske združenia, máte ešte návrhy, pripomienky k bodom, ktoré chcete vylepšiť v prospech občana ?

Alebo by ste chceli niečo z návrhov zakázať, či odobrať ?

Prečo ?

Ciele:
Inštitút ochrany ústavných práv prináša riešenia na súčasný zle nastavený politický systém.
Práca a príjem podľa vzdelanostnej tarify.

Spoločnosť budujeme od najchudobnejšieho a najnevedomejšieho občana, aby sa všetci mali konečne dobre, a preto nikomu neberieme právo na život a taktiež rešpektujeme všetky potreby každého a to zdôrazňujem KAŽDÉHO občana v našej krajine.
Kňazi, ktorí majú právo nažívať v manželstve, by mali spolupracovať v tomto šírení – hlásaní myšlienok a tak byť vzorom pre spoločnosť na morálnom a pravom rodinnom základe, kde je muž a žena spojením lásky, citu, erotiky, poctivosť i voči sebe a vierou nastavovať príklad pokoleniu, ktoré prinesú do rodiny, spoločnosti.

Čo sa týka antikoncepcie, tak pokiaľ kňazi nebudú šíriť myšlienku blahodarnosti, čo by z ústavného pohľadu na občanov znamenalo napĺňať potreby občanov a plniť vôľu občanov, aby dôstojný život neprevyšoval nad závisťou a majetníctvom, potom by sami mali isť príkladom, že nie majetok je dôvod božieho posolstva, ale sila skutočnej pravej viery.
Kristus bol naším príkladom, a tak by sa od neho mali samotní cirkevní hodnostári poučiť. Občan vie byť pokorný aj zodpovedný, ale môže mať zodpovednosť nad deťmi, ktoré nechce priviesť do utrpenia ak politika cirkvi a vlád ide proti ľudskosti ?

Ľudia tvrdia, že sa ich politika netýka, pre nich je dôležité, aby boli zdraví a šťastní. Ako môže byť niekto šťastný, keď ostatní sú nešťastní. Ako môže byť niekto zdravý, keď dlhodobý sociálny a ekonomický tlak spôsobuje nerovnováhu, a tým vyvoláva ochorenia.
https://www.youtube.com/watch?v=H9Elj17H2-E
Definícia zdravia: Zdravie je stav psychickej, fyzickej a sociálnej pohody. Ak jedno z toho chýba, tak človek nemôže byť zdravý, lebo sa poruší rovnováha.
Všetko je možné, ak ľudia povedia rozumnú vetu: ,, Verím, že sa môžem mať dobre , preto chcem zmeniť systém !“

Takto dokážeme odstrániť diskrimináciu, lebo v tejto krajine sa nikto nepostaral doteraz o životnú úroveň občanov. Zabráni sa tomu , aby sa robili rozdiely, medzi ženou – slobodnou matkou na materskej, cigánom, dôchodcom, či mladíkom pod 25 rokov.
….ale nech robíte, čo robíte, sú aj takí, čo nerozumejú tomu , čo šíria a len vlastnú formu pravdu vidia.

Niccoló Machiavelli?

………Niekedy si kladiem otázku, čo je lepšie pre národ: dobrý diktátor, ktorý má záujem o to, aby sa jeho ľud mal čo najlepšie, alebo neschopná, demokraticky zvolená vláda, ktorej členom je osud ich ovečiek ukradnutý a cieľ zjavný a niekedy jediný – nahonobiť si v tom krátkom čase čo najviac?

 

Machiavelli. Čo by napísal dnes?

Účel svätí prostriedky. To je asi najznámejší výrok Niccola Machiavelliho a v troch slovách vyjadruje jeho predstavy o politike. Na vlastnej skúsenosti poznal, že politika nie je a ani nemôže byť čistá, že je v nej veľa špinavosti, ale na druhej strane ak si túto realitu nebudeme všímať a budeme žiť uväznený vo vlastných ideálnych predstavách sa skôr či neskôr staneme obeťou politického boja.

 

V čase, keď Niccoló Machiavelli uzrel svetlo sveta (* 3. mája 1469) bolo Taliansko rozdrobené na množstvo vojvodstiev, kniežactiev a republík, ktoré sa síce vyžívali v drobných šarvátkach, ale celkovo si nažívali v mieri. To sa odrazilo aj na stavebnej činnosti a umení, v ktorom vládli takí majstri ako Leonardo da Vinci alebo Michelangelo Buonaroti. Akýmsi sprostredkovateľom mierového spolužitia bola Machiavelliho rodná Florencia. Pokoj narušil vpád francúzskych vojsk. Obsadili aj Florenciu, odstránili klan Mediciovcov a vyhlásili republiku. 29-ročný Machiavelli sa stal jej úradníkom, a to nie hocijakým, ale vysokopostaveným kancelárom, ktorý mal na starosti správu územia a zahraničnú politiku. Na tomto poste bol až do konca existencie Florentskej republiky a stretnutia s významnými panovníkmi rozširovali obzor jeho poznania, ktorého základom boli diela antických filozofov. Mohol tak porovnávať rôzne názory s praxou.

 

S obdivom hľadel k Cesare Borgiovi, ktorý vynikal ľstivosťou, krutosťou, násilnosťou i vierolomnosťou. Na ceste k moci vraždil oponentov, vrátane príbuzných, a za pomerne krátky čas sa mu ako správcovi Pápežského štátu podarilo dostať pod kontrolu nové územia. Stretli sa v roku 1502 a Machiavelli napriek mnohým negatívam nachádzal v tomto tyranovi aj veľa pozitív. Vo svojom najvýznamnejšom knižnom diele Vladár, aj v Úvahách o prvej dekáde Tita Livia, uvádza príklady, kedy je prípustné násilie. Politika sa podľa neho musí podrobiť cieľu a nie etike. Násilie má mať však svoju mieru. Nový panovník si musí svoje postavenie upevniť a po zaistení poriadku by malo násilie klesať. „To, čo na prvý pohľad vyzerá odpudivo, môže znamenať prospech a bezpečnosť pre celú krajinu,“ tvrdil.

 

„Keby všetci ľudia boli čestní, moja rada by bola zlá. Ale pretože nie sú a sami dané slovo neplnia, rozumný panovník ho nemôže dodržiavať. Bol by sám proti sebe,“ napísal vo Vladárovi. Narážal tak i na konanie nového pápeža Júliusa II., ktorý sa dostal k moci v roku 1503, najprv podporoval Francúzov v boji proti Benátskej republike, neskôr obrátil kabát a pre Florenciu ako pre francúzskeho spojenca sa tak objavila reálna hrozba, že sa do mesta vrátia Mediciovci. Ideálny panovník by mal mať podľa Machiavelliho silu leva a prefíkanosť líšky, teda vlastnosti, ktoré sa nedajú stotožniť s obyčajnou morálkou. „Lev sa nedokáže sám uchrániť pred pascami a líška sa sama neubráni pred vlkmi, preto musíš byť líškou, aby si rozpoznal pasce, a levom, aby si odstrašil vlkov,“ tvrdil. Za chvályhodné považuje len to, čo vedie ku konsolidácii moci v štáte a k presadzovaniu štátnych záujmov. Táto jeho idea – štátny záujem, postavenie štátu vysoko nad jednotlivca – platí v podstate dodnes. Slovo štát použil vlastne ako prvý. Bol presvedčený, že „nenávisť vyvoláme dobrým skutkom rovnako ako skutkom zlým,“ a že „vladárovi nikdy nemôže chýbať legitímny dôvod, aby porušil svoj sľub.“

 

Francúzski vojaci v roku 1512 opustili Florenciu a hlavou mestského štátu sa stal Giovanni de Medici. Machiavelliho obvinili zo sprisahania a zavreli do žalára. Po vypočutí, pri ktorom sa nevyhol mučeniu, musel žiť pod dohľadom na svojom majetku San Casciano mimo mesta, do politiky sa už nevrátil a v ústraní koncipoval svoje literárne a filozofické diela. Kardinál Giulia de Medici ho poveril napísaním dejín Florencie. Krátko pred ich dokončením, 21. júna 1527, teda pred 490 rokmi, však Niccoló Machiavelli zomrel. Ako príčina úmrtia sa uvádzajú žalúdočné vredy.

 

Najznámejší spis Vladár začal tvoriť v roku 1513 a venoval ho Lorenzovi II. de Medici, ktorý bol vtedy na čele Florencie. Azda si robil nádej, že ho znova povolá do svojich služieb. Mal to byť návod, ako vytvoriť vnútorne i zvonka pevný štát. Svoje politické úvahy zhrnul do 26 kapitol. Kniha vyšla až v roku 1532, ale čoskoro sa dostala na cirkevný index zakázaných kníh, z ktorého ich vyškrtli až v roku 1850. Napriek tomu si ju prečítali jezuiti i protestanti – a písali proti Machiavellimu siahodlhé traktáty, tak aj osvietenskí filozofi, teoretici absolutizmu.

 

Machiavelli vnímal politiku ako umenie dostať sa k moci a narábať ňou. Jeho politický pragmatizmus a morálny, v skutočnosti cynický relativizmus dostal označenie machiavellizmus, v ktorom platí zásada, že v mene vyššieho cieľa možno viesť politický boj akýmikoľvek, i zákernými prostriedkami vrátane násilia a bez ohľadu na zaužívané morálne princípy. Na konci takéhoto boja má byť silný štát, v ktorom zavládne spokojnosť ako na strane vládcu, tak aj bežného občana.

 

Machiavelli pri tvorbe svojich politických spisov vychádzal z poznanej reality. Ktovie, čo by vyšlo spod jeho pera dnes, po poltisícročí. Niekedy mám dojem, že sa doba – čo sa týka politického boja – ani veľmi nezmenila, a to na vysokej i miestnej úrovni. Len sa tak deje „sofistikovanejšie“, netečie toľko krvi, nevraždí sa, hoci zlikvidovať súpera sa dá aj inak, ako mu odťať hlavu. Niekedy si kladiem otázku, čo je lepšie pre národ: dobrý diktátor, ktorý má záujem o to, aby sa jeho ľud mal čo najlepšie, alebo neschopná, demokraticky zvolená vláda, ktorej členom je osud ich ovečiek ukradnutý a cieľ zjavný a niekedy jediný – nahonobiť si v tom krátkom čase čo najviac?

https://blog.postoj.sk/26962/nova-spolocnost-kontrola-a-zodpovednost

 

 

História – realita – budúcnosť

 

Stresujúce situácie sú niekedy na bežnom poriadku, netreba im podliehať. Tu si treba povedať: ,,čo ma nezabije, to ma posilní“. Možno máte určitú vec v sebe, ktorá vám ťaží srdce, tak sa spýtajte samého seba, či vám to stojí za tie infarktové stavy…

Veľký význam tu má aj ten fakt, vedieť sa dostať do svojho stredu, či už modlitbou alebo meditáciou. Pochopte jeden druhého, aj napriek tomu, že ste si v minulosti ublížili. Je na čase sa vyrovnať so zmenami, ktoré nastávajú vo vašom živote. Čím skôr sa s nimi vyrovnáte, tým lepšie. Prispôsobenie sa realite vám prekvapivo prinesie rovnováhu do života.

Každý deň nám prináša šancu na pozitívnu transformáciu, ktorej sa netreba obávať.

Občas má byť človek aj sám so sebou. Počúvajte svoje vnútro, čo vám hovorí. Hľadá asi pravdu. Nie tú, ktorú sa dočítate niekde, alebo vám to povie nejaký guru.

Pravdu, ktorú cítite a „viete, že viete“, nepotrebujete to nikým odobriť. Všetko ostatné, sú len názory iných.

 

Buďte sami sebou!

