Založ si blog

4. september 2021 predčasné voľby do parlamentu, ktoré budú znova neplatné

Tak teda :

Už teraz sa teším, ako všetci budú voliť menšie zlo , ale nikto nevie, že politické strany sú na Slovensku neplatné a mali by byť zakázané! Nespĺňajú podmienku zákona, aby mohli existovať, ale aj aby mohli byť zúčastnené na voľbách do parlamentu. Tu je ich zopár a na vine je Ministerstvo Vnútra Slovenskej republiky. Advokáti, sudcovia, právnici, univerzitní profesori, docenti, tí všetci , by mali skončiť na invalidnom dôchodku s príznakmi ohromnej a nákazlivej slepoty!

Ešte šťastie, že všetko, čo Matovičova vláda prijíma, je neplatné – zivot okolo nas – Blog.Pravda.sk

Barbar koná ! – pomoc – Blog.Pravda.sk

 

HLAS – sociálna demokracia

O akej spravodlivosti to rozprávajú na MSSr ? – pomoc – Blog.Pravda.sk

HLAS – sociálna demokracia

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

Typ:

Strana

Sídlo:

Lazaretská 2400/15, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

IČO:

53258070

Dátum registrácie:

11.09.2020

Číslo registrácie:

SVS-OVR1-2020/022536

 

Členovia prípravného výboru:

 • Peter Kmec, Bélu Bartóka 4341/14A, 90301 Senec – člen
 • Matúš Šutaj Eštok, Pri Vápenickom potoku 8839/86E, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica – člen
 • Peter Pellegrini, Bakossova 14464/3B, 97401 Banská Bystrica – člen

Štatutárny orgán:

 • Peter Pellegrini, Bakossova 14464/3B, 97401 Banská Bystrica- predseda Od: 07.12.2020Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – V mene strany koná a podpisuje štatutárny orgán strany, ktorým je Predseda strany. Predseda strany vykonáva všetky právne úkony samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany, označeniu funkcie a k svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis.

DOBRÁ VOĽBA

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

Typ:

Strana

Sídlo:

Jarošova 2961/1, 83103 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika

IČO:

52659631

Dátum registrácie:

07.10.2019

Číslo registrácie:

SVS-OVR1-2019/030552

 

Členovia prípravného výboru:

 • Tomáš Drucker, Uzbecká 11743/16, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice – splnomocnenec
 • Radomír Šalitroš, Slovenskej jednoty 81/1, 04001 Košice-Sever – člen
 • Tomáš Kuča, Kalinčiakova 1730/4, 95301 Zlaté Moravce – člen
 • Adam Surma, Predmestská 1711/50, 01001 Žilina – člen
 • Ľubomír Jurík, Vajanského nábrežie 58/19, 81101 Bratislava-Staré Mesto – člen

Štatutárny orgán:

 • Tomáš Drucker, Uzbecká 11743/16, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice- predseda Od: 06.11.2019Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – V mene strany vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne Predseda strany, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany, označeniu funkcie a menu a priezvisku pripojí svoj podpis.

Komunistická strana Slovenska

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

KSS

Typ:

Strana

Sídlo:

Hattalova 3429/12, Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika

IČO:

17309981

Dátum registrácie:

19.03.1991

Číslo registrácie:

OVV/2-432/1991

 

Členovia prípravného výboru:

 • Ondrej David, Šrobárova 2611/5, 05801 Poprad – člen
 • Jozef Horváth, I. Bukovčana 16, 84108 Bratislava – člen
 • Viera Klimentová, Hradca Král. 3, 97401 Banská Bystrica – člen
 • Štefan Kopčan, PAlkovičova 3, 82108 Bratislava – člen
 • Ing. Ján Zelinka, DrSc., Francisciho 7, 81108 Bratislava – splnomocnenec
 • Ing. Ján Kresan, CSc., Oravská 481/33, 94901 Nitra – člen
 • Bohumil Mihálik, CSc., Družstevná 1398/9, 90001 Modra – člen
 • Ing. Vladimír Mikuláš, CSc., Haydnova 11, 81103 Bratislava – člen
 • Milan Repáš, CSc., Kukučínova 841/15, 97201 Bojnice – člen
 • Pavel Koyš, Prešovská 32, 82108 Bratislava – člen

Štatutárny orgán:

 • Ladislav Jača, Družstevná 1365/16, 90027 Bernolákovo Od: 22.02.2001Do: 02.01.2007
 • Ivan Hopta, CSc., Mierová 1909/68, 06601 Humenné Od: 22.02.2001Do: 26.06.2004
 • Jozef Ševc, CSc., Timravina 10, 81106 Bratislava Od: 22.02.2001Do: 02.01.2007
 • Jozef Kriško, Duplín 24, 09101 Duplín Od: 26.06.2004Do: 14.08.2006
 • Vladimír Ďaďo, M. Galandu 20/5, 03601 Martin Od: 14.08.2006Do: 02.01.2007
 • Pavol Suško, Mateja Bela 2460/18, 91101 Trenčín- podpredseda Od: 02.01.2007Do: 24.05.2019
 • Jozef Hrdlička, Liptovská 7642/1, 91108 Trenčín- predseda Od: 02.01.2007Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – Štatutárom KSS je predseda KSS.

Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

ĽS Naše Slovensko

Typ:

Strana

Sídlo:

Nový Svet 5667/63, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

IČO:

36127175

Dátum registrácie:

20.10.2000

Číslo registrácie:

203/2-2000/04211

 

Členovia prípravného výboru:

 • Milan Fogaš, Brunovce 237, 91625 Brunovce – splnomocnenec
 • Jaroslav Bublavý, Podolie 807, 91622 Podolie – člen
 • Ivan Miklovič, Potvorice 197, 91625 Potvorice – člen

Štatutárny orgán:

 • Ivan Miklovič, Potvorice 197, 91625 Potvorice Od: 09.2001Do: 09.03.2009
 • Karol Robert Thoma, Letná 810/26, 92101 Piešťany Od: 09.03.2009Do: 03.02.2010
 • Martin Beluský, PhD., E. F. Scherera 4801/20, 92141 Piešťany Od: 14.09.2009Do: 27.06.2016
 • Rastislav Schlosár, Topoľčianska 29, 85101 Bratislava Od: 03.02.2010Do: 14.03.2013
 • Stanislav Mizík, Rovné 57, 98267 Rovné Od: 03.2013Do: 10.09.2014
 • Rastislav Kysel, Dolná Trnávka 112, 96621 Lovča Od: 09.2014Do: 07.09.2015
 • , Ing. Marian Kotleba, Kráľovohoľská 6150/5, 97411 Banská Bystrica- predseda Od: 07.09.2015Do: 
 • Rastislav Schlosár, Bacúrov 47, 96261 Bacúrov- tajomník Od: 27.06.2016Do: 12.11.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – V mene ĽS naše Slovensko koná predseda strany tak, že k svojmu menu, označeniu funkcie a názvu strany, pripojí svoj podpis.

 

 

Kresťanská únia

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

Typ:

Strana

Sídlo:

Zámocká 7074/30, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

IČO:

31794319

Dátum registrácie:

27.08.1998

Číslo registrácie:

203/2-98/03890

 

Členovia prípravného výboru:

 • Tomáš Černý, Sládkovičova 11, 81106 Bratislava – splnomocnenec
 • Juraj Mitterhauszer, Muškátová 34, 82101 Bratislava – člen
 • Štefan Bellus, Závadská 18, 83106 Bratislava – člen

Štatutárny orgán:

 • Tomáš Černý, Na Kalvárii 7/A, 81104 Bratislava- predseda Od: 05.2001Do: 07.01.2019
 • Peter Cák, Ulica Juraja Fándlyho 8102/4, 91700 Trnava- predseda Od: 07.01.2019Do: 08.03.2019
 • Anna Záborská, Záhradná 267/26, 97201 Bojnice- predsedníčka Od: 08.03.2019Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – podľa § 8 stanov politickej strany NF je predseda NF štatutárnym orgánom NF a koná za NF

 

 

Kresťanskodemokratické hnutie

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

KDH

Typ:

Hnutie

Sídlo:

Šafárikovo námestie 77/4, 81102 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

IČO:

00586846

Dátum registrácie:

23.02.1990

Číslo registrácie:

NVVS/2-382/1990

 

Členovia prípravného výboru:

 • Bohumil Žitňanský, CSc., Jelačičova 4, 82108 Bratislava – člen
 • Ján Brichta, Vrchná 1, 81102 Bratislava – člen
 • Martin Lauko, Kláry Zetkinovej 26, 83105 Bratislava – člen
 • Ivan Čarnogurský, Pod Zečákom 41, 84103 Bratislava – splnomocnenec
 • Imrich Sklenka, Warinského 13, 82104 Bratislava – člen

Štatutárny orgán:

 • Ján Čarnogurský, K. Adlera 10, 84102 Bratislava Od: 23.02.1990Do: 29.11.2000
 • Pavol Hrušovský, Golianova 978/111, 94901 Nitra Od: 29.11.2000Do: 13.11.2009
 • Ján Figeľ, PhD., Ľudové námestie 473/19, 83101 Bratislava-Nové Mesto Od: 13.11.2009Do: 21.06.2016
 • Alojz Hlina, Hummelova 2166/8, 81102 Bratislava-Staré Mesto- predseda Od: 06.2016Do: 13.10.2020
 • Milan Majerský, Sídlisko pri prameni 1368/24, 05451 Levoča- predseda Od: 13.10.2020Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – predseda KDH ako štat. orgán koná v mene hnutia v zmysle platných stanov KDH

MOST – HÍD

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

Typ:

Strana

Sídlo:

Trnavská cesta 3273/37, 83104 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika

IČO:

42171229

Dátum registrácie:

03.07.2009

Číslo registrácie:

233004-2009/12436

 

Členovia prípravného výboru:

 • Béla Bugár, Pomlejská 20, 93101 Šamorín – člen
 • Tibor Bastrnák, Stredná 18, 94501 Komárno – člen
 • Gábor Gál, Veľká Mača 85, 92532 Veľká Mača – splnomocnenec
 • László Gyurovszky, Javorová 2087/23, 92701 Šaľa – člen
 • Peter Vörös, Ul. 29. augusta 2263/15, 81108 Bratislava – člen
 • László Nagy, Škultétyho 10, 83103 Bratislava – člen
 • Zsolt Simon, Padarovce 81, 98023 Padarovce – člen
 • László Sólymos, Hadriánova 6, 85110 Bratislava – člen
 • Elemér Jakab, Veľké Raškovce 8, 07675 Veľké Raškovce – člen

Štatutárny orgán:

 • Béla Bugár, Pomlejská cesta 402/20, 93101 Šamorín- predseda Od: 03.08.2009Do: 24.06.2020
 • László Sólymos, Hadriánova 1180/6, 85110 Bratislava-Rusovce- predseda Od: 24.06.2020Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – v mene strany má právo konať a podpisovať všetky právne úkony Predseda strany, a to takým spôsobom, že k názvu strany uvedie označenie svojej funkcie a pripojí svoj vlastnoručný podpis

 

 

 

NAJ – Nezávislosť a Jednota

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

NAJ

Typ:

Strana

Sídlo:

Smaragdová 650/4, 85110 Bratislava-Jarovce, Slovenská republika

IČO:

50946030

Dátum registrácie:

23.06.2017

Číslo registrácie:

SVS-OVR1-2017/022024

 

Členovia prípravného výboru:

 • Viktor Béreš, Smaragdová 650/4, 85110 Bratislava-Jarovce – splnomocnenec
 • Roman Hílek, Masarykova 567/7, 90848 Kopčany – člen
 • Adam Šepetka, Němcovej 32/16, 04001 Košice-Sever – člen

Štatutárny orgán:

 • Viktor Béreš, Smaragdová 650/4, 85110 Bratislava-Jarovce- predseda Od: 21.07.2017Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – Predseda strany je štatutárnym orgánom strany. Zastupuje stranu dovnútra i navonok. V mene strany koná a podpisuje samostatne predseda strany a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany, označeniu funkcie a menu a priezvisku pripojí svoj podpis.

 

 

 

Národ a Spravodlivosť – naša strana

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

NaS – ns

Typ:

Strana

Sídlo:

Mostná 207/15, 94901 Nitra, Slovenská republika

IČO:

42256330

Dátum registrácie:

18.10.2011

Číslo registrácie:

OVVS 3-2011/026566

 

Členovia prípravného výboru:

 • Anna Belousovová, Školská 2304/21, 02201 Čadca – splnomocnenec
 • Rudolf Pučik, Svätoplukova 1191/51, 90301 Senec – člen
 • Miloš Zverina, Botanická 1677/1, 94901 Nitra – člen
 • Peter Herceg, Banícka 2122/10, 85101 Pezinok – člen
 • Oto Flimel, Dudovateľská 258/32, 97212 Nedožery – Brezany – člen

Štatutárny orgán:

 • Anna Belousovová, Školská 2304/21, 02201 Čadca- predsedníčka Od: 05.12.2011Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – V mene strany koná a podpisuje predseda strany samostatne, a to vždy tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany a funkcii pripojí svoj podpis.

 

 

NÁRODNÁ KOALÍCIA

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

Typ:

Strana

Sídlo:

Račianska 1571/66, 83102 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika

IČO:

42359741

Dátum registrácie:

05.03.2014

Číslo registrácie:

SVS-OVR-2014/008175

 

Členovia prípravného výboru:

 • Sergej Kozlík, Havelkova 4559/3, 84103 Bratislava-Lamač – splnomocnenec
 • Anna Šimurdová, Skalité 1391, 02314 Skalité – člen
 • Vladimír Hudec, Odborárske námestie 6, 81107 Bratislava-Staré Mesto – člen
 • Stanislav Čižmárik, Hrobákova 14, 85102 Bratislava-Petržalka – člen

Štatutárny orgán:

 • Sergej Kozlík, Havelkova 4559/3, 84103 Bratislava-Lamač Od: 20.03.2014Do: 04.04.2018
 • Slavěna Vorobelová, Mierová 1937/71, 06654 Humenné- predsedníčka Od: 04.04.2018Do: 
 • Peter Sokol, Havlíčkova 7763/13, 81104 Bratislava-Staré Mesto- prvý podpredseda Od: 05.2018Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Štatutárny orgán – V mene strany konajú predseda strany a prvý podpredseda strany každý samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu strany pripoja svoj podpis a presné označenie funkcie v orgánoch strany. V pracovnoprávnych veciach koná a podpisuje v mene strany štatutárny orgán strany, každý samostatne. Kandidátne listiny pre voľby prezidenta SR,voľby do NR SR a EP podpisujú predseda a prvý podpredseda spoločne.

 

 

 

NOVA

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

NOVA

Typ:

Hnutie

Sídlo:

Palárikova 3177/31, 81104 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

IČO:

42265606

Dátum registrácie:

25.10.2012

Číslo registrácie:

OVVS 3-2012/026618

 

Členovia prípravného výboru:

 • Gábor Grendel, Vazovova 2740/15, 81107 Bratislava-Staré Mesto – splnomocnenec
 • Jana Žitňanská, Kozia 616/26, 81103 Bratislava-Staré Mesto – člen
 • Daniel Lipšic, Štetinova 687/1, 81106 Bratislava-Staré Mesto – člen

Štatutárny orgán:

 • Daniel Lipšic, Štetinova 687/1, 81106 Bratislava-Staré Mesto Od: 05.12.2012Do: 26.06.2017
 • Gábor Grendel, Vazovova 2740/15, 81107 Bratislava-Staré Mesto- predseda Od: 06.2017Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – štatutárnym orgánom hnutia je Predseda. Za hnutie má právo konať predseda a v rozsahu ním zverených právomocí aj podpredsedovia. V majetkovoprávnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch je oprávnený konať ústredný tajomník. Oprávnené osoby konajú v mene hnutia tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu hnutia a označeniu svojej funkcie pripoja svoj podpis.

 

 

 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA

Typ:

Hnutie

Sídlo:

Zámocká 6873/14, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

IČO:

42287511

Dátum registrácie:

11.11.2011

Číslo registrácie:

OVVS 3-2011/028521

 

Členovia prípravného výboru:

 • Igor Matovič, Čajkovského 30, 91701 Trnava – splnomocnenec
 • Martin Fecko, Potočná 7135/27, 08006 Prešov – člen
 • Erika Jurinová, Vintiška 80, 02743 Nižná – člen
 • Jozef Viskupič, Hlboká 15, 91701 Trnava – člen

Štatutárny orgán:

 • Igor Matovič, Čajkovského 30, 91708 Trnava- predseda Od: 01.12.2011Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – V mene hnutia vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne predseda hnutia (štatutárny orgán) a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu hnutia, označeniu funkcie, menu a priezvisku pripojí svoj podpis.

