Založ si blog

Podporí minister poľnohospodárstva svojou účasťou štrajk poľnohospodárov a nájde finančné prostriedky na ich záchranu?

Holanďania radia prepracovaným dospelým aj ambicióznym rodičom: zabudnite na diáre, nadupané voľno časovými aktivitami.

Najlepšie, čo môžete urobiť pre seba a pre svoje deti, je, keď niekedy nebudete robiť nič. Tento nový holandský koncept, ktorý získava vo svete stále väčší ohlas, sa volá presne podľa toho: niksen. Znamená to „len tak byť“. Nechať myšlienky voľne plynúť, kam chcú, sedieť, niekam sa pozerať, blúdiť. Neriadiť myseľ ani telo a nanajvýš spätne pozorovať, kam takáto nečinnosť človeka zavedie. Rozhodujúcim kritériom pre niksen je, aby činnosť nemala žiadny cieľ ani zámer.

Je načase, aby Ste všetci pochopili, ako sa dá odstrániť príčina nedôstojného života občanov, príčina nenaplnených občianskych potrieb a to je korupcia so svojimi pomocníčkami závisťou a chamtivosťou.

Najskôr pár otázok:

– Trápi Vás nedostatok finančných prostriedkov na život ?

– Trápi Vás nedostatok pracovných príležitostí?

– Trápi Vás finančný dlh?

– Trápi Vás, že po skončení štúdia musia odchádzať Vaši príbuzní za prácou do zahraničia?
– Trápi Vás, že je na uliciach veľa občanov bez domova ?

– Trápi Vás, že pribúda okolo nás veľa prisťahovalcov?

– Trápi Vás, že vzniká veľa politických strán alebo mimovládnych spoločností?

– Trápi Vás, že rastie korupcia?

– Trápi Vás, že sa nemôžete dovolať spravodlivosti aj tam, kde by to malo byť normále?
– Trápi Vás, že politici bohatnú a nie je vidieť výsledky za ich politické sľuby?

– Trápi Vás, že sa tu vedome porušujú zákony práve na strane silných a mocných?
– Trápi Vás, že je všade plno reklám?

– Trápi Vás, že je počuť málo slovenských piesni?

– Trápi Vás, že výrobné podniky zanikli?

– Trápi Vás, že poľnohospodárstvo a družstvá zanikli?

– Trápi Vás, že musíme kupovať nezdravé potraviny?

– Trápi Vás ešte niečo, čo potrebujete, aby Ste mohli dôstojne žiť a nikto to doposiaľ nevyriešil?

Dokážeme Vám, že vieme vyriešiť všetky tieto problémy pod Vašou kontrolou, ale aby sme sa mohli zaradiť do súťaže dokazovania so štandardnými politickými stranami, podporíte IOÚP ?

Aké tri základné životné potreby sú pre Vás dôležité? Chcete, aby boli aj naplnené?
Ak áno, podporte IOÚP a spoločne vyhrajme parlamentné voľby 2027.

Súhlasíte ?

1…Príjem na úrovni občana EU………………..
2…Práca pre každého občana…………………….
3…Zrušiť väčšinu nezmyselných daní………..
4…Dôchodok na úrovni posledného platu…..
5…Nulové inkaso pre dôchodcov………………..
6…Štátna dividenda pre každého občana……
Aj viac !!! ….Podporte IOÚP a dozerajte na plnenie Vašich potrieb spoločne s Inštitútom Ochrany Ústavných Práv!

Hlavné motto:
Kontrola, odbornosť a zodpovednosť a naplnenie občianskych potrieb
– Strana :
– Zamestnávateľov
– Zamestnancov
– Odborárov
– Odborníkov
– Dôchodcov
– Národnostných menšín
– Plnoletej mládeže
Poznáte to ? čítali ste to už niekde ?

A teraz je čas, všetkým povedať – členom IOUP , ako sa dajú vyhrať voľby ?
Kto ešte nie je člen IOÚP ?

1./ Čo je to vzdelanostný príjem?

Vzdelanostný príjem je:
Príjem podľa vzdelania je príjem pre zabezpečenie dôstojného života každému občanovi, aj keď je na úrovni asociála, alebo nižšie chápajúceho človeka. Ide vlastne o odstránenie chudoby a finančného nedostatku každého jedinca.

2./ Aké sú tarify vzdelanostnej úrovne človeka?