Kto zažil oslobodenie, ktoré nastane po ťažko odvedenej práci, nebude sa už viac obávať stretu s pravdou! Tu je video :

(9) Facebook

Naučili ste sa už veľa. Máte tým právo postúpiť o stupienok vyššie. Práce na sebe aj vôbec bude ešte dosť, ale už viete ako na to.

Pripravte sa na to, že sa budete teraz musieť zamerať na detaily. Bude to skúška vašej trpezlivosti. Uvedomte si dnes, že peniaze nie sú všetko, sú obeživom. Liečte si svoje telo, dušu a ducha, čiže celého človeka.

Šťastné chvíle, ktoré môžete zažiť, či zažívate v kruhu rodiny, aj v práci, si treba vážiť. Podvedomie volá do prírody. Je jedno, či prší, svieti Slnko, alebo sneží. Z hľadiska duchovného rastu, práve v lone prírody sa nám skôr podarí spojenie vedomia s podvedomím. Pochopíme bytostné prepojenie s prírodou a fakt, že všetci sme tu na jednej lodi.

Pokiaľ cítite, nepokoj, smútok či dokonca strach, hľadajte útechu v prírode. Nezaškodí byť dnes aspoň chvíľu osamote a počúvať svoje srdce. Hovorí k nám stále, len my ho nepočúvame. Ak je tu niečo, čoho sa bojíte, práve teraz, je vhodná chvíľa to nebojácne vysloviť. Nemusíte ísť s tým na nejaké fórum. Stačí, že ste si to už konečne uvedomili vy sami! Bude aj lepšie!

Nastal čas zastaviť americkú demokraciu – axon – Blog.Pravda.sk

 

Policajti a ich manželky

Počas uplatňovania základných ľudských práv som zistil, že policajt aj keby chcel plniť policajnú prísahu, nemá odvahu sa vzoprieť rozkazu, aj keď vie, že občan má pravdu a je občan v práve. Preosejme políciu!

Policajný sľub – prísaha:

 „Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný. Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby som chránil práva občanov, ich bezpečnosť a verejný poriadok, a to aj s nasadením vlastného života. Budem sa riadiť ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväzný- mi právnymi predpismi. Tak prisahám!“.

Prečo sa policajt správa inak ako by mal?

Lebo ani policajt nemá istotu stabilného príjmu a istotu stabilnej práce. Aj v policajných zboroch po celom území (,, PROTEKTORÁTU Slovensko“), je bezprávie. Práca policajta je nedocenená. Ak však policajt rozmýšľa hlavou a myslí na seba, na svoju rodinu a na vlastný národ, mal by sa rozhodnúť ! Kam chce patriť a prečo?

Rozdeľme si políciu na poctivú a skorumpovanú.

Policajný zbor

 • spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku,
 • odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov,
 • spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií a legalizácie príjmov z trestnej činnosti,
 • vykonáva vyšetrovanie o trestných činoch a skrátené vyšetrovanie o trestných činoch,
 • vedie boj proti terorizmu a organizovanému zločinu,
 • zaisťuje osobnú bezpečnosť prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ministra vnútra Slovenskej republiky a ďalších osôb určených zákonom  alebo vládou,
 • zaisťuje ochranu diplomatických misií a ďalších objektov určených zákonom  alebo vládou a spolupôsobí pri fyzickej ochrane jadrových zariadení,
 • zabezpečuje ochranu štátnej hranice, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
 • spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku; ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie,
 • dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení,
 • odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj objasňuje a prejednáva,
 • vykonáva pátranie po osobách a pátranie po veciach,
 • poskytuje ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi,
 • vykonáva kriminalisticko-expertíznu a znaleckú činnosť,
 • spolupôsobí pri zabezpečovaní ochrany civilného letectva,
 • plní úlohy štátnej správy a iné úlohy, ak tak ustanovujú osobitné predpisy,
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom.

Pri plnení úloh Policajný zbor používa technické prostriedky, dopravné prostriedky vrátane leteckých dopravných prostriedkov.  Pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi verejnej moci, ozbrojenými silami, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, ozbrojenými zbormi, Slovenskou informačnou službou, s právnickými osobami a fyzickými osobami; s orgánmi územnej samosprávy spolupracuje najmä pri určovaní priorít prevencie kriminality, ochrany verejného poriadku a zamerania boja s kriminalitou.

Policajný zbor je podriadený ministrovi vnútra SR.

loading=lazy class=“alignnone size-medium wp-image-462″ srcset=“https://volajte112.blog.pravda.sk/files/2020/04/policajti-všobecne-300×300.jpg 300w, https://volajte112.blog.pravda.sk/files/2020/04/policajti-všobecne-150×150.jpg 150w, https://volajte112.blog.pravda.sk/files/2020/04/policajti-všobecne-768×768.jpg 768w, https://volajte112.blog.pravda.sk/files/2020/04/policajti-všobecne-630×630.jpg 630w, https://volajte112.blog.pravda.sk/files/2020/04/policajti-všobecne.jpg 960w“ sizes=“(max-width: 300px) 100vw, 300px“ v:shapes=“_x0000_i1033″>

PZ MV SR (archív ioup)

Ak bude občanom záležať na okamžitej náprave skutkového stavu Protektorátu Slovensko, bude budúcnosť polície s okamžitou platnosťou fungovať inak, napríklad aj takto:

 • Polícia musí byť prepojená s justíciou, ale oddelená od vlády !
 • Verejnosť musí byť o všetkom včas a pravdivo informovaná.
 • Policajt má zaisťovať podozrivého , ale príkaz na zatknutie mu musí dať sudca ( ten ho poskytuje policajnému vyšetrovateľovi).
 • Policajt bez pochybenia má zadržať, alebo zatknúť aj ministra.
 • Policajt má chrániť občanov aj pred zneužitím vládnej moci zo strany parlamentu,  alebo samotnej Vlády.
 • Policajt má vyšetrovať a nie súdiť.
 • Policajt má pomáhať v prvom rade občanom- to má aj v policajnom sľube, kde dokonca prisahá.

Toto všetko policajt má dodržiavať, sú to jeho povinnosti, ale je za svoju činnosť, prácu, riziko v pracovnom nasadení aj dostatočne ohodnotené ,aby svoju prácu mohol vykonávať poctivo a zodpovedne ?

Všetko začína výberom občana, ktorý chce byť policajt. Tu , by za policajný výber mali byť zodpovedné osoby : psychológ, lekár, konkrétny člen Ministerstva vnútra a konkrétny člen z policajnej akadémie a policajného zboru.

Motivácia policajta má byť poctivosť a zodpovednosť k samému k sebe a k národu. Mal by vedieť potrebný zákon, nariadenie, či článok z ústavy nie len citovať, ale mu aj rozumieť a vedieť  ho logicky vysvetliť.

Odmena policajta :

 1. hodinový základ podľa vedomostnej úrovne
 2. https://volajte112.blog.pravda.sk/2020/04/02/matovicova-vlada-uvazuje-xiii-diel-ako-vytvorit-vlastnu-menu-a-zabezpecit-ekonomicky-slovensko-bez-zadlzovania/
 3. 120 hodín základný mesačný pracovný čas+ maximálne 40 hodín nadčas / policajt má byť vo forme a odpočinutý
 4. odmena podľa dosiahnutej hodnosti

Benefity v službách policajného zboru :

 • viazanosť k vykonávaniu služby v policajnom zbore

Policajt sa do výkonu služby v policajnom zbore zaväzuje na 20 ročné obdobie po skončení akadémie, či školy.

 • uniformy a ošatenie , doplnky súvisiace s výkonom práce zadarmo
 • telocvičňa, posilňovňa zadarmo
 • 1-krát za štvrť roka víkendový pobyt s rodinou zadarmo
 • policajt sinemusí nadrábať potrebnú dovolenku

výška dovolenky v policajnom zbore, pre policajta v aktívnej službe ( v armáde) je:

2 týždne počas obdobia do 5 rokov v službe

4 týždne počas obdobia od 5 do 10 rokov v službe

6 týždňov počas obdobia  od 10 do 15 rokov v službe

8 týždňov počas obdobia od 15 do 20 rokov v službe

 • štátny nárok na bývanie:

M + Ž …………………2-izbový byt- zadarmo od štátu

M + Ž + 1 dieťa …..3-izbový byt- zadarmo od štátu

M + Ž + 2 deti ……..4-izbový byt- zadarmo od štátu

M + Ž + 3 a viac deti .RD s 50% príspevok od štátu

– za každé povýšenie na hodnosti + 1,- na hodinovom základe podľa úrovne vzdelanosti

– jednorazová odmena vo výške ročného platu za predchádzajúci rok – ak je policajt povýšený v prvom roku, tak ročný príjem z očakávaného platu ( 120 hodín x hodinová jednotka + 1 a x 12 mesiacov)

– odmena platí pri každom povýšení, aj keby to bolo povýšenie dvakrát v jednom kalendárnom roku.

Policajt v aktívnej službe nesmie byť starší ako 50 rokov. Mal by mať na svoj vek kondičku ,vzhľad. Policajt s pivným bruchom alebo s nadváhou -tučnota- už nie je aktívny policajt.

Po päťdesiatke môže policajt odísť do dôchodku, alebo ostať pracovať v administratíve s priemerným platom počas celej doby v policajnom zbore.

Policajt v administratíve nie je aktívny policajt, ale administratívny pracovník, preto nemá nárok na povýšenie, len na mimoriadne odmeny ako štátny zamestnanec v službách policajného zboru, či Ministerstva vnútra.

Policajt, ktorý sa rozhodne po skončení aktívnej služby, po vypršaní viazanej doby v policajnom zbore odísť do dôchodku, čiže mu skončí dvadsaťročné obdobie viazanosti, má nárok na jedno – rázové odstupné, výška odstupného je 20% z príjmu za celé obdobie v policajnom zbore. Pred skončením viazanosti v policajnom zbore má policajt nárok na dovolenku za odmenu v službách polície po dobu 8 týždňov, aj keby to bol termín práve po jeho dovolenke v poslednom roku v aktívnej činnosti v policajnom zbore.

Policajt, ktorý pokračuje ako administratívny pracovník v službách polície, nemá nárok na odstupné, ale má nárok na 1mesiac dovolenky, ktorú si nemusí nadrábať.

Po úplnom ukončení pracovnej činnosti má bývalý policajt nárok na benefity štátu také isté ako hocijaký občan na dôchodku.

Počas celej doby od 18rokov života má občan, akademik,  policajt, administratívny pracovník, dôchodca vyplácaný Základný nepodmienený príjem, vždy podľa štátom určenej tarify a podľa toho, či chce občan slúžiť občanovi, čiže vlastnému národu, kde je poctivosť a zodpovednosť najväčšou hodnotou pri udržaní pokoja a slobody v rodnom SLOVENSKU.

Tresty policajtom: pri morálnej škode, či pochybení policajta je najvyšší trest , odobratie práva vykonávať akúkoľvek funkciu a zákaz akéhokoľvek zamestnania v službách MV, PZ v  policajnej akadémii. pri Trestnom práve a zákonoch + trest podľa rozhodnutia súdu . majetok policajt stráca ak sa dopustil finančných, alebo majetkových podvodov, či už sa pri tom obohatil, alebo nie. inak majetok ostáva manželke a deťom a uväznenému policajtovi.

práca polície sa delí na:

a, kriminálna polícia

b, dopravné polícia

c, justičná stráž, väzenská stráž

– pre všetkých platia rovnaké podmienky ako pre odmeny, tak aj tresty.

Je na Vás občania, či si policajtov preosejeme cez sito, či si ich ochránime a dáme im možnosť, aby nás chránili, keď mi budeme chcieť oddychovať . Na to im musíme vytvoriť podmienky, aby policajti dôverovali občanom a občania dôverovali policajtom.

