Založ si blog

Matovičova vláda uvažuje o potrebách občanov III. diel. . . . . . Materská dovolenka 7 rokov

Čo je ,,alternatívna predmanželská poradňa“ ?

Koľko mladých ľudí, alebo koľko ľudí, sa dnes vydáva a žení a hlavne prečo ? Kedysi sa brali do úvahy dve varianty. SVADBA Z ROZUMU, SVADBA Z LÁSKY.  Bola aj tretia, ale keďže bola hanba ju priznať, dnes je to ,,móda“ , lebo sa musia  .

http://josezuna.blog.pravda.sk/2011/02/12/muzi-maju-krabice-zeny-maju-internet/ ,

( video a titulky)

Teraz Vás  do toho vovediem. Jednou z prednášok je naplňovanie potrieb manželov
u muža:
1. sexuálne naplnenie
2. nájsť v žene priateľa , spoločníka, partnera
3.mať príjemnú a krásnu ženu
4, aby žena vytvorila príjemný domov
5. obdiv, uznanie, úctu od ženy

Rozdiely medzi mužom a ženou –  muž :

 • túži byť uznávaný, obdivovaný, vážený( má snahu vyniknúť, potrebu uznania a úcty v práci, ocenenie jeho schopností)
 • túži byť milovaný( mať pocit harmonického zázemia, byť prijímaný manželkou, nepotrebuje o tom hovoriť)
 • nevyhýba sa nebezpečenstvu, dobrodružstvu( šport hraničiaci s nebezpečenstvom, – parašutizmus, horolezectvo, súťaže, hry, zápasy, vyhľadáva situácie, kde treba odvahu)
 • vníma a prežíva veci a udalosti s odstupom a nadhľadom( v prípade, že sa ho vec netýka, ostáva bez záujmu )
 • problémy rozoberá, uvažuje nad nimi a hľadá argumenty( výsledok vzniká po dlhšom uvažovaní )
 • má väčšiu schopnosť abstraktného myslenia ( sú mu blízke abstraktné vedy – filozofia, matematika )
 • zaujíma sa o veci ako o celok – všeobecne( zaujíma sa o podstatu veci, podrobnosti nie sú dôležité )
 • je zameraný na budúcnosť, má bližšie k plánovaniu( viac používa fantáziu , rád plánuje )
 • výrazne oddeľuje rozum od citov( viac robí to čo robí, než to , čo cíti, nedokáže sa úplne obetovať )
 • viac sa sústreďuje na materiálne veci( zarába, živí rodinu, buduje )
 • zaujíma sa o širšie okolie a dianie( medzinárodné vzťahy, politika, vzťahy v cirkvi, domov je miestom odpočinku )
 • ľahšie sa zmieri so všednosťou( považuje všedný život za normálny )
 • má sklon obviňovať( podceňuje schopnosti ženy a viní ju z neúspechu )
 • muž sa zapáli pohľadom( vníma telesnú krásu ženy )
 • muž vyjadruje svoje pocity pozvoľna, opatrne( potrebuje poslucháčov )
 • u ženy:
  ochrana , nežnosť, starostlivosť muža, pocit istoty,
 1. priestor na diskusiu

3.otvorenosť a poctivosť muža

 1. zodpovednosť muža za finančné zabezpečenie rodiny

5.aby bol muž dobrým otcom, odovzdaným svojej rodine.

Rozdiely medzi mužom a ženou –  žena:

 • túži byť uznávaná, obdivovaná a vážená( predovšetkým svojim manželom, hlavne za to, čo robí pre rodinu )
 • túži byť milovaná( byť zamilovaná pre ňu samu, túži po prejavoch náklonnosti )
 • potrebuje pocit bezpečia( pokoj pri prejavoch náklonnosti, istoty pre svoje deti )
 • má väčšiu schopnosť vidieť veci zvnútra, stotožniť sa s nimi( tragédiu vníma citovo, stotožní sa s postihnutými, s cudzou bolesťou )
 • má väčšiu schopnosť celostného myslenia( rýchlo intuitívne nájde riešenie )
 • sústreďuje sa skôr na konkrétne problémy( sú to bližšie humanitné vedy, história, psychológia )
 • zaujíma sa o detaily a konkrétne situácie( skladá si obraz z podrobností )
 • prežíva blízku prítomnosť( sústreďuje sa na momentálnu udalosť, plánovanie nie je také dôležité )
 • prežíva situácie citovo, naplno ( dáva sa celá, bezo zbytku – až k sebaobetovaniu , viac ju priťahujú charitatívne povolania )
 • viac sa sústreďuje na človeka, jeho vnútro, povahu( pochopí osobnosť, vnútorné problémy, pocity, lepšie chápe vzťahy medzi ľuďmi )
 • je zameraná viac na domov ( buduje a pretvára ho, vychováva deti )
 • túži po zmene , romantike( potrebuje nové podnety, zmenu, prekvapenie, prejavy pozornosti )
 • má sklon cítiť sa vinná( pociťuje vinu, keď sa jej niečo nepodarí, trpí pocitom menejcennosti, že nestačí mužovi )
 • žena sa zapáli sluchom( vníma mužovo vyznanie, uisťovanie, že ju miluje )
 • žena vyjadruje pocity spontánne( potrebuje vyjadrovať to, čo prežíva )

fotto materiál z archívu IOUP

Dnes väčšina mladých ľudí  je ovplyvňovaná médiami a nemajú prehľad o veciach v živote, ktoré zažili ich rodičia, alebo starí rodičia. Čo sa však týka citovej oblasti, je rozdiel cítiť a prijať zodpovednosť, alebo cítiť a ,,užívať si „ , nemať zodpovednosť. Starší ľudia poznajú význam slov ,, láska je slepá“, alebo ,, láska hory prenáša“. Ak je človek bez zodpovednosti , je slepý a nevidí následky svojho konania, lebo city prevládajú nad zdravým rozumom, ale ak má človek zodpovednosť a svoje city dokáže ovládať, dosiahne uspokojenie aj v láske aj v živote. Prinesie obeť a stane sa ten, koho si váži osoba, pre ktorú vie niečo prijať, niečoho sa vzdať, ale netrpí ani jeden z nich. Takáto dvojica si väčšinou berie príklad zo svojho vzoru. Nie každý máme svoj vzor a preto naše konanie je odlišné. Menej sebavedomí partneri nedokážu myslieť samostatne a sú ovplyvňovaní rodičmi. Výhovorky o vďačnosti je materiálna záležitosť, prijať cestu životom, ktorí si nastavia podľa svojich predstáv, je charakterová vlastnosť a zodpovednosť každého jedinca.

OSUD…..čo to je ?

Osud je moc, ktorej je všetko, i konanie človeka, podriadené.

Podľa homérskeho mýtu je osud (‚moira) hlavná distributívna sila, nadriadená všetkému, i bohom, ktorí naň či pri ňom prisahajú. Jeho kompetencia a výkon sú tabu. Funkciou osudu bolo distribuovať kompetencie zložkám priestorového kontinua, pričom jeho uniformita bola daná sociálnym pôvodom moiry.

Osud v stoicizme je tajomná moc riadiaca všetko dianie, vrátane chodu ľudských dejín, pričom ju nemožno ovplyvniť vôľou alebo predvídaním človeka.

 1.  http://www.vincentini.sk/nase-aktivity/kazne-p-lubomira-stanceka-cm/rok-a/obdobie-cez-rok-ii/dvadsiata-osma-nedela-cez-rok/1,
 2.  http://hladanie.net/index.php/polemika-a-kritika/humanizmus/142-o-zmysle-zivota,
 3. http://referaty.aktuality.sk/stredoveka-filozofia/referat-13486,

fotto materiál z archívu IOUP

Ale objavuje sa ďalšia možnosť a tou je biznis. Najodpornejšia forma manželského zväzku, založená na prerozdelení majetku ešte pred svadbou. Začína sa maličkosťami a končí nenávisťou , predtým najzamilovanejších dvoch ľudí.

http://www.video-sotak.sk/rady-odporucania,

 

Žiadna výmena manželiek, ale výmena svokrovcov.