 

 

PRIAMA DEMOKRACIA

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

PD

Typ:

Strana

Sídlo:

Záhorácka 1933/57, 90101 Malacky, Slovenská republika

IČO:

42142237

Dátum registrácie:

05.12.2008

Číslo registrácie:

233004-2008/11311

 

Členovia prípravného výboru:

 • Martin Urmanič, Goláňova 3140/1, 82103 Bratislava-Ružinov – splnomocnenec
 • Dagmar Skačanová, Štúrova 1189/98, 95201 Vráble – člen
 • Martin Harach, Znievska 3, 85106 Bratislava – člen
 • Martina Čierna, Ambroseho 12, 85102 Bratislava – člen

Štatutárny orgán:

 • Robert Nemcsics, Brečtanová 2349/7, 83103 Bratislava-Nové Mesto Od: 27.05.2009Do: 31.10.2011
 • Pavol Krišpinský, Belá-Dulice 422, 03811 Belá-Dulice Od: 10.2011Do: 30.07.2013
 • Gabriel Karácsony, Balkánska 720/118, 85110 Bratislava-Rusovce Od: 30.07.2013Do: 22.03.2017
 • Róbert Beňo, Modra 3182, 90001 Modra Od: 02.2015Do: 07.03.2017
 • Marek Géci, SNP 473/79, 95611 Ludanice- predseda Od: 07.03.2017Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – v mene strany vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne predseda strany, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany, označeniu funkcie a menu a priezvisku pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Obyčajní ľudia

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

Typ:

Strana

Sídlo:

Nevädzová 806/5, 82101 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

IČO:

30797845

Dátum registrácie:

01.07.2005

Číslo registrácie:

203-2005/06750

 

Členovia prípravného výboru:

 • Katarína Pinterová, Liptovská 4, 82109 Bratislava – splnomocnenec
 • Marek Bobko, Čajkovského 25, 91708 Trnava – člen
 • Ladislav Bulla, Kolískova 12, 84105 Bratislava – člen

Štatutárny orgán:

 • Víťazoslav Moric, PhD., Necpaly 501, 03601 Necpaly- predseda Od: 22.09.2005Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – vystupuje v mene strany a vo všetkých oblastiach politickej činnosti

Progresívne Slovensko

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

Typ:

Hnutie

Sídlo:

Grösslingová 2468/51, 81109 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

IČO:

51224836

Dátum registrácie:

27.11.2017

Číslo registrácie:

SVS-OVR1-2017/039325

 

Členovia prípravného výboru:

 • Michal Truban, Kysucký Lieskovec 457, 02334 Kysucký Lieskovec – splnomocnenec
 • Ivan Štefunko, Grösslingová 2496/46, 81101 Bratislava-Staré Mesto – člen
 • Irena Bihariová, Ulica Mozartova 6329/8, 91700 Trnava – člen

Štatutárny orgán:

 • Ivan Štefunko, Grösslingová 2496/46, 81109 Bratislava-Staré Mesto- predseda Od: 03.2018Do: 06.06.2019
 • Michal Šimečka, Na úvrati 3502/35, 82104 Bratislava-Ružinov- podpredseda Od: 03.2018Do: 
 • Irena Bihariová, Ulica Mozartova 6329/8, 91708 Trnava- podpredseda Od: 03.2018Do: 29.07.2020
 • Zuzana Čaputová, Jamnických 6239/56, 90201 Pezinok- podpredseda Od: 19.03.2018Do: 06.06.2019
 • Michal Truban, Štúrova 13/6, 81102 Bratislava-Staré Mesto- podpredseda Od: 03.2018Do: 06.06.2019
 • Zora Jaurová, Zvolenská 1211/41, 82109 Bratislava-Ružinov- podpredseda Od: 03.2018Do: 
 • Michal Truban, Štúrova 13/6, 81102 Bratislava-Staré Mesto- predseda Od: 06.2019Do: 29.07.2020
 • Ivan Štefunko, Grösslingová 2496/46, 81109 Bratislava-Staré Mesto- podpredseda Od: 06.2019Do: 
 • Martin Poliačik, Polianky 3628/7, 83103 Bratislava-Dúbravka- podpredseda Od: 06.2019Do: 29.07.2020
 • Martin Hojsík, Podjavorinskej 769/7, 81103 Bratislava-Staré Mesto- podpredseda Od: 07.2020Do: 
 • Michal Truban, Štúrova 13/6, 81102 Bratislava-Staré Mesto- podpredseda Od: 07.2020Do: 
 • Irena Bihariová, Ulica Mozartova 6329/8, 91700 Trnava- predsedníčka Od: 07.2020Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Vedenie hnutia – V mene hnutia koná a podpisuje Predseda hnutia samostatne alebo dvaja Podpredsedovia hnutia podľa Podpisového poriadku schváleného Predsedníctvom, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu hnutia uvedú svoje meno a priezvisko a označenie svojej funkcie a pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Rómska iniciatíva Slovenska

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

RIS

Typ:

Strana

Sídlo:

Čiernovodská 5231/6, 82107 Bratislava-Vrakuňa, Slovenská republika

IČO:

31787193

Dátum registrácie:

25.10.1996

Číslo registrácie:

203/2-96/04971

 

Členovia prípravného výboru:

 • Tibor Loran, Dudvažská 16, 82107 Bratislava – splnomocnenec
 • Rozália Lacková, Sibírska 12851/26, 08001 Prešov – člen
 • Miroslav Lacko, Sibírska 12851/26, 08001 Prešov – člen
 • Pavol Burák, Budapeštianska 46, 04001 Košice – člen

Štatutárny orgán:

 • Alexander Patkoló, Topoľčianska 7, 85105 Bratislava Od: 02.1999Do: 16.04.2013
 • Václav Kappel, Píniová 14365/15, 82107 Bratislava-Vrakuňa- predseda Od: 04.2013Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – v plnom rozsahu riadi v období medzi snemom činnosť RIS, zastupuje RIS navonok a vystupuje v jej mene

 

 

 

ŠANCA

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

Typ:

Strana

Sídlo:

Cukrová 2272/14, 813 39 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

IČO:

42418038

Dátum registrácie:

25.03.2015

Číslo registrácie:

SVS-OVR-2015/001382

 

Členovia prípravného výboru:

 • Eva Babitzová, Lermontovova 7, 81105 Bratislava-Staré Mesto – splnomocnenec
 • art. Martin Inger, Veľký Báb 556, 95134 Báb – člen
 • Viliam Novotný, MPH, Humenská 25, 04011 Košice-Západ – člen

Štatutárny orgán:

 • Eva Babitzová, Lermontovova 913/7, 81101 Bratislava-Staré Mesto Od: 07.2015Do: 07.07.2016
 • Viliam Novotný, Fatranská 2430/1, 04011 Košice-Západ- predseda Od: 07.07.2016Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – Podľa článku 19 bod 1 stanov politickej strany ŠANCA: „Predseda strany je štatutárnym orgánom strany. V mene strany koná tak, že ku svojmu menu, priezvisku, názvu strany a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.“.

 

 

 

SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

SDKÚ – DS

Typ:

Strana

Sídlo:

Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava-Rača, Slovenská republika

IČO:

36060101

Dátum registrácie:

18.02.2000

Číslo registrácie:

203/2-2000/01856

 

Členovia prípravného výboru:

 • Jozef Macejko, Zápotockého 4021/1, 08001 Prešov – člen
 • Peter Kresánek, Palisády 55, 81106 Bratislava – člen
 • Juraj Kopčák, Vajanského 5683/19, 08001 Prešov – člen
 • Tibor Šagát, Rozvodná 11, 83101 Bratislava – člen
 • Mikuláš Dzurinda, Ľubovnianska 2, 85107 Bratislava – splnomocnenec
 • Milan Hort, Sládkovičova 75/645, 01851 Nová Dubnica – člen
 • Eduard Kukan, Kohútova 8, 82108 Bratislava – člen
 • Ivan Šimko, Majerníkova 3, 84105 Bratislava – člen
 • Milan Kňažko, Vlčkova 24, 81106 Bratislava – člen
 • Ladislav Pittner, Bartókova 6, 81102 Bratislava – člen
 • Viliam Vaškovič, Tichá 34, 81102 Bratislava – člen

Štatutárny orgán:

 • Mikuláš Dzurinda, Ľubovnianska 2, 85107 Bratislava Od: 02.2001Do: 08.06.2012
 • Pavol Frešo, Murgašova 3131/2, 81101 Bratislava-Staré Mesto Od: 08.06.2012Do: 13.07.2016
 • licencjat, Ing. Milan Roman, Krížna 2695/5, 90901 Skalica- prvý podpredseda Od: 07.2016Do: 05.11.2020
 • arch. Jozef Sobčák, Oščadnica 1227, 02301 Oščadnica- prvý podpredseda Od: 05.11.2020Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Prvý podpredseda – Podľa Článku IV. Stanov politickej strany SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – demokratická strana: „Štatutárnym orgánom SDKÚ – DS – Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie – Demokratickej strany je prvý podpredseda, ktorý koná v jej mene. Pri písomných úkonoch koná tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany, označeniu funkcie, menu a priezvisku pripojí svoj podpis.“

 

 

 

Sloboda a Solidarita

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

SaS

Typ:

Strana

Sídlo:

Priemyselná 16318/8, 82109 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

IČO:

42139333

Dátum registrácie:

27.02.2009

Číslo registrácie:

233004-2009/03592

 

Členovia prípravného výboru:

 • Richard Sulík, Kýčerského 2, 81105 Bratislava – splnomocnenec
 • Richard Švihura, Vranovská 2555/57, 08006 Prešov – člen
 • Jozef Mihál, Trnavská 82/A 101, 82102 Bratislava – člen
 • Robert Mistrík, Vančurova 6/C , 83101 Bratislava – člen

Štatutárny orgán:

 • Richard Sulík, Kýčerského 2, 81105 Bratislava- predseda Od: 03.2009Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – v mene strany vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne predseda strany, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany, označeniu funkcie a menu a priezvisku pripojí svoj podpis

 

 

 

SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

SKS

Typ:

Strana

Sídlo:

Röntgenova 3751/28, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika

IČO:

42362644

Dátum registrácie:

12.06.2014

Číslo registrácie:

SVS-OVR-2014/016433

 

Členovia prípravného výboru:

 • Radoslav Procházka, PhD., Furdekova 1616/12, 85103 Bratislava-Petržalka – splnomocnenec
 • Katarína Macháčková, B. Björnsona 128/22, 97101 Prievidza – člen
 • Katarína Cséfalvayová, Ádorská 1072/23, 92901 Dunajská Streda – člen

Štatutárny orgán:

 • Radoslav Procházka, PhD., Furdekova 1616/12, 85101 Bratislava-Petržalka Od: 11.09.2014Do: 31.08.2016
 • Roman Brecely, Pri kríži 599/9, 90028 Zálesie Od: 31.08.2016Do: 19.09.2017
 • Ivan Zuzula, CSc., Jašíkova 3151/1, 82103 Bratislava-Ružinov- predseda Od: 19.09.2017Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – Predseda SLOVENSKEJ KONZERVATÍVNEJ STRANY je štatutárnym orgánom SLOVENSKEJ KONZERVATÍVNEJ STRANY. Má právo konať a podpisovať všetky právne úkony, a to takým spôsobom, že k názvu strany uvedie označenie svojej funkcie a pripojí svoj vlastnoručný podpis.

 

 

 

Slovenská liga

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

Typ:

Hnutie

Sídlo:

Šamorínska 10314/10, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovenská republika

IČO:

30797217

Dátum registrácie:

04.02.2005

Číslo registrácie:

203-2004/13074

 

Členovia prípravného výboru:

 • Andrea Bečáková, Baltská 11868/13, 90046 Bratislava-Podunajské Biskupice – splnomocnenec
 • Gabriela Liptáková, Moskovská 25, 82106 Bratislava – člen
 • Eva Mikulová, Mierová 828/1, 96681 Žarnovica – člen

Štatutárny orgán:

 • Tibor Mayer, Nová Osada 2391, 97401 Komárno Od: 08.2005Do: 10.04.2007
 • Peter Konček, Čínska 10, 04001 Košice Od: 04.2007Do: 14.07.2011
 • Ján Mikula, Mierová 821, 96681 Žarnovica Od: 04.2007Do: 14.07.2011
 • Vladimír Revický, Koncová ulica 514/48, 97101 Prievidza Od: 07.2011Do: 18.11.2011
 • Jozef Behýl, Trnková 469/82, 85110 Bratislava-Jarovce Od: 11.2011Do: 10.10.2013
 • Ján Báhidský, Nové Záhrady III 16805/5, 82101 Bratislava-Ružinov Od: 10.2013Do: 24.11.2014
 • Jozef Behýl, Trnková 469/82, 85110 Bratislava-Jarovce- predseda Od: 11.2014Do: 14.10.2019
 • Jozef Behýl, Trnková 469/82, 85110 Bratislava-Jarovce- podpredseda Od: 10.2019Do: 
 • Roman Ruhig, Cyprichova 2475/10, 83154 Bratislava-Rača- podpredseda Od: 10.2019Do: 
 • Tibor Cabaj, Sekanica 189/35, 95621 Kuzmice- podpredseda Od: 14.10.2019Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Podpredseda – Členov štatutárneho orgánu tvoria podpredsedovia hnutia. V mene hnutia konajú minimálne dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne.

 

 

 

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

Slovenská ľudová strana (SĽS)

Typ:

Strana

Sídlo:

Kutuzovova 257/4, 83103 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika

IČO:

00678449

Dátum registrácie:

05.04.1990

Číslo registrácie:

VVS/1-693/1990

 

Členovia prípravného výboru:

 • Jozef Prokop,ml., Jungmanova 4, 85101 Bratislava – splnomocnenec
 • Jozef Prokop, Pezinská 1236/3, 90301 Senec – člen
 • Pavol Prokop, Novomeského 1982/4, 90301 Senec – člen
 • Vladimír Brünn, Piesočná 15, 82104 Bratislava – člen
 • Ľubomír Kostolanský, Estónska 51, 82106 Bratislava – člen

Štatutárny orgán:

 • Andrej Trnovec, Kutuzovova 4, 83101 Bratislava Od: 11.09.1999Do: 14.12.2002
 • Karol Uhrín, Martinská 1618/5, 01008 Žilina Od: 14.12.2002Do: 05.08.2008
 • Andrej Trnovec, Drevená 574/6, 83103 Bratislava-Staré Mesto- predseda Slovenskej rady SĽS Od: 05.08.2008Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda Slovenskej rady SĽS – v mene strany koná a podpisuje predseda Slovenskej rady SĽS tak, že k svojmu podpisu pripája pečiatku predsedu SĽS s poradovým číslom 1

 

 

 

 

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

SNJ-sv

Typ:

Strana

Sídlo:

Hronský Beňadik 253/113, 96653 Hronský Beňadik, Slovenská republika

IČO:

42285089

Dátum registrácie:

14.01.1991

Číslo registrácie:

VVS/1-43/1991

 

Členovia prípravného výboru:

 • Stanislav Pánis, Zálužická 13, 82101 Bratislava – splnomocnenec
 • Ľubomír Mäsiar, Bajzova 6, 82108 Bratislava – člen
 • Stanislav Dudáš, Pestovateľská 13, 82104 Bratislava – člen
 • Tatiana Kluvánková, Račianska 25, 83102 Bratislava – člen
 • Peter Paluš, Záfortňa 550/20, 95701 Bánovce nad Bebravou – člen
 • Jozef Luky, Jaderná 7, 82101 Bratislava – člen

Štatutárny orgán:

 • Stanislav Pánis, Zálužická 13, 82101 Bratislava Od: 10.1991Do: 07.12.2011
 • Ján Mesároš, Pod vinohradmi 546/12, 95148 Jarok Od: 12.2011Do: 10.02.2014
 • Roman Stopka, Kubranská 313/105, 91101 Trenčín Od: 10.02.2014Do: 14.07.2014
 • Ján Slota, Horný val 30/10, 01001 Žilina Od: 14.07.2014Do: 21.09.2015
 • Stanislav Pánis, Vrančovičova 1220/42, 84103 Bratislava-Lamač- predseda Od: 09.2015Do: 04.02.2021
 • Vladimír Zeman, Slatinská 5024/28, 82107 Bratislava-Vrakuňa- predseda Od: 04.02.2021Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – V mene strany koná a podpisuje predseda strany samostatne, a to vždy tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany uvedie označenie svojej funkcie, svoje meno a priezvisko a pripojí svoj vlastnoručný podpis.