Človek, ktorý nedokončil základné vzdelanie,
má 45 základ na hodinu,
– Ten, čo dokončil základné vzdelanie – má 46 na hodinu
– Ten, čo má strednú školu bez maturity – má 47 na hodinu
– Ten, čo má maturitu, má 48 na hodinu
– Ten, čo má vysokú školu – má 49 na hodinu
– Ten, čo má doktorát a všelijaké nadstavby vzdelanostné, má 50 na hodinu

 

3./ Ako by to v novej spoločnosti vyzeralo na pracovisku počas bežného pracovného mesiaca ?

Bežný pracovný mesiac má 120 pracovných hodín. Maximálny dovolený počet nadčasov je 40 hodín na mesiac. Každý nadčas aj v noci je 50 % príplatok. Dovolenku si musí samostatne nadrobiť, ak chce mesiac dovolenky zamestnanec, musí 3 mesiace potiahnuť po 40 hodín nadčasu. Pri čerpaní dovolenky mu je týchto 120 hodín nadrobených vyplatených aj s nadčasovým príplatkom.

4./ Čo ak spláca nejakú pôžičku, alebo úver?

V novej spoločnosti, sme hovorili, a naďalej tvrdíme, nebudú žiadne úroky a zamestnanec môže splácať pôžičku z nadčasových príplatkov, alebo z nadčasových hodín, záleží o akú sumu pôžičky ide.

5./ Viete uviesť príklad, napr. zamestnanca s maturitou, ktorý napriek tomu, že pracuje v oblasti s človekom, ktorý napr. má neukončenú základnú školu?
Tesne pred dôchodkom si človek s maturitou netrúfol už pokračovať v svojej profesii a bude robiť napr. kopáča kanálov, alebo upratovačku. Rozdiel je v tom, že on bude dostávať príjem podľa vzdelanostnej úrovne. Človek bez základnej školy má 45 na hodinu a človek s maturitou má 48 na hodinu.

6./ Ako je to s odchodom do dôchodku ?

IOÚP má vo svojom programe naplánovaný odchod do dôchodku presne v deň 55. narodenín. Keďže máme v programe zrušenie daní, výška dôchodku, je na úrovni jeho priemerného príjmu za posledné 3 mesiace, podľa vzdelanostnej úrovne.

7./ A čo, keď bude chcieť dôchodca pracovať ďalej?

Najprv si položme otázku, prečo chce dôchodca v dnešnej dobe pracovať ďalej?
Podľa IOÚP nebudú dane, iba jedna z prevodu a odchodom na dôchodok ostáva dôchodcovi taký istý dôchodok , ako mal príjem, keď pracoval. Je znížený len o nadčasy, čiže má dôchodok vo výške platu za 120 hodín podľa dosiahnutej vzdelanostnej úrovne a zároveň mu pribúdajú benefity od štátu. Ak by chcel dôchodca pracovať ďalej, má výhodu akurát v tom, že nemusí čas tráviť doma.

8./ Aké benefity máte na mysli pre dôchodcov?

– Ako prvý benefit je, ak žije sám, alebo s partnerkou, a obaja sú dôchodcovia, majú zadarmo inkaso,
– Ako dôchodca má zadarmo Mestskú hromadnú dopravu, zdravotnú starostlivosť, ktorá je pre každého občana zadarmo, má bonus o zdravotnú starostlivosť v prípade núdze /1-4 opatrovatelia, záleží, či chce opatrovateľskú činnosť na určitý čas, alebo na celý deň – podľa zdravotného stavu/
– Podľa zdravotného stavu má nárok na kúpeľnú starostlivosť zdarma jedenkrát ročne.
– V prípade právnej pomoci, má nárok na právne úkony zadarmo /ale iba pre seba/.
– Každý dôchodca, ktorý nemá rodinu, alebo má potrebu nevenovať sa rodine, bude mať od štátu zabezpečený program voľného času.

9./IOÚP má pre každého občana, ktorý dovŕši 18 rokov a pracuje, vypracovaný program o základnom nepodmienenom príjme. Aký to má vplyv na dôchodcu?