Vyzývam preto aj matky a ženy policajtov, ale aj samotných policajtov rozmýšľajte – kam chcete patriť?

 

Dotieravé muchy

 

,, Nemáte prácu, nie ste nič !“ Dostávate sa do situácie, keď si okolie začne o vás rozprávať príbehy podľa vlastnej fantázie. Málokoho zaujíma príčina. Každý váš sused vidí len následok. Vidia vás robiť podradné aktivačné práce . Ak sa niekto nájde, kto chce zvrátiť tento spoločenský problém, stane sa terčom pre posmech, alebo cieľom likvidácie zo strany systému, aby vás znemožnil, zosmiešnil a postavil na úroveň vinníka. Prečo?

 

Prečo je bezprávie a zlo páchané na nevinných občanoch ? Prečo systémom zaplatení provokatéri,  útočia na osoby, ktoré vám slabým a utláčaným občanom chcú pomôcť a pomáhať? Prečo ste občania tak pasívni, neviete sa aj vy pridať a byť ľudský k ľuďom ?

Kto dá do opatery dieťa človeku, ktorý je vraj údajne nebezpečný pre občanov?

Ak sa podarí zrušiť nezávislosť a nestrannosť súdov, ktoré majú moc rozhodovať o osudoch ľudí, potom je možná náprava spoločnosti a záchrana našich životov.

Nezávislosť a nestrannosť súdov ešte nepriniesla spravodlivosť občanom na preukázanie svojej pravdy. Každý sudca musí byť zodpovedný za svoje rozhodnutie.

https://youtu.be/jS3ATgV6cVc,

Čo urobiť ? (rozbor myšlienok )

 • Potrestať každého s právnickým vzdelaním?to nie je dobre, lebo nemusí byť pôvodca zla
 • Potrestať toho, čo má právnické vzdelanie? zlo ide zvrchu, vždy tu niekto vládne a má moc

– Potrestať každého právnika, či občana, lebo nereagoval na aktuálny stav?  ani nemohol, lebo mu to nikto nekáže, to sú všetko malé ryby

– Potrestať koho za stav ,ktorý tu vznikol za 25 rokov neslobody,  kde istoty sú závinené nedostatkom príjmu, lebo tu nie je záujem zabezpečiť prácu pre občanov?  správne je to takto: stav otroctva u svojho zamestnávateľa

– Myslíte si, že sú to tí, čo vám ponúkajú riešenia ? oni neponúkajú riešenia, ale ponúkajú heslá na bilboardoch…

 – na drahých bilboardoch, alebo nám ich ukazujú  v médiach ? 

 

Reklama a sľuby politikov  nevyriešia problémy občanov, ale občan sám by mal vedieť a chcieť , čo on skutočne potrebuje

a chce !

Cnosť :

Vydajte sa s chuťou a iskrou v očiach po ceste, ktorú ste si naplánovali. Empatia, ochota pomôcť, vnútorná integrita a sebadôvera bude pritom veľmi potrebná. Je to ako oheň. Tento živel je dobrý sluha, ale zlý pán. Preto treba ísť krôčik po krôčiku, ani sa nenazdáte a ste onedlho v cieli!

https://youtu.be/-yy0-q2Ideg

 

Učiť sa ! Učiť sa ? Učiť sa.

Veľmi krátko a rýchlo sa dnes učí. Ľudia sa dostanú zo škôl na pracoviská a tam ich čaká pracovné miesto, pozícia, ktorú získali po známosti a možno aj na pozíciu, o ktorej nemajú ani predstavu, čo je vlastne pracovná náplň. Takto sa vytráca z hláv to, čo , ak vôbec, sa niečo naučili a vedeli. Odbornosť zaniká a korupcia a byrokracia sa rozrastá. Nuž aký národ, taký život. Kto sa nehanbí pozrieť do zrkadla a povedať si ,, toto som nechcel !“

Viac riešení

 

Za obdobie od 17.novembra 1989 po dnes, som nezažil politika alebo voliča, ktorý chce niečo vytvoriť pre Slovensko alebo pre iných , ako len pre seba!

Prezradil som viac z programu Únie Štátnej Starostlivosti ako za 30 rokov rôzne vlády Slovenska, pri budovaní demokracie na Slovensku!

Video 1/3:

„Nehádzať perly sviniam“ je jedným z výrokov z Biblie. Zdá sa, že tento výrok je zrozumiteľný všetkým. V podstate znamená „neplytvať“ niečím, čo je vzácne pre ľudí, ktorí nevedia, o čo ide a mohli by tým pohŕdať, prípadne nebudú mať z toho žiadny úžitok. Niekedy ich môže to povedané, teda tá „perla“ pobúriť k agresivite voči človeku, ktorý ju ponúka. Ako teda spoznať, ktorí ľudia sú hodní „našich perlí“, a ktorým je úplne zbytočné niečo rozprávať? Koho vlastne Ježiš považoval za tú „sviňu“, v tomto výroku?

http://www.duchovno.poznanie.sk/viewtopic.php?f=3&t=650

 

Aj keď sa zlato vo väčšine prípadov chápe ako investícia alebo šperk, zhruba 10 % sa ho spotrebuje v rôznych priemyselných odvetviach či v medicíne. Na aké všemožné účely sa zlato využíva, si môžete pozrieť nižšie.

 

Elektronika

Dnes svet prekypuje elektronickými obvodmi, či už sú to stolné počítače, notebooky, televízory alebo mobilné telefóny. Nakoľko je zlato vysoko-účinným vodičom odolným voči korózii, využíva sa pri spájaní káblov na doskách plošných spojov. Keďže sú tieto spoje tenšie než ľudský vlas, množstvo použitého zlata je veľmi nízke. Taký smartfón obsahuje zhruba 0,0002 unce zlata, čo pri aktuálnej cene predstavuje $23 centov. Samozrejme, za jeden rok sa vyprodukuje miliarda telefónov, milióny osobných počítačov a televízorov, takže si tento priemysel zapýta tony zlata. Smartfón Samsung

 

Stavebníctvo

Využitie zlata ako dekoratívneho prvku v stavebníctve môžeme badať už v Starom Egypte, kde roztopením jednej unce zlata pokryli obrovskú plochu.

Dnes existujú ešte tenšie zlaté fólie, ktoré sa používajú ako reflexné nátery na oknách. Roztopením jednej unce zlata dnes vieme získať fóliu s plochou 1000 metrov štvorcových. Tenké plechy potiahnuté zlatom je možné vidieť na rôznych katedrálach.

 

Medicína

Už tisíce rokov sa pre odolnosť voči zničeniu, baktériám a strate lesku zlato využíva na medicínske účely. Súčasná moderná stomatológia si ročne zapýta niekoľko ton zlata, pričom dnes využíva hlavne biele zlato alebo zlaté zliatiny.

Okrem zubov sa dnes zlato pre svoju vysokú odolnosť voči baktériám využíva aj pri implantátoch. Čínski liečitelia rýdze zlato používali aj pri liečení vredov alebo kiahní.

 

Automobilový priemysel

Aj keď sa platina a paládium pri výrobe katalyzátorov využívajú najviac, svoje zastúpenie tu má aj žltý kov.

Zlato si miesto v automobilovom priemysle vydobylo najmä pred rokom 2008, kedy bolo lacnejšie než platina a paládium. Dnes to už ale opäť neplatí.

 

Vesmír

Presne tak, aj skúmanie vesmíru si vyžaduje určité množstvo žltého kovu. Tmavšie časti kozmickej lode sú pokryté vrstvou zlata, aby odrážali infračervené žiarenie a chránili ich pred vysokou teplotou.

Navyše je zlato súčasťou skafandrov, najmä helmy, ktorá ako tvrdí NASA, kozmonautov ochraňuje pred žiarením.

 

https://www.investicne.sk/2018/09/10/na-co-vsetko-svet-vyuziva-zlato/

 

Svet bez zlata.

O pár rokov môže byť vyťažená posledná unca.

Najviac zlata vyťažia v Číne, Austrálii a Spojených štátoch. V zemi ho podľa odborníkov ostáva ešte 44 tisíc ton.

27.12.2014, 20:27

Ak sa bude zlato aj ďalej ťažiť doterajším tempom, priemerne 2700 ton ročne, za menej ako dve desaťročia sa vyťaží z pôdy aj jeho posledná unca (31,1 g). Uviedol to v piatok (26. 12.) v dokumente Čo stojí svet? nemecký spravodajský televízny kanál N24.

Za 5000 rokov našej civilizácie sa vyťažilo 174.000 ton zlata. Podľa odborníkov, ktorých totožnosť sa v dokumente neuvádza, sa ho už vyťažilo z celkového množstva na planéte tri štvrtiny. Doteraz vychádza jeho dobývanie priemerne na 35 ton ročne.

Ale metódy získavania zlata sa postupne zdokonaľovali a ťažba kovu, ktorý sa oddávna používa aj ako univerzálne platidlo, a v moderných časoch aj ako nevyhnutná súčasť zariadení a prístrojov (napríklad mobilných telefónov), stúpala. Z ročných 2700 ton sa ho najviac ťaží v Číne, Austrálii a v USA. Podiel ťažby USA je 230 ton (8,5 %), Austrálie 250 ton (9,3 %) a Číny 370 ton (13,7 %).

Američania vydávajú na zlato 10 miliárd USD ročne (8,18 miliardy eur). Zo sumy ide 60 % na nákup šperkov, zvyšok sa rozdeľuje na vytváranie zlatého pokladu štátu, jednotlivcov a na výrobné potreby priemyslu.

Experti odhadujú, že Američania majú v trezoroch v bankách a doma, v domácich šperkovniciach, či len tak v zásuvkách a na sebe zlaté šperky asi za 140 miliárd USD.

Okrem toho drží vláda Spojených štátov v pevnosti Fort Knox a na iných dobre zabezpečených miestach krajiny vyše 8000 ton zlatého pokladu štátu. Tento poklad majú najväčší na svete.

V Indii je podľa expertov 18.000 ton zlata, ale iba malá časť z nich tvorí zlatý poklad štátu. Rozhodujúca časť kovu patrí súkromným osobám. Poznajú jeho vynikajúce vlastnosti, vari najdôležitejšou je, že ani v časoch vojen a spoločenských kríz, na rozdiel od papierových peňazí, nestráca nič zo svojej ceny, práve naopak, zlato zostáva uchovávateľom hodnôt. A v mnohých prípadoch za priaznivých spoločenských podmienok preň – vojny medzinárodné i občianske, neúrody, záplavy a zemetrasenia – cena zlata rastie a s ním aj bohatstvo jeho majiteľa.

Zlata sa od počiatku našej civilizácie po súčasnosť vyťažilo za 7,05 bilióna USD. V zemi ho zostáva ešte 44.000 ton. Za menej ako 20 rokov hrozí súčasným mladým baníkom v zlatých baniach, že si budú musieť hľadať nový zdroj svojej obživy.

1 EUR = 1,2219 USD

https://finweb.hnonline.sk/financie-a-burzy/528036-svet-bez-zlata-o-par-rokov-moze-byt-vytazena-posledna-unca

AKO VZNIKLO ZLATO

Kde sa vzalo zlato?

Zlato je už odpradávna symbol bohatstva a moci a svojím leskom si získava srdcia žien i mužov. Je krásne, užitočné a k jeho vzniku sa viaže búrlivý jav (záblesk žiarenia gamma-ray burst – GRB), ktorý sa odohral vo vesmíre a sprevádzal zrážku dvoch neutrónových hviezd. Pri zrážke vznikli tak vysoké teploty a tlak, ktoré dokázali vytvoriť ťažké kovy, medzi ktorými bolo aj zlato. Zlato sa nachádzalo aj v mračne, z ktorého vznikla naša slnečná sústava a kvôli jeho veľkej hustote ho nájdeme aj v zemskom jadre.

