Založ si blog

Kde to smrdí korupciou , sú média prítomné neskôr, ako je prítomná verejná mienka

Ing. Ladislav Remenec a jeho problém s rodinou , by niekedy v minulosti bol na prvom mieste. Lebo morálka a rodina sa naozaj riešila ako prvá , no dnes sa len o tom rozpráva, a na prvom mieste je len  biznis!

Komu ,,nahráva“ spravodlivosť ?

,,,,Dnes mali byť deti s exmanželom, no oni toto opakovane odmietajú. V čase návštevy exmanžela mi volala zo svojho mobilu sudkyňa T. , že kde som, že s exmanželom je pri mojom byte a že mám okamžite otvoriť, inak zavolá kľúčovú službu a na moje náklady mi otvoria byt, kde som v nájme. Opakovane som jej hovorila,že deti s ním nechcú byť a že sa ho boja a taktiež že nie som s deťmi doma. Kričala na mňa, že ak okamžite neotvorím, tak či som si vedomá následkov! Čiže mne , matke, odoberú deti!…..

https://www.mojevideo.sk/video/2f1f3/komu_nahrava_spravodlivost_.html

Pokračovanie …..Komu ,,nahráva“ spravodlivosť ?
,,,,Dnes mali byť deti s exmanželom, no oni toto opakovane odmietajú. V čase návštevy exmanžela mi volala zo svojho mobilu sudkyňa T. , že kde som, že s exmanželom je pri mojom byte a že mám okamžite otvoriť, inak zavolá kľúčovú službu a na moje náklady mi otvoria byt, kde som v nájme. Opakovane som jej hovorila,že deti s ním nechcú byť a že sa ho boja a taktiež že nie som s deťmi doma. Kričala na mňa, že ak okamžite neotvorím, tak či som si vedomá následkov! Čiže mne , matke, odoberú deti!…..

https://www.mojevideo.sk/video/2f526/boj_o_vlastne_deti_alebo_kto_rozprava_pravdu_.html

http://www.obeckunerad.sk/article/default/1773

http://www.obeckunerad.sk/article/default/2389

http://obeckunerad.sk/files/3202-Zapisnica-OZ-ustanovujuce.pdf

K bodu č. 8

  1. starostka predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na poverenie poslanca, ktorý bude

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva, navrhla Ing. Ladislava

Remenca. OZ jednohlasne schválilo návrh.

  • za – 6 hlasov Ing.Remenec, Horník, Škorvánek, Dolníková, Kudela, Mičuch

K bodu č. 9

  1. starostka vymenovala zástupcu starostu obce Kunerad Ing. Ladislava Remenca. OZ

jednohlasne schválilo zástupcu starostu.

  • za – 6 hlasov Ing.Remenec, Horník, Škorvánek, Dolníková, Kudela, Mičuch

K bodu č. 10

Ing. Ladislav Remenec predniesol návrh na plat starostky, kde podľa zákona č.

320/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 253/1994 a v súlade s § 3 ods.

1 zákona č. 253/1994 Z.z. starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu

Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa §4 ods.1.

Ďalej podľa §4 ods. 2 plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v §3 ods.1.

obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%.

Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

Plat starostu obce Kunerad bol určený 01.12.2018,plat starostu zostáva pôvodný ako bol určený

k 01.12.2018 obecné zastupiteľstvo berie túto informáciu na vedomie.

  • za – 6 hlasov Ing.Remenec, Horník, Škorvánek, Dolníková, Kudela, Mičuch

Z listu klientky IOUP

,,……Ministerstvo spravodlivosti dalo vyjadrenie k veci k pojednávaniam do 1.11.

A čo s pojednávaniami, na ktoré sa nemôže strana sporu dostaviť? Lebo opatrenia covid +zrušené lety do Košíc všetky Od 16.11.2020

A čo ak je podaný návrh na odročenie, a zákonná sudkyňa nevyhovie a nedá ani vedieť, že nevyhovela aj keď tam bol uvedený kontakt?

A ospravedlnenie +prišlo, že potrebuje vypočuť a zrazu nevypočula ani jednu stranu a koniec.