Áno, máte pravdu, ale musím to trošku rozviesť.
A/ 50 % výšky základného nepodmieneného príjmu bude vyplácaný aj osobám, ktorí majú občiansky preukaz, čiže od 15 rokov veku, podmienka je, aby chodili do školy, alebo študovali.
B/ Každý zamestnanec, čiže osoba, ktorá chodí do zamestnania, má základný nepodmienený príjem vo výške 100 %, čo pre začiatok je takto stanovené, teda, keď sa prvýkrát začne občanom vyplácať vo výške 600 na osobu.
C/Dôchodca má tak isto naň nárok. Čo musím ale poznamenať, je, že každý rok sa môže výška základného nepodmieneného príjmu meniť, a to záleží od toho, koľko ľudí bude študovať, vzdelávať sa a pracovať, ako rýchlo dokážeme zaviesť do výroby a do praxe nové technológie., ktoré ľuďom ušetria prácu a pri obmene zamestnanosti pri skoršom odchode do dôchodku a obmene odbornej vzdelanosti, sa môže tento nepodmienený príjem zvyšovať na maximálnu hranicu cca 3000 na osobu, alebo zo 120 hodín mesačne, znížiť pracovný čas, maximálne na 60 hodín za mesiac. O tomto však budú mať ľudia možnosť rozhodovať v referende. To si môžu občania už teraz vypočítať na papieri, čo by sa im viac oplatilo.

10./ IOÚP vo svojom programe rozpráva o odškodnení občanov. O aké odškodnenie ide a v akej výške? Pre koho bude?
Ak občania si uvedomia, že len 25 % obyvateľstva sa venuje politike, a teda 75 % občanov je podľa posledných prezidentských volieb protisystémových, tak si možno spomenú na hodiny občianskej náuky z predchádzajúceho režimu, kde definícia politiky bola definovaná ako hračka v rukách bohatých, ktorí so silou peňazí pretvárali spoločnosť k vlastnému prospechu a k dosiahnutiu viac peňazí, posilnenou silou získanej moci. Tu si môžu uvedomiť dnešnú dobu, kedy pokojní stárnúcí politici ,ktorí nám tu budovali demokraciu, sa opäť vracajú do politiky, aby si zabezpečili pomocou dosiahnutej finančnej sily a moci istotu, že práve to, čo som vám práve doteraz povedala, sa 75 % protisystémových občanov nedozvedelo, lebo inak by všetci doterajší politici skončili vo väzbe. O tomto rozprávame aj v prvom bode nášho programu v IOÚP.

Ak sa vám páčilo, čo ste doteraz čítali a nebudete pasívny, tak už teraz pomôžete svojim súhlasom a podpisom na hárku zbierať ďalšie podpisy.

Keďže IOÚP má celý program len v jedenástich bodoch, a tie sú zostavené minimálne z 30 ročného vývoja súčasnej demokracie, všetky tieto body sú len podľa potrieb občanov a pre občanov.

IOÚP nechce politiku a nechce, aby vznikali nové politické strany, preto vyzývame všetkých, aby sa pripojili k nám a pomohli v parlamentných voľbách v roku 2024 poraziť zlepence skorumpovaných štandardných politických strán, ktorí chránia len svoje peniaze, majetky a túžbu po udržateľnej moci.

11./ A ako konečne vyplatíte to finančné odškodnenie občanom?

Občania, ktorí sa narodili 1.1.1971 a starší budú mať /ak nebude občan ľahostajný/ na 101.deň vyplatené finančné odškodnenie vo výške 300 000 a každý občan, ktorý dovŕšil 18 rokov v roku 2028, čiže presne o rok po vyplatení 300 000 občanom „nežnej revolúcie“ – obetiam „nežnej revolúcie“ dostanú za obdobie neslobody, t.j. o 1.1.1990 do parlamentných volieb v roku 2027, vyplatenú čiastku 30 % podľa úrovne vzdelanosti, a to z predpokladaného platu, ktorý v tomto videu každému vysvetľujem.


Viac napovie video :

 

 

 

12./ Môžete uviesť malý príklad?

Áno, je to jednoduché. Ak by boli parlamentné voľby v roku 2027, to znamená na 101.deň od volieb má každý občan na účte 300 000 ak bol obeťou nežnej revolúcie a o rok na to má každý občan, ktorý bude zamestnaný vyplatené odškodnenie za 30 rokov neslobody a uvediem príklad:
Niekto bude v tom čase po ukončení školy, alebo vzdelania v pracovnom pomere prvý krát jeden mesiac, niekto bude jeden rok a niekto bude 35 rokov a každý si vie vypočítať, že ak má 120 hodín mesačne krát svoju vzdelanostnú tarifu dosiahnutú ku dňu vyplácania, krát celé obdobie od 1.1.1990, to znamená počet mesiacov, tak z tejto sumy máte nárok na 33 %.