 

 

 

Slovenská národná strana

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

SNS

Typ:

Strana

Sídlo:

Šafárikovo nám. 76/3, 81499 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

IČO:

00677639

Dátum registrácie:

07.03.1990

Číslo registrácie:

NVVS/2-503/1990

 

Členovia prípravného výboru:

 • Marian Andel, Rozvodná 17, 83101 Bratislava – splnomocnenec
 • Vladimír Miškovský, Trnavská 2293/51, 90201 Pezinok – člen
 • Marián Bančej, Karpatská 3096/10, 82103 Bratislava-Staré Mesto – člen
 • Dušan Harvan, Včelárska 5, 82105 Bratislava – člen
 • Zuzana Tvrdá, Štefanikova 16, 81104 Bratislava – člen

Štatutárny orgán:

 • Ján Slota, Horný val 30/10, 01001 Žilina Od: 31.05.2003Do: 31.10.2012
 • Andrej Danko, Lúčna ulica 632/17, 90042 Miloslavov- predseda Od: 31.10.2012Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – Štatutárnym zástupcom SNS je predseda SNS. Predseda SNS koná a podpisuje v mene SNS samostatne tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému názvu SNS s vyznačením svojho mena, priezviska a funkcie pripojí svoj vlastnoručný podpis.

 

 

 

Slovenské Hnutie Obrody

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

Typ:

Hnutie

Sídlo:

Farská 1295/5, 94901 Nitra, Slovenská republika

IČO:

52370291

Dátum registrácie:

15.05.2019

Číslo registrácie:

SVS-OVR1-2019/015375

 

Členovia prípravného výboru:

 • Róbert Švec, Lipová 626/8, 94901 Nitra – splnomocnenec
 • Pavol Soóš, Chotčanská 115/34, 09101 Stropkov – člen
 • Štefan Polačik, Schurmannova 1206/3, 94901 Nitra – člen

Štatutárny orgán:

 • Marián Chudý, Emila Skákalu 1761/10, 92041 Leopoldov- tajomník Od: 07.2019Do: 
 • Štefan Polačik, Schurmannova 1206/3, 94901 Nitra- podpredseda Od: 07.2019Do: 
 • Róbert Švec, Lipová 626/8, 94901 Nitra- predseda Od: 07.2019Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – V mene hnutia koná a podpisuje predseda spolu s podpredsedom alebo tajomníkom a to vždy tak, že k úplnému rukou napísanému alebo vytlačenému názvu hnutia a zároveň rukou napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku pripoja svoj podpis a presné označenie funkcie. V pracovnoprávnych vzťahoch koná a podpisuje v mene hnutia predseda samostatne.

 

 

 

SLOVENSKO DO TOHO !

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

Typ:

Strana

Sídlo:

Stálicová 1481/10, 04012 Košice-Nad Jazerom, Slovenská republika

IČO:

42250161

Dátum registrácie:

07.06.2012

Číslo registrácie:

OVVS 3-2012/010174

 

Členovia prípravného výboru:

 • Stanislav Martinčko, Stálicová 1481/10, 04012 Košice-Nad jazerom – splnomocnenec
 • Róbert Ligárt, Kremnická 1273/1, 04011 Košice-Západ – člen
 • Renát Mandelík, PhD., Kováčska 59, 04425 Medzev – člen

Štatutárny orgán:

 • Stanislav Martinčko, Stálicová 1481/10, 04012 Košice-Nad Jazerom Od: 08.2012Do: 24.08.2018
 • Milan Hrtan, Nábrežná 863/20, 08501 Bardejov Od: 03.2017Do: 24.08.2018
 • Pavol Krišpinský, Belá-Dulice 422, 03811 Belá-Dulice Od: 03.2017Do: 24.08.2018
 • Ján Katriňák, Pod Stavencom 413/60, 09434 Bystré- pokladník Od: 08.2018Do: 
 • Miroslav Daňo, Soľ 404, 09435 Soľ- manažér Od: 08.2018Do: 
 • Štefan Kaliaš, Cintorínska 338/17, 09303 Vranov nad Topľou- tajomník Od: 24.08.2018Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Tajomník, pokladník a manažér – Štatutárnym orgánom strany sú tajomník, pokladník a manažér, ktorí konajú a podpisujú v mene strany výlučne spoločne, a to tak, že k názvu strany, označeniu ich funkcií, mien a priezvisk pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

 

 

 

SME RODINA

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

Typ:

Hnutie

Sídlo:

Leškova 3005/5, 81104 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

IČO:

42254515

Dátum registrácie:

06.07.2011

Číslo registrácie:

OVVS 3-2011/018608

 

Členovia prípravného výboru:

 • Peter Marček, Budatínska 41, 85105 Bratislava – Petržalka – splnomocnenec
 • Ivor Lehoťan, Garbanka 1525/30, 97411 Banská Bystrica – člen
 • Peter Marček, Špitálska 18, 81108 Bratislava – Staré Mesto – člen
 • Juraj Kuráň, CSc., Na Sitine 12, 84104 Bratislava – Karlova Ves – člen
 • Peter Lazar, Lomnická 18, 84110 Bratislava – Devín – člen
 • Mária Rusňáková, L. Svobodu 30, 90101 Malacky – člen
 • Petr Mrázek, Zemplínska 3889/3, 90301 Senec – člen
 • Peter Čajka, Gaštanová 6462/9, 97409 Banská Bystrica – člen

Štatutárny orgán:

 • Peter Marček, Budatínska 3101/41, 85105 Bratislava – Petržalka Od: 10.2011Do: 25.11.2015
 • Boris Kollár, Palisády 693/9, 81103 Bratislava-Staré Mesto- predseda Od: 11.2015Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – V mene Hnutia vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne predseda hnutia, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu hnutia, označeniu funkcie a menu a priezvisku pripojí svoj podpis.

 

 

Socialisti.sk

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

Typ:

Hnutie

Sídlo:

Štefánikova trieda 71/44, 94931 Nitra, Slovenská republika

IČO:

52659071

Dátum registrácie:

08.10.2019

Číslo registrácie:

SVS-OVR1-2019/030551

 

Členovia prípravného výboru:

 • doc. PhD. Eduard Chmelár, Eszterházyovcov 713/8, 92400 Galanta – splnomocnenec
 • Matej Pintér, Veľké Lovce 388, 94142 Veľké Lovce – člen
 • Alica Mihale Razgyelová, Macov 300, 93032 Macov – člen
 • Branislav Vilmon, Slnečná 3801/3, 97404 Banská Bystrica – člen
 • Martin Štunda, Jána Hollého 165/48, 07101 Michalovce – člen

Štatutárny orgán:

 • doc. PhD. Eduard Chmelár, Eszterházyovcov 713/8, 92400 Galanta- predseda Od: 12.11.2019Do: 26.08.2020
 • Daniel Patkoš, Macov 47, 93032 Macov- podpredseda Od: 11.2019Do: 26.08.2020
 • arch. Martin Sarvaš, Jakubovo námestie 2565/15, 81109 Bratislava-Staré Mesto- podpredseda Od: 12.11.2019Do: 26.08.2020
 • Artúr Bekmatov, Kuzmányho 247/16, 03912 Turčianske Teplice- podpredseda Od: 11.2019Do: 26.08.2020
 • Alica Mihale Razgyelová, Macov 300, 93032 Macov- podpredseda Od: 11.2019Do: 26.08.2020
 • Beáta Janočková, Blažice 112, 04416 Blažice- podpredseda Od: 12.11.2019Do: 26.08.2020
 • Artúr Bekmatov, Kuzmányho 247/16, 039 12 Turčianske Teplice- predseda Od: 08.2020Do: 
 • Veronika Balušíková, Mramorová 12764/15, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice- podpredsedníčka Od: 08.2020Do: 
 • Milan Benkovský, Novomeského 1988/3, 903 01 Senec- podpredseda Od: 08.2020Do: 
 • Martin Štunda, Jána Hollého 165/48, 071 01 Michalovce- podpredseda Od: 08.2020Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda a podpredsedovia – Štatutárnym orgánom politického hnutia Socialisti.sk je predseda a dvaja až štyria podpredsedovia, ktorí reprezentujú politické hnutie doma i v zahraničí a riadia jeho politickú činnosť. V mene politického hnutia Socialisti.sk koná a podpisuje predseda politického hnutia samostatne alebo aspoň dvaja podpredsedovia spoločne v plnom rozsahu, a to tak, že k vytlačenému alebo k napísanému názvu politického hnutia pripojí svoj vlastnoručný podpis.