Zlato sa teda dostalo na Zem po mohutnej explózii a stalo sa súčasťou povrchu v rôznych hĺbkach. Vďaka extrémnym podmienkam, ktoré sprevádzali vznik zlata, ho nie je možné vyrobiť pri bežných podmienkach na Zemi a aj preto je také vzácne. Najstaršie náleziská zlata vznikli pred 3 miliónmi rokov a najmladšie pred asi 30-tisíckami rokov. Najprv ľudia objavili zlato vo forme malých lupienkov a kamienkov v riekach, kde ich získavali ryžovaním a postupne sa začali zaoberať aj jeho ťažbou. Zlato sa ťaží už viac ako 6 000 rokov.
Celková hmotnosť doteraz vyťaženého zlata sa odhaduje na 75 až 120 tisíc ton a najväčšie náleziská nájdeme v Juhoafrickej republike, Kanade, USA, Rusku, Novej Guinei a v Austrálii.

Prečo je zlato také výnimočné?

Vďaka svojim výnimočným vlastnostiam bolo zlato jedným z prvých kovov, ktoré ľudia začali ťažiť a spracovávať. Je odolné voči vonkajším vplyvom, hrdzi, kyselinám, zásadám aj soliam. Na stupnici tvrdosti minerálov patrí k mäkkým kovom s hodnotou 2,5 (diamant obsadzuje najvyššiu priečku s hodnotou 10). Preto sa veľmi dobre spracováva a ťaží zo zlatých rúd. Na výrobu šperkov a klenotov ho využívali už starovekí ľudia a pokračuje to až dodnes. Hodnota zlata si drží stabilne svoju cenu a preto je výbornou komoditou na investovanie.
Na zisk jednej trojskej unce zlata (31,103 gramu) musí baník pracovať približne 38 hodín v zlatej bani. Popri tom sa spotrebuje viac ako 5300 litrov vody, množstvo rôznych chemikálií a toľko elektrickej energie, ktorá by stačila na chod bežnej domácnosti viac ako 10 dní.

Ako rozlišujeme zlato?

Čisté zlato je veľmi mäkké a preto by sa s ním v šperkárstve nedalo pracovať. Preto sa do zlata pridávajú iné drahé kovy, aby sa zliatina stala tvrdšia a trvácnejšia. Pridaním kovov ako platina, paládium, nikel alebo zinok či striebro vzniká biele zlato, ružové zlato vzniká pridaním medi a prímesou železa zlato získa modrastý odtieň.

Čistotu zlata meriame v karátoch. Rýdze zlato má 24 karátov, čo je na stupnici 1000/1000. Ani to však nie je úplne čisté zlato, preto sa hovorí o 999/1000 zlate. Je to preto, že sa zlato v zemi nachádza vždy s malou prímesou iných prvkov. V šperkárstve sa najčastejšie používa 14-karátové zlato (585/1000) a menej často 18-karátové zlato (750/1000).

Každý zlatý šperk, ktorého váha presiahne 0,5 gramu na kus a ktorý sa predáva na území Slovenska musí mať punc, ktorý určuje jeho rýdzosť.

DOMINIK FRONC

https://www.zlatokov.sk/clanky/ako-vzniklo-zlato/,

video 2/3:

„Nehádzať perly sviniam“ je jedným z výrokov z Biblie. Zdá sa, že tento výrok je zrozumiteľný všetkým. V podstate znamená „neplytvať“ niečím, čo je vzácne pre ľudí, ktorí nevedia, o čo ide a mohli by tým pohŕdať, prípadne nebudú mať z toho žiadny úžitok. Niekedy ich môže to povedané, teda tá „perla“ pobúriť k agresivite voči človeku, ktorý ju ponúka. Ako teda spoznať, ktorí ľudia sú hodní „našich perlí“, a ktorým je úplne zbytočné niečo rozprávať? Koho vlastne Ježiš považoval za tú „sviňu“, v tomto výroku?

http://www.duchovno.poznanie.sk/viewtopic.php?f=3&t=650

Náš mobil ukrýva zlato i ľudské utrpenie

Smartfón obsahuje približne štyridsať rôznych nerastov. Každý z nich zohráva svoju nevyhnutnú rolu, aby telefón správne fungoval. Volfrám sa napríklad používa vo vibrovacom mechanizme a tantal na zmenšenie kondenzátora

Tantal, volfrám, meď, železo, nikel, hliník, cín, striebro, chróm, zlato a paládium – všetky tieto minerály a kovy je potrebné najskôr vyťažiť. Potom vstupujú do dodávateľského reťazca ťažobného sektora. Mnoho praktík tohto priemyslu – od znečisťovania prostredia a extrémne nebezpečných pracovných podmienok až po detskú prácu – si zúfalo vyžaduje zlepšenie. V posledných rokoch sa vďaka americkému zákonu o reforme obchodovania na Wall Street a ochrane spotrebiteľa stali konfliktné minerály stredo­bo­­­dom žiadosti, ako zlepšiť zodpo­vednosť a sledovateľnosť v ťažobnom priemysle. Konfliktné minerály totiž financujú rebelantské skupiny, ktoré prispievajú k politickej a ekonomickej nestabilite krajín. Zanedbávajú práva robotníkov, nehľadia na ich bezpečnosť a možnosť zarobiť si spravodlivú mzdu.

Na svetovom trhu sa však objavil smartfón, ktorý je vyrobený z nekonfliktných neras­tov a minerálov, s označením Fairtrade. Prichádza z Demokratickej republiky Kongo a okolitých vysokorizikových oblastí. Priniesla ho na trh ho­­landská organizácia, ktorá koncom minulého roka predstavila už jeho druhú verziu. Smartfón je navyše recyk­lovateľný a pri jeho výrobe nebola nijakým spôsobom zneužitá ľud­ská práca.

Zmena v konfliktných oblastiach

Nerasty potrebné na výrobu telefónu sú určite dostupné aj v krajinách a oblastiach, kde vládne pokoj. Cieľom výrobcu je však pracovať priamo tam, kde vedia ponúknuť alternatívu k súčasným nedobrým baníckym praktikám. Zároveň zlepšujú postavenie robotníkov a živobytie miestneho obyvateľstva. Chcú byť motorom zmeny v regiónoch, ktoré to najviac potrebujú. Preto sa rozhodli získavať nerasty pre svoje telefóny rovno z regiónu veľkých afrických jazier, medzi ktoré patrí najmä De­mo­kra­­tic­ká republika Kongo a Rwanda.
Jednou z baní, ktorú ovplyvnilo rozhodnutie veľkých spoločností nenakupovať volfrám z tohto regiónu, je spoločnosť New Bugarama Mining Company na severe Rwandy v blízkosti mesta Kidao. Ťažobná oblasť pokrýva takmer 900 hektárov a počas rwandskej genocídy v roku 1994 bola baňa úplne zničená. Bez prítomnosti oprávnených vlastníkov začali pracovníci s nelegálnou ťažbou v nebezpečných podmienkach. V roku 2009 novovzniknutá spoločnosť investovala do geologickej štúdie a ďalších výskumov a postupne sa dostala z chaotickej situácie. Dnes zamestnáva stoštyridsaťpäť stálych zamestnancov – Rwanďanov. Pracujú v siedmich ťažobných združeniach a spoloč­nosť má s nimi zmluvu o odbere celej produkcie. Tiež dbá na to, aby pracovníci riadne dostávali výplatu na svoje účty v bankách a aby sa za nich platili príspevky na so­­­ciál­ne za­bez­­­pe­­­­če­nie. Denne pracuje v baniach približne sedem­sto baníkov, ktorí žijú v okolitých dedinách.

Medzinárodní akcionári spoločnosti, ktorí odkupujú vyťažený volfrám, sú zárukou stabilného odbytu. Poskytujú tiež bezpečné vyba­venie, technickú podporu a zlepšu­jú miestnu infraštruktúru. Najdôležitejšie však je, že baňa sa rozvíja. Z úplne remeselnej výroby, v rámci ktorej sa všetko ťažilo ručne, postupne prechádza na polopriemyselné operácie. Zvyšuje sa tým celková produktivita a priemerný príjem baníkov.

V roku 2014 dokonca ťažobnú spoločnosť ocenili ako najlepšiu vo Rwande v oblasti sociálnej zodpovednosti. Zástupcovia holandského výrobcu smartfónov počas svojej tohtoročnej cesty zistili, že v bani pokračujú v ďalších zlepšeniach. Zamestnanci majú stabilný príjem, pravidelné lekárske prehliadky i ochranné pomôcky. Spoločnosť vybudovala vodné zásobní­ky a toalety a poskytuje dotácie pre miestne komunity.

Zlato s certifikátom Fairtrade

Ďalším vzácnym kovom, ktorý sa používa na efektívne vedenie elektriny vnútri mobilných telefónov, je zlato. Tiež má povesť konfliktného minerálu. Je najhodnotnejším nerastom, aký sa ťaží v Demokratic­kej republike Kongo a obchod so zlatom sa v tomto regióne reguluje oveľa zložitejšie ako s inými neras­tmi. Jeho vysoká cena ho robí zvlášť atraktívnym pre pašerákov. Dokonca aj mimo konfliktných zón prináša ťažba zlata so sebou množstvo ľudskoprávnych a environmentálnych problémov – od nebezpečných pracovných podmienok a detskej práce po znečisťovanie prostredia ortuťou. Spomínaný smartfón však od januára tohto roka používa zlato, ktoré spĺňa náročné požiadavky certifikácie Fairtrade. Tie po celom svete pomáhajú rastu trhu pre malé banícke spoločnosti, ktoré sú etickým a zodpovedným zdrojom zlata najmä pre výrobu šperkov.

Podobná situácia platí aj o ťažbe volfrámu či cínu. Holandský výrobca teda rozhodne kráča neľahkou, no veľmi dôležitou cestou zmeny v ťažobnom priemysle. Okrem toho presadzuje aj ďalšie udržateľné riešenia, ktoré sú namierené proti súčasným trendom. Verí, že čím dlh­­šie mobilné zariadenie vydrží, tým menej odpadu vzniká a ešte menej surovín si vyžaduje.
 DARINA MAŇUROVÁ VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.FAIRPHONE. COM. ILUSTRAČNÉ SNÍMKY: PROFIMEDIA.SK https://old.katolickenoviny.sk/44-2016-nas-mobil-ukryva-zlato-i-ludske-utrpenie/

Video 3/3 :

„Nehádzať perly sviniam“ je jedným z výrokov z Biblie. Zdá sa, že tento výrok je zrozumiteľný všetkým. V podstate znamená „neplytvať“ niečím, čo je vzácne pre ľudí, ktorí nevedia, o čo ide a mohli by tým pohŕdať, prípadne nebudú mať z toho žiadny úžitok. Niekedy ich môže to povedané, teda tá „perla“ pobúriť k agresivite voči človeku, ktorý ju ponúka. Ako teda spoznať, ktorí ľudia sú hodní „našich perlí“, a ktorým je úplne zbytočné niečo rozprávať? Koho vlastne Ježiš považoval za tú „sviňu“, v tomto výroku?

http://www.duchovno.poznanie.sk/viewtopic.php?f=3&t=650

Titán, kov kozmického veku

Jedným z kovov, ktorý nachádza čoraz širšie uplatnenie v rôznych oblastiach techniky ale aj bežného života, je bezpochyby titán (resp. jeho zliatiny). Titán je chemický prvok s atómovým číslom 22, jeho hustota je 4,5 g/cm3 a jeho bod topenia je 1 668 stupňov Celzia. Za dve najvýznamnejšie vlastnosti titánu možno považovať jeho odolnosť voči korózii a vysoký pomer pevnosti k hustote (najvyšší pomer zo všetkých kovov). Na našej planéte sa síce titán hojne vyskytuje, ale výlučne vo forme zlúčenín. Titán je deviatym najčastejšie sa vyskytujúcim prvkom v zemskej kôre a nachádza sa najmä v minerálnych depozitoch (rutil a ilmenit).