Zoberte si pero a papier, doma si teraz vyrátajte, že koľko je od 1.1.1990 do parlamentných volieb v roku 2027 mesiacov!

 

Aby sa mohol naplniť volebný program akejkoľvek politickej strany, treba obnoviť zákon 33/1948 Zb. zo dňa 31. decembra 1948.
https://www.slov-lex.sk/pravne-pred…/…/1948/33/19480402.html, 33/1948 Zb.
Retribučný zákon , nie je len kontrola doposiaľ podpísaných zmlúv politikmi, ale aj revízia platnosti takýchto zmlúv, revízia majetku politických štruktúr a zodpovednosť za všetky kroky a rozhodnutia Vlád SR od roku 1990 až do obdobia zmien v parlamentnej štruktúre, Ústave SR a v súdnej úprave o justičnej zodpovednosti.

Zdá sa Vám to možno prísne, ale na všeobecnú povahu slovenského národa, ktorý sledujú aj iné krajiny za posledných 1000 rokov, je jasné, že tento národ je mierumilovný a má slovenské korene z deržavy. Je nejednotný a vystrašený už z niekoľkých vojen a politických klamstiev. Je manipulovateľný a nevedomý. Prevýchova a obnovný proces si vyžiada trpezlivosť, ale hlavne odbornosť a správne načasovanie obnovenia dôstojného života s presnou definíciou, čo je to dôstojný život.

Poznáme význam slova diktatúra? Ale tá môže mať dve varianty. Rozmýšľali ste nad tým aké?

Diktatúra :

neobmedzenú vládu jedného človeka alebo skupiny ľudí (armády, jedinej politickej strany…) alebo
• štát, v ktorom sa takouto formou vládne.
Čelný predstaviteľ diktatúry, teda neobmedzený vládca či vládca, ktorého slovo je „zákon“, sa nazýva diktátor. Výraz diktátor sa pôvodne vzťahoval na starorímsky úrad ktorý bol odlišný od dnešného chápania diktatúry (pozri diktátor (staroveký Rím)).

Typy diktatúry:

vojenská – Vojenská diktatúra alebo vojenská junta je forma vlády, v ktorej má jeden alebo viac členov armády autoritatívnu kontrolu nad krajinou.
Môže byť odlišná od civilnej diktatúry v množstve aspektov – jej motiváciou je uchopenie moci, ovládanie inštitúcií, prostredníctvom ktorých organizuje svoju vládu a spôsoby, akými vládne.

fašistická– (po taliansky fascismo) je forma radikálneho autoritatívneho nacionalizmu vyznačujúca sa obsesívnymi predstavami o rozklade spoločnosti, dekadencii a o národnom potupení, snažiaca sa o dosiahnutie národného znovuzrodenia. Fašistická politická teória a prax sa po prvýkrát presadila v medzivojnovom Taliansku vedenom Benitom Mussolinim, neskôr sa výrazne rozvinula v Nemecku, kde bola označovaná ako nacizmus.

Ale môže byť ešte jeden variant diktatúry!

Občianska – je to občianska kontrola a občiansky dohľad nad občanmi, aby došlo nenásilným spôsobom k vzdelávaniu a pomoci každému občanovi a k ochrane dôstojného života. Ide o obnovenie morálky a vytváranie cností, ktoré národ posilňujú a vytvárajú v ňom hodnoty , ktoré sa zakorenia ako morálne dedičstvo, a aby sa nová generácia nehanbila za historické chyby svojich predkov.
Ak chceme napraviť spoločnosť, a to je veľmi široký pojem, lebo spoločnosť je aj rodina, pracovisko a zamestnávatelia & zamestnanci a samotný štát. Štát sme my všetci!