 

 

 

SPOLU – občianska demokracia

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

SPOLU

Typ:

Strana

Sídlo:

Tallerova 5/10, 81102 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

IČO:

51313901

Dátum registrácie:

25.01.2018

Číslo registrácie:

SVS-OVR1-2018/004572

 

Členovia prípravného výboru:

 • Oto Žarnay, Bernolákova 526/5, 04011 Košice-Západ – člen
 • Jozef Mihál, Svätoplukova 969/21, 90026 Slovenský Grob – člen
 • Simona Petrík, Beniakova 3086/3, 84105 Bratislava-Karlova Ves – člen
 • art. Viera Dubačová, Trieda SNP 1673/65, 97401 Banská Bystrica – člen
 • Ing. Miroslav Beblavý, PhD., Koperníkova 3815/47, 82104 Bratislava-Ružinov – splnomocnenec
 • Katarína Macháčková, Ulica B. Bjőrnsona 128/22, 97101 Prievidza – člen
 • Pavel Nechala, Krasovského 3742/13, 85101 Bratislava-Petržalka – člen

Štatutárny orgán:

 • Ing. Miroslav Beblavý, PhD., Koperníkova 3815/47, 82104 Bratislava-Ružinov- predseda Od: 25.04.2018Do: 26.05.2020
 • Juraj Hipš, Pliešovce 206, 96263 Pliešovce- predseda Od: 05.2020Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – V mene strany vo všetkých veciach koná a podpisuje Predseda strany, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany, označeniu funkcie a menu a priezvisku pripojí svoj podpis.


Názov politickej strany / hnutia:

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

Typ:

Strana

Sídlo:

Pionierska 1408/28, 92522 Veľké Úľany, Slovenská republika

IČO:

42173027

Dátum registrácie:

22.09.2009

Číslo registrácie:

233004-2009/16984

 

Členovia prípravného výboru:

 • Jana Hložeková, Jamnického 3019/6, 84105 Bratislava-Karlova Ves – člen
 • Peter Kavecký, Ľudovíta Fullu 3094/20, 84105 Bratislava-Karlova Ves – splnomocnenec
 • Katarína Orthová, Námestie Slovenského povstania 108/5, 90031 Stupava – člen

Štatutárny orgán:

 • Peter Kavecký, Ľudovíta Fullu 3094/20, 84105 Bratislava-Karlova Ves Od: 05.10.2009Do: 15.02.2010
 • Milan Cílek, Námestie SNP 482/23, 81101 Bratislava-Staré Mesto Od: 15.02.2010Do: 02.07.2010
 • JUDr, Ing. Martin Kuruc, Kosodrevinová 20025/33, 82104 Bratislava-Vrakuňa Od: 07.2010Do: 12.07.2017
 • Tomáš Mitošinka, Exnárova 3126/12, 82103 Bratislava-Ružinov Od: 12.07.2017Do: 20.08.2018
 • Pavel Halabrín, Turá Lúka 275, 90703 Myjava Od: 08.2018Do: 12.12.2018
 • Tomáš Mitošinka, Exnárova 3126/12, 82103 Bratislava-Ružinov- predseda Od: 12.12.2018Do: 14.10.2019
 • František Gőgh, Pionierska 1408/28, 92522 Veľké Úľany- predseda Od: 14.10.2019Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – v mene strany samostatne koná a podpisuje predseda strany a to tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany pripojí svoj podpis a presné označenie funkcie

 

 

 

 

Strana mladých ľudí

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

Mladí ľudia

Typ:

Strana

Sídlo:

Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava-Rača, Slovenská republika

IČO:

30792771

Dátum registrácie:

28.03.2003

Číslo registrácie:

203-2003/07960

 

Členovia prípravného výboru:

 • JUDr. Vojtech Tkáč, Jenisejská 45, 04012 Košice – člen
 • Monika Krištofičová, Botanická 20, 91708 Trnava – člen
 • , RNDr., prof. Ján Turňa, CSc., Ševčenkova 1070/18, 85101 Bratislava-Petržalka – splnomocnenec

Štatutárny orgán:

 • Maroš Hedera, Farského 4, 85101 Bratislava Od: 05.2003Do: 09.10.2004
 • Gustáv Krajči, Kamenný obrázok 3070/15, 05201 Spišská Nová Ves Od: 09.10.2004Do: 10.08.2012
 • Jakub Kráľ, Tekovská 406/17, 93532 Kalná nad Hronom Od: 08.2012Do: 28.01.2015
 • Jakub Kráľ, Perecká ul. 2964/4, 93403 Levice Od: 28.01.2015Do: 27.11.2018
 • Petra Števková, Kvetná ul. 1540/56, 93403 Levice Od: 01.2015Do: 12.09.2016
 • Miloš Babušík, Kamanová 25, 95612 Kamanová Od: 28.01.2015Do: 27.11.2018
 • Richard Nagy, Tešedíkovo , 92582 Tešedíkovo- predseda Od: 01.2015Do: 
 • Dominik Kubík, Prašník 52, 92211 Prašník- podpredseda Od: 11.2018Do: 
 • Marek Sedlák, Strážovská 605/28, 92203 Vrbové- podpredseda Od: 11.2018Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Republikové predsedníctvo strany – Štatutárnym orgánom je Republikové predsedníctvo strany. V mene strany koná a podpisuje predseda strany samostatne alebo dvaja členovia Republikového predsedníctva strany a to tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany pripoja svoj podpis a presné označenie funkcie v Republikovom predsedníctve strany.

 

Názov politickej strany / hnutia:

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

strana nemá zaregistrovanú skratku názvu

Typ:

Strana

Sídlo:

Skuteckého 126/15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

IČO:

42154138

Dátum registrácie:

19.02.2008

Číslo registrácie:

233004-2008/02628

 

Členovia prípravného výboru:

 • Pavol Hrivík, CSc., Rovniankova 6, 85102 Bratislava – splnomocnenec
 • Jozef Šedovič, Priechodná 1549/32, 94901 Nitra – člen
 • Vladimír Ondrovič, Hollého 1721/40, 90031 Stupava – člen
 • Pavol Varga, Bystrická 540/76, 90033 Marianka – člen

Štatutárny orgán:

 • Pavol Varga, Bystrická 540/76, 90033 Marianka Od: 26.06.2008Do: 23.07.2009
 • Ladislav Kollárik, Hviezdoslavova 143/29, 91101 Trenčín Od: 23.07.2009Do: 10.01.2011
 • Andrej Sliacky, Sitnianska 6596/11, 97411 Banská Bystrica- ústredný tajomník Od: 01.2011Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Ústredný tajomník – Ústredný tajomník je štatutárnym orgánom strany. Štatutárny orgán koná osobne v mene Strany moderného Slovenska navonok i dovnútra v plnom rozsahu pokiaľ stanovy neurčujú inak, že sa vyžaduje súhlas príslušného straníckeho orgánu. Je oprávnený podpisovať za Stranu moderného Slovenska tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu pripojí svoj podpis.

 

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:

 

 

 

Strana práce

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

SP

Typ:

Strana

Sídlo:

Záleská 2106/56, 90028 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika

IČO:

37784871

Dátum registrácie:

20.08.1991

Číslo registrácie:

OVV/2-959/1991

 

Členovia prípravného výboru:

 • Július Olexa, Alešovo nábr. 30, 04001 Košice – splnomocnenec
 • Juraj Vaňo, Třebíčska 1840/14, 06601 Humenné – člen
 • Jozef Kadela, Adlerova 3, 04001 Košice – člen

Štatutárny orgán:

 • Július Olexa, Alešovo nábr. 30, 04000 Košice Od: 20.08.1991Do: 06.07.2007
 • Anton Čapkovič, Kustrova 2, 04001 Košice Od: 06.07.2007Do: 20.02.2013
 • Andrej Vaľo, Nemocničná 1442/13, 06601 Humenné- predseda Od: 02.2013Do: 15.02.2019
 • MUDr. Filip Danninger, CSc., MUDr. Jána Straku 1543/8, 96901 Banská Štiavnica- predseda Od: 15.02.2019Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – v mene strany koná a podpisuje predseda strany samostatne, alebo na základe ním vystaveného splnomocnenia dvaja podpredsedovia strany, podľa podpisového poriadku schváleného predsedníctvom strany a to vždy tak, že k úplnému, alebo vytlačenému názvu strany pripoja svoje meno, podpis a presné označenie funkcie v strane

 

 

 

Strana rómskej koalície – SRK

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

SRK

Typ:

Strana

Sídlo:

Požiarnická 1496/1, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika

IČO:

42106800

Dátum registrácie:

19.06.2009

Číslo registrácie:

233004-2009/09200

 

Členovia prípravného výboru:

 • Gejza Adam, Tri hôrky 11, 04011 Košice – splnomocnenec
 • Peter Štefanka, Hlinkova 14, 04001 Košice – člen
 • Jozef Fráter, Ostravska 4, 04011 Košice – člen

Štatutárny orgán:

 • Gejza Adam, Tri Hôrky 433/11, 04011 Košice-Západ- predseda Od: 05.10.2009Do: 
 • , doc. Jozef Ravasz, PhD., Kračanská cesta 5059/57, 92901 Dunajská Streda- 2. podpredseda – člen vedenia Od: 05.10.2009Do: 
 • Maximilián Eštočák, Sibírska 6959/22, 08001 Prešov- 1. podpredseda – člen vedenia Od: 05.10.2009Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Vedenie strany – V mene strany koná a dopisuje predseda strany samostatne, alebo dvaja členovia vedenia strany podľa podpisového poriadku schváleného predsedníctvom strany, a to vždy tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany pripoja svoj podpis a presné označenie funkcie v predsedníctve. Rozsah konania a podpisových kompetencií za stranu podlieha schváleniu predsedníctvom a snemom strany. V pracovnoprávnych vzťahoch koná a podpisuje v mene strany predseda strany.