Ak sa mladí ľudia túžia stať jeden pre druhého životným partnerom, mali by si vymeniť svojich rodičov na dobu 3 mesiace. V rodičoch počas trojmesačného odlúčenia nájdete aj pravdu o svojom partnerovi, o vzťahoch v jeho rodine, o názoroch a zistíte, čo vás v živote čaká a neminie. Možno sa rozhodnete aj svoj vzťah ukončiť skôr, ako by ste mali niekedy chybné kroky pred svojimi deťmi. Čomu sa naučíte a zabránite , počas tohto pobytu ?

Zníženie pôrodnosti, zvýšenie zodpovednosti, úcta k starším, rešpekt, disciplína a autorita, // zrušenie EGA, povýšenectvo, pretvárky a vytvorenie morálneho charakteru J J J .

http://zena.atlas.sk/idealne-manzelstvo-vazne-trva-vecne/rodina/manzelstvo/631547.html,

Sex je najdôležitejší v manželstve, ale pokiaľ neviete  navzájom s partnerom komunikovať o všetkom, aj o tom, čo v tom sexe si želáte a čo nechcete, ani o tom neuvažujte, lebo to nie je milovanie, to je len biznis.

http://zena.pravda.sk/sex-a-vztahy/clanok/282574-sex-z-povinnosti-nemozno-sa-mu-v-manzelstve-vyhnut/,

Nad týmto výrazom sa mnohí z vás pozastavia, ale mať sex za odmenu, alebo preto, že je streda, či preto, aby som akože uspokojil toho druhého, to nie je o láske a citoch, to je o povinnosti ,,na oko“ , čiže  hra na niečo, čo by ste nemali predstierať  nikdy.

 1. http://ona.idnes.cz/psychika-muze-a-holuba-066-/vztahy-sex.aspx?c=A141029_180022_vztahy-sex_jup,
 2. http://www.pluska.sk/mamina/zdravie/zdravie-zeny/sex-nie-je-robota-,

Preto je komunikácia najdôležitejšia vo všetkom a tak sa vyhnete v živote akejkoľvek hádke.

Deti , by mali prísť na svet vtedy, keď partnerka a partner  si vedia vo všetkom vychádzať v ústrety a nie na podnet rečí od rodičov, ,,už by sme sa radi dočkali aj vnúčat“ !

Pozor !!!!

Skôr ako nad tým budete uvažovať, skúste najskôr spolu žiť.

fotto materiál z archívu IOUP

 


Materská dovolenka 7 rokov ( vžite sa do deja )

Najkrajšie chvíle pre moje dieťa počas prvých siedmich rokov.

Nikdy som si nemyslela, keď došlo k tej zmene, že budem niekedy na materskej dovolenke 7 rokov. Dnes neľutujem a viem, aký veľký prínos to prinieslo do celej spoločnosti a ako veľmi sa zmenila naša krajina k lepšiemu.

Po odchode zo zamestnania na materskú dovolenku som podpísala zamestnanecký dlhopis, aby mi spoločnosť ročne vyplácala zo svojho zisku podiel a tak som sa zaviazala, že so svojimi skúsenosťami sa počas materskej dovolenky budem vzdelávať a budem užitočná aj po 7 rokoch odlúčenia zo zamestnania , keď sa tam opäť vrátim.

Po narodení dieťaťa som po šiestich mesiacoch nastúpila s dieťaťom do miestneho sanatória alternatívnej výchovy a vzdelávania detí do 7 rokov za účasti rodiča. Všetko to financoval štát a bolo to pre mňa veľké prekvapenie. Už samotný názov ,, sanatórium alternatívneho vzdelávania …“ ma zaskočil.

sanatórium alternatívneho vzdelávania pre deti do 7 rokov s rodičom (archív IOUP)

Mojim prekvapením bolo, že tak krásny areál na ploche asi 100 hektárov v priľahlej časti mesta, môže byť tak prekrásne upravený a prispôsobený, aby navodil dojem nedotknuteľnej prírody. Trávniky, lúky s poľných kvetov, buriny a kríčky, stromy, to všetko vyvolávalo dojem pohody. Všade ticho, pokoj, potôčik, voda kamene, všetko  bolo ako z rozprávky. Na miestach kde sa vyskytovali živočíchy boli napodobneniny , akoby z kameňa zväčšené chrobáčiky ,ktoré boli z recyklovaných materiálov. Lienky, slimáky motýle, všetko čo sa nedalo chytiť, alebo vidieť v tráve, bolo prispôsobené ako detské ihrisko.