Objavený v roku 1791

Tento prvok objavil Angličan William Gregor v roku 1791, ale meno mu dal Martin Heinrich Klaproth, a to podľa Titanov, bohov gréckej mytológie. Horniny s vysokým obsahom titánu sa ťažia najmä v Austrálii, kanade, Číne, Indii, na Novom Zélande, v Nórsku a na Ukrajine. Celkové známe zásoby titánu sa odhadujú na vyše 600 miliónov ton. Snáď jedinou nevýhodou titánu je veľmi nákladný spôsob jeho výroby z hornín. Preto je titán približne päť ráz drahší ako ušľachtilá (nehrdzavejúca) oceľ.

Ročne 90 000 ton

Ročná výroba titánu predstavuje okolo 90 000 ton, zatiaľ čo ušľachtilej ocele sa vyrobí približne 15 miliónov ton. Svetový trh s titánom rastie od roku 1983 ročne o 3 až 6 %. Najväčším svetovým výrobcom titánu je ruská spoločnosť VSMPO-Avisma, ktorej podiel na celosvetovej výrobe je okolo 29 %. Na titáne sa pri styku s kyslíkom vytvorí tenučká priehľadná vrstva oxidu, ktorá už prakticky nereaguje so žiadnymi látkami. Preto možno súčasti z titánu resp. jeho zliatin používať napríklad aj v slanej morskej vode.

Nie je toxický

Pretože titán nie je pre ľudí toxický a navyše, na rozdiel od niklu, chrómu či kobaltu nespôsobuje žiadne alergie, možno z titánu vyrábať umelé kĺby, ale napríklad aj tenisové rakety a predmety dennej spotreby. Rozširuje sa aj používanie titánu v architektúre (titánovými plechmi je pokrytá fasáda Guggenheimovho múzea v Bilbau). Nečudo, že ľahké a pevné titánové zliatiny našli uplatnenie vo vojenskej technike. V 50. a 60. rokoch minulého storočia začal Sovietsky zväz využívať titán pri stavbe ponoriek. Americká vláda považovala titán v období studenej vojny za strategický materiál a uchovávala značné množstvá tzv. titánovej peny. Pred približne pol storočím sa začali titánové zliatiny používať aj pri konštrukcii lietadiel.

Lopatky z titánovej zliatiny

Dnes sa titánové zliatiny (najmä zliatina s typovým označením 6AL-4V) využívajú v značnom rozsahu pri výrobe dopravných lietadiel. Z titánovej zliatiny sú zhotovené najmä lopatky a disky prúdových motorov, ale aj skrine motorov, časti podvozku a trupu a rôzne spojovacie časti. Obrovské poschodové dopravné lietadlo Airbus A380 obsahuje približne 145 ton titánových zliatin, známe jumbo (Boeing 747) obsahuje asi 45 ton týchto zliatin. V pripravovanom type Boeing 787 budú časti, zhotovené z titánu, mať dokopy hmotnosť okolo 134 ton. Titánové zliatiny sa však používajú aj pri výrobe zariadení pre chemický a petrochemický priemysel, pri výrobe papiera a pri výrobe výmenníkov tepla pre odsoľovacie zariadenia.

Tenisové rakety aj šperky

Z titánových zliatin sa zhotovujú aj tenisové rakety, golfové palice a rámy bicyklov. Takéto zliatiny sa používajú aj na výrobu ľahkých potrieb pre špičkových horolezcov a extrémnych športovcov i na výrobu ľahkých rámov pre okuliare. Treba spomenúť aj to, že v ostatných rokoch sa stávajú populárnymi šperky z titánových zliatin, pretože takéto šperky nespôsobujú alergie a možno ich nosiť aj v morskej vode. Pretože implantáty z titánových zliatin nie sú feromagnetické, možno pacientov s takýmito implantátmi bez problémov podrobovať aj vyšetreniu pomocou jadrovej magnetickej rezonancie (pri tejto metóde sa používa silné magnetické pole). Možno ešte spomenúť, že človek denne prijme potravou priemerne 0,8 miligramu titánu, ktorý sa však prakticky v tele neabsorbuje.

Najdôležitejšie správy z východu Slovenska čítajte na Korzar.sme.sk.

https://korzar.sme.sk/c/4401137/titan-kov-kozmickeho-veku.html

Čítajte viac:  https://sk.wikipedia.org/wiki/Tit%C3%A1n_(chemick%C3%BD_prvok)

„Nehádzať perly sviniam“ je jedným z výrokov z Biblie. Zdá sa, že tento výrok je zrozumiteľný všetkým. V podstate znamená „neplytvať“ niečím, čo je vzácne pre ľudí, ktorí nevedia, o čo ide a mohli by tým pohŕdať, prípadne nebudú mať z toho žiadny úžitok. Niekedy ich môže to povedané, teda tá „perla“ pobúriť k agresivite voči človeku, ktorý ju ponúka. Ako teda spoznať, ktorí ľudia sú hodní „našich perlí“, a ktorým je úplne zbytočné niečo rozprávať? Koho vlastne Ježiš považoval za tú „sviňu“, v tomto výroku?

http://www.duchovno.poznanie.sk/viewtopic.php?f=3&t=650

 

 

Predstavil som vám, na základe výskumu , ktorý som posledných 8 rokov venoval potrebám občanov a za pomoci ľudí, ktorí naozaj chcú zmeniť Slovensko na Novú spoločnosť , sériu 28.článkov s riešeniami.

1. diel Programové vyhlásenie Vlády podľa potrieb občanov

Bod č.1. Zloženie vlády., retribučný zákon a kontrolu všetkých neplatných zmlúv, ktoré vznikli počas obdobia bezprávneho manipulovania s občanmi! Opozíciu tvorí občan a Inštitút ochrany ústavných práv je zo strany občanov najvyšší stupeň kontroly, po zmene Nr Sr na Úrad štátnej starostlivosti.

Bezprávie a korupcia ,,v osom hniezde “ a likvidácia čoho ? Aby sa tento program naplnil a občania ako najväčšie autority štátu v slobodných voľbách mohli zmeniť tento bezprávny a prehnitý systém na lepšiu a dokonalejšiu spoločnosť, potrebujú dôstojne žiť a tieto potreby musia byť v ústave definované všade tam, kde sa význam slov dôstojný život nachádza.

https://www.mojevideo.sk/video/2d3fa/boj_o_spravodlivost_1_10.html

Organizačná štruktúra , , Nového štátu“ podľa národného programu

Od roku 2010 nebola otázka, na ktorú by sme nevedeli odpovedať a nikto nedokázal Program zmeniť alebo zdokonaliť. Už v roku 2016 prichádzali občania s nápadmi, ako si zabezpečiť lepší život. Všetci sa zameriavali na finančný príjem.

Toto však nie je celkom konečné riešenie, ale vieme o tom rokovať s každým lídrom akejkoľvek skupiny aktivistov alebo politickej strany.

https://www.mojevideo.sk/u/drhc/

 

Ako môže celá organizačná štruktúra ,,Nového štátu“ podľa národného programu fungovať?

 

Inštitút Ochrany Ústavných Práv                     +                 Občianska iniciatíva

 

Podľa článku 2.Ústavy Sr, do tejto skupiny patria všetci bývalí štátni predstavitelia alebo funkcionári, ktorí zodpovedne riadili a pracovali na svojich pozíciách. Občianska iniciatíva. Nahrádza mestskú políciu. Každý po ukončení vzdelania, ale dovŕšení dospelosti, po absolvovaní krátkeho a praktického testu, získa licenciu poriadkového občana. Tento občan môže iného občana napomenúť a (pokutovať- nie finančne ) zapísať do notesa morálneho kreditu.

Na IOUP úrad sa môžu hlásiť a svoje sťažnosti alebo nápad, podnety na lepši život nahlasovať všetci občania = zákonodarcovia. Odtiaľ pôjdu tieto návrhy na tvorbu zákonov do UŠS a tam sa vypracuje zákon, ktorý bude jednomyseľne chápaní a platiť pre každého rovnako. Občan dostane odpoveď aj s vysvetlením a riešením. IOUP chráni predovšetkým územie a občanov prostredníctvom Ústavy Slovenskej republiky. IOUP chráni rozpredávanie územia, dozerá na plnenie UPN, ÚŠS, Prezidenta a Justície prostredníctvom OI občanov a Referenda.

Ústav Pamäti Národa           –           Úrad Štátnej Starostlivosti          –           Prezident        –         Justícia

( zjednotiť názov)                                     nahrádza NRSR, je nadriadený                                                 rozhlas

Polícia                                                   ministerstvám, ruší všetky nefunkčné                                          televízia

Národný bezpečnostný úrad                   inštitúcie ( Úrad práce, Inšpektoráty                                             tlač

Slovenská informačná služba                 práce, MVO, OZ, nezmyselné výskumné                                      iné kom.prostr.

Národná kriminálna agentúra                  úrady pre prácu a rodinu,                                                                                         

pre postihnutých, pre vzdelávanie

 

 

Ústav Pamäti Národa bude písať súčasnosť a tak vytvárať pravdivú históriu a stave štátu a každých 10 rokov vydá knihu pre Ministerstvo školstva. Bude riadiť zjednotená názov polície , SIS, NBU a Naka, aby všetko bolo kontrolované, ale nie zneužívané. Preto sa vytvoria špeciálne kompetencie pre tieto zásahové a vyšetrovacie zložky, aby na podnet od občana, cez IOUP, mohli zadržať, zaistiť, každého, kto nerešpektuje Ústavu Sr.a zákon – aj ministra, prezidenta, sudcu, či svojho nadriadeného alebo kolegu!

Úrad Štátnej Starostlivosti bude nahrádzať dnešný nefunkčný parlament, NRSR, Vládu, Ústavný súd, Najvyšší súd,  Krajský súd, Úrad práce, Národný Inšpektorát práce a jeho nefunkčné a skorumpované Inšpektoráty práce, Výskumný úrad práce a rodiny , Slovenské Národné stredisko pre ľudské práva ,ale aj podobné nezmyselné úrady, ktoré si tu predchádzajúce vlády vytvorili, aby sa tam mohli obohacovať tajtrlíci neschopných politikov a ich známosti, financované zo štátneho rozpočtu. Úrad Štátnej Starostlivosti nahradí všetky Mimovládne organizácie a Občianske združenia. Úrad Štátnej Starostlivosti bude riadiť Ministerstvá, ktorých počet bude zredukovaný.

Aj o tomto vieme rokovať s každým lídrom akejkoľvek skupiny aktivistov alebo politickej strany.

 

Prezident je reprezentant štátu a preto jeho kompetencie majú byť také, aby štátu slúžil a nie ho ohrozoval. Preto aj o tomto vieme rokovať s každým lídrom akejkoľvek skupiny aktivistov alebo politickej strany.

 

Justícia musí byť nezávislá a podliehať najprísnejšej kontrole a zodpovednosti.

S odborníkmi aj o tomto vieme rokovať. Pod kontrolou budú mať rozhlas, televíziu, tlač- redakcie a iné komunikačné prostriedky. Všetci musia písať pravdivé skutočnosti a zásah do súkromia musí byť opodstatnení a skutočný! Po poškodení alebo zverejnení nepravdivých a nepravdivých údajom, čaká konkrétne informačné médium trest – zákaz činnosti, odobratie licencie, peňažný trest ( nie fiktívny) alebo väzobné stíhanie.