Ach

A čo ak nezabezpečila ani jeden navrhovaný dôkaz z katastra

A prvý krát pojednávanie po 4,5roku

A bez vypočutia strán sporu žalobu zamietla

Princípy spravodlivého konania – ani náhodou

1.pojednavanie bolo, a pojednávala, s právnym zástupcom ľudí, ktorí už prepísali pozemky na iné osoby + Poslané predvolanie na pojednávanie neskoro, prevzala som predvolanie dňa 22.a pojednávala dňa 19.

V zápisnici som bola v kreslená ako tá čo pomaly marí pojednávania, že som nedošla a vyhodnotila že pošta bola doručená cca 5dni po odoslaní, čo je nezmysel.

Z pošty som vyžiadala potvrdenie o doručení, dňa 22.

Hneď ako som to zistila pri nahliadnutí do spisu som dala námietku zaujatosti,

Skryla ju do uznesenia o neodkladnom opatrení a zamietla ju.  Môžem isť doplniť Jankovskej výpovede  . Ach to Slovensko naše!!!

Nikto nevie, a v opatreniach vlády to nie je uvedené, že lety do Košíc sú všetky zrušené, nemali informáciu ani na ministerstve.

A lety sú zrušené, vraj na základe nariadenia vlády.

A tak svojvôľa je plne v rozkvete . No pekne

Keď zverejním, že rozsudok bol kúpený, ešte podajú žalobu.

Takže idem to riešiť zákonnou formou, ale poviem Vám, že už stačilo.

Už je načase, aby tá smečka sklapla a nezasahovala do právneho štátu a neničila ľuďom ich životy.

Prajem veľa úspechov . S pozdravom  K. R.“………….

 

Ďalší list od klienta:

 

,,Dobrý deň prajem, srdečná vďaka za Váš záujem o môj prípad. Som psychicky a fyzicky unavená.

Poslala som Vám 4 sťažnosti , a prišli ďalšie 3.

5 kolegyne sú dlhodobo na PN = 5 sťažností .

Opisujú má ako všetko robím zle, neodborne, šikanovanie, diskriminácia …No až mám zlé pocity, že kto to prečíta a nepozná tu vnútornú situáciu, tak tomu aj uverí. Ich je 5, takže 5 tvrdení proti môjmu jednému.

Nová prednostka  si pred týždňom zavolala všetkých ostatných zamestnancov, a dala im na papieri dve otázky, čo si myslia kto je zodpovedný za neoprávnené prevody a aký je prístup vedúcich zamestnancov smerom k podriadeným. Porozprávali mi o tom, boli rozhorčení, sklamaní, cítili sa, neuznaní, napr. keď povedali, že je toho veľa , že sa to nedá stihnúť sú unavení, pracujú pod tlakom v strese, vyčerpania, tak vraj to nech ani nehovoria, že robia chyby lebo sú kvalifikovaní zamestnanci , potom nemajú, čo na katastri robiť. Keď som ich videla a počula, myslela som si , tak zajtra kto mi nastúpi do práce, zvládnu to psychicky, pôjdu aj oni na PN-ky ?

Vďaka Bohu zvládli to, chodia do práce a vidím aj snahu odstrániť sklzy, ktoré máme. Vkladári sa snažia dodržiavať lehoty. Som im za túto podporu vďačná, aj im to hovorím. Nabádajú ma k tomu, že treba niečo robiť a tvrdia, že to všetko sa deje kvôli tej skupine-5. Zároveň ma upozorňujú a doslova sa niektoré až boja, že tento psychický a pracovný nápor nemôžem zvládnuť bez oddychu, že nech idem na PN-ku, že dokedy to chcem vydržať. Neviem, hovorím. Včera som povedala, že s Božou pomocou sa aj hory prenášajú. Nechcem sa však hrať na bojovníčku, mám 12 ročného syna a 50 rokov, to zo svojej ľudskej sily, povahy a charakteru nemám šancu dať.

Ale som v situácií, ktorú sleduje široká verejnosť, možno naprieč celou SR, že keď to vzdám, ako by som priznala, že v tom mám prsty (manžel sa rozprával s jednou notárkou z MI, určite nie je jediná). Ľudia nevedia čomu a komu majú veriť, nevyčítam im to.

Pani prednostka so mnou nekomunikuje. Hovorili sme dvakrát spolu osobne asi po 15 minút. A raz telefonicky asi 5 minút. Dáva mi úlohy cez svoje asistentky, prostredníctvom elektronickej pošty. Zadala mi prijať opatrenia – kontroly zápisov listín na dennej báze. V celej SR na katastroch to nikto nerobí. Ani ÚGKK SR to nikdy nevyžadoval.

Minulé si opýtala vyjadrenia v dvoch veciach. Prišli za ňou občania. Bolo to v piatok a v pondelok chcela vyjadrenia. Na jedno mi ani nezadala termín v pondelok. Nepovedala vôbec termín. Tak poverila asistentku, aby mi pripomenula, či som na to nezabudla. Povedala som, že som nezabudla, ale to nestíham prešetriť a napísať. Urobila som to, čo najskôr. Dlho som v práci 18 -19 hod. Včera som podpisovala dokumenty, ktoré som nestihla podpísať za 2 týždne do 20 hod. Kvôli písaniu vyjadrení ponocujem. K dvom sťažnostiam H……  som si vypýtala predĺženie termínu z dôvodu, plnenia úloh, na ktoré sa vzťahujú zákonom stanovené lehoty, denné kontroly. Predĺžila mi termín z 26.10. na 04.12, ale prišli ďalšie 2 a na tie mi dala termín taktiež 04.12 (v prílohe mailu). Včera došla ďalšia sťažnosť, termín do 08.12. (v prílohe). Požiadala ma aj o to, aby som si na svoje stanovisko v odbornej veci (moje stanovisko si žiadala) vyžiadala stanovisko ÚGKK SR. Nerozumiem , prečo si to nevyžiadala sama. A teraz aké stanovisko dá ÚGKK SR, keď všetky listy idú cez predsedu Ing. M…  Čo jej zase príde ?

K Ing. M….. toľko:

Jeho spolužiačkou z VŠ je Ing. T………, ktorá bola v roku 2010 riaditeľkou michalovského katastra, kedy došli podvodné zmluvy na kataster a vtedajšie vedenie nič neoznámilo na OČTK. Je v dennom styku s kolegyňou H….., a má kontakt s celou skupinou. Toho času denne dochádza 70 km do Košíc od Michaloviec, kde pracuje ako vedúca referátu. Určite by jej bolo lepšie pracovať v MI .

Manželka Ing. M… je zasa mojou a môjho manžela spolužiačkou (oni boli spolu aj v krúžku). Tak som poprosila manžela, po vyjdení Kaplanovej výzvy na moje odstúpenie), že sa s ním chcem stretnúť a porozprávať, vysvetliť okolnosti a skutočnosti vo veci neoprávnených prevodov. Po manželke odkázal, že sa nemôže stretnúť pretože ho oslovila polícia vo veci prevodov, a dodal, že on poslal na okresný úrad list, v ktorom požiadal o súčinnosť úradu s políciou. Ale pani prednostka v podnete na disciplinárku citovala z jeho listu niečo iné. Tak som zostala dosť prekvapená. Prečo zavádzal ? Veď mohol povedať, že nemá dôvod sa so mnou stretnúť a nemusel ani o tom liste nič povedať. A tak som stratila dôveru, že chce poznať pravdu resp. aspoň vypočuť si ma. Tak isto bez všetkého vyhodnotil verejne moju prácu ako za zlyhanie.

Predseda nariadil ,  kontrolu z UGKK na náš odbor, mala sa konať  08.10.2020, ale kvôli COVID 19 bola odložená na neurčito. Výzva Kaplana na moje odstúpenia bola dňa 03.11.2020. Prednostka nastúpila do funkcie 26.10.2020. Prednostka dala písomný podnet na disciplinárku voči mne 05.11.2020.

 

Celý týždeň, a budem musieť aj ďalej, som plnila úlohu, ktorá zastupuje počas PN -ky vedúcu odd. (je v tej 5-ke) už to nezvládla -vysoký tlak, silná migréna, dlhodobé žalúdočné problémy. Myslím, že ju dorazila požiadavka prednostky, aby som rozdelila všetky nevybavené podania neprítomných zamestnankýň na PN na vybavenie prítomným zamestnankyniam. Obe vieme, že je to viac ako nemožné, pretože sú tam odborne náročné veci, ktoré buď urobí ona alebo ja.

Zároveň ma vyzvala, aby som zvážila výpomoc z iných okresných úradov katastrálnych odborov. Ešte som jej na to neodpovedala, nestíham. Ale ja nemám kompetencie žiadať iných prednostov, aby mi poslali na výpomoc svojich zamestnancov, je to na dohode na úrovni prednostov OÚ. Už som takúto vec riešila v roku 2018, vôbec to nie je jednoduché. Podľa zákona o štátnej službe aj vyslaný zamestnanec s tým musí súhlasiť, pretože v pracovnej zmluve má uvedené aj miesto pracovného výkonu.

 

Včera som sa dozvedela , že pani prednostka vraj moje obsiahle vyjadrenia a množstvo príloh veľmi nečíta, nech si píšem. Nie je vraj vylúčené, že tá skupina 5 je navádzaná k tomu, aby písali tie sťažnosti. Im to však príde vhod. Veď sa ma nevedia dlho zbaviť. Ďalej aj to, že ostatní zamestnanci sa ma boja, preto nechcú povedať o mne pravdu. Dostala som otázku , či nechcem na prednostku napísať sťažnosť. Túto sťažnosť by musel riešiť generálny tajomník na MV Adrián Jenčo. Ten je tam dlhšie  o situácií na našom katastri bol informovaný od bývalej prednostky C……. Aj tá sa ma nezávisle pýtala, či nechcem na neho číslo  a zavolať mu čo sa deje. Nie som si istá, že či bude iniciatívne niečo riešiť. Možno k tomu budem nútená pristúpiť, ale si myslím, že až potom ako prednostka ukončí disciplinárne konanie v môj neprospech alebo sťažnosti. Nechcem jej dať skôr zámienku na krok voči mne. Neviem, či rozmýšľam správne.

K tomu by som pridala, že ako je možné , že Kaplan vedel o disciplinárnom konaní voči mne o deň skôr (je to FB profile) ako ja. Ja som sa o tom dozvedela až na druhý deň ráno. Kolegyňa mi ukázalo jeho profil FB. Prekvapilo ma to. Okolo obeda prišla pošta z okresného úradu a tam už bola žiadosť poradnej komisie o vyjadrenie.

Ďalej vyporadnej komisií sú zamestnanci, ktorí nie sú vedúcimi zamestnancami. príde mi to divne. Podľa názoru právničky osobného úradu na MV, by to mali byť vedúci zamestnanci. Pýtala som sa aj na ďalšie súvislosti okolo disciplinárky a služobného hodnotenia. Hovorila mi, že to nie je také jednoduché odvolať vedúceho zamestnanca a prípadne dať výpoveď zo strany zamestnávateľa. Takže ak to pani prednostka vie tak, potom o čo tu ide ?? Nezistila si to vopred ?

Prednostka dala podnet na moju prácu v období, resp. ide vyvádzať dôsledky za obdobie, v ktorom ona nebola na čele úradu. Za toto obdobie mám služobné hodnotenie od bývalej prednostky a je vynikajúce ma ide hodnotiť.

 

Mám info, že o jej vymenovanie na post prednostky bojovala skupina okolo Kaplana. Kaplan bol asistentom bývalého poslanca z OĽANO, na meno si neviem teraz spomenúť, vraj ten poslanec sa v tom veľmi angažoval. V minulosti  Kaplan presadzoval terajšiu prednostku do nejakej funkcie na KSK. Pomyslela som si, ak je to ozaj tak, tak potom prednostka možno dostala podmienku, niečo za niečo. A ja musím preč. Viem možno sú to konširácie. Ale veď má vôbec nepozná, nepozná súvislosti z obdobia v ktorom na okresnom úrade nebola.

 

Už ani neviem, čo podstatné by som Vám mala napísať. Určite máte mnoho podobných prípadov, veľa svojich starostí. Ešte raz Vám ďakujem za podporu a ochotu vypočuť a pomôcť. Prosím aj o radu, čo by som mohla urobiť, čo by pomohlo veci. Ako sa ešte ináč brániť.

V tých sťažnostiach ma kolegyne obviňujú zo šikanovania, z pomsty voči nim. Uvádzajú polopravdy a prekrúcajú skutočnosti. Tieto svoje tvrdenia podpísali. Rozmýšľam, že  či by to nebolo dobre poslať na Radu pre štátnu službu ako podozrenie z porušenia etického kódexu, § 6 písm l) neposkytuje informácie, o ktorých vie alebo o ktorých sa môže dôvodne domnievať, že sú nepravdivé alebo zavádzajúce a môžu poškodiť povesť služobného úradu alebo ostatných štátnych zamestnancov. Ale kto mi to dosvedčí ? Možno sa ozaj ostatní zamestnanci boja, ale nie mňa, ale útokov zo skupiny 5 a prednostky.

Veľa zdravia prajem a Božieho požehnania. M.K

 

A čo písal a ako sa správal pán Kaplan?

 

Dobrý deň prajem, po dlhšom čase sa opäť ozývam. Došlo k ďalším udalostiam. Dovoľte mi informovať Vás:

Pán Kaplan na svojom FC profile zverejnil video dňa 3.11.2020, kde ma verejne vyzýva, aby som odstúpila s funkcie. List – výzvu na odstúpenie a krabicu s textom „zbaľ sa a odíď„, ktorú nechal v podateľni okresného úradu.  S dennou poštou mi to doniesol náš zamestnanec.

foto autora :

 

 

Minulý týždeň som sa dozvedela, opäť z FC Kaplana, že sa začalo voči  mne disciplinárne konanie. Prekvapilo ma odkiaľ to vie ? Ja som sa to dozvedela asi až o dva dni neskôr z doručenej výzvy od poradnej komisie. Tiež ma prekvapil list, ktorý okresný úrad dostal od predsedu ÚGKK Ing. M…, ktorý bol do funkcie vymenovaný tohto roku v lete (asi august ?)  a jeho vyjadrenie. Verím, že na ÚGKK  sú ľudia, ktorí vedia, že som nemohla kontrolami zistiť, čo sa u nás deje. O to viac ma mrzí, že si nikto nepýta vysvetlenie, ale hneď súdi a odsúdi. Vyšiel aj článok v korzári:

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22527780/za-machinacie-na-katastri-obvinili-sedem-ludi-personalnu-zodpovednost-riesi-urad.html

Poznamenávam, že z katastra je obvinená len bývalá zamestnankyňa.  Od 26.10.2020 máme novú prednostku. 27.10.2020 na stretnutí so mnou po krátkom rozhovore povedala, že podľa jej názoru som manažérsky zlyhala, ale dáva mi druhú šancu, a keď to nepôjde rozlúčime sa.

Som toho názoru, že to bolo jej subjektívne hodnotenie za obdobie, v ktorom nebola mojou nadriadenou.

Od toho času sa mi prideľujú termínované úlohy, a krátky termín na splnenie. Hľadajú sa chyby v spisoch.  Nariadila mi vykonávať denné kontroly zápisov listín. Myslím si , že s cieľom získať ,čo najviac podnetov na služobné hodnotenie, ktoré sa robí v januári. S hodnotením „uspokojivý“ môže podať návrh na moje odvolanie.

Celé pracovisko – zamestnanci – sú v strese z toho čo sa deje. Nechápu! Sú rozhorčení, znechutení. Boli na pohovore u prednostky. Boli zaskočení a nevypočutí. Je zaujímavé ,že „čestné zamestnankyne“ aj s vedúcou odd. sú stále na PN-kách (spolu 5). Ako sa chcú vrátiť do kolektívu ?

Plnenie úloh v termínoch je nemožné. Podľa slov prednostky, za to že zamestnanci sú na PN môže vedúci zamestnanec.

A pán Kaplan sa teší :

Podľa dostupných informácií sa na OÚ MI ohľadom katastra začalo disciplinárne konanie voči vedúcej odboru a teda je otázkou času, kedy bude z postu odvolaná, disciplinárne sa pravdepodobne týka aj ďalšieho zamestnanca katastra z mojich článkov….. Pravda má jednu nádhernú vlastnosť, že sa vždy dokáže aj po čase predrať na svetlo sveta.

Kráčame spravodlivosti naproti a ideme ďalej….

Aj mne zostáva nádej, že pravda a spravodlivosť vzíde v tme.

Z ľudského pohľadu už mám prehraté…. Je ťažká doba. Zlo a nenávisť medzi ľuďmi rastie viac a viac.  Dúfam, že ste v tejto náročnej dobe zdravá.

A podarilo sa Vám niečo vyjednať na stretnutí s ministerkou spravodlivosti ?

Prajem veľa zdravia a otvorené dvere k tým, ktorí budú nielen chcieť vypočuť, ale aj niečo vykonajú. Budem rada, keď sa mi ozvete. Ďakujem. S úctou M. K.“

Video:

Jedna pani povedala alebo koho je to vina ?

Dynastia spravodlivých . . . . . . . . . . . .

, , Príde čas, keď pravda vyjde najavo a všetko skryté, bude odhalené“

Prečo sa bývala vláda nebráni a len sa prizerajú na neplatné nariadenia a vyhlášky súčasnej neplatnej vlády ?

18.01.2021

Fico, Kaliňák, Harabín, advokátska komora, atď. Všetkých napádajú len myšlienky o predčasných voľbách do parlamentu alebo o referende, ale nikto z nich nevie správne zaútočiť a použiť jednoduché argumenty. K čomu bol potrebný miľník s Kuciakom, keď sa zakrýva taký obrovský podvod v štáte?( na konci článku je darček pre najväčšieho kritika., ktorá tam určite [...]

Darček pre najväčšieho kritika s najúprimnejším úsmevom

17.01.2021

Možno ho spoznáte a možno nie, ale určite sa s nim denne všetci stretávate, keď prejaví svoj nevšedne talentovaný kritický pohľad na všetko. Kde je pôvod jeho správania a prečo tak koná? Nie je vám ho ľúto? Mne áno a preto mu venujem tento článok. https://www.bohatstvomysle.com/co-zenie-cloveka-k-tomu-aby-pachal-zlo/ video: Facebook

Veľké , , poďakovanie“ vláde a obetavosti našich najvyšších štátnych predstaviteľov

16.01.2021

Rozprávka na víkend. Kde bolo tam bolo, kde sa odbornosť strácala a hlúposť prekvitala, vznikla a ,,zubami nechtami“ sa držala pri moci, jedna podvodnícka a skorumpovaná vláda. Tu sa za následky trestalo a príčiny sa zametali pod koberec. Ale napriek tomu, jej členovia a ďalších 600 tisíc kolaborantov, dokázali z takejto krajiny vybudovať najmodernejšiu žumpu v EU [...]

Matúš Vallo

Vallo: Dôverujem vedcom, považujem očkovanie za účinné a bezpečné

19.01.2021 11:55

Hlavné mesto pripravilo aj informačnú kampaň na podporu očkovania.

testovanie / covid / koronavírus /

PCR testy odhalili 1909 infikovaných, počet obetí sa zvýšil o 111

19.01.2021 10:10, aktualizované: 10:40

Počet hospitalizovaných stúpol o 52 - v nemocniciach je 3444 ľudí, čo je nové maximum.

čaputová prezidentka

Prezidentka podpísala zmeny obsahujúce aj pokuty pri prednostnom očkovaní

19.01.2021 10:05, aktualizované: 11:45

Sankcia 10 000 eur sa týka dodržiavania poradia očkovania proti Covidu-19. Očkovanie sa bude môcť realizovať aj mimo ambulancií.

Bobi Wine

Ambasádorke USA v Ugande vláda zabránila návštíviť zadržiavaného opozičného lídra

19