Potrebujeme odstrániť dve pomocníčky korupcie :

– Chamtivosť

– Závisť

Európska únia chce zaviesť časom elektronickú menu , ale už teraz sa na to poniektoré štáty ohlasujú a chcú si hotovosť zachovať a dať jej zachovanie do Ústavy.
https://www.etrend.sk/…/rakusania-chcu-do-ustavy-zakotvit-p…
Práve hotovosť je krmivo korupcie. Odstránením hotovosti sa odstráni závisť, ale aby sa odstránila aj chamtivosť, treba zrušiť daňový systém, ktorý je dnes a zaviesť len jednu daň. A to z prevodu elektronických platieb a transakcii.
https://www.extraplus.sk/cla…/venezuela-vytvori-vlastnu-menu
http://www.netky.sk/…/estonsko-nemoze-vytvorit-vlastnu-digi…
Ako to však dokázať , keď – citujem:

„Žiaden členský štát nemôže zaviesť svoju vlastnú menu. Menou eurozóny je euro,“ vyhlásil Mário Draghi, prezident Európskej centrálnej banky.
Nemá však pravdu, ale strach. Každá zmluva je preto zmluvou, aby sa dala aj zrušiť. Práve preto je treba obnoviť zákon o retribúcii, aby sa podvodné zmluvy a zásahy do Ústavy bez vedomia a schválenia občanmi v referende, dali napraviť!

Prečo sa prijímajú v parlamente zákony, keď sú proti občanom a nie k zabezpečovaniu dôstojného života? Prečo musíme čerpať eurofondy a vytvárať dlh krajine, keď je to len o tom, kto nám čo dovolí a koľko si pritom ukradne ?
Moc pochádza od občanov , tak stojí v našej Ústave, ale v ďalších článkoch je im odobratá. To sa tiež dá zmeniť retribučným zákonom.

Občan by sa nezadlžoval, ak by platilo, že má nárok na prácu a za ňu takú odmenu, aby mohol dôstojne žiť. Toto je tiež spochybnené a dá sa to zmeniť retribučným zákonom. Tak ako sa dá aj definícia ,, dôstojný život „ presne definovať, tak sa dá ak sa chce všetko napraviť a vylepšiť a to do roka ak je vôľa občanov.
Viac na ioup.riesenia66@gmail.com

 

(https://ritomska.blog.sme.sk/)
(https://www.parlamentnelisty.sk/pro…/judr-maria-ritomska-192)
(http://www.ritomska.eu/)
(https://www.mobbing-bossing.eu/inpage/nazov/)
(https://www.facebook.com/jozef.chlebik.79)
(https://www.mojevideo.sk/u/drhc/)
(https://www.mojevideo.sk/u/uss/)

https://jurajchlebik.blog.sme.sk/c/518312/clovek-sa-vzdy-bude-bat-toho-comu-nerozumie.html

 

 

 

 

 

…… od kedy nás Dzurinda zapredal, prichádzame denne o 100.000.000 eur, vyprodukovaného kapitálu , ktorý odchádza do korporačných bank. To je len tu pol biliardy a potom 80% vytunelovaných eurofondov a niekoľkokrát tunelovaných podnikov z privatizácie ( a čo potom súkromný majetok našich ,, poctivých politikov ?“)…toto si ľudia myslia, všetko okolo toho vedia, ale spravodlivosť nevidia……….
Viac napovie video :

 

 

 

Riešenia prostredníctvom Inštitútu Ochrany Ústavných Práv sú pre všetkých občanov, ktorí nemyslia len na seba, ale vidia viac dopredu a tak zaisťujú aj morálnu budúcnosť mladým a novým generáciám.
Agenda 21: Plán ako vyľudniť 95% sveta do roku 2030

Video:

https://www.mojevideo.sk/video/28746/vizia_pre_slovensko_alebo_vsetko_sa_da_ak_sa_chce.html

 

Slovenský preklad článku :

Agenda 21 je programový dokument Organizácie spojených národov (OSN), schválený na Summite Zeme v júni 1992 v Rio de Janeiro. Oficiálne je to program pre 21. storočie, ktorý prináša všetkým krajinám sveta návod, ako zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu stavu životného prostredia a súčasne zlepšovať hospodárske a sociálne podmienky života na Zemi. Na prvé počutie to mnohým znie pekne. Zvlášť tým, ktorí zabudli na staré české príslovie o vtáčik, ktorého lapajú … Odporcovia Agendy 21 tvrdí, že ochrana životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj či stabilizáciu populácie sú len zásterky pre diabolský plán nastolenie Nového svetového poriadku. Agenda 21 je nástroj, ktorý pomáha likvidovať národnú suverenitu, nastoliť centrálne plánovanie a manažment všetkých zdrojov, docieliť odovzdanie pôdy do rúk svetové vlády, zrušiť súkromné ​​vlastníctvo, rozbiť rodinu a vyvlastniť deti.

