Založ si blog

Organizované prenasledovanie

Priemerne fungujúci jednotlivec nemusí byť logicky paranoidný. Iste, je tu občasný šepot, ktorý počuješ a myslíš o sebe. Existuje tiež strach, že vás niekto sleduje. Potom nasleduje prenasledovanie gangov.

Toto je konečná forma paranoja, ktorá sa javí ako opodstatnené podozrenie a nedôvera. Gang stalking je, keď sa skupina ľudí rozhodne zacieľovať na jednotlivca a pokúsiť sa kontrolovať aspekty jeho života a monitorovať ho 24/7. Spravidla sa to robí bez toho, aby osoba skutočne vedela o tejto organizovanej prenasledovacej skupine, ale ak osoba zistí, výsledky a bezmocnosť môžu byť devastujúce.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Nebezpe%C4%8Dn%C3%A9_prenasledovanie

 

Tento článok

 • Vylepšené moje zdravie4
 • Zmenil môj život3
 • Zachránil mi život5

Podľa gangstalkingworld.com, „prenasledovanie gangov sa považuje za skrytý psychologický, emocionálny a fyzický útok, ktorý je schopný imobilizovať a zničiť cieľ v priebehu času“.

Znie to zle? To sa zhoršuje. Ciele sa vyberajú z mnohých dôvodov vrátane nesúhlasných názorov v politike a na pracovisku. Celkovým cieľom je rozobrať ciele, od toho, aby vyzerali zbláznene pre podozrenie z prenasledovania gangov, aby ich izolovali a zničili ich povesť a dôveryhodnosť a prinútili ich spáchať samovraždu.

Ľudia sa môžu podieľať na prenasledovaní gangov bez toho, aby poznali tieto hrozné následky. Mohli by prenasledovať gangov, aby boli prijatí do skupiny, alebo boli prinútení prenasledovať gangov.

Zdá sa, že spôsob, akým webová stránka www.gangstalkingworld.com hovorí o prenasledovaní gangov, je skôr otázkou vlády a je organizovaný vládnymi orgánmi v európskych krajinách, ako je Nemecko a Rusko. Najbližšou vecou, ​​ktorá sa v USA stane na webe, by boli určité scenáre a udalosti, ako je McCarthyism.

Je ťažké uveriť, že prenasledovanie gangov by niekedy mohlo byť úplne úspešné v tom, že všetkých priateľov a rodinu obracia proti jednotlivcovi. Ak však prenasledovanie gangov bolo niekedy úspešné, je to hrozný spôsob, ako človeka rozobrať.

Existujú knihy o prenasledovaní gangov a súvisiacich témach. Jedným z nich je napríklad „Mobbing: Emocionálne zneužívanie na americkom pracovisku“ od Noa Davenport, Ruth Schwartz a Gail Elliott.

Kniha na webe popisuje mobbovanie ako:

1) „Emocionálne zneužívanie na pracovisku.“

2) „Prechovávanie“ spolupracovníkmi, podriadenými alebo nadriadenými, aby prinútili niekoho opustiť pracovisko prostredníctvom fámy, narážania, zastrašovania, ponižovania, diskreditácie a izolácie. “

3) „Škodlivé, nezdravé, nereálne, všeobecné obťažovanie.“

Existujú samozrejme zákony o obťažovaní a šikanovaní, ale skrytý pocit prenasledovania gangov a mobbingu by jednotlivcovi sťažil preukázanie, že sú šikanovaní alebo obťažovaní. Pravdepodobne by bolo ťažké nájsť solídne dôkazy, pokiaľ jednotlivec neprenáša rekordér tajne alebo nemá implantované videokamery na miestach, na ktorých bežne vysiela.

Gangstalkingworld.com poznamenal, že členovia gangov alebo skupín majú tendenciu používať určité signály, napríklad signály z rúk, aby bolo možné ich sledovať.

Zdá sa však, že mobbovanie je trochu iné ako prenasledovanie gangov, pretože prenasledovanie gangov sa deje v komunite a nielen na pracovisku. Pravdepodobne ide o diskusiu o konkrétnej definícii vrátane toho, ktoré akty a prostredia sa pri prenasledovaní gangov zvažujú.

