Založ si blog

Protirečenia : sloboda slova a prejavu & cenzúra & ľudské práva & strach nevedomého občana !

sloboda slova a prejavu  & cenzúra & ľudské práva & strach nevedomého občana !

Najskôr si treba uvedomiť , že najskôr ste človekom a až potom nadobudnete remeslo alebo povolanie. Výnimku tvoria potomkovia monarchie.

Napríklad nevedomý policajt, ktorý nerešpektuje príčinu, ale reaguje na následok. Čo mám na mysli? Oznámite na mieste stretnutia, kde poukazujete na hrubé nedostatky parlamentu alebo Vlády, podľa Ústavy SR, ktorá je nad zákonom, ale nevedomý policajt Vás nepočúva a pýta len doklad alebo povolenie na zhromaždenie.

Vysvetlím:

Písomne dáte vedieť na určité miesto, že vzhľadom na to, že sú tu porušované – diskriminované – ignorované ľudské práva, uplatníte si od dňa?? podľa Ústavy SR a článku 32 právo Na Odpor, a to aj keď nedostanete odpoveď alebo Vám príde odpoveď, že NIE !

,,Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“

Kedy sa konečne klamlivé média zamerajú na to, že podvodník a klamár Matovič, Záborská a Budaj oklamali pri voľbách voličov? ? ?

O akej spravodlivosti to rozprávajú na MSSr ?

Ústavný súd zažije malé úpravy : ústavní sudcovia skončia vo väzbe?

 

 

malá ukážka diktatúry:

Čl. 7

(2) Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.

Čl. 120

(2) Ak tak ustanoví zákon, vláda je oprávnená vydávať nariadenia aj na vykonanie Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej a na vykonanie medzinárodných zmlúv podľa čl. 7 ods. 2.

Čl. 12

(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

(4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.

Znova malá ukážka diktatúry:

Čl. 13

  • Povinnosti možno ukladať
  1. c)nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.

Čl. 25

  • Obrana Slovenskej republiky je povinnosťou a vecou cti občanov. Zákon ustanoví rozsah brannej povinnosti.

Čl. 26

  • Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
  • Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.
  • Cenzúra sa zakazuje.

Tu napríklad ste čítali niečo, z čoho majú strach admini- administrátori blogov aleboportálov. Neznalosť Ústavy a strach zo zákonov.

https://e-justice.europa.eu/content_fundamental_rights-176-sk-maximizeMS-hu.do?clang=sk&member=1

Právny rámec ochrany ľudských práv a základných slobôd v Slovenskej republike tvorí Ústava Slovenskej republiky (č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov). Ústava SR je základným zákonom Slovenskej republiky a je v nadradenom postavení voči ostatným normatívnym právnym aktom. Ústava SR vo svojej druhej hlave (čl. 11 až 54) poskytuje všeobecnú ochranu základným právam a slobodám, a to základným ľudským právam a slobodám (v medzinárodných dokumentoch nazývaných občianske práva), politickým právam, právam národnostných menšín a etnickým skupín, hospodárskym, sociálnym a kultúrnym právam, právu na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva a právu na súdnu a inú ochranu…..

Strach nevedomého občana je prirodzený, ale v tomto strachu sa nájdu aj takí občania, ktorí chcú pomáhať aj nevedomým. Je na škodu, keď potom odvážnejší občan doplatí na hlúposť toho nevedomého!

Aj policajt je občan a kľudne sa môže pridať na stranu rozumného davu, ale …… Strach nevedomého občana je prirodzený.

Tento kruh nevedomosti veľmi dobre vysvetlil Ján Werich

Humor je boj s ľudskou hlúposťou. V tom boji nemôžeme nikdy vyhrať, ale nikdy v ňom nesmieme ustať. Pravdaže pozor na omyl – ten, koho považujeme za blbca, považuje za blbca nás. Ide o to nevyvraždiť sa.“

Zdroj:

https://citaty-slavnych.sk/citaty/38967-jan-werich-humor-je-boj-s-ludskou-hlupostou-v-tom-boji-nemoz/

Premiér Igor Matovič, už Ti hlúpnu aj Tvoji poslanci

Poslankyňa Anna Záborská sa stala spolupáchateľkou zla

Uverejnil používateľ Jozef Chlebík Štvrtok 8. augusta 2019

Upozornenie Caputovej

Okamžite vieme každému nariadeniu Eú vyhovieť, ale aj každého z Eú podráždiť, ak tomu nariadeniu okamžite vyhovieme!

02.07.2024

Prečo ide o okamžité nariadenia? Lebo stále , aj keď nám to v predvolebných kampaniach viacerí kandidáti sľubovali, nemáme zrušený ústavný článok, ktorý nás, občanov Slovenska, voličov Slovenska, udržiava v neslobode! Aké nariadenie prišlo z Eú, keď dnes šéfuje Slovensku Kaliňák a ako dlho bude trvať PN pána Fica ? Ako zachrániť tisícky policajných výpovedí ? [...]

Ako zachrániť tisícky policajných výpovedí ?

25.06.2024

Počas uplatňovania základných ľudských práv som zistil, že policajt aj keby chcel plniť policajnú prísahu, nemá odvahu sa vzoprieť rozkazu, aj keď vie, že občan má pravdu a je občan v práve. Preosejme políciu! Policajný sľub – prísaha: „Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný. Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby [...]

Kedy príde z europarlamentu na Slovensko ďalšia hanblivá správa o spolupráci slovenských europoslancoch

11.06.2024

Bude spoločnou témou pre slovenských europoslancov okamžité odstránenie chudoby na Slovensku ? Spätná väzba – ( čo si občan myslí? ) – ja Ťa volím, Ty mi pomôž ! Koho nám novinári pošlú do Európskeho parlamentu?

Peter Biroš

Zomrel bývalý politik a špičkový lekár Peter Biroš

21.07.2024 15:43

Okrem dlhoročnej medicínskej praxe sa výrazne angažoval vo verejno-spoločenskej činnosti ako funkcionár telovýchovy a športu.

hasiči česko zlínsky kraj

Rozsiahly požiar pneumatík v Česku: Oheň ničí okolité budovy, hasiči kolabujú

21.07.2024 15:29

K štyrom hasičským jednotkám povolali ďalšie posily.

Kmec, Hajko

Kmec: Okrúhly stôl by mohol byť začiatkom septembra. KDH je za, no nevidí to reálne

21.07.2024 15:00

Peter Kmec pre Pravdu uviedol, že sa o okrúhlom stole intenzívne rokuje a konať by sa mohol začiatkom septembra.

vojna na Ukrajine, Vitalij Kličko

Kličko: Bojovať či rokovať? Zelenskyj riskuje politickú samovraždu, nech urobí hocičo. Bude treba referendum

21.07.2024 14:55

Pokračovanie vo vojne alebo kompromis s Putinom? Starosta Kyjeva Kličko hovorí, že Ukrajina musí vojnu vyhrať, ale bojovať ďalšie dva roky by bola nočná mora.