 

Do kedy, je platný nárok na vyplatenie odškodného občanom, za zločiny demokracie ?

Nárok na vyplatenie odškodného občanom, za zločiny demokracie  je platný pre každého občana. Vyplácanie bude na dvakrát. Prvé vyplácanie odškodného občanom, za zločiny demokracie  , je do stého dňa od parlamentného víťazstva vo voľbách s väčšinovým podielom víťaznej politickej strany. Druhé vyplácanie odškodného občanom, za zločiny demokracie  , je presne do roka. Viac je v článku a vo videu.

Video:

https://youtu.be/VUbjZvGLG4M

video:

https://youtu.be/aCUrNItbBSQ

 

 

Ste odhodlaní načerpať informácie a informovať svojich najbližších, ktorí sú narodení do roku 1971 od roku 1900 ( ak im pamäť ešte slúži)? Takýmto ľuďom môžete premietnuť toto video.

video:

 

Niektorí už teraz krútite hlavou, že sa to nedá. Všetci možno viete, že moc v krajine sa dá získať buď revolúciou, ale kto má chuť bojovať bez zbraní, keď v dave ľudí môže byť plno nasadených tajných ľudí zo sídla financovateľov, ktorí riadia moc a určujú, kto môže byť v politike pre nich užitočný v ich prospech.

Ďalšia možnosť je podobná, ale je to tiež možné len s ľuďmi od moci, pretože už sa im to trikrát podarilo a to falošný puč. Tým sa nebudeme zaoberať, keď nám ide o poctivé kroky k získaniu kontroly a moci nad štátom.

Nepotrebujeme politické strany, ale len prostredníctvom politickej strany môžeme spoločne vyhrať v parlamentných voľbách. Poctivý boj znamená, že všetci budeme pri jej vzniku.

To znamená, že sa všetci staneme jednotou a jedným hlasom alebo jedným názorom. Takto je každý súčasťou plnenia plánovaného programu, ktorý ma za cieľ vyhrať parlamentné voľby s novou politickou stranou, ktorá, pokiaľ nebude kompletná a pokiaľ všetci členovia nebudú dokonale rozumieť 11.bodom programu, ktoré od základu zmenia Slovensko na modernú a dokonalú krajinu. Všetci sa budeme podieľať na tom, že musíme vyhrať parlamentné voľby minimálne 51%-ami .

Prečo do toho neberieme mladšie ročníky? Mladí ľudia potrebujú vidieť vzory. Majú nás za starých a nepotrebných. Vyčítajú nám, že sme ,,Nežnú revolúciu“ zbabrali a privatizácia preto zle dopadla lebo sme nevedeli hospodáriť. Možno nie všetci mladí, ale väčšina ešte stále rozmýšľa skôr o peniazoch a kariére ako o zodpovednosti a odbornosti. Kto z nich rozumie prečo bol socializmus dobrý alebo zlý? Kto z nich vie, čo je to kolektívne tvoriť štát tak, aby všetci mali dokonalý príjem, nezodrali sa od roboty a mohli si užívať život bez závisti pred ostatnými krajinami? Nejdeme nazad, ale ideme vpred.

Teraz porovnajte!

Je vás na námestiach 100tisíc v dave, koľkí viete ako ďalej? Koľkí sa hneď stanete členmi a spolupracujete? Každý člen má garantovanú akciu na doručiteľa. Garantujete si ju sám , až do získania 51% -tnej úspešnosti v parlamentných voľbách. Potom dozeráte na plnenie bodov programu lebo je súčasťou celej zmeny. Získate peniaze na účet, presne podľa plnenia konkrétneho bodu v programe a strážite a kontrolujete vytvorené hodnoty a Nové Slovensko.

To, čo ste doteraz mediálne videli ako funguje parlament, vláda, ministerstvá a volebné kampane rôznych politických strán, to je politika a to nechceme, ani to tak robiť nebudeme. Ideme riešiť potreby nás všetkých a riešiť veci verejné, aby sme budovali všetko nové, zdokonalili a modernizovali veci nemoderné  a všetko, čo spoločne budujeme, vytvoríme, si chránili už teraz. Ak to všetko robíme spoločne, tak o všetkom vieme a všetkému rozumieme alebo začíname rozumieť. Jeden od druhého sa hneď učíme. Súhlasíte?

Predstavte si teraz skutočnú politiku aká je to špinavosť a ako to funguje! Tu začnú proti nám útočiť médiá , tajní agenti a špiniť nás. Možno nás nazvú klamármi. Cítite sa byť klamármi alebo podvodníkmi, keď viete, čo potrebujete a chcete a viete ako sa to dá dosiahnuť? Takto, aj keď sa vám to zdá , že to bude trvať dlho, dosiahneme to naše spoločné víťazstvo oveľa rýchlejšie. Rýchlejšie ako organizované masové protesty, bez viditeľného organizátora a pozadia za ním. Tu ste vy , teda my všetci organizátori, masou, ktorá to robí spoločne pre všetkých a každý je za nami, lebo má informácie z prvej ruky. Od člena a o budúcom dianí a spolupráci, o kontrole a o ochrane dosiahnutého výsledku.

Tu sa dozvie aj okolitý svet o niečom, čo aj oni chcú a budú to kopírovať okamžite od nás.

Kto sú to oni?

Občania, voliči, ktorí tiež , hoci žijú roky v demokratických a vyspelých krajinách, zažívajú ponižovanie, útlak, chudobu a bezprávie, práve vďaka korporáciám a skorumpovaným politikom.

 

 

2. bod . . Programové vyhlásenie Vlády podľa potrieb občanov

 

Bod č.2. Príkaz médiám a podmienka vlastník je štát, štát sú občania. Poctivosť a zodpovednosť a mimoriadne vysielania na nasmerovanie občanov k dosiahnutiu všeobecného blaha a spokojnosti.

Sloboda začína ak môžeme povedať NIE. .

 

https://www.mojevideo.sk/video/2d3fb/boj_o_spravodlivost_2_10.html

 

 

3. bod . . Programové vyhlásenie Vlády podľa potrieb občanov

Bod č.3. Výnimočný stav ( polícia, armáda, tajné služby, štátna kontrola, zrušenie nezávislosti súdov, daňový audit , nová mena, štátna starostlivosť)

https://www.mojevideo.sk/video/2d3fc/boj_o_spravodlivost_3_10.html

 

 

4. bod . . Programové vyhlásenie Vlády podľa potrieb občanov

Odpovede pre provokatérov alebo hlupákov neposkytujem ani v diskusii. Všetky sú v článkoch. Od roku 2010 nebola otázka, na ktorú by sme nevedeli odpovedať a nikto nedokázal tento ,,Program“ zmeniť alebo zdokonaliť.

Bod č.4. Sčítanie obyvateľstva ( nové doklady, práca, verejná kontrola, peniaze, spôsob platieb, výchovný a obnovný proces bezdomovcov, alkoholikov, narkomanov, cigánov)

https://www.mojevideo.sk/video/2d466/boj_o_spravodlivost_4_10.html

 

……Pretože ľudí nezaujíma vykrikovanie, urážanie, či populistické reči a EGO, ale riešenia, činy a odvaha ich naplňovať a riešiť. Ľudia dávno pochopili, že celoživotná príprava na niečo a sľuby na desaťročia ich neuživia a tak sa rozhodli podľa najdokonalejšieho plánu. Plánu, ktorý je z ich hláv, z ich života a v ich moci, kde sami môžu určovať cestu, cieľ a stratégiu aby riešenia mohli aj sami zažiť a skúsenosti odovzdať aj svojim deťom. Touto cestou pre nich sa stal Inštitút ochrany ústavných práv a vízia novej spoločnosti. Tu je cesta, cieľ a stratégia, tu je aj odvaha, odhodlanie a činy.

 

5. bod . . Programové vyhlásenie Vlády podľa potrieb občanov

https://www.mojevideo.sk/video/28746/vizia_pre_slovensko_alebo_vsetko_sa_da_ak_sa_chce.html

 

https://www.mojevideo.sk/video/28746/vizia_pre_slovensko_alebo_vsetko_sa_da_ak_sa_chce.html?fbclid=IwAR0uBpVMn41CtVV7lzwWCtu329g42IXVzRVV6z7TTbCfiLFicVC5bD-8DMI

 

 

Bod č.5. Práca , príjem,(príjem okamžite po prvom mesiaci , výmena peňažnej meny, ale bez výmenného kurzu ( každému rovnako po 300.000,- v novej mene po splnení podmienok ) + audity ( všetky dlhy osobné, firemné, zrušené)

https://www.mojevideo.sk/video/2d4b6/boj_o_spravodlivost.html

 

https://www.mojevideo.sk/video/2eeab/aka_zodpovednost_take_obete_.html

Akcia na doručiteľa

Každý občan túžiaci po ,,Novej spoločnosti“ má poslednú šancu ukázať, či mu je ľahostajné, čo sa na Slovensku deje alebo to chce zmeniť vo svoj prospech a tak naplniť svoje potreby, zaistiť si dôstojný život a chrániť Ústavu Sr. v ,,Novej spoločnosti“.

Akcia na doručiteľa je písomne viazaný sľub, ale aj záväzný dokument a to:

Kto sa ako z minulých vlád zaviazal, že svoje sľuby z volebných programov naplní a čo ak nenaplní?

Kto dal možnosť občanovi odvolať takéhoto poslanca, člena parlamentu alebo vlády?

Ako sa občan za posledných 30 rokov demokracie domohol svojich práv a ľudského zaobchádzania?

Preto je tu posledné možné riešenie, ktoré môže podľa presných kritérií všetko napraviť.

Akcia na doručiteľa je písomný doklad na 300.000 v novej mene, ktorú dostane každý volič, čo dá možnosť na:

1.Vznik politickej strany Únia Štátnej Starostlivosti , a to podpisom a vyplneným svojich osobných údajov ako na podpisovom hárku ( Súhlas na vznik politickej strany Únia Štátnej Starostlivosti), tak na tlačive Akcia na doručiteľa ( so zápisom o podmienkach naplnenia volebného sľubu )

2.Víťazstvo v parlamentných voľbách s minimálnym počtom 51% volebných hlasov .

Takto splnené podmienky zaisťujú, že prísľub občanom je možné naplniť do poslednej bodky a na stý deň vyplatiť každému voličovi sumu 300.000 v novej mene na účet každého voliča.

Súčasťou akcie na doručiteľa je krátka zápisnica s programom v 11.bodoch. Akcia na doručiteľa stráca platnosť ak sa volieb  novovzniknutá politická strana nezúčastní alebo nevznikne, ale taktiež ak nezíska minimálne 51% hlasov na potrebné víťazstvo v parlamentných voľbách.

Prečo?

Lebo ak občan nemá záujem o lepšie a dôstojnejšie podmienky na svoj život a život svojich detí a ak nechce opakovať chyby svojich predkov, je zbytočné sústreďovať svoju energiu a zúčastňovať sa na protestných mítingoch, kde sa postupy a riešenia nikdy nedozvie, ale sa len vykričí a svojim potleskom len zdvíha ego rečníkom, ktorí hlasne pomenúvajú situáciu na Slovensku, ktorú aj tak dokonale zo svojho doterajšieho demokratického života občan  pozná. ………………..pokračovanie na konci článku

 

…… od kedy nás Dzurinda zapredal, prichádzame denne o 100.000.000 eur, vyprodukovaného kapitálu , ktorý odchádza do korporačných bank. To je len tu pol biliardy a potom 80% vytunelovaných eurofondov a niekoľkokrát tunelovaných podnikov z privatizácie     ( a čo potom súkromný majetok našich ,, poctivých politikov ?“)…toto si ľudia myslia, všetko okolo toho vedia, ale spravodlivosť nevidia………..