Ďalšia kniha s názvom „Preklenutie priepasti“ od GmB Baileyho hovorí o prenasledovaní gangov, ktoré sa používa na „zničenie a diskreditáciu tých, ktorých štát vyhlásil za nepriateľa“.

Zdá sa, že existuje veľa blogov o prenasledovaní gangov, najmä obete tohto psychologického zločinu, a niektoré z nich sú uvedené pod mojimi zdrojmi. To naznačuje, že možno je to skôr problém, ako sa zdá.

Celkovo je prenasledovanie gangov veľmi komplexný koncept a zdá sa, že je potrebné ďalšie skúmanie tejto témy. Možno väčšina ľudí netuší, že prenasledovanie gangov existuje, a väčšina z nich to nie je ovplyvnené.

Len keby sme vedeli o prenasledovaní gangov, mohli by sme si viac uvedomiť okolnosti, za ktorých by k tomu mohlo dôjsť. Tiež by to mohlo vysvetliť niektoré podivné udalosti. Navrhoval by som však, aby som neobviňoval všetko z možného prenasledovania gangov alebo mobbingu na pracovisku. Nepríjemné situácie majú zvyčajne primeranejšie vysvetlenie, pretože sa nezdá, že by k prenasledovaniu gangov došlo všade (je to zložité úsilie). Mobbing na pracovisku sa zdá byť logickejší a ľudia to môžu robiť nevedomky.

Existujú aj ďalšie súvisiace témy a koncepty, ako napríklad mobilizácia na pracovisku, pulzácia a plynové osvetlenie, ktoré sa zaoberajú aj psychologickou kontrolou a cieľmi zničenia jednotlivca. V mojom ďalšom článku sa viac sústredím na plynové osvetlenie.

 

Zdroje:

 

http://www.gangstalkingworld.com/GSFAQ.html

http://www.mobbing-usa.com/

http://www.mobbing-usa.com/R_legal.html

http://www.amazon. com / Mobbing-Emocionálne zneužívanie-americké pracovisko / dp / 0967180309

http://gang-stalking.blogspot.com/2006_09_01_archive. html

http://gangstalking.wordpress.com/

http://gangstalkingjournal.com/

http://www.everydayhealth.com/blogs/gangstalking

http://www.gangstalkingunited.com/

http: //www.targetedindividuals. com / Buzzsaw.html

https://maininfo.wixsite.com/gangstalking?fbclid=IwAR1bg7u7azQoyobSKmJrnZxHGr52KSBkesUVaLMDgR_0bovxbwJsKyQk5-k

 

Sledujete nevinnú obeť?

(Opis organizovaného prenasledovania v Sonoma County. Autor: Rosanne Schneider Neighbor)

Bohužiaľ, organizované prenasledovanie je živé a dobre v Sonoma County. Viem to preto, že som nevinnou obeťou tohto postupu. Vzdelajte sa. Je to trestná činnosť spáchaná na základe trestných záujmov. Nenechajte sa zmiasť. Prečítajte si to.

Čo je to Gang Stalking?

Gang Stalking je skryté vyšetrovanie, ktoré je otvorené pre jednotlivca. Jednotlivec je potom vystavený zjavnej a skrytej forme dohľadu. Osoba je sledovaná okolo 24/7. Ako súčasť monitorovacieho procesu sa používajú pešie hliadky a hliadky vozidiel. Počas týchto hliadok sa používa znakový jazyk s jednou rukou na pomoc informátorom občanov pri vzájomnej komunikácii.

Gang Stalking je tiež systémovou formou kontroly, ktorá sa snaží ovládať všetky aspekty života cieľových jednotlivcov. Gang Stalking má veľa podobností s mobilizáciou na pracovisku, ale prebieha mimo komunity. Nazýva sa to Gang Stalking, pretože cieľ sledujú skupiny a organizujú ich pod dohľadom rušivých a riadených dozorov skupiny organizovaných „skrytých zdrojov ľudskej inteligencie“, ktoré sú známe aj pod názvom Občianske informátory

24/7. http://www.heraldscotland.com/how-local-councils-use-anti-terror-laws-to-spy-on-ordinary-people-1.828851

Mnoho cielených jednotlivcov je týmto spôsobom obťažovaných a podrobených dozoru niekoľko mesiacov alebo dokonca rokov, kým si uvedomia, že sa na ne zameriava organizovaný protokol o obťažovaní.