A čo príde potom? Naše deti bude vychovávať stáť, prácu si nebudeme vyberať, ale bude nám určená, cestovanie bude opäť obmedzené, vytvorí sa tzv. Obývané zóny, do ktorých sa ľudia budú masívne sťahovať, nastolí sa globálna edukácie založená na ohlupování a dôjde ku takzvanej depopulácii Zeme.
Čo je v pláne Vyústením Agendy 21 je postupné vytvorenie nedostatku jedla a nasadenie vysokých cien. Stále prísnejšie predpisy majú položiť malé pestovateľov na kolená, časom si ľudia nebudú môcť pestovať jedlo ani doma, pochopiteľne „v záujme ich bezpečnosti“. Všetka produkcia potravín bude v moci korporácií. Dodávky a distribúcia potravín budú sledované, aby nikto nemohol predať jedlo tomu, kto zo systému utečie. Mnohé nasvedčuje platnosti správ, že suchá, záplavy a tornáda, ktoré ničia úrodu farmárom a pestovateľom, sú výsledkom pokusov manipulovať s počasím. V zmysle tohto vývoja ide o vojenskú zbraň proti malým poľnohospodárom a majiteľom pôdy po celom svete. Veľkým spoločnostiam takéto pokusy neubližuje, pretože majú prístup k neobmedzeným fondom. Existujú hypotézy a podozrenie, že k manipulácii počasie slúži aj takzvané chemtrails, ktoré možno pozorovať na oblohe. Podľa stúpencov teórie nejde o kondenzačné stopy, ktoré po chvíli zmizne, ale o stopy, ktoré zostanú na oblohe, roztiahnu sa a nakoniec spadnú na zem. Údajne obsahujú stroncium, hliník, bárium, okysľujú vodu aj pôdu a vážne ohrozujú ľudské zdravie.
Obdobne sa dôvodne špekuluje o zneužívaní HAARP či podobných technológií (HAARP – civilný a vojenský výskumný projekt USA realizovaný na Aljaške). V technických štúdiách k HAARP je uvádzané, že „rozprášenej kovové častice ako je hliník, bárium a stroncium môžu zvýšiť vodivosť atmosféry, a tak umožniť zvýšiť efektivitu manipulácie s počasím.“ Podľa tohto výkladu HAARP dokáže meniť prúdenie vzduchu, a tak meniť aj vzorce správania počasie, čo sa uvádza aj v správe pre Európsky parlament z deväťdesiatych rokov. V podobnej „dobročinnosti“ sú veľmi aktívni miliardarskej celebrity.

https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2211319-plan-obnovy-za-miliardy-je-vonku-prehlad-osmich-najdolezitejsich-zmien-ktore-cakaju-slovensko?fbclid=IwAR3Cyqd1Z8x6TwkfNFE2l0Q_B-Rkxcu674jSppEXXU8pAnQyTRTcNHDPVVc

Napríklad Bill Gates okrem iného obhajuje nutnosť „svetovej vlády“. Financuje očkovanie v rozvojovom svete, ktoré je masovým experimentom regulácia plodnosti (v roku 2014 katolícki biskupi Keni obvinili dve organizácie OSN zo sterilizácie miliónov dievčat a žien pod zámienkou očkovacieho programu proti tetanu, ktorý bol sponzorovaný vládou Kene), financuje projekty podporujúce zmenu klímy, spolupracuje s firmou Monsanto, ktorá produkuje GMO potraviny, presadzuje zavedenie kamerových systémov na školách a tak ďalej.
Varovanie pred týmto plánom prišlo už dávno.

Pár myšlienok z prednášky doktora Richarda Daye, bývalého riaditeľa Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, sponzorovanej Rockefeller, ktorú predniesol na stretnutí amerických pediatrov ešte v roku 1969.
Varoval pred plánom svetových elít, ktorý zahŕňa zníženie počtu obyvateľov na Zemi, povolenky k rodeniu detí, sex bez reprodukcie, sexuálnej osvetu mládeže ako nástroja svetovlády, podporu potratov ako nástroje na zníženie počtu obyvateľov Zeme, podporu homosexuality, uľahčenie umieranie a zavedenie pilulky smrti, obmedzenie prístupu k bezplatnej zdravotnej starostlivosti, prísne kontrolovaný prístup k liekom, potláčaní liečby rakoviny, vyvolávanie srdcových infarktov, úmyselne komplikovanú diagnostiku nevyliečiteľných chorôb, podporu spotreby alkoholu a drog, sex a násilie ako súčasť zábavných programov, kriminalitu ako nástroj ovládanie spoločnosti, väčší počet väzníc , terorizmus za účelom kontroly, odstránenie niektorých kníh z knižníc, školskú dochádzku ako nástroj slepého a odovzdaného prijímanie názorov a postojov, ktoré neznesú diskusiu ani kritiku.
Richard Day v roku 1969 povedal, že sa plán začal realizovať. V roku 2016 je jasné, že jeho napĺňanie je v plnom prúde. A mnohí si myslia, že ide o „pokrok“.