Počas celej doby sa rodič s dieťaťom pohyboval po čerstvom vzduchu. Postupne, ako sa dotklo dieťa niektorého predmetu, sochy, stromu, sa aktivoval senzor a vyslovil názov živočícha, alebo kríka a stromu okolo. Ak dieťa vedelo už rozprávať prvé tri slová, prichádzali informácie, aj z oblastí vied, z ktorých som sa aj ja veľmi potešila, lebo sa mi pripomenuli z detstva, alebo som si ich zapamätala , hoci som nikdy o takom niečom nevedela.

Pobyt bol denným štúdiom, do doby, až sa dieťa naučilo robiť prvé krôčiky, potom sa stal pobytom s denným štúdiom s možnosťou ubytovania, hlavne pre cezpoľných, lebo sa ešte len stavali takéto sanatória alternatívneho vzdelávania  v mestách , ale aj v obciach podľa počtu obyvateľstva.

V treťom roku už bola alternatívna forma vzdelávania veľmi bohatá. Preberali si sa základy z takých oblastí a vied, že som nemohla uveriť tomu, čo všetko si dieťa dokáže zapamätať. Jazyky sa vyučovali podľa lokalít. Slovenčina s češtinou a anglický jazyk, kombinácie maďarský a ruský jazyk, poľský jazyk, či nemčina, ale aj latinčina. Logika, ekonómia, matematika, biológia, botanika ,fyzika, psychológia , filozofia, kynológia a teológia, základy ideológie a sociológie, ale do siedmeho roku pribudli aj politológia a základy z Ústavy SAR, chémia, manažment a obchod a marketing. Počas tohto rozvoja mysle, štúdia vied pribúdali ručné práce a talentové predmety, spev, hudobné nástroje, maľovanie a výchova k rodičovstvu. Všetko bolo na veľmi profesionálnej úrovni. Za obdobie 7.rokov sa mi zdalo, ako by som precestovala polovicu sveta a získala tisícky priateľov. Moje dieťa sa s radosťou,  po skončení sedemročnej alternatívnej prípravy, hlásilo na prvý stupeň gymnázia, ktorý bol alternatívnou predprípravou na univerzitu. Dnes študuje na tretej univerzite a má doktorát z práva. Pracuje v spoločnosti pre zdokonaľovanie vlastných energetických zdrojov pre domácnosti a malé firmy.

Počas materskej dovolenky som bola v dennom kontakte s manželom. Vôbec sme neuvažovali o ďalšom dieťati. Mal veľmi dobré zamestnanie, tešil sa do práce a ja som bola tak spokojná, s tým čo prišlo po zmene, že som zabudla ako mi ubiehajú roky.

Pred koncom materskej dovolenky som sa tešila do zamestnania, ale aj uvažovala o druhom dieťati. Zistila som, že žena nepotrebuje pracovný pomer ak sa vie vzdelávať a venovať sa domácnosti, tak výchovou nového potomstva , robí pre spoločnosť viac. Láska a morálka, ktorú denne dieťa cíti a dostáva od rodičov, porozumenie, vedy, etika, či náboženstvo, príklady zodpovednosti, úcty a cnosť, to všetko sa dá dieťaťu dať aj bez pracovného pomeru a bez stresov.

Prečo by som teda nemohla mať ďalšie dieťa? Veď to prvé je samostatné a komunikatívne a má radosť sa vzdelávať. Tak rok, pred skončením materskej dovolenky som znova otehotnela a pokračovala v materskej dovolenke znova.