To, čo sa stane počas tohto sledovania Gang Stalking, je veľmi podobné tomu, čo sa stalo s mnohými nevinnými jednotlivcami v bývalom východnom Nemecku alebo aktivistami a disidentmi v Rusku. Mnoho nevinných ľudí v bývalom východnom Nemecku by bolo zacieľovaných na tieto programy obťažovania a potom ich kamaráti, rodina a celá komunita by sa použili na ich monitorovanie, stíhanie a obťažovanie. V Rusku ho štát použil na vyhlásenie aktivistov, disidentov alebo kohokoľvek, koho považovali za nepriateľa štátu, za duševne nespôsobilého a mnohí boli inštitucionalizovaní pomocou tejto formy systémovej kontroly.

Najbližšia vec, ktorú predtým videli Gang Stalking, ktorú demokratické krajiny videli, sú programy McCarthyism, Cointelpro a RED SQUAD. Programy Red Squad sa používali na monitorovanie a obťažovanie rôznych skupín. Boli zavedené už viac ako sto rokov a tiež využívali zdroje tajných ľudských spravodajských informácií.

Civilní špióni, známi tiež ako „skryté zdroje ľudskej inteligencie“, sa získavajú zo všetkých úrovní a sektorov spoločnosti. Rovnako ako v prípade vyšetrovaní Cointelpro, každý v živote cieľa je súčasťou tohto neustáleho nekončiaceho systematického psychologického obťažovania a manipulácie s cieľom. Tieto akcie sú špeciálne navrhnuté tak, aby kontrolovali cieľ a udržiavali ich v súlade. Tieto akcie sú navrhnuté tak, aby v priebehu rokov zničili cieľ, urobili z neho blázon a nechali ich bez podpory.

Pokiaľ ide o ciele tohto obťažovania, Gang Stalking sa prežíva ako skrytý psychologický, emocionálny a fyzický útok, ktorý je schopný imobilizovať a zničiť cieľ v priebehu času. Pre štát je to spôsob, ako udržať ciele v línii, kontrolovať ich alebo zničiť.

Celosvetové programy kontroly a zhody sa používajú s rovnakým úspechom a letalitou. Teraz vidíme globálne koordinované a organizované úsilie o kontrolu a súlad. Mnoho krajín po celom svete v súčasnosti používa model polície s názvom: Komunitná orientácia. Opisuje sa to ako systémový prístup k policajnej kontrole. Zameriava sa na vštepovanie pocitu komunity v geograficky umiestnenom susedstve. Spoločenstvá sa stretávajú a diskutujú o tom, aké hodnoty by chceli mať vo svojej komunite, rozvoji komunity a je tiež čas diskutovať o akýchkoľvek problémoch, ktoré sa môžu vyskytnúť v konkrétnej oblasti. Ak sa zistí problém, mohlo by sa začať vyšetrovanie. Tieto miestne programy v mnohých krajinách nadväzujú partnerstvá s inými vládnymi programami v provinciách, štátna a federálna úroveň. Správy Ganga Stalkinga prichádzajú nielen z demokratických krajín, ale prichádzajú aj z mnohých ďalších krajín.

Moderná systémová forma kontroly by sa mohla financovať iba na vyšších vládnych úrovniach, rovnako ako v iných spoločnostiach, kde sa tieto podobné typy programov obťažovania implementovali. Je to súčasť systému kontroly a zhody, ktorý existuje už mnoho rokov. Systém kontroly s účasťou mnohých miestnych skupín a dodatkov.

Ako sa vyberajú ciele?