https://morezprav.cz/svetodeni/agenda-21-plan-jak-vylidnit-95-sveta-do-roku-2030?fbclid=IwAR1B2V7qzHL1HeicvwXC39fjt5eYGhrJ-ayyTR66ic6NS4q7NjCppqOx5eg

Darujte na dobrú činnosť !
Inštitút ochrany ústavných práv : SK 8365 0000 0000 0020 560 144

Jediná opozícia, ktorú Slovensko potrebuje, sú občania = voliči !

 

Hrozby s novými názvami, ale so starou podstatou alebo Slovák sa naučí aj s vlkmi vyť.

 

Blogéri! Fero, pavolsokol, dfafrnok, milant, rojko, veget, zeleznik52 a ďalší…

 

Otravná reklama alebo 4, 2% ročne ( pred či po zdanení? )

 

 

, , Zleteli orly z Tatry“ a otočili sa bruchom nahor, keď videli kto nás dolu kántri!

16.04.2024

Za čo môžeme ďakovať aj ich predchodcom! Investície kapitál a digitálna mena: Inštitút ochrany ústavných práv schváli výšku finančného kapitálu v podobe digitálnej meny na účet Úradu štátnej starostlivosti! Prevod z účtu Úradu štátnej starostlivosti sa posiela na účty starostom ( richtárom) a primátorom ( starostom) a z účtu Úradu štátnej [...]

Len svoj názor . . . !

14.04.2024

video: Bezúročný úver s ročným odkladom na začiatok splácania ! Arendy na domy, byty, pozemky a makroekonomické, sociálne, rodinné, vzdelanostné, politické reformy! Kauza (ex)poslankyne sa dostane na volebnú kampaň našich europoslancov ? Nikdy nemargíroval,až na to doplatil Moje video pod názvom Juraj, ktoré bolo na youtube kanáli ,,Igor [...]

Bezúročný úver s ročným odkladom na začiatok splácania ! Arendy na domy, byty, pozemky a makroekonomické, sociálne, rodinné, vzdelanostné, politické reformy!

11.04.2024

Pri referende o vstupe do európskej únie, si občania Slovenska mysleli, že sa budeme rovnať, a to hlavne platovo, ako v Nemecku! Ako ste si stačili všimnúť, digitalizácií sa nevyhneme, ale o všetkom môžeme rozhodovať my občania – voliči, a preto, by ste sa mali oboznámiť s našími reformami lebo inak naletíte na tie reformy, čo nám pripravili skorumpovaní politici [...]

SR premiér Fico ministerstvá návšteva MK Šimkovičová BAX

Prieskum: Z vlády má najnižšiu dôveru Šimkovičová. Žiadny minister neprekročil 50 %

21.04.2024 14:45

Najdôveryhodnejšími ministrami vlády sú minister práce Erik Tomáš a minister školstva Tomáš Drucker.

lavina

V Tatrách zahynul po páde lavíny turista

21.04.2024 14:36

Jeden zo záchranárov uviedol, že muž mal na sebe lavínový maják.

tank t-72

Sovietske tanky opravuje a posiela ich Ukrajincom. Českému zbrojárovi vojna zarobila miliardy: Verím, že dopyt bude ešte dlho silný

21.04.2024 13:59

"Aj keby sa vojna mala zajtra skončiť, trvalo by roky, kým sa prázdne sklady doplnia," povedal Michal Strnad.

Lucia Plavaková

Plaváková: Situácia okolo postu predsedu parlamentu je zvláštna. Drucker o zmenách vo vláde nevie

21.04.2024 13:39, aktualizované: 15:27

Poslankyňa PS sa viackrát spýtala ministra školstva, ako môže byť súčasťou tejto vlády.