 

 

 

Strana tolerancie a spolunažívania

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

STS

Typ:

Strana

Sídlo:

Studená 5555/5, 82104 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

IČO:

30794951

Dátum registrácie:

26.11.2003

Číslo registrácie:

203-2003/10692

 

Členovia prípravného výboru:

 • Juraj Bratislavský, Lenardova 1153/2, 85101 Bratislava-Petržalka – splnomocnenec
 • Zuzana Tvrdá, Valaská Belá 475, 97228 Valaská Belá – člen
 • Ján Syč, Orlová 598, 97668 Pohorelá – člen

Štatutárny orgán:

 • Peter Vavrík, Lenárdova 4, 85101 Bratislava Od: 04.2004Do: 09.09.2004
 • Jozef Prokeš, Andreja Šulgana 350/6, 94901 Nitra Od: 09.09.2004Do: 28.02.2007
 • Peter Lisý, Hviezdoslavova 1813/40, 95301 Zlaté Moravce Od: 28.02.2007Do: 05.11.2012
 • Dalibor Mikuš, Čajkovského 46, 91708 Trnava Od: 05.11.2012Do: 09.07.2013
 • Anton Železník, Osvaldova 3290/30, 91701 Trnava Od: 09.07.2013Do: 19.06.2018
 • František Tanko, Závodná 10145/30, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice- predseda Od: 06.2018Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – V mene strany koná a podpisuje predseda strany samostatne, a to vždy tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany pripojí svoje meno, podpis a presné označenie svojej funkcie v strane.

 

 

Strana zelených

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

SZ

Typ:

Strana

Sídlo:

Gorkého 130/6, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

IČO:

00679259

Dátum registrácie:

21.10.1991

Číslo registrácie:

NVVS/1-267/90-1

 

Členovia prípravného výboru:

 • Juraj Mesík, Trieda SNP 1677/73, 97401 Banská Bystrica – člen
 • Milan Škodný, Na kopci 16, 81102 Bratislava – splnomocnenec
 • Miloš Borsík, Plzenská 4, 83103 Bratislava – člen
 • Pavel Šremer, Halašova 36, 83103 Bratislava – člen
 • Jaromír Šíbl, Chúťkovej 43, 84102 Bratislava – člen
 • Denis Svoboda, Hroznova 1, 83101 Bratislava – člen

Štatutárny orgán:

 • Ladislav Ambróš, Štúrova 7, 99001 Veľký Krtíš Od: 28.02.2001Do: 06.09.2003
 • Jozef Pokorný, Ďumbierska 36, 04001 Košice Od: 06.09.2003Do: 26.09.2005
 • Pavol Kormúth, Sokolská 18, 81104 Bratislava Od: 09.2003Do: 26.09.2005
 • Pavel Petrík, Zakvašov 1518/51-4, 01701 Považská Bystrica Od: 09.2005Do: 15.12.2008
 • Martin Jóna, Pifflova 1136/6, 85101 Bratislava-Petržalka- ústredný tajomník Od: 02.2006Do: 
 • Peter Pilinský, Úžiny 7468/3, 83106 Bratislava Od: 15.12.2008Do: 20.03.2014
 • Pavel Petrík, Zakvášov 1518/51, 01707 Považská Bystrica- predseda Od: 20.03.2014Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda a ústredný tajomník – Predseda Strany zelených a ústredný tajomník Strany zelených konajú za stranu samostatne. V mene strany konajú tak, že k tlačenému alebo rukou napísanému úplnému názvu strany a označeniu svojej funkcie pripoja svoj podpis.

 

 

Strana zelených Slovenska

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

SZS

Typ:

Strana

Sídlo:

Zimný štadión 638/43, 90501 Senica, Slovenská republika

IČO:

37994981

Dátum registrácie:

21.08.2006

Číslo registrácie:

203-2006/07388

 

Členovia prípravného výboru:

 • Pavol Kormúth, Sokolská 18, 81104 Bratislava – splnomocnenec
 • Jozef Pokorný, Ďumbierska 36, 04001 Košice – člen
 • Andrea Záhumenská, Bradáčova 1721/5, 85102 Bratislava-Petržalka – člen
 • Martin Čulen, Kunov 9187, 90501 Senica – člen
 • Miroslav Hladík, M. Čulena 194, 90885 Brodské – člen

Štatutárny orgán:

 • Martin Čulen, Kunov 187, 90501 Senica Od: 26.09.2006Do: 29.05.2017
 • Pavol Kormúth, Sokolská 3244/18, 81104 Bratislava-Staré Mesto- Prvý podpredseda Od: 09.2006Do: 
 • Andrea Záhumenská, Bradáčova 1721/5, 82101 Bratislava-Petržalka Od: 26.09.2006Do: 29.05.2017
 • Ľubica Krištofová, Hviezdoslavova 469, 90501 Senica Od: 26.09.2006Do: 29.05.2017
 • Ľubomír Staňka, Vrádište 219, 90849 Vrádište Od: 09.2006Do: 30.11.2011
 • Lívia Hrašková, Záhradnícka 37, 81107 Bratislava Od: 09.2006Do: 29.05.2017
 • Natália Hanulíková, Tilgnerova 715/10, 84104 Bratislava-Karlova Ves- Predsedníčka Od: 29.05.2017Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda a prvý podpredseda – V mene strany koná a podpisuje spoločne predseda a prvý podpredseda a to tak, že ku tlačenému alebo rukou napísanému názvu strany a označeniu svojej funkcie pripoja svoj podpis a odtlačok pečiatky strany.

 

Názov politickej strany / hnutia:

ÚSVIT

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

ÚSVIT

Typ:

Strana

Sídlo:

Mierová 1909/68, 06601 Humenné, Slovenská republika

IČO:

42027616

Dátum registrácie:

25.05.2005

Číslo registrácie:

203-2005/05884

 

Členovia prípravného výboru:

 • Ivan Hopta, CSc., Mierová 1909/68, 06601 Humenné – splnomocnenec
 • Ľubomír Fečík, Strojárska 1831/92, 06901 Snina – člen
 • Alexander Kucka, Strojárska 1830/91, 06901 Snina – člen
 • Fedor Šandor, Mierová 1908/58, 06601 Humenné – člen
 • Jaroslav Zelinka, Mierová 1909/70, 06601 Humenné – člen

Štatutárny orgán:

 • Ivan Hopta, CSc., Mierová 1909/68, 06601 Humenné- predseda Od: 21.09.2005Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – Predseda je jediným štatutárnym orgánom strany, ktorý riadi politickú činnosť strany a zastupuje stranu pri presadzovaní jej programových cieľov.

 

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:

 

 

 

VLASŤ

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

VLASŤ

Typ:

Strana

Sídlo:

Miletičova 559/21, 82108 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

IČO:

42257344

Dátum registrácie:

28.11.2011

Číslo registrácie:

OVVS 3-2011/029917

 

Členovia prípravného výboru:

 • Branislav Král, Grösslingová 2455/21, 81109 Bratislava-Staré Mesto – člen
 • Tibor Gaplovský, Anenská 7791/3, 81105 Bratislava-Staré Mesto – splnomocnenec
 • Štefan Sládeček, Námestie Martina Benku 6302/10, 81107 Bratislava-Staré Mesto – člen
 • Vojtech Lampert, Sumbalova 3505/5, 84105 Bratislava-Karlova Ves – člen

Štatutárny orgán:

 • Tibor Gaplovský, Anenská 7791/3, 81105 Bratislava-Staré Mesto Od: 08.12.2011Do: 11.07.2012
 • Valér Šandrik, Bebravská 5038/32, 82107 Bratislava-Vrakuňa Od: 11.07.2012Do: 11.08.2017
 • Jozef Tarkanič, Makovická 934/16, 09303 Vranov nad Topľou- generálny manažér Od: 08.2017Do: 03.10.2019
 • Anna Žatková, Holíčska 3105/4, 85105 Bratislava-Petržalka- generálna manažérka Od: 03.10.2019Do: 20.11.2019
 • Anna Žatková, Holíčska 3105/4, 85101 Bratislava-Petržalka- predsedníčka Od: 20.11.2019Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – V mene strany vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne Predseda, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany pripojí svoj podpis.

 

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:

 

 

 

VZDOR – strana práce

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

VZDOR

Typ:

Strana

Sídlo:

Valaská Dubová 102, 03496 Valaská Dubová, Slovenská republika

IČO:

31788050

Dátum registrácie:

16.02.1998

Číslo registrácie:

203/2-98/00675

 

Členovia prípravného výboru:

 • František Dugovič, Hradská 58/8, 90082 Blatné – splnomocnenec
 • Vladimír Kriška, Sokolská 1624/27, 90301 Senec – člen
 • Milan Albertus, Jána Smreka 2151/13, 90301 Senec – člen

Štatutárny orgán:

 • František Dugovič, Hradská 58/8, 90082 Blatné Od: 03.1998Do: 03.10.2006
 • Ján Žoldák, ČSA 21, 97401 Banská Bystrica Od: 10.2006Do: 04.06.2010
 • Tomáš Pekný, Javornícka 6168/15, 97411 Banská Bystrica Od: 06.2010Do: 14.10.2013
 • Martin Jágrik, Lánska 936/35, 01701 Považská Bystrica Od: 10.2013Do: 20.02.2014
 • Stanislav Pirošík, Pšurnovická 1044/58, 01401 Bytča- predseda Od: 02.2014Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – Štatutárnym orgánom strany je jej predseda, ktorý zastupuje stranu na verejnosti.

 

 

 

 

ZA ĽUDÍ

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

Typ:

Strana

Sídlo:

Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

IČO:

52581675

Dátum registrácie:

02.09.2019

Číslo registrácie:

SVS-OVR1-2019/027309

 

Členovia prípravného výboru:

 • Michal Luciak, Žitná 7719/3, 83106 Bratislava-Rača – splnomocnenec
 • Andrej Kiska, Staré Ihrisko 2489/6, 05801 Poprad – člen
 • Jana Žitňanská, Kozia 616/26, 81103 Bratislava-Staré Mesto – člen
 • Mária Kolíková, Radvanská 5267/21, 81101 Bratislava-Staré Mesto – člen
 • Juraj Šeliga, Črchľa 401/140, 02952 Hruštín – člen

Štatutárny orgán:

 • Andrej Kiska, Staré ihrisko 2489/6, 058 01 Poprad- predseda Od: 10.2019Do: 21.09.2020
 • Veronika Remišová, Karadžičova 4096/1, 81109 Bratislava-Staré Mesto- predsedníčka Od: 09.2020Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – Štatutárnym orgánom strany ZA ĽUDÍ je predseda strany ZA ĽUDÍ. Navonok a so všeobecnou platnosťou vykonáva všetky právne úkony, ktorými svojím rozhodnutím nepoveril iného člena strany ZA ĽUDÍ, a to tak, že k názvu strany a s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie (predsedu strany ZA ĽUDÍ) pripojí svoj vlastnoručný podpis.

 

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:

 

 

ŽIVOT – národná strana

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

ŽIVOT

Typ:

Strana

Sídlo:

Štefana Baniča 508/10, 91904 Smolenice, Slovenská republika

IČO:

52186717

Dátum registrácie:

04.02.2019

Číslo registrácie:

SVS-OVR1-2019/005812

 

Členovia prípravného výboru:

 • Peter Molda, Štefana Baniča 508/10, 91904 Smolenice – splnomocnenec
 • Tibor Pénzeš, Mederská 1672/16, 94001 Nové Zámky – člen
 • Miroslav Vetrík, Kúpeľná 27/8, 81102 Bratislava-Staré Mesto – člen

Štatutárny orgán:

 • Štefan Kuffa, Zochova 1706/53, 06001 Kežmarok- predseda Od: 15.02.2019Do: 20.11.2019
 • , Mgr. Tomáš Taraba, Holubyho 5577/16, 90201 Pezinok- predseda Od: 20.11.2019Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – Predseda KDŽP je štatutárnym orgánom KDŽP. Má právo konať a podpisovať všetky právne úkony a to takým spôsobom, že k názvu strany, menu a priezvisku uvedenie označenie svojej funkcie a pripojí svoj vlastnoručný podpis.

 

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:

 

Názov politickej strany / hnutia:

Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

Skratka názvu politickej strany / hnutia:

Zmena zdola, DÚ

Typ:

Strana

Sídlo:

Hybešova 7291/41, 83106 Bratislava-Rača, Slovenská republika

IČO:

31806520

Dátum registrácie:

07.09.2000

Číslo registrácie:

203/2-2000/07912

 

Členovia prípravného výboru:

 • Ján Budaj, Hybešova 41, 83106 Bratislava – splnomocnenec
 • Peter Matula, Družstevná 812/52, 03901 Turčianske Teplice – člen
 • MUDr. Juraj Švec, Koreničova 8, 81103 Bratislava – člen

Štatutárny orgán:

 • Ján Budaj, Hybešova 7291/41, 83106 Bratislava-Rača- predseda Od: 03.2001Do: 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Predseda – predseda je štatutárnym orgánom strany, oprávneným konať v mene strany

Kedy sa konečne klamlivé média zamerajú na to, že podvodník a klamár Matovič, Záborská a Budaj oklamali pri voľbách voličov? ? ? – pomoc – Blog.Pravda.sk

Kedy príde z europarlamentu na Slovensko ďalšia hanblivá správa o spolupráci slovenských europoslancoch

11.06.2024

Bude spoločnou témou pre slovenských europoslancov okamžité odstránenie chudoby na Slovensku ? Spätná väzba – ( čo si občan myslí? ) – ja Ťa volím, Ty mi pomôž ! Koho nám novinári pošlú do Európskeho parlamentu?

Spätná väzba – ( čo si občan myslí? ) – ja Ťa volím, Ty mi pomôž !

09.06.2024

Ak ste sa nestali europoslancami ako ste plánovali , ostala vám chuť pokračovať v tom, čo ste nasľubovali občanom alebo vás to už prešlo? Projekt , , Život v Novom Slovensku“ ? Zmena spoločenského zriadenia na Slovensku na základoch poučenia sa z minulosti a slovenskej , národnej histórie ! Na Slovensko môžeme prijať až 10 miliónov utečencov, ale iba z Afriky! A čo [...]

Na Slovensko môžeme prijať až 10 miliónov utečencov, ale iba z Afriky! A čo s nimi?

05.06.2024

Tretina by boli policajti, tretina by bolo vojsko a tretina by boli stavební robotníci, aby to malo osoh aj pre Slovensko a aj pre bývalé socialistické štáty! Možno by sa vrátili aj naši občania, ktorí odišli poznávať do sveta to, čo nemáme doma a zistia, že už vedia ako to napodobniť a mať tiež. Základ je sa nebáť a konať! [...]

Grécko Počasie Horúčavy

Gréci budú od júla dlhšie pracovať. Až šesť dní do týždňa

25.06.2024 06:00

V Grécku začne platiť zákon, ktorý zamestnávateľom umožní, aby pracovníkom nariadili odrobiť aj šiesty deň v týždni.

Bratislava, mestská nájomná bytovka, byty, Muchovo námestie

Hlad po bývaní rastie, nájomný byt chce skoro 20-tisíc ľudí. Stovky majú pribudnúť v Bratislave, lídrom je mesto na Považí

25.06.2024 06:00

Záujem o mestské nájomné bývanie dlhodobo prevyšuje dostupnú ponuku.

Netradičná, svadba, Liptov, mReportér

VIDEO: Netradičná svadba na Liptove. Pozrite si, v akom duchu sa niesla

25.06.2024 05:00

Zábery z netradičnej svadby zachytil mReportér Marián Hrnčiar.

Macron

Macron opäť varuje pred extrémami, ktoré vraj môžu viesť k občianskej vojne

24.06.2024 23:41

Francúzsky prezident varoval, že programy krajnej pravice a krajnej ľavice môžu viesť k občianskej vojne.