Ciele je možné zvoliť z mnohých dôvodov. Môžu byť vybraní na politické názory. Môžu byť vybrané na zapískanie. Môžu byť vybraní, pretože patria k disidentskému hnutiu. Môžu byť vybraní, pretože uplatnili svoje pracovné práva. Môžu byť vybraní, pretože urobili nesprávneho nepriateľa. Boli považované za príliš otvorené, nevedomky vyšetrované niečo, čo štát nechcel vyšetrovať, podpísal petíciu, napísal list. Civilný špión / špíz bol považovaný za podozrivý a ich mená boli odovzdané.

Je zrejmé, že ciele pre túto systémovú formu riadenia môžu byť vybrané, ak ešte nie sú súčasťou tohto kontrolovaného systému. Napr. Zdá sa, že mnoho cieľových jednotlivcov nevie, že veľké časti našej spoločnosti sa v súčasnosti používajú ako informátory občanov.

Aké sú ciele Gang Stalking?

Cieľom je izolovať cieľ od všetkých foriem podpory, aby mohol byť v budúcnosti stanovený na zatknutie, inštitucionalizáciu alebo násilnú samovraždu. Ďalším cieľom tohto obťažovania je zničiť povesť a dôveryhodnosť cieľa. Nechajte cieľ vyzerať šialene alebo nestabilne.

Medzi ďalšie ciele patrí senzibilizácia cieľa na každodenné podnety ako forma kontroly, ktorá sa používa na kontrolu cieľov, keď sa dostanú mimo radu. Keď je cieľ senzibilizovaný, občania majú ľahšiu identifikáciu cieľovej osoby na verejnosti.

Tieto programy sú navrhnuté tak, aby ohrozili ciele tohto obťažovania, chcú ich zničiť. Zdá sa, že sekundárnymi cieľmi je urobiť cieľ bezdomovcom, nezamestnaným, rozdeliť ho a zdá sa, že hlavným cieľom je nasmerovať cieľ k nútenej samovražde, rovnako ako to, čo urobili s niektorými cieľmi Cointelpro. Je to užitočný spôsob eliminácie vnímaných nepriateľov štátu.

Kto je zameraný?

Zacielenie sa môže stať každému v spoločnosti. V minulosti boli primárnymi cieľmi programov, ako je Cointelpro, menšiny. Zacielenie sa však môže stať každému. Jednotlivci sa často zameriavajú na to, že sú otvorení, informátori, disidenti, ľudia, ktorí sa stavajú proti bohatým spoločnostiam, ženským skupinám, (slobodným) ženám, protivojnovým zástancom, jednotlivcom identifikovaným alebo cieleným na týchto stretnutiach v komunite a iným nevinným jednotlivcom. Väčšina cieľov si často neuvedomuje, že sú cielené týmto spôsobom. Keď sa cieľ pohybuje, mení úlohy, obťažovanie stále pokračuje. Zakaždým, keď sa cieľ presunie, rovnaké informácie, klamstvá a ohováranie sa rozšíria do novej komunity a bude pokračovať systémové monitorovanie a obťažovanie.

 

 Znaky cieľových skupín

[1]

Kto sa zúčastňuje?

Ľudia zo všetkých spoločenských vrstiev sú prijímaní, aby boli očami a ušami štátu. Ľudia všetkých rás, vekov, pohlaví. Súčasťou tohto odvetvia je každý sektor spoločnosti, na ktorý môžete myslieť. Medzi civilných špiónov / striekačiek patria okrem iného: všeobecní robotníci, bohatí, cyklisti, obchodníci s drogami, užívatelia drog, pouliční ľudia, punks, kultúra hip hopu, KKK, čierni aktivisti, cirkevné skupiny, mládežnícke skupiny, hasiči, polícia dôstojníci, právnici, zdravotnícki pracovníci, majitelia obchodov, slúžky, správcovia, inštalatéri káblov, osoby na opravu telefónov, poštové nosiče, zámočníci, elektrikári atď. V skutočnosti neexistuje minimálny ani maximálny vekový rozsah. Nedávno vyšiel článok vo Veľkej Británii, v ktorom sa uvádza, že prijímali deti vo veku osem rokov, ktoré majú byť

 [2]

Niektorých z týchto občanov možno prijať prostredníctvom programov ako Citizen Corp, Weed and Seed, Citizens On Phone Patrol (COPP), City Watch, TIPS. Mnohí začali dobrými úmyslami pomáhať hliadkam a monitorovať ich mestá a susedstvá. Iní sú prijímaní prostredníctvom svojich rodín, iní v škole, iní v práci. Keďže sa zúčastňuje každý sektor, trieda, rasa v spoločnosti, nábor je mnohostranný.