 

 

 

6. bod . . Programové vyhlásenie Vlády podľa potrieb občanov

Poďme si pripraviť hlupákov, ktorých tam zvolíme na nasledujúce 4 roky do parlamentu!

Alebo sa ideme naučiť , čo skutočne potrebujeme a čo chceme? Kto z nás presne vie, čo potrebuje a chce, ale si netrúfa stať sa poslancom parlamentu, nech napíše koho volil a prečo. Ak vieme zvoliť do parlamentu hlupákov, podnikateľov , lebo sú peknučkí na fotečkách a šikovní v podnikaní ( kradnú a nikto ich nepotrestá), stabilných politikov, lebo vedia rozprávať, ale pritom si všetci myslíme, že budú takí istí ako tí pred nimi, načo potom čítate články, ktoré našepkávajú , čo robiť a ako dosiahnuť to, po čom túžime??????????

Tu je informácia pre odvážnych, zodpovedných, odborných, nespokojných, ale aj nevedomých občanov, ktorí chcú zmenu a chcú sa osobne na nej podieľať, ale sa aj nebojácne osobne stretnúť s autormi myšlienok.

ioup.riesenia@gmail.com , je to kontakt a cesta do Únie Štátnej Starostlivosti, kde My všetci rozhodujeme o slobodných voľbách ( ako na to, čo to je , kedy a ako je to reálne, ), o tom ako sa dá odstrániť dlh Slovenska, ako sa dá zrušiť dlh občanov, ako to, že sa to dá a nikto o tom nerozpráva, prečo nemôžeme mať väčšie platy, lepšie pracovné možnosti atď. ( Veď vieme, čo chceme alebo NIE?)

Bod č.6. Štátna dotácia do každého rezortu 1.miliarda v novej mene. ( je minimálne 6.000 rezortov // obce a mestá // do každej nemocnice a školy podľa potreby)

https://www.mojevideo.sk/video/2d4b5/boj_o_spravodlivost_6_10.html

 

7. bod . . Programové vyhlásenie Vlády podľa potrieb občanov

Bod č.7. Likvidácia starých budov a konštrukcii, recyklácia materiálu, realizácia a výroba nových technológii. Podpora výrobných procesov, obnova výroby a poľnohospodárstva, úvery s 0%-ným úrokom, ochrana detí, vzdelania mládeže a ochrana starých a nevládnych občanov.

Realita znázornená reklamnými prvkami.

https://www.mojevideo.sk/video/31eab/ako_byt_lepsimi_spravcami_tohto_sveta.html

 

https://www.mojevideo.sk/video/2d4b7/boj_o_spravodlivost_7_10.html

 

(8) Jozef Chlebík | Facebook

https://www.youtube.com/watch?v=tHudn1IQRg4&feature=emb_logo

8. bod . . Programové vyhlásenie Vlády podľa potrieb občanov

Čo je viac ?

Vinkulácia https://sk.wikipedia.org/wiki/Vinkul%C3%… alebo
Obligácia https://sk.wikipedia.org/wiki/Oblig%C3%A… alebo
Opcia https://sk.wikipedia.org/wiki/Opcia_(der… alebo
Devalvácia https://sk.wikipedia.org/wiki/Devalv%C3%… alebo
Retribúcia http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-…

Považujem Váš počin za osožný pre všetky generácie skutočných vlastencov, charakterných, objektívne a odborne uvažujúcich ľudí na Slovensku, ale aj mimo neho. Spoluúčasť na tejto záslužnej práci neodmietam, avšak pri zreteli na moje zdravie a vek. S pozdravom doc. Ing. Jozef Troják, CSc. ( Reformy vo verejných financiách) . Možno by tato krásna myšlienka chcela väčšiu propagandu …..v každom prípade to je premakané ako ľudsky tak aj ekonomicky….už to len zrealizovať do praxe……máte moju 100 percentnú podporu….ak treba som s Vami.

Bod č. 8. Peniaze na účet každému občanovi, ktorý má minimálne 18 rokov, s platnosťou používania na 101. deň od získania nového dokladu totožnosti. Odškodňovanie občanov je rok po …

 

https://www.mojevideo.sk/video/2d4d9/boj_o_spravodlivost_8_10.html

 

Dánsko uzákonilo nucené očkování až do roku 2021 v reakci na Coronavirus, farmaceutické firmy to označují za nejlepší zprávu pro lidstvo za posledních 100 let a triumf ochrany veřejného zdraví! Policista bude držet pacienta a lékař mu bude násilím pomocí injekce podávat vakcínu! Stejný model chtějí farmaceutické společnosti prosadit ve všech zemích Evropy a v USA! Tak brutální řízení na 5. prioritě jste dosud nezažili a cílem je přechod západní civilizace od léčiv k vakcínám! Ty totiž, na rozdíl od léků, nepodléhají tak přísným regulacím a schvalovacím procesům! A na lidi bude uplatněno mandatorní očkování, anebo kriminál a obvinění z veřejného ohrožování kvůli pohybu ve společnosti bez vakcíny!

 

9. bod . . Programové vyhlásenie Vlády podľa potrieb občanov

 

Bod. č. 9. Verejné – mediálne vysielané súdy vlastizradcov, kolaborantov a podvodníkov, či nájomných vrahov, oligarchov, ktorí sa podieľali na genocíde občanov počas celého štvrťstoročia. + odvysielanie odškodného občanom, za 30 rokov života v neslobode v bezprávnom štáte. Podmienky vyplatenia.

https://www.mojevideo.sk/video/2d4da/boj_o_spravodlivost_9_10.html

 

Médiá prechádzajú na priamy prenos súdnych procesov. Diana Zaťková 6. marec
Je mi neskutočne zle, keď teraz počúvam premiéra. Pracovala som v dvoch vydavateľstvách, ktoré boli naklonené Smeru. Nemohli sme vydávať skvelé články ako editori, lebo by to uškodilo Smeru. To, čo hovorí náš pán premiér momentálne sú bludy. Už roky je to na Slovensku tak, že kontrolujú všetko, čo sa píše a ak chcete mať prácu ako novinár, tak musíte držať hubu a krok. Absolútne pochybujem, že nejakí taliani majú niečo spoločné s vraždou dvoch mladých ľudí. Môže za to naša vláda a tým pádom to ani nebude vyšetrené. Stačilo.

 

10. bod . . Programové vyhlásenie Vlády podľa potrieb občanov

Bod č. 10. Celonárodné referendum o vine a treste mediálne odsúdených zločincov.

( tu si dajte námahu nájsť video)

https://www.mojevideo.sk/video/2d4db/boj_o_spravodlivost_10_10.html

 

A teraz porovnajte !

 

https://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Zatial-na-slobode-Sud-nevzal-do-vazby-vrcholoveho-manazera-D4R7-Construction-354824?fbclid=IwAR2Cpt1_fJrNUkjfNn-Dr2nL199OzZmR2XKfiSJyu1-tyA2Y7ZFh4OY3Xgs

 

 

o JUDr.Márii Ritomskej

„………..na prednáške som mala študenta , ktorý nesúhlasil s názorom a povedal mi, že čítal článok, kde je to lepšie napísané.. Potvrdila som , že nemusí súhlasiť a či mi vie povedať, ktorý článok čítal, aby som sa mohla dovzdelávať. Nakoniec sme spoločne zistili, že článok je odo mňa, ale na mojom náhradnom fb profile Katka Bieliková.“

11. bod . . Programové vyhlásenie Vlády podľa potrieb občanov

 

Bod č.11. ročné návrhy – podmienené amnestie s kauciou

Ako sa dá pozerať na realitu prostredníctvom reklám.

https://www.mojevideo.sk/video/31e3b/novy_svetovy_poriadok_svetovlada.html

 

zhrnutie :

11bodov Programové vyhlásenie Vlády podľa potrieb občanov, ktoré sa dajú riešiť okamžite v prípade úspešných volieb v roku 2024

Bod č.1. Zloženie vlády., retribučný zákon a kontrolu všetkých neplatných zmlúv, ktoré vznikli počas obdobia bezprávneho manipulovania s občanmi! Opozíciu tvorí občan a Inštitút ochrany ústavných práv je zo strany občanov najvyšší stupeň kontroly, po zmene Nr Sr na Úrad štátnej starostlivosti.

Bod č.2. Príkaz médiám a podmienka vlastník je štát, štát sú občania. Poctivosť a zodpovednosť a mimoriadne vysielania na nasmerovanie občanov k dosiahnutiu všeobecného blaha a spokojnosti.

Bod č.3. Výnimočný stav ( polícia, armáda, tajné služby, štátna kontrola, zrušenie nezávislosti súdov, daňový audit , nová mena, štátna starostlivosť)

Bod č.4. Sčítanie obyvateľstva ( nové doklady, práca, verejná kontrola, peniaze, spôsob platieb, výchovný a obnovný proces bezdomovcov, alkoholikov, narkomanov, cigánov)

Bod č.5. Práca , príjem,(príjem okamžite po prvom mesiaci , výmena peňažnej meny, ale bez výmenného kurzu ( každému rovnako po 300.000,- v novej mene po splnení podmienok ) + audity ( všetky dlhy osobné, firemné, zrušené)

Bod č.6. Štátna dotácia do každého rezortu 1.miliarda v novej mene. ( je asi 6.000 rezortov do každej nemocnice a školy podľa potreby)

Bod č.7. Likvidácia starých budov a konštrukcii, recyklácia materiálu, realizácia a výroba nových technológii. Podpora výrobných procesov, obnova výroby a poľnohospodárstva, úvery s 0%-ným úrokom, ochrana detí, vzdelania mládeže a ochrana starých a nevládnych občanov.

Bod č. 8. Peniaze na účet každému občanovi, ktorý má minimálne 18 rokov, s platnosťou používania na 101. deň od získania nového dokladu totožnosti.

Bod. č. 9. Verejné – mediálne vysielané súdy vlastizradcov, kolaborantov a podvodníkov, či nájomných vrahov, oligarchov, ktorí sa podieľali na genocíde občanov počas celého štvrťstoročia. + odvysielanie odškodného občanom, za 26 rokov života v neslobode v bezprávnom štáte. Podmienky vyplatenia.

Bod č. 10. Celonárodné referendum o vine a treste mediálne odsúdených zločincov.

Bod č.11. ročné návrhy – podmienené amnestie s kauciou

Sme tu pre všetkých občanov. Naša Únia Štátnej Starostlivosti prináša riešenia na súčasný zle nastavený politický systém. Neváhajte a pridajte sa k nám! Chceme zobudiť občanov, aby sa nenechali manipulovať, ale aby otvorili oči a odvážne pridali ruku k dielu. Píšte na ioupriesenia@gmail.com

Aby sa napravil celý zničený svet, odstránilo to zlé a dosiahlo to dobré, čo ľudia chcú, ale akosi sa im nechce ( po toľkých sklamaniach) spolupracovať alebo priložiť ruku k dielu( na to stačí šíriť články a informovať o tom nespokojných ľudí a dať im kontakt na ioup.riesenia@gmail.com ), je treba odstaviť a opustiť banky oligarchov a predbehnúť myšlienky lobistických a sionistických skupín. Na to je treba vyzdvihnúť  Slovensko pred svetom. Ten si rýchlo všimne, čo sa tu deje a ako sa nám to podarilo. Toto tu  je  v článkoch a stále pribúda v ďalších  článkoch, ktoré tu vidíte a čítate.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Sionizmus

Najnespokojnejší , najstarší a najnevedomejší občania, by sa mali registrovať prví! Všetci, ktorí tvrdia, že ich politika nezaujíma, by sa mali zaregistrovať do Únie Štátnej Starostlivosti a bez toho, že by nič nerobili a boli len do počtu, sa postupne dozvedia, že práve to, čo chcú a potrebujú , je tu pre nich rozpracované a pripravené okamžite riešiť. Keďže sú na Slovensku skoro všetky štandardné politické strany neplatné a porušujú naďalej zákon o politických stranách a zároveň aj porušujú zákon o voľbách a tak ich rozhodnutia nemajú  pre nás nádej na lepšiu budúcnosť! Je na nás občanoch, založiť politickú stranu, ktorá politiku odstráni a zameria sa na potreby občanov. Systém nedovolí normálne zmýšľajúcim občanom vytvoriť politickú stranu zbieraním podpisov, ale prostredníctvom nízkej životnej úrovne a médií, zabraňuje zviditeľňovať reálne myšlienky . Preto všetci členovia podpisy zbierať nemusia ak dosiahnu potrebný počet členov. ( 10.000 členov, je 10.000 podpisov) Takto sa postupne z každého mesta a obce na Slovensku dozviete ( v novembri na konferencií) všetky skutočné riešenia a spoločne napravíme , čo tu žiadne vlády nedokázali a nedokážu napraviť , ale to len preto, že nepovedia skutočnú pravdu občanom a nemajú vôľu skutočne občanom pomôcť lebo im ide len o mamonu.

U nás ani členské platiť nemusia a ak chcú, môžu dobrovoľne prispieť ľubovoľnou sumou.

, , Čierny týždeň“ alebo už viete, prečo to má byť inak?

 

Predtým , ako sa začítate poniektorí prvýkrát , do niektorých článkov, vypočujte si alebo pozrite video.

Potom, budete mať možno väčšiu trpezlivosť aj rozmýšľať nad tým, čo vlastne čítate.

Video:

https://www.facebook.com/jozef.chlebik.79/videos/1973856999416713

https://www.facebook.com/michalbartekHLASsd/videos/638549056838209

 

video:

https://youtu.be/VUbjZvGLG4M

 

 

https://www.minv.sk/?informacie-komisia-pre-volby&sprava=ministerstvo-vnutra-eviduje-65-politickych-stran-a-hnuti

Ak  vyhrá voľby strana Únia Štátnej Starostlivosti, tak  to , čo tu vlády sľubovali , sa po legislatívnej úprave tohto zákona veľmi zmení a týždeň, ktorý sa zapíše do histórie, bude o tom, že denne bude uväznených 400 tisíc ľudí, ktorí majú podiel na rozkrádaní  Slovenska, vraždení  občanov a kolaborácií so systémom proti ľudskosti. *

A preto môže mať niekto aj názor , že :

 

*Aby sa mohol naplniť volebný program akejkoľvek politickej strany, treba obnoviť zákon 33/1948 Zb. zo dňa 31. decembra 1948

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1948/33/19480402.html, 33/1948 Zb.

Čl. II.

 • 1

Na Slovensku  sa obnovuje účinnosť nariadenia Slovenskej národnej rady zo dňa 31. decembra 1948, č. 33 Zb. n. SNR vo znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, o potrestanie fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva (ďalej nariadenie o ľudovom súdnictve) s týmito zmenami a doplnkami: ( doplniť presné znenie významov fašista, zločinec, okupant, zradca a kolaborant)

 

a)

Konať hlavné pojednávanie o činoch trestných podľa nariadenia o ľudovom súdnictve a rozhodovať o návrhoch na obnovu trestného konania prislúcha výlučne ľudovému súdu.

b)

Ľudový súd súdi v trojčlenných senátoch, zložených z predsedu, ktorý je sudca z povolania, a z dvoch sudcov z ľudu.

c)

Ak skončilo predchádzajúce rozhodnutie rozsudkom, súdia v senátoch päťčlenných, zložených z predsedu, ktorý je sudca z povolania, a zo štyroch sudcov z ľudu.

d)( upraviť podľa vízie ÚŠS- minister ľudských práv, súdy len okresné a podliehajú Úradu štátnej starostlivosti, ktorá nahrádza NRSR)

Ľudové súdy sa zriaďujú v sídlach krajských súdov; ich prednostov, námestníkov a sudcov z povolania ustanovuje na návrh povereníka spravodlivosti minister spravodlivosti zo sudcov v činnej službe. Sudcov z ľudu menuje povereník spravodlivosti zo zoznamov, zostavených okresnými národnými výbormi (správnymi komisiami).

e)(verejných obžalobcov nahrádza referendum, ktoré je po každom verejnom pojednávaní – podľa vízie ÚŠS)

Verejných obžalobcov ľudových súdov menuje minister spravodlivosti na návrh povereníka spravodlivosti zo štátnych zástupcov, zo sudcov v činnej službe alebo z osôb zapísaných v zozname advokátov.

f)

O trestnom konaní platia ustanovenia Trestného poriadku (zák. č. XXXIII/1896) s tou odchýlkou, že sa proti rozhodnutia ľudových súdov nepripúšťa riadny opravný prostriedok.( podľa vízie ÚŠS – doživotie vinník a rodina alebo trest smrti vinník a 25 rokov- doživotie rodina)

 • 2

Konanie pre činy trestné podľa nariadenia o ľudovom súdnictve, ktoré bolo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona právoplatne ukončené, možno na návrh verejného obžalobcu zaviesť alebo v ňom pokračovať aj bez podmienok a formálností obnovy.( podľa vízie ÚŠS- bez nároku na obnovu konania a amnestie)

 • 3

Trest smrti uložený ľudovým súdom vykoná sa do dvoch hodín po vyhlásení rozsudku. Na výslovnú žiadosť odsúdeného môže byť lehota predĺžená o ďalšiu hodinu. Ak sa konalo konanie v neprítomnosti obžalovaného, vykoná sa trest smrti do 24 hodín po dopadnutí odsúdeného. Výkon trestu treba však na primeraný čas odložiť, ak to žiada verejný obžalobca z dôležitého verejného záujmu. (podľa vízie ÚŠS – v bode ,,e“)

 

 

https://tadesco.org/metody-tajnych-sluzeb-vyuzivane-k-rozvraceni-vlasteneckych-scen-v-eu/?fbclid=IwAR0KfeAbP1zLGCZwoBWgRzzVddTepRxkfU9wn1_vvRI83aeBu5IWcF-XxIA

 

https://www.facebook.com/spravy.rtvs/videos/1438238116363951

 

 

 

V tomto štáte sa dejú také neprístojnosti , už od nástupu agenta do úradu prezidenta ale najmä od roku 2018,keď sa lož vydáva za pravdu,novinári sa stali presstitutmi oligarchie,politici jedná nekompetentná rodina prisluhovačov strýčka Sama na čele z plačovkovým tajtrlíkom ,ktorým veria už len v osadách , milovníci telenoviel a reality show,nahubkový zákon na boj proti extremizmu je vedieť doslova na „každej hube „,zlosť a rozčarovanie občanov z tohto systému je na úrovni roka 1989…

‚ alt=“Bez fotky“ loading=lazy class=avatar v:shapes=“_x0000_i1035″>Listopadový

prečo voľby až r.2024? Aby sa hlásili skutoční zodpovední občania túžiaci po zmene !

Kedy sa konečne klamlivé média zamerajú na to, že podvodník a klamár Matovič, Záborská a Budaj oklamali pri voľbách voličov? ? ?

Kto ak nie média, môžu upozorniť alebo poukázať na ,,bodrel“, ktorý tu aj NBU prehliada? Kto a kedy nahlási, že OĽaNO podviedlo občanov pri voľbách do parlamentu ?

Tu su dôkazy ( ten hlupák, čo to kritizuje, že mu to vadí, nech ani nečíta).

https://volajte112.blog.pravda.sk/2020/03/15/je-naozaj-kuciakov-vrah-vo-vazbe/

Strana všetkých troch zúčastnených alebo zlepených v celok, nespĺňa podmienky podľa zákona o politických stranách a voľbách. Matovič celú dobu klamal  a klame média , že má 45 členov. Po slovensky povedané má H…o a nie potrebný počet členov strany OĽaNO,  ktorá síce vystupuje ako strana, ale je to trojkoalícia a ani jedna zo strán tejto pofidérnej strany alebo hnutia , nespĺňa  zákonné podmienky.  Všetci, by mali byť vo väzbe, a nie sa naparovať ako holuby so spravodlivosťou!

https://volajte112.blog.pravda.sk/2020/03/16/ilia-muromec-a-prenasledovanie-hackerom/?fbclid=IwAR2dL88jeh3XaxfVMilXrXradYH2tkFZz0kesi-GlDyqq8eNJF15CCqz5Nc.

 

Pýtajte sa na : ioup.riesenia@gmail.com, náprava je jednoduchá, a ak sa bojíte, máte na to 3 roky, aby ste sa uvedomili  alebo sa prihláste hneď a pomôžte zrealizovať poslednú nápravu obnovy Novej spoločnosti na dôstojné Slovensko.

 

fotky z dielne autora:

 

 

Okamžite vieme každému nariadeniu Eú vyhovieť, ale aj každého z Eú podráždiť, ak tomu nariadeniu okamžite vyhovieme!

02.07.2024

Prečo ide o okamžité nariadenia? Lebo stále , aj keď nám to v predvolebných kampaniach viacerí kandidáti sľubovali, nemáme zrušený ústavný článok, ktorý nás, občanov Slovenska, voličov Slovenska, udržiava v neslobode! Aké nariadenie prišlo z Eú, keď dnes šéfuje Slovensku Kaliňák a ako dlho bude trvať PN pána Fica ? Ako zachrániť tisícky policajných výpovedí ? [...]

Ako zachrániť tisícky policajných výpovedí ?

25.06.2024

Počas uplatňovania základných ľudských práv som zistil, že policajt aj keby chcel plniť policajnú prísahu, nemá odvahu sa vzoprieť rozkazu, aj keď vie, že občan má pravdu a je občan v práve. Preosejme políciu! Policajný sľub – prísaha: „Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný. Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby [...]

Kedy príde z europarlamentu na Slovensko ďalšia hanblivá správa o spolupráci slovenských europoslancoch

11.06.2024

Bude spoločnou témou pre slovenských europoslancov okamžité odstránenie chudoby na Slovensku ? Spätná väzba – ( čo si občan myslí? ) – ja Ťa volím, Ty mi pomôž ! Koho nám novinári pošlú do Európskeho parlamentu?

vojna na Ukrajine, Vitalij Kličko

Kličko: Bojovať či rokovať? Zelenský riskuje politickú samovraždu, nech urobí hocičo. Bude treba referendum

21.07.2024 14:55

Pokračovanie vo vojne alebo kompromis s Putinom? Starosta Kyjeva Kličko hovorí, že Ukrajina musí vojnu vyhrať, ale bojovať ďalšie dva roky by bola nočná mora.

Vlada Kmec

Kmec: Požiadavky zo strany Eurokomisie K boli ošetrené, rokovania pokračujú

21.07.2024 14:06

Cesta k peniazom v rámci štvrtej platby z plánu obnovy je podľa neho otvorená.

Milan Rastislav Štefánik

Diplomat, politik, vedec, astronóm a bojovník. Pred 144 rokmi sa narodil M. R. Štefánik

21.07.2024 13:28

Narodil sa 21. júla 1880 v Košariskách neďaleko Myjavy v národne uvedomelej rodine evanjelického farára.

usa, amerika, európa, eú, európska únia, spojené štáty americké, amerika, zástava, zástavy

EÚ by mala začať kampaň k prezidentským voľbám v USA, požaduje Poľsko. Rusko ju už ovplyvňuje

21.07.2024 12:49

Varšava poukazuje na to, že sa voľby v USA snaží ovplyvniť Rusko šírením dezinformácií, ktoré môžu uškodiť vzťahom medzi USA, Európskou úniou a Ukrajinou.