Ak manžel plní poslanie postarať sa o rodinu, úlohou manželky je ho milovať a priviesť na svet pokolenie, či pokračovateľa rodu, ktorý všetku múdrosť  zdedí v génoch a doplní tak mozaiku v spokojnej a uvedomelej spoločnosti.

V zamestnaní mi pribúda podiel zo zisku spoločnosti. Štát mi vyplácal 600 rubov základný nepodmienený príjem. Manžel nemal vysokoškolské vzdelanie, ale 600 Rubov základný nepodmienený príjem a 840 Rubov plat  + odmeny od zamestnávateľa, nám veľmi vyhovovali.

Už viem aké je to krásne, ak trávite denne čas s manželom, s deťmi a rodinou, s ľuďmi okolo, ktorým na tvárach žiari úsmev a pritom vidieť spokojnosť. To ja keď som bola mladšia, to ľudia hromžili, manželia sa nevideli ,lebo jeden prišiel z práce a druhý odchádzal. Pracovali 16 hodín denne za plat asi 300 eur –hotové otroctvo. Dnes som žena v domácnosti a nič mi nechýba. Milujem slobodu a slobodné Autonómne Slovensko.

( https://sk.wikipedia.org/wiki/Auton%C3%B3mia)

Štát sa veľmi zmenil a myslím, , že hlavne občania dostali rozum, lebo zistili, že to ,čo tvrdili vtedy akýsi aktivisti,  sa stalo po potrestaní politikov , do bodky skutočnosťou a všetky vízie a návrhy boli dodržané.

Nikdy som si vtedy nemyslela, že ak človek sa chce k človeku správať čestne a byť človekom, je možné mať všetko a pritom tak rýchlo a bez ,,Krvavej revolúcie“ , ako vtedy tvrdil akýsi Rudolf Vaský!

 

Ps: Viete prečo mám spokojné manželstvo? Viem , čo je ,,alternatívna predmanželská poradňa“ .

 

—————————————-

Vždy nastáva obdobie krízy, keď jeden sa snaží vlastniť toho druhého. Najčastejšia chyba !

 1. http://prezenu.noviny.sk/c/laska-a-sex/ake-chyby-robia-zadane-zeny-v-posteli-tu-je-ich-zoznam,
 2.  http://zena.pravda.sk/sex-a-vztahy/clanok/348291-toto-su-dovody-preco-vas-podvedie-strucne-a-jasne/,
 3. http://casprezeny.azet.sk/clanok/106214/10-neklamnych-znameni-ze-vas-podvadza-na-toto-davajte-pozor.html,
 4.  http://casprezeny.azet.sk/clanok/112236/muzi-zahybaju-kvoli-sexu-ale-preco-podvadzaju-zeny-5-skutocnych-pribehov-nevernic-taka-je-pravda.html,
 5.  http://casprezeny.azet.sk/clanok/82351/zistili-sme-kto-podvadza-castejsie-a-preco.html,

III.  http://www.tvnoviny.sk/my-zeny/1696294_sme-poriadne-herecky-mame-vacsie-sklony-k-podvadzaniu,

Prečo by ste sa mali hádať pred deťmi, prečo by ste sa mali vôbec hádať, myslíte si , že hádky sú potrebné ?

1, http://supermama.joj.sk/supermama-novinky/supermama-zo-zivota/hadky-rodicov-pred-detmi-obcas-im-prospievaju.html

2, http://spuntik.zoznam.sk/cl/1000720/1379313/Hadky-poskodzuju-mozgy-deti,

Nezabúdajte, vždy sa  všetko dá riešiť, ak to riešiť chcete, nikdy sa hádať nemusíte, ak komunikovať chcete.

https://www.youtube.com/watch?v=lkwxiBcnMaQ
https://www.youtube.com/watch?v=SUmCRrKYwBQ#t=35   ( titulky) Materiály použité z internetu, s občianskeho združenia Manželské stretnutia a z vlastnej skúsenosti .