Mnohí nechápu ani sa nestarajú o to, že konečným dôsledkom tohto protokolu o obťažovaní je zničiť osobu.

Prečo sa ľudia zúčastňujú na Gang Stalking?

 Existuje veľa dôvodov, prečo sa niekto zúčastňuje na tejto aktivite.

 1. Niektorí to robia pre pocit moci, ktorý im dáva.
 2. Iní to robia ako spôsob, ako sa spriateliť a udržať si priateľov. Je pre nich niečo spoločenského a zábavného. Mnohí v spoločnosti používajú jednoruční znakový jazyk na komunikáciu a je veľmi efektívny pri odstraňovaní rasy, pohlavia, veku, sociálnych bariér.
 3. Štát alebo polícia sú nútené alebo čierne, aby sa ich zúčastnili.
 4. Hovorí sa, že sú súčasťou vnútornej bezpečnosti alebo národnej bezpečnosti a používajú sa na pomoc pri strážení nebezpečných očí alebo emocionálne narušených jednotlivcov. Vidia sa ako hrdinskí špióni pre štát.

Civilní špióni môžu pochádzať z rôznych programov ako Citizen Corp, Citizen on Phone Patrol COPP, Weed and Seed, TIPS, City Watch alebo nejaký iný centralizovaný vládny program používaný na hliadkovanie a monitorovanie miest.

 1. Iní sú len miestni kriminálnici alebo informátori, ktorí sa už používajú na iné činnosti, a ich energia sa práve presmeruje do týchto komunitných špionážnych programov. Napr. Niektorým môže byť poskytnutá voľba Špionáž pre štát alebo políciu vs väzenie.
 2. Iní sú povedané o klamstve a ohováraní o cieli, aby ich prinútili ísť so zničením jeho života.
 3. Mnohí sú však iba priemerní občania, ktorých prijal štát rovnakým spôsobom, ako boli prijatí do zamestnania v bývalom východnom Nemecku a ďalších krajinách. Je to tak, ako je spoločnosť.

Aké techniky sa používajú proti cieľom?

 Niektoré z najbežnejších techník sú uvedené nižšie.

 1. a) Klasická klimatizácia.

Získanie cieľovej osoby senzibilizovanej na každodenné podnety. Cielený jedinec v priebehu mesiacov alebo dokonca rokov je negatívne citlivý na každodenné podnety, ktoré sa potom používajú na ich obťažovanie. Používa sa na verejnosti, aby im oznámila, že sú neustále obťažovaní a monitorovaní. Niektoré príklady každodenných stimulov, ktoré by sa mohli použiť, zahŕňajú: zvuky, farby, vzory, akcie. Napr. Červené, biele, žlté, prúžky, kliknutia na perá, zamotanie kľúčov, hlasný kašeľ, hlasné pískanie, hlasné búchanie do tlieskania rúk k sebe, mobilné telefóny, notebooky atď.

 1. b) 24/7 Dohľad Bude si vyžadovať sledovanie cieľa všade, kam idú. Dozvedieť sa o cieli. 

Kde nakupujú, pracujú, hrajú, kto sú ich priatelia a rodina. Blížiť sa k cieľu, presťahovať sa do komunity alebo bytu, kde bývajú, cez ulicu. Monitorovanie cieľov telefónu, domu a počítačovej aktivity.

 1. c) izolácia uvedeného cieľa.

To sa deje prostredníctvom ohovárania a klamstiev. Napr. Ľudia v cieľovej komunite sa dozvedeli, že cieľom je zlodej, ktorý potrebuje drogy, prostitútka, pedofil, blázon, v ťažkostiach s niečím, čo treba sledovať. Falošné súbory sa dokonca vytvoria v cieli a zobrazia sa susedom, rodine, majiteľom obchodov.

