Založ si blog

Matovičova vláda uvažuje XIII. diel . . . . Ako vytvoriť vlastnú menu a zabezpečiť ekonomicky Slovensko bez zadlžovania?

Holanďania radia prepracovaným dospelým aj ambicióznym rodičom: zabudnite na diáre, nadupané voľno časovými aktivitami.

Najlepšie, čo môžete urobiť pre seba a pre svoje deti, je, keď niekedy nebudete robiť nič. Tento nový holandský koncept, ktorý získava vo svete stále väčší ohlas, sa volá presne podľa toho: niksen. Znamená to „len tak byť“. Nechať myšlienky voľne plynúť, kam chcú, sedieť, niekam sa pozerať, blúdiť. Neriadiť myseľ ani telo a nanajvýš spätne pozorovať, kam takáto nečinnosť človeka zavedie. Rozhodujúcim kritériom pre niksen je, aby činnosť nemala žiadny cieľ ani zámer.

Je načase, aby Ste všetci pochopili, ako sa dá odstrániť príčina nedôstojného života občanov, príčina nenaplnených občianskych potrieb a to je korupcia so svojimi pomocníčkami závisťou a chamtivosťou.

Najskôr pár otázok:

– Trápi Vás nedostatok finančných prostriedkov na život ?

– Trápi Vás nedostatok pracovných príležitostí?

– Trápi Vás finančný dlh?

– Trápi Vás, že po skončení štúdia musia odchádzať Vaši príbuzní za prácou do zahraničia?
– Trápi Vás, že je na uliciach veľa občanov bez domova ?

– Trápi Vás, že pribúda okolo nás veľa prisťahovalcov?

– Trápi Vás, že vzniká veľa politických strán alebo mimovládnych spoločností?

– Trápi Vás, že rastie korupcia?

– Trápi Vás, že sa nemôžete dovolať spravodlivosti aj tam, kde by to malo byť normále?
– Trápi Vás, že politici bohatnú a nie je vidieť výsledky za ich politické sľuby?

– Trápi Vás, že sa tu vedome porušujú zákony práve na strane silných a mocných?
– Trápi Vás, že je všade plno reklám?

– Trápi Vás, že je počuť málo slovenských piesni?

– Trápi Vás, že výrobné podniky zanikli?

– Trápi Vás, že poľnohospodárstvo a družstvá zanikli?

– Trápi Vás, že musíme kupovať nezdravé potraviny?

– Trápi Vás ešte niečo, čo potrebujete, aby Ste mohli dôstojne žiť a nikto to doposiaľ nevyriešil?

Dokážeme Vám, že vieme vyriešiť všetky tieto problémy pod Vašou kontrolou, ale aby sme sa mohli zaradiť do súťaže dokazovania so štandardnými politickými stranami, podporíte Vašim podpisom možnosť zaregistrovania strany,, Únia Štátnej Starostlivosti“ ?

Aké tri základné životné potreby sú pre Vás dôležité? Chcete, aby boli aj naplnené?
Ak áno, podporte Úniu Štátnej Starostlivosti a spoločne vyhrajme parlamentné voľby 2024.

Súhlasíte ?

1…Príjem na úrovni občana EU………………..
2…Práca pre každého občana…………………….
3…Zrušiť väčšinu nezmyselných daní………..
4…Dôchodok na úrovni posledného platu…..
5…Nulové inkaso pre dôchodcov………………..
6…Štátna dividenda pre každého občana……
Aj viac !!! ….Podporte podpisom registráciu spoločnej strany a dozerajte pri voľbách na plnenie Vašich potrieb a presný názov strany
,, Únia Štátnej Starostlivosti
Hlavné motto:
Kontrola, odbornosť a zodpovednosť a naplnenie občianskych potrieb
– Strana :
– Zamestnávateľov
– Zamestnancov
– Odborárov
– Odborníkov
– Dôchodcov
– Národnostných menšín
– Plnoletej mládeže
Poznáte to ? čítali ste to už niekde ?

Toto bolo napísané na zadnej strane hárku s názvom ,, Zoznam občanov, ktorí súhlasia so vznikom politickej strany Únia Štátnej Starostlivosti

A teraz je čas, všetkým – mal by som povedať – členom IOUP alebo UŠS, prezradiť , ako sa dajú vyhrať voľby s Úniou Štátnej Starostlivosti?
Kto ešte nie je člen ?

1./ Čo je to vzdelanostný príjem?

Vzdelanostný príjem je:
Príjem podľa vzdelania je príjem pre zabezpečenie dôstojného života každému občanovi, aj keď je na úrovni asociála, alebo nižšie chápajúceho človeka. Ide vlastne o odstránenie chudoby a finančného nedostatku každého jedinca.

2./ Aké sú tarify vzdelanostnej úrovne človeka?

Človek, ktorý nedokončil základné vzdelanie,
má 45 základ na hodinu,
– Ten, čo dokončil základné vzdelanie – má 46 na hodinu
– Ten, čo má strednú školu bez maturity – má 47 na hodinu
– Ten, čo má maturitu, má 48 na hodinu
– Ten, čo má vysokú školu – má 49 na hodinu
– Ten, čo má doktorát a všelijaké nadstavby vzdelanostné, má 50 na hodinu

 

3./ Ako by to v novej spoločnosti vyzeralo na pracovisku počas bežného pracovného mesiaca ?

Bežný pracovný mesiac má 120 pracovných hodín. Maximálny dovolený počet nadčasov je 40 hodín na mesiac. Každý nadčas aj v noci je 50 % príplatok. Dovolenku si musí samostatne nadrobiť, ak chce mesiac dovolenky zamestnanec, musí 3 mesiace potiahnuť po 40 hodín nadčasu. Pri čerpaní dovolenky mu je týchto 120 hodín nadrobených vyplatených aj s nadčasovým príplatkom.

4./ Čo ak spláca nejakú pôžičku, alebo úver?

V novej spoločnosti, sme hovorili, a naďalej tvrdíme, nebudú žiadne úroky a zamestnanec môže splácať pôžičku z nadčasových príplatkov, alebo z nadčasových hodín, záleží o akú sumu pôžičky ide.

5./ Viete uviesť príklad, napr. zamestnanca s maturitou, ktorý napriek tomu, že pracuje v oblasti s človekom, ktorý napr. má neukončenú základnú školu?
Tesne pred dôchodkom si človek s maturitou netrúfol už pokračovať v svojej profesii a bude robiť napr. kopáča kanálov, alebo upratovačku. Rozdiel je v tom, že on bude dostávať príjem podľa vzdelanostnej úrovne. Človek bez základnej školy má 45 na hodinu a človek s maturitou má 48 na hodinu.

6./ Ako je to s odchodom do dôchodku ?

Únia štátnej starostlivosti má vo svojom programe naplánovaný odchod do dôchodku presne v deň 55. narodenín. Keďže máme v programe zrušenie daní, výška dôchodku, je na úrovni jeho priemerného príjmu za posledné 3 mesiace, podľa vzdelanostnej úrovne.

7./ A čo, keď bude chcieť dôchodca pracovať ďalej?

Najprv si položme otázku, prečo chce dôchodca v dnešnej dobe pracovať ďalej?
Podľa Únie štátnej starostlivosti nebudú dane, iba jedna z prevodu a odchodom na dôchodok ostáva dôchodcovi taký istý dôchodok , ako mal príjem, keď pracoval. Je znížený len o nadčasy, čiže má dôchodok vo výške platu za 120 hodín podľa dosiahnutej vzdelanostnej úrovne a zároveň mu pribúdajú benefity od štátu. Ak by chcel dôchodca pracovať ďalej, má výhodu akurát v tom, že nemusí čas tráviť doma.

8./ Aké benefity máte na mysli pre dôchodcov?

– Ako prvý benefit je, ak žije sám, alebo s partnerkou, a obaja sú dôchodcovia, majú zadarmo inkaso,
– Ako dôchodca má zadarmo Mestskú hromadnú dopravu, zdravotnú starostlivosť, ktorá je pre každého občana zadarmo, má bonus o zdravotnú starostlivosť v prípade núdze /1-4 opatrovatelia, záleží, či chce opatrovateľskú činnosť na určitý čas, alebo na celý deň – podľa zdravotného stavu/
– Podľa zdravotného stavu má nárok na kúpeľnú starostlivosť zdarma jedenkrát ročne.
– V prípade právnej pomoci, má nárok na právne úkony zadarmo /ale iba pre seba/.
– Každý dôchodca, ktorý nemá rodinu, alebo má potrebu nevenovať sa rodine, bude mať od štátu zabezpečený program voľného času.

9./Únia štátnej starostlivosti má pre každého občana, ktorý dovŕši 18 rokov a pracuje, vypracovaný program o základnom nepodmienenom príjme. Aký to má vplyv na dôchodcu?

Áno, máte pravdu, ale musím to trošku rozviesť.
A/ 50 % výšky základného nepodmieneného príjmu bude vyplácaný aj osobám, ktorí majú občiansky preukaz, čiže od 15 rokov veku, podmienka je, aby chodili do školy, alebo študovali.
B/ Každý zamestnanec, čiže osoba, ktorá chodí do zamestnania, má základný nepodmienený príjem vo výške 100 %, čo pre začiatok je takto stanovené, teda, keď sa prvýkrát začne občanom vyplácať vo výške 600 na osobu.
C/Dôchodca má tak isto naň nárok. Čo musím ale poznamenať, je, že každý rok sa môže výška základného nepodmieneného príjmu meniť, a to záleží od toho, koľko ľudí bude študovať, vzdelávať sa a pracovať, ako rýchlo dokážeme zaviesť do výroby a do praxe nové technológie., ktoré ľuďom ušetria prácu a pri obmene zamestnanosti pri skoršom odchode do dôchodku a obmene odbornej vzdelanosti, sa môže tento nepodmienený príjem zvyšovať na maximálnu hranicu cca 3000 na osobu, alebo zo 120 hodín mesačne, znížiť pracovný čas, maximálne na 60 hodín za mesiac. O tomto však budú mať ľudia možnosť rozhodovať v referende. To si môžu občania už teraz vypočítať na papieri, čo by sa im viac oplatilo.

10./ Únia štátnej starostlivosti vo svojom programe rozpráva o odškodnení občanov. O aké odškodnenie ide a v akej výške? Pre koho bude?
Ak občania si uvedomia, že len 25 % obyvateľstva sa venuje politike, a teda 75 % občanov je podľa posledných prezidentských volieb protisystémových, tak si možno spomenú na hodiny občianskej náuky z predchádzajúceho režimu, kde definícia politiky bola definovaná ako hračka v rukách bohatých, ktorí so silou peňazí pretvárali spoločnosť k vlastnému prospechu a k dosiahnutiu viac peňazí, posilnenou silou získanej moci. Tu si môžu uvedomiť dnešnú dobu, kedy pokojní stárnúcí politici ,ktorí nám tu budovali demokraciu, sa opäť vracajú do politiky, aby si zabezpečili pomocou dosiahnutej finančnej sily a moci istotu, že práve to, čo som vám práve doteraz povedala, sa 75 % protisystémových občanov nedozvedelo, lebo inak by všetci doterajší politici skončili vo väzbe. O tomto rozprávame aj v prvom bode nášho programu v Únii štátnej starostlivosti.
A ku samotnému odškodneniu každého jedného občana Slovenskej republiky vám poviem v skratke. Viac sa môžete dozvedieť v Bratislave, vo vysokoškolskom internáte Družba, ak pošlete do konca augusta 2019 e-mail o záujem na konferencii, t.j. na adresu ioup.riesenia@gmail.com,  odkiaľ vám prídu informácie o medzinárodnej konferencii už v poradí šiestej, názov konferencie je „Mňa politika nezaujíma“.

Každý občan ktorý podporí Úniu Štátnej Starostlivosti svojim podpisom na hárku pod názvom „Zoznam občanov, ktorí súhlasia so vznikom strany Únia Štátnej Starostlivosti“, alebo sa stanú členom Únie Štátnej Starostlivosti, alebo budú chcieť kandidovať za Úniu Štátnej Starostlivosti, musia pomáhať pre Úniu Štátnej Starostlivosti pomôcť vyzbierať potrebných 10 000 podpisov.

Ak sa vám páčilo, čo ste doteraz čítali a nebudete pasívny, tak už teraz pomôžete svojim súhlasom a podpisom na hárku zbierať ďalšie podpisy.

Keďže Únia Štátnej Starostlivosti má celý program len v jedenástich bodoch, a tie sú zostavené minimálne z 30 ročného vývoja súčasnej demokracie, všetky tieto body sú len podľa potrieb občanov a pre občanov.

Únia Štátnej Starostlivosti nechce politiku a nechce, aby vznikali nové politické strany, preto vyzývame všetkých, aby sa pripojili k nám a pomohli v parlamentných voľbách v roku 2024 poraziť zlepence skorumpovaných štandardných politických strán, ktorí chránia len svoje peniaze, majetky a túžbu po udržateľnej moci.

11./ A ako konečne vyplatíte to finančné odškodnenie občanom?

Občania, ktorí sa narodili 1.1.1971 a starší budú mať /ak Únia Štátnej Starostlivosti vyhrá parlamentné voľby v r. 2024/ na 101.deň vyplatené finančné odškodnenie vo výške 300 000 a každý občan, ktorý dovŕšil 18 rokov v roku 2025, čiže presne o rok po vyplatení 300 000 občanom „nežnej revolúcie“ – obetiamnežnej revolúcie“ dostanú za obdobie neslobody, t.j. o 1.1.1990 do 1.1.2026 vyplatenú čiastku 30 % podľa úrovne vzdelanosti, a to z predpokladaného platu, ktorý Únia štátnej starostlivosti v tomto videu každému predstavila.

12./ Môžete uviesť malý príklad?

Áno, je to jednoduché. Ak by boli parlamentné voľby vo februári 2020, to znamená na 101.deň od volieb má každý občan na účte 300 000 ak bol obeťou nežnej revolúcie a o rok na to má každý občan, ktorý bude zamestnaný vyplatené odškodnenie za 30 rokov neslobody a uvediem príklad:
Niekto bude v tom čase po ukončení školy, alebo vzdelania v pracovnom pomere prvý krát jeden mesiac, niekto bude jeden rok a niekto bude 35 rokov a každý si vie vypočítať, že ak má 120 hodín mesačne krát svoju vzdelanostnú tarifu dosiahnutú ku dňu vyplácania, krát celé obdobie od 1.1.1990, to znamená počet mesiacov, tak z tejto sumy máte nárok na 33 %.

Zoberte si pero a papier, doma si teraz vyrátajte, že koľko je od 1.1.1990 do júla 2026 mesiacov.

 

Aby sa mohol naplniť volebný program akejkoľvek politickej strany, treba obnoviť zákon 33/1948 Zb. zo dňa 31. decembra 1948.
https://www.slov-lex.sk/pravne-pred…/…/1948/33/19480402.html, 33/1948 Zb.
(Tento zákon bude po zaregistrovaní strany Únia Štátnej Starostlivosti dopodrobna vysvetlený a upravený členmi Únie Štátnej Starostlivosti a predložený na schválenie vláde, ktorá podľa vízie Únie Štátnej Starostlivosti môže byť zostavená z kandidátov Únie Štátnej Starostlivosti – to je na vôli občanov.) Retribučný zákon , nie je len kontrola doposiaľ podpísaných zmlúv politikmi, ale aj revízia platnosti takýchto zmlúv, revízia majetku politických štruktúr a zodpovednosť za všetky kroky a rozhodnutia Vlád SR od roku 1990 až do obdobia zmien v parlamentnej štruktúre, Ústave SR a v súdnej úprave o justičnej zodpovednosti.

Zdá sa Vám to možno prísne, ale na všeobecnú povahu slovenského národa, ktorý sledujú aj iné krajiny za posledných 1000 rokov, je jasné, že tento národ je mierumilovný a má slovenské korene z deržavy.  Je nejednotný a vystrašený už z niekoľkých vojen a politických klamstiev. Je manipulovateľný a nevedomý. Prevýchova a obnovný proces si vyžiada trpezlivosť, ale hlavne odbornosť a správne načasovanie obnovenia dôstojného života s presnou definíciou, čo je to dôstojný život.

Poznáme význam slova diktatúra? Ale tá môže mať dve varianty. Rozmýšľali ste nad tým aké?

Diktatúra :

  • neobmedzenú vládu jedného človeka alebo skupiny ľudí (armády, jedinej politickej strany…) alebo
    • štát, v ktorom sa takouto formou vládne.

Čelný predstaviteľ diktatúry, teda neobmedzený vládca či vládca, ktorého slovo je „zákon“, sa nazýva diktátor. Výraz diktátor sa pôvodne vzťahoval na starorímsky úrad ktorý bol odlišný od dnešného chápania diktatúry (pozri diktátor (staroveký Rím)).

Typy diktatúry:

vojenská – Vojenská diktatúra alebo vojenská junta je forma vlády, v ktorej má jeden alebo viac členov armády autoritatívnu kontrolu nad krajinou.
Môže byť odlišná od civilnej diktatúry v množstve aspektov – jej motiváciou je uchopenie moci, ovládanie inštitúcií, prostredníctvom ktorých organizuje svoju vládu a spôsoby, akými vládne.

fašistická– (po taliansky fascismo) je forma radikálneho autoritatívneho nacionalizmu vyznačujúca sa obsesívnymi predstavami o rozklade spoločnosti, dekadencii a o národnom potupení, snažiaca sa o dosiahnutie národného znovuzrodenia. Fašistická politická teória a prax sa po prvýkrát presadila v medzivojnovom Taliansku vedenom Benitom Mussolinim, neskôr sa výrazne rozvinula v Nemecku, kde bola označovaná ako nacizmus.

Ale môže byť ešte jeden variant diktatúry!

Občianska – je to občianska kontrola a občiansky dohľad nad občanmi, aby došlo nenásilným spôsobom k vzdelávaniu a pomoci každému občanovi a k ochrane dôstojného života. Ide o obnovenie morálky a vytváranie cností, ktoré národ posilňujú a vytvárajú v ňom hodnoty , ktoré sa zakorenia ako morálne dedičstvo, a aby sa nová generácia nehanbila za historické chyby svojich predkov.
Ak chceme napraviť spoločnosť, a to je veľmi široký pojem, lebo spoločnosť je aj rodina, pracovisko a zamestnávatelia & zamestnanci a samotný štát. Štát sme my všetci.

Potrebujeme odstrániť dve pomocníčky korupcie :

– Chamtivosť

– Závisť

Európska únia chce zaviesť časom elektronickú menu , ale už teraz sa na to poniektoré štáty ohlasujú a chcú si hotovosť zachovať a dať jej zachovanie do Ústavy.
https://www.etrend.sk/…/rakusania-chcu-do-ustavy-zakotvit-p…
Práve hotovosť je krmivo korupcie. Odstránením hotovosti sa odstráni závisť, ale aby sa odstránila aj chamtivosť, treba zrušiť daňový systém, ktorý je dnes a zaviesť len jednu daň. A to z prevodu elektronických platieb a transakcii.
https://www.extraplus.sk/cla…/venezuela-vytvori-vlastnu-menu
http://www.netky.sk/…/estonsko-nemoze-vytvorit-vlastnu-digi…
Ako to však dokázať , keď – citujem:

„Žiaden členský štát nemôže zaviesť svoju vlastnú menu. Menou eurozóny je euro,“ vyhlásil Mário Draghi, prezident Európskej centrálnej banky.
Nemá však pravdu, ale strach. Každá zmluva je preto zmluvou, aby sa dala aj zrušiť. Práve preto je treba obnoviť zákon o retribúcii, aby sa podvodné zmluvy a zásahy do Ústavy bez vedomia a schválenia občanmi v referende, dali napraviť!

Prečo sa prijímajú v parlamente zákony, keď sú proti občanom a nie k zabezpečovaniu dôstojného života? Prečo musíme čerpať eurofondy a vytvárať dlh krajine, keď je to len o tom, kto nám čo dovolí a koľko si pritom ukradne ?
Moc pochádza od občanov , tak stojí v našej Ústave, ale v ďalších článkoch je im odobratá. To sa tiež dá zmeniť retribučným zákonom.

Občan by sa nezadlžoval, ak by platilo, že má nárok na prácu a za ňu takú odmenu, aby mohol dôstojne žiť. Toto je tiež spochybnené a dá sa to zmeniť retribučným zákonom. Tak ako sa dá aj definícia ,, dôstojný život „ presne definovať, tak sa dá ak sa chce všetko napraviť a vylepšiť a to do roka ak je vôľa občanov.
Viac na ioup.riesenia@gmail.com

 

(https://ritomska.blog.sme.sk/)
(https://www.parlamentnelisty.sk/pro…/judr-maria-ritomska-192)
(http://www.ritomska.eu/)
(https://www.mobbing-bossing.eu/inpage/nazov/)
(https://www.facebook.com/jozef.chlebik.79)
(https://www.mojevideo.sk/u/drhc/)
(https://www.mojevideo.sk/u/uss/)

 

https://jurajchlebik.blog.sme.sk/c/518312/clovek-sa-vzdy-bude-bat-toho-comu-nerozumie.html

Bude po atentáte amnestia?

19.05.2024

Má požiar na Dunaji, niečo spoločné so Smerom? Na ochranu slovenskej demokracie, by to bol veľmi odvážny krok, ako zabrániť opozičným politickým stranám ,,vidieť iba svoj názor či svoju pravdu“ a pokropiť ich jemnými zimomriavkami. Kto , ak by bola amnestia, bude prepustený z väzby a dostane slobodu? Bude to odplata za cenzúru, keď nie je nikde žiadna kontróla? [...]

Prečo, by každý občan Slovenska mal dostať, na platobný účet v slovenskej banke , odmenu 300. 000 euro ?

13.05.2024

Matovič nedokázal ani 500,- euro vyplatiť, nie to ešte sľúbené Fiat -ky darovať voličom! Lebo ak niečo, niekde obkukal,chýbal mu už len detail, a to prísť nato, ako to dosiahnuť! Každý občan Slovenska, by mal dostať, na platobný účet v slovenskej banke , odmenu 300.000 euro preto, aby si mohol z nej zaplatiť a zaobstarať tak vlastnú elektrickú energiu a nemusel platiť [...]

Šimečkov manuál na štátny prevrat ( Štát sme my všetci občania a voliči Slovenska)

10.05.2024

Správanie sa niektorých politikov v parlamente ( cca do 150 jedincov) je vždy možné napraviť, ale iba ak to občania voliči, teda národ vezme správne do vlastných rúk! Slúži nám na to Ústava Slovenska , ale môžeme tento stav zmeniť aj úplným zrušením systému,ktorý je nefunkčný, a to podľa pripravených reforiem IOUP , a to bez maidanu alebo krvavej revolúcie ! [...]

Assange

Assange sa môže odvolať proti vydaniu do USA, rozhodol súd

20.05.2024 19:37

Ak by sudcovia rozhodli v prospech vydania, Assangeove právne možnosti v Británii by sa vyčerpali.

biely prášok, hasiči, antrax

V Revúcej evakuovali budovu pošty pre nájdenú obálku s bielym práškom. Mala byť adresovaná Dankovi

20.05.2024 19:11

Na miesto prišli hasiči, polícia aj experti z Kontrolného chemického laboratória.

vláda, ministri, bezpečnostná rada

Vláda musí naďalej plniť svoj program, zhodla sa koaličná rada

20.05.2024 18:29, aktualizované: 19:22

Vláda musí naďalej plniť svoje programové vyhlásenie v tempe, ktoré nastavil premiér Fico, oznámil Smer.

874746096

Mäsiar z Teheránu? A či o mŕtvych len v dobrom?

20.05.2024 17:50

Náhly skon iránskeho prezidenta spôsobil hlavybôl v mnohých metropolách. Treba kondolovať totalitnému režimu? Alebo ani majestát smrti nezahľadí hriechy zosnulého?