—————————————————————————-

Čítajte ! Zdieľajte! Šírte !

https://www.mojevideo.sk/video/28746/vizia_pre_slovensko_alebo_vsetko_sa_da_ak_sa_chce.html?fbclid=IwAR2g8Jy5CrZ-L7nqlKTBwALybO_pPaaQ5Fa_AKaDz89kRaOYHcuamuAlWSQ, ak by to nešlo otvoriť, je to portál moje video a názov Vízia pre Slovensko alebo všetko sa dá, ak sa chce!

,, Občan = volič, je najväčšia a najdôležitejšia autorita v štáte“, ale aj o tom, či pomáhate zbierať podpisy na založenie  strany ,, Únia Štátnej Starostlivosti“

fotto materiál z archívu IOUP

http://www.ritomska.eu/sps/  ktorá je dôležitá, aby sme skôr dosiahli spokojnosť občanov a splnili myšlienky spokojnej staroby.

https://jurajchlebik.blog.sme.sk/c/518312/clovek-sa-vzdy-bude-bat-toho-comu-nerozumie.html

fotto materiál z archívu IOUP

Matovičova vláda uvažuje o retribučnom zákone ?

Matovičova vláda uvažuje o II. diel. . . . . . . ideme národu ukázať, ako sa môže mať, ak to chce!

Daň z vojny a z nezamestnanosti

01.10.2022

Poďme zrušiť systém a našepkať politikom, aby najskôr mysleli na občanov a potom špekulovali nad hlúpymi nápadmi, ktoré sú zamerané proti občanom. Porušovanie európskeho priestoru bez hraníc (Schengenská dohoda) ohrozuje v dnešnej dobe občanov Európskej únie a najviac škodí Slovensku. Preto, by sa mali politici, ktorí už sú dlhodobo v parlamente bez [...]

List generálnemu prokurátorovi vec: Právoplatnosť nie jednej, ale všetkých politických strán(sú neplatné)

04.09.2022

Vec: . Právoplatnosť nie jednej, ale všetkých politických strán(sú neplatné) Vážený generálny prokurátor Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD.obraciam sa na Vás s pochvalou, pretože vidím, ako sa snažia do Vás útočiť a nedovolia Vám , aby Ste svoju funkciu vykonával spravodlivo a čestne, a to bez vydierania a mediálnych útokov na Vašu osobu. Nie je to tak dávno, [...]

Kto zachráni Slovensko?

24.04.2022

Krotiť hnev,je horšie, ako hľadať po dlhom hladovaní obživu! Prečo všetci tak nenávidia už toľko storočí Židov ? Čo je to za národ, ktorý sa nevie spamätať a brániť ( myslím náš) ? Teraz môžete rozmýšľať prečo a ako žijem a prečo tak žijem, ale pokiaľ nepoznáte príčinu a nebudete po nej pátrať, zaslúžite si to lebo ste falošní! Odsúdili fašisti [...]

tulene tuleň

Na pobrežie Kaspického mora vyplavilo až 1700 mŕtvych tuleňov

04.12.2022 22:15

Populácia týchto tuleňov klesla za posledné storočie o približne 90 percent, stávajú sa obeťami únikov ropy, pytliactva a nadmerného lovu.

Nehoda vozidla s nelegálnimi migrantmi

Pri tragickej nehode v Tornali vyhasli štyri životy

04.12.2022 21:20

K dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel došlo podvečer na ceste v Behynciach, časti Tornale.

vojaci ukrajinskí českí

Ukrajinskí vojaci už dorazili do Česka. Armáda im pomôže s výcvikom

04.12.2022 19:35

Podľa českej ministerky obrany je prioritou pomoc s výcvikom v záujme úspešného boja proti ruskému agresorovi.

Bratislava Vianočné Trhy Rozsvietenie Strom BAX

Hygienici upozorňujú, čo si všímať v stánkoch na vianočných trhoch

04.12.2022 19:05

Dôležitá je čistota pomôcok, vhodná ochrana vystavených nebalených pokrmov, či používanie jednorazových rukavíc.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 474
Celková čítanosť: 6632279x
Priemerná čítanosť článkov: 13992x

Autor blogu

Kategórie