 1. d) Hlukové a napodobňovacie kampane.

Prerušenie života cieľa, spánok s hlasným elektrickým náradím, konštrukcia, stereá, buchnutie dverí atď. Hovorenie na verejnosti o súkromných veciach v živote cieľa. Napodobňovanie akcií cieľa. V podstate dajte cieľu vedieť, že sú v jeho živote. Denné rušenie, nič, čo by nebolo príliš zjavné pre netrénované oko, ale psychologicky sa zhoršovalo a poškodzovalo cieľ v priebehu času.

 1. e) Každodenný život a pouličné divadlo.

Ploché pneumatiky, deprivácia spánku, drogová strava, špina na majetok cieľa. Hromadné cudzinci robia veci na verejnosti, aby obťažovali ciele. Títo cudzinci môžu dostať textové správy v určitom čase a na určitom mieste a vykonať konkrétnu akciu.

Môže sa zdať neškodným pre týchto cudzincov, ale môže to spôsobiť veľké psychologické traumy pre cieľ. Napr. Blokovanie cesty k cieľu, postupovanie pred nimi v rade, odrezávanie alebo boxovanie na ceste, hovorenie alebo robenie vecí na vyvolanie reakcie z cieľov. Atď.

Odkiaľ pochádza podpora alebo financovanie?

Aj keď samotný Gang Stalking má nemorálny a neetický charakter, také programy ako sú tieto v demokratických krajinách a žiadna demokratická krajina neboli vždy financované vládou. Sú jediní, ktorí majú dostatok peňazí, koordinácie a sily na to, aby si udržali taký systém na svojom mieste. Toto koordinované úsilie sa potom spojí s ostatnými za túto systémovú formu kontroly a obťažovania.

 

Červené čaty

 

Čo môžete urobiť, aby ste pomohli?

 1. Ak poznáte niekoho, na koho je tento cieľ zameraný, prosím, nechodte s ním. Nepredpokladajte, že osoba je vinná alebo zlá. V súčasnosti sa zameriava na mnoho nevinných ľudí a ľuďom sa hovorí, že klamú. Táto forma obťažovania je systémová a týka sa kontroly a zhody štátu. Výslovným cieľom tohto obťažovania je zničiť jednotlivca v priebehu času.
 2. Ak viete, že niekto je takýmto spôsobom obťažovaný, jemne ho nasmerujte na webové stránky, ktoré sa zaoberajú Gang Stalkingom, alebo na stránky pre cieľové osoby. Poznanie je moc.
 3. Môžeš jemne ponúknuť svoju podporu niekomu, s kým sa zaobchádza nespravodlivo.
 4. Môžete vyniesť predmet Gang Stalking alebo Targeted Individuals.
 5. Môžete jemne navrhnúť, aby vaše miestne noviny alebo komunitné noviny tlačili články o cieľových osobách alebo dokonca napísali objektívne informácie o Gang Stalking.

Ako sa máme učiť ubližovať vlastným občanom?

video:

Atentát ŠtB na Matúša Černáka – odsúdeného predstaviteľa vojnového štátu a exilového politika

Matúš Černák vstúpil do Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v druhej polovici 30. rokov 20. storočia. V jeseni 1938 bol krátko členom vlády generála Jana Syrového, no už v októbri 1938 sa stal ministrom školstva v autonómnej vláde Jozefa Tisa. Jeho politická kariéra ako predstaviteľa štátu kolaborujúceho s nacistickým Nemeckom pokračovala pozíciou splnomocneného vyslanca v Berlíne, kde sa podieľal na vytváraní bilaterálnych dohôd medzi oboma režimami. V povojnovom období bol Matúš Černák za svoju činnosť počas vojny odsúdený na tri roky. Podľa jeho syna bol po prepustení nútený k spolupráci so Štátnou bezpečnosťou a rozhodol sa emigrovať. Bol politicky aktívny, aj v exile presadzoval samostatnosť Slovenska a v dohode so sudetskými organizáciami deklaroval, že Nemci vyhnaní po vojne sa budú môcť vrátiť. Matúš Černák zomrel 5. júla 1955 pri výbuchu balíka, ktorý si prevzal na pošte v Mníchove. Archívne materiály ukazujú, že za atentátom na predstaviteľa vojnového štátu a exilového politika stála komunistická Štátna bezpečnosť. Podobné obvinenie ŠtB rezonovalo v Česku v 90. rokoch, keď sa na súd dostal prípad výbuchu v Štrasburgu. V roku 1957 totiž v byte štrasburského prefekta vybuchla krabica, ktorá vyzerala ako balenie cigár, a francúzski vyšetrovatelia dospeli na základe grafologických stôp, zhody papierov a obálok s inými akciami ŠtB v zahraničí aj použitých slov k záveru, že atentát pripravili československé komunistické zvláštne služby s cieľom vniesť rozkol medzi Francúzsko a Nemecko.O atentáte v Mníchove hovorí v krátkom videu historička ÚPN Beáta Katrebová Blehová.

Uverejnil používateľ Ústav pamäti národa Piatok 3. júla 2020

Plno rečí o spravodlivosti , ale výsledok žiadny

video:

Uverejnil používateľ Jozef Chlebík Utorok 7. júla 2020

video:

Spojme sa a vyhráme všetci 25. diel

04.08.2020

Získate väčšinu a vyhráte voľby ? Ale nič nezmeníte a nedokážete , lebo sú veci, ktoré ešte nikto neprezradil a nepovedal. Politika podvodníckej vlády sa bude uberať k náprave životného prostredia a dôstojného života rómskej menšiny. To nie je na škodu, ale horšie je, že menšina nevie, čo je to zneužitie moci a tak pritaká všetkému, čo im trochu pomôže, [...]

Spojme sa a vyhráme všetci 24. diel

01.08.2020

Ponúkame informácie, ktorým chceme , aby ste uverili! video: https://www.facebook.com/miro.milo.3/videos/3262509203816614 Tu je to dôležité z videa ! Uverejnil používateľ Jozef Chlebík Utorok 28. júla 2020 Tak my všetci robíme toto : ….Vyberám jednu správu z dnešný mailov: ,, Nedokážem sa postaviť pred žiakov ani pred kolegov. Keď ich náhodou niekde stretnem [...]

Spojme sa a vyhráme všetci 23. diel

28.07.2020

Vodu a prírodu na Slovensku je treba chrániť, zveľaďovať. To všetko sa dá, ale nepotrebujeme sa kvôli tomu zadlžovať alebo ÁNO? video: Voda ČO BUDEME ROBIŤ BEZ VODY? Čo by sme robili, keby nám spolu s ďalšími 30 000 ľuďmi hrozilo, že prídeme o vodu? 😐To je realita, ktorá čaká obyvateľov Libereckého kraja, pokiaľ budú Poliaci pokračovať v ťažbe hnedého [...]

Lebanon

Bomba? Libanonský prezident pripúšťa zásah zvonka

07.08.2020 18:18

Krátko po tom, čo polícia rozohnala demonštrantov, obviňujúcich úrady z nedbalosti, ktorá viedla k ničivej explózii v Bejrúte, libanonský prezident varoval pred predčasnými závermi.

LIETADLO havária india

Pri havárii lietadla zahynulo najmenej 14 ľudí, 123 utrpelo zranenia

07.08.2020 18:02, aktualizované: 19:15

Lietadlo spoločnosti Air India Express v juhoindickom štáte Kérala skĺzlo z dráhy a rozlomilo sa.

pocasie-8-8-2020

Slnko nás cez víkend upraží, kedy príde úľava?

07.08.2020 16:45

Kto má rád teplo, môže si cez víkend vychutnať trópy, kto nie túžobne čaká, kedy sa ďalšia vlna horúčav skončí. Je aspoň nejaká nádej?

bratislava, magistrat

Bratislave pomáha vyhodnocovať situáciu COVID semafor

07.08.2020 16:43

Situáciu a riziká súvisiace s pandémiou koronavírusu pomáha na území hlavného mesta SR vyhodnocovať tzv. COVID semafor.

volajte112

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 195
Celková čítanosť: 2140253x
Priemerná čítanosť článkov: 10976x

Autor blogu

Kategórie