Založ si blog

Matovičova vláda uvažuje o potrebách občanov III. diel. . . . . . Materská dovolenka 7 rokov

Čo je ,,alternatívna predmanželská poradňa“ ?

Koľko mladých ľudí, alebo koľko ľudí, sa dnes vydáva a žení a hlavne prečo ? Kedysi sa brali do úvahy dve varianty. SVADBA Z ROZUMU, SVADBA Z LÁSKY.  Bola aj tretia, ale keďže bola hanba ju priznať, dnes je to ,,móda“ , lebo sa musia  .

http://josezuna.blog.pravda.sk/2011/02/12/muzi-maju-krabice-zeny-maju-internet/ ,

( video a titulky)

Teraz Vás  do toho vovediem. Jednou z prednášok je naplňovanie potrieb manželov
u muža:
1. sexuálne naplnenie
2. nájsť v žene priateľa , spoločníka, partnera
3.mať príjemnú a krásnu ženu
4, aby žena vytvorila príjemný domov
5. obdiv, uznanie, úctu od ženy

Rozdiely medzi mužom a ženou –  muž :

 • túži byť uznávaný, obdivovaný, vážený( má snahu vyniknúť, potrebu uznania a úcty v práci, ocenenie jeho schopností)
 • túži byť milovaný( mať pocit harmonického zázemia, byť prijímaný manželkou, nepotrebuje o tom hovoriť)
 • nevyhýba sa nebezpečenstvu, dobrodružstvu( šport hraničiaci s nebezpečenstvom, – parašutizmus, horolezectvo, súťaže, hry, zápasy, vyhľadáva situácie, kde treba odvahu)
 • vníma a prežíva veci a udalosti s odstupom a nadhľadom( v prípade, že sa ho vec netýka, ostáva bez záujmu )
 • problémy rozoberá, uvažuje nad nimi a hľadá argumenty( výsledok vzniká po dlhšom uvažovaní )
 • má väčšiu schopnosť abstraktného myslenia ( sú mu blízke abstraktné vedy – filozofia, matematika )
 • zaujíma sa o veci ako o celok – všeobecne( zaujíma sa o podstatu veci, podrobnosti nie sú dôležité )
 • je zameraný na budúcnosť, má bližšie k plánovaniu( viac používa fantáziu , rád plánuje )
 • výrazne oddeľuje rozum od citov( viac robí to čo robí, než to , čo cíti, nedokáže sa úplne obetovať )
 • viac sa sústreďuje na materiálne veci( zarába, živí rodinu, buduje )
 • zaujíma sa o širšie okolie a dianie( medzinárodné vzťahy, politika, vzťahy v cirkvi, domov je miestom odpočinku )
 • ľahšie sa zmieri so všednosťou( považuje všedný život za normálny )
 • má sklon obviňovať( podceňuje schopnosti ženy a viní ju z neúspechu )
 • muž sa zapáli pohľadom( vníma telesnú krásu ženy )
 • muž vyjadruje svoje pocity pozvoľna, opatrne( potrebuje poslucháčov )
 • u ženy:
  ochrana , nežnosť, starostlivosť muža, pocit istoty,
 1. priestor na diskusiu

3.otvorenosť a poctivosť muža

 1. zodpovednosť muža za finančné zabezpečenie rodiny

5.aby bol muž dobrým otcom, odovzdaným svojej rodine.

Rozdiely medzi mužom a ženou –  žena:

 • túži byť uznávaná, obdivovaná a vážená( predovšetkým svojim manželom, hlavne za to, čo robí pre rodinu )
 • túži byť milovaná( byť zamilovaná pre ňu samu, túži po prejavoch náklonnosti )
 • potrebuje pocit bezpečia( pokoj pri prejavoch náklonnosti, istoty pre svoje deti )
 • má väčšiu schopnosť vidieť veci zvnútra, stotožniť sa s nimi( tragédiu vníma citovo, stotožní sa s postihnutými, s cudzou bolesťou )
 • má väčšiu schopnosť celostného myslenia( rýchlo intuitívne nájde riešenie )
 • sústreďuje sa skôr na konkrétne problémy( sú to bližšie humanitné vedy, história, psychológia )
 • zaujíma sa o detaily a konkrétne situácie( skladá si obraz z podrobností )
 • prežíva blízku prítomnosť( sústreďuje sa na momentálnu udalosť, plánovanie nie je také dôležité )
 • prežíva situácie citovo, naplno ( dáva sa celá, bezo zbytku – až k sebaobetovaniu , viac ju priťahujú charitatívne povolania )
 • viac sa sústreďuje na človeka, jeho vnútro, povahu( pochopí osobnosť, vnútorné problémy, pocity, lepšie chápe vzťahy medzi ľuďmi )
 • je zameraná viac na domov ( buduje a pretvára ho, vychováva deti )
 • túži po zmene , romantike( potrebuje nové podnety, zmenu, prekvapenie, prejavy pozornosti )
 • má sklon cítiť sa vinná( pociťuje vinu, keď sa jej niečo nepodarí, trpí pocitom menejcennosti, že nestačí mužovi )
 • žena sa zapáli sluchom( vníma mužovo vyznanie, uisťovanie, že ju miluje )
 • žena vyjadruje pocity spontánne( potrebuje vyjadrovať to, čo prežíva )

fotto materiál z archívu IOUP

Dnes väčšina mladých ľudí  je ovplyvňovaná médiami a nemajú prehľad o veciach v živote, ktoré zažili ich rodičia, alebo starí rodičia. Čo sa však týka citovej oblasti, je rozdiel cítiť a prijať zodpovednosť, alebo cítiť a ,,užívať si „ , nemať zodpovednosť. Starší ľudia poznajú význam slov ,, láska je slepá“, alebo ,, láska hory prenáša“. Ak je človek bez zodpovednosti , je slepý a nevidí následky svojho konania, lebo city prevládajú nad zdravým rozumom, ale ak má človek zodpovednosť a svoje city dokáže ovládať, dosiahne uspokojenie aj v láske aj v živote. Prinesie obeť a stane sa ten, koho si váži osoba, pre ktorú vie niečo prijať, niečoho sa vzdať, ale netrpí ani jeden z nich. Takáto dvojica si väčšinou berie príklad zo svojho vzoru. Nie každý máme svoj vzor a preto naše konanie je odlišné. Menej sebavedomí partneri nedokážu myslieť samostatne a sú ovplyvňovaní rodičmi. Výhovorky o vďačnosti je materiálna záležitosť, prijať cestu životom, ktorí si nastavia podľa svojich predstáv, je charakterová vlastnosť a zodpovednosť každého jedinca.

OSUD…..čo to je ?

Osud je moc, ktorej je všetko, i konanie človeka, podriadené.

Podľa homérskeho mýtu je osud (‚moira) hlavná distributívna sila, nadriadená všetkému, i bohom, ktorí naň či pri ňom prisahajú. Jeho kompetencia a výkon sú tabu. Funkciou osudu bolo distribuovať kompetencie zložkám priestorového kontinua, pričom jeho uniformita bola daná sociálnym pôvodom moiry.

Osud v stoicizme je tajomná moc riadiaca všetko dianie, vrátane chodu ľudských dejín, pričom ju nemožno ovplyvniť vôľou alebo predvídaním človeka.

 1.  http://www.vincentini.sk/nase-aktivity/kazne-p-lubomira-stanceka-cm/rok-a/obdobie-cez-rok-ii/dvadsiata-osma-nedela-cez-rok/1,
 2.  http://hladanie.net/index.php/polemika-a-kritika/humanizmus/142-o-zmysle-zivota,
 3. http://referaty.aktuality.sk/stredoveka-filozofia/referat-13486,

fotto materiál z archívu IOUP

Ale objavuje sa ďalšia možnosť a tou je biznis. Najodpornejšia forma manželského zväzku, založená na prerozdelení majetku ešte pred svadbou. Začína sa maličkosťami a končí nenávisťou , predtým najzamilovanejších dvoch ľudí.

http://www.video-sotak.sk/rady-odporucania,

 

Žiadna výmena manželiek, ale výmena svokrovcov.

Ak sa mladí ľudia túžia stať jeden pre druhého životným partnerom, mali by si vymeniť svojich rodičov na dobu 3 mesiace. V rodičoch počas trojmesačného odlúčenia nájdete aj pravdu o svojom partnerovi, o vzťahoch v jeho rodine, o názoroch a zistíte, čo vás v živote čaká a neminie. Možno sa rozhodnete aj svoj vzťah ukončiť skôr, ako by ste mali niekedy chybné kroky pred svojimi deťmi. Čomu sa naučíte a zabránite , počas tohto pobytu ?

Zníženie pôrodnosti, zvýšenie zodpovednosti, úcta k starším, rešpekt, disciplína a autorita, // zrušenie EGA, povýšenectvo, pretvárky a vytvorenie morálneho charakteru J J J .

http://zena.atlas.sk/idealne-manzelstvo-vazne-trva-vecne/rodina/manzelstvo/631547.html,

Sex je najdôležitejší v manželstve, ale pokiaľ neviete  navzájom s partnerom komunikovať o všetkom, aj o tom, čo v tom sexe si želáte a čo nechcete, ani o tom neuvažujte, lebo to nie je milovanie, to je len biznis.

http://zena.pravda.sk/sex-a-vztahy/clanok/282574-sex-z-povinnosti-nemozno-sa-mu-v-manzelstve-vyhnut/,

Nad týmto výrazom sa mnohí z vás pozastavia, ale mať sex za odmenu, alebo preto, že je streda, či preto, aby som akože uspokojil toho druhého, to nie je o láske a citoch, to je o povinnosti ,,na oko“ , čiže  hra na niečo, čo by ste nemali predstierať  nikdy.

 1. http://ona.idnes.cz/psychika-muze-a-holuba-066-/vztahy-sex.aspx?c=A141029_180022_vztahy-sex_jup,
 2. http://www.pluska.sk/mamina/zdravie/zdravie-zeny/sex-nie-je-robota-,

Preto je komunikácia najdôležitejšia vo všetkom a tak sa vyhnete v živote akejkoľvek hádke.

Deti , by mali prísť na svet vtedy, keď partnerka a partner  si vedia vo všetkom vychádzať v ústrety a nie na podnet rečí od rodičov, ,,už by sme sa radi dočkali aj vnúčat“ !

Pozor !!!!

Skôr ako nad tým budete uvažovať, skúste najskôr spolu žiť.

fotto materiál z archívu IOUP

 


Materská dovolenka 7 rokov ( vžite sa do deja )

Najkrajšie chvíle pre moje dieťa počas prvých siedmich rokov.

Nikdy som si nemyslela, keď došlo k tej zmene, že budem niekedy na materskej dovolenke 7 rokov. Dnes neľutujem a viem, aký veľký prínos to prinieslo do celej spoločnosti a ako veľmi sa zmenila naša krajina k lepšiemu.

Po odchode zo zamestnania na materskú dovolenku som podpísala zamestnanecký dlhopis, aby mi spoločnosť ročne vyplácala zo svojho zisku podiel a tak som sa zaviazala, že so svojimi skúsenosťami sa počas materskej dovolenky budem vzdelávať a budem užitočná aj po 7 rokoch odlúčenia zo zamestnania , keď sa tam opäť vrátim.

Po narodení dieťaťa som po šiestich mesiacoch nastúpila s dieťaťom do miestneho sanatória alternatívnej výchovy a vzdelávania detí do 7 rokov za účasti rodiča. Všetko to financoval štát a bolo to pre mňa veľké prekvapenie. Už samotný názov ,, sanatórium alternatívneho vzdelávania …“ ma zaskočil.

sanatórium alternatívneho vzdelávania pre deti do 7 rokov s rodičom (archív IOUP)

Mojim prekvapením bolo, že tak krásny areál na ploche asi 100 hektárov v priľahlej časti mesta, môže byť tak prekrásne upravený a prispôsobený, aby navodil dojem nedotknuteľnej prírody. Trávniky, lúky s poľných kvetov, buriny a kríčky, stromy, to všetko vyvolávalo dojem pohody. Všade ticho, pokoj, potôčik, voda kamene, všetko  bolo ako z rozprávky. Na miestach kde sa vyskytovali živočíchy boli napodobneniny , akoby z kameňa zväčšené chrobáčiky ,ktoré boli z recyklovaných materiálov. Lienky, slimáky motýle, všetko čo sa nedalo chytiť, alebo vidieť v tráve, bolo prispôsobené ako detské ihrisko.

Počas celej doby sa rodič s dieťaťom pohyboval po čerstvom vzduchu. Postupne, ako sa dotklo dieťa niektorého predmetu, sochy, stromu, sa aktivoval senzor a vyslovil názov živočícha, alebo kríka a stromu okolo. Ak dieťa vedelo už rozprávať prvé tri slová, prichádzali informácie, aj z oblastí vied, z ktorých som sa aj ja veľmi potešila, lebo sa mi pripomenuli z detstva, alebo som si ich zapamätala , hoci som nikdy o takom niečom nevedela.

Pobyt bol denným štúdiom, do doby, až sa dieťa naučilo robiť prvé krôčiky, potom sa stal pobytom s denným štúdiom s možnosťou ubytovania, hlavne pre cezpoľných, lebo sa ešte len stavali takéto sanatória alternatívneho vzdelávania  v mestách , ale aj v obciach podľa počtu obyvateľstva.

V treťom roku už bola alternatívna forma vzdelávania veľmi bohatá. Preberali si sa základy z takých oblastí a vied, že som nemohla uveriť tomu, čo všetko si dieťa dokáže zapamätať. Jazyky sa vyučovali podľa lokalít. Slovenčina s češtinou a anglický jazyk, kombinácie maďarský a ruský jazyk, poľský jazyk, či nemčina, ale aj latinčina. Logika, ekonómia, matematika, biológia, botanika ,fyzika, psychológia , filozofia, kynológia a teológia, základy ideológie a sociológie, ale do siedmeho roku pribudli aj politológia a základy z Ústavy SAR, chémia, manažment a obchod a marketing. Počas tohto rozvoja mysle, štúdia vied pribúdali ručné práce a talentové predmety, spev, hudobné nástroje, maľovanie a výchova k rodičovstvu. Všetko bolo na veľmi profesionálnej úrovni. Za obdobie 7.rokov sa mi zdalo, ako by som precestovala polovicu sveta a získala tisícky priateľov. Moje dieťa sa s radosťou,  po skončení sedemročnej alternatívnej prípravy, hlásilo na prvý stupeň gymnázia, ktorý bol alternatívnou predprípravou na univerzitu. Dnes študuje na tretej univerzite a má doktorát z práva. Pracuje v spoločnosti pre zdokonaľovanie vlastných energetických zdrojov pre domácnosti a malé firmy.

Počas materskej dovolenky som bola v dennom kontakte s manželom. Vôbec sme neuvažovali o ďalšom dieťati. Mal veľmi dobré zamestnanie, tešil sa do práce a ja som bola tak spokojná, s tým čo prišlo po zmene, že som zabudla ako mi ubiehajú roky.

Pred koncom materskej dovolenky som sa tešila do zamestnania, ale aj uvažovala o druhom dieťati. Zistila som, že žena nepotrebuje pracovný pomer ak sa vie vzdelávať a venovať sa domácnosti, tak výchovou nového potomstva , robí pre spoločnosť viac. Láska a morálka, ktorú denne dieťa cíti a dostáva od rodičov, porozumenie, vedy, etika, či náboženstvo, príklady zodpovednosti, úcty a cnosť, to všetko sa dá dieťaťu dať aj bez pracovného pomeru a bez stresov.

Prečo by som teda nemohla mať ďalšie dieťa? Veď to prvé je samostatné a komunikatívne a má radosť sa vzdelávať. Tak rok, pred skončením materskej dovolenky som znova otehotnela a pokračovala v materskej dovolenke znova.

Ak manžel plní poslanie postarať sa o rodinu, úlohou manželky je ho milovať a priviesť na svet pokolenie, či pokračovateľa rodu, ktorý všetku múdrosť  zdedí v génoch a doplní tak mozaiku v spokojnej a uvedomelej spoločnosti.

V zamestnaní mi pribúda podiel zo zisku spoločnosti. Štát mi vyplácal 600 rubov základný nepodmienený príjem. Manžel nemal vysokoškolské vzdelanie, ale 600 Rubov základný nepodmienený príjem a 840 Rubov plat  + odmeny od zamestnávateľa, nám veľmi vyhovovali.

Už viem aké je to krásne, ak trávite denne čas s manželom, s deťmi a rodinou, s ľuďmi okolo, ktorým na tvárach žiari úsmev a pritom vidieť spokojnosť. To ja keď som bola mladšia, to ľudia hromžili, manželia sa nevideli ,lebo jeden prišiel z práce a druhý odchádzal. Pracovali 16 hodín denne za plat asi 300 eur –hotové otroctvo. Dnes som žena v domácnosti a nič mi nechýba. Milujem slobodu a slobodné Autonómne Slovensko.

( https://sk.wikipedia.org/wiki/Auton%C3%B3mia)

Štát sa veľmi zmenil a myslím, , že hlavne občania dostali rozum, lebo zistili, že to ,čo tvrdili vtedy akýsi aktivisti,  sa stalo po potrestaní politikov , do bodky skutočnosťou a všetky vízie a návrhy boli dodržané.

Nikdy som si vtedy nemyslela, že ak človek sa chce k človeku správať čestne a byť človekom, je možné mať všetko a pritom tak rýchlo a bez ,,Krvavej revolúcie“ , ako vtedy tvrdil akýsi Rudolf Vaský!

 

Ps: Viete prečo mám spokojné manželstvo? Viem , čo je ,,alternatívna predmanželská poradňa“ .

 

—————————————-

Vždy nastáva obdobie krízy, keď jeden sa snaží vlastniť toho druhého. Najčastejšia chyba !

 1. http://prezenu.noviny.sk/c/laska-a-sex/ake-chyby-robia-zadane-zeny-v-posteli-tu-je-ich-zoznam,
 2.  http://zena.pravda.sk/sex-a-vztahy/clanok/348291-toto-su-dovody-preco-vas-podvedie-strucne-a-jasne/,
 3. http://casprezeny.azet.sk/clanok/106214/10-neklamnych-znameni-ze-vas-podvadza-na-toto-davajte-pozor.html,
 4.  http://casprezeny.azet.sk/clanok/112236/muzi-zahybaju-kvoli-sexu-ale-preco-podvadzaju-zeny-5-skutocnych-pribehov-nevernic-taka-je-pravda.html,
 5.  http://casprezeny.azet.sk/clanok/82351/zistili-sme-kto-podvadza-castejsie-a-preco.html,

III.  http://www.tvnoviny.sk/my-zeny/1696294_sme-poriadne-herecky-mame-vacsie-sklony-k-podvadzaniu,

Prečo by ste sa mali hádať pred deťmi, prečo by ste sa mali vôbec hádať, myslíte si , že hádky sú potrebné ?

1, http://supermama.joj.sk/supermama-novinky/supermama-zo-zivota/hadky-rodicov-pred-detmi-obcas-im-prospievaju.html

2, http://spuntik.zoznam.sk/cl/1000720/1379313/Hadky-poskodzuju-mozgy-deti,

Nezabúdajte, vždy sa  všetko dá riešiť, ak to riešiť chcete, nikdy sa hádať nemusíte, ak komunikovať chcete.

https://www.youtube.com/watch?v=lkwxiBcnMaQ
https://www.youtube.com/watch?v=SUmCRrKYwBQ#t=35   ( titulky) Materiály použité z internetu, s občianskeho združenia Manželské stretnutia a z vlastnej skúsenosti .

—————————————————————————-

Čítajte ! Zdieľajte! Šírte !

https://www.mojevideo.sk/video/28746/vizia_pre_slovensko_alebo_vsetko_sa_da_ak_sa_chce.html?fbclid=IwAR2g8Jy5CrZ-L7nqlKTBwALybO_pPaaQ5Fa_AKaDz89kRaOYHcuamuAlWSQ, ak by to nešlo otvoriť, je to portál moje video a názov Vízia pre Slovensko alebo všetko sa dá, ak sa chce!

,, Občan = volič, je najväčšia a najdôležitejšia autorita v štáte“, ale aj o tom, či pomáhate zbierať podpisy na založenie  strany ,, Únia Štátnej Starostlivosti“

fotto materiál z archívu IOUP

http://www.ritomska.eu/sps/  ktorá je dôležitá, aby sme skôr dosiahli spokojnosť občanov a splnili myšlienky spokojnej staroby.

https://jurajchlebik.blog.sme.sk/c/518312/clovek-sa-vzdy-bude-bat-toho-comu-nerozumie.html

fotto materiál z archívu IOUP

Matovičova vláda uvažuje o retribučnom zákone ?

Matovičova vláda uvažuje o II. diel. . . . . . . ideme národu ukázať, ako sa môže mať, ak to chce!

Navrhujú kandidáti do Euro parlamentu vystúpenie z EU a prečo ?

24.05.2024

Už sa mi nechce znova opakovať, aké je zbytočné voliť si europoslancov, keď sa nezmenilo to najdôležitejšie na Slovensku a to je myslenie občanov a zodpovednosť za skutky! No všetci kandidáti sa snažia zaujať práve takýchto občanov, aby sa pokúsili o niečo, čo aj tak nedokážu! A. Prečo vystúpil jeden zo zakladateľov EU? Netreba pokračovať a trpieť, ale byť [...]

Nie 5 výstrelov , ale 1 + 4 ?

20.05.2024

Mohlo to byť tak, že heslo na pokyn k streľbe, bolo ,, Robo…..!“, aby Juraj C. vytiahol zbraň, zamieril a 1-krát vystrelil, ale ďaľšie štyry výstreli za sebou išli zo zbrane najbližšieho ochrankára nášho premiéra? Je to možno dosť konšpiratívne , ale kedy nám vysvetlia možnú , pravdivú verziu , ako a prečo skutočne k tomúto činu , došlo? [...]

Bude po atentáte amnestia?

19.05.2024

Má požiar na Dunaji, niečo spoločné so Smerom? Na ochranu slovenskej demokracie, by to bol veľmi odvážny krok, ako zabrániť opozičným politickým stranám ,,vidieť iba svoj názor či svoju pravdu“ a pokropiť ich jemnými zimomriavkami. Kto , ak by bola amnestia, bude prepustený z väzby a dostane slobodu? Bude to odplata za cenzúru, keď nie je nikde žiadna kontróla? [...]

Peter Pellegrini

Prieskum SANEP o dôvere k politikom: Len jednému viac ľudí dôveruje ako nedôveruje

30.05.2024 07:00

Zuzana Čaputová je stále v prvej trojke politikov s najväčšou dôverou, Ivan Korčok je na tom lepšie ako Michal Šimečka, vyplýva z prieskumu SANEP-u.

Európsky parlament / EP /

Prieskum SANEP po atentáte: Kto má najväčšiu šancu dostať sa do europarlamentu? Hore je to tesné

30.05.2024 07:00

Poslancov zo Slovenska do Európskeho parlamentu by podľa aktuálneho prieskumu spoločnosti SANEP poskladalo šesť politických strán.

Ruský útok, Charkov, požiar, hasiči, vojna na Ukrajine, hypermarket

ONLINE: Charkov bol opäť pod paľbou, bilancia úderu zo soboty sa vyšplhala na 19 mŕtvych

30.05.2024 06:10, aktualizované: 06:41

Ruská armáda opätovne zaútočila na Charkov, vypálila naň najmenej osem striel.

Litva, NATO

Rusi testujú hranice NATO v Pobaltí. Čo urobí Západ?

30.05.2024 06:00

Šéf Kremľa Vladimir Putin v roku 2016 vyhlásil, že sám nevie, kde sa končia hranice Ruska. Zároveň povedal, že to bol vtip. Smeje sa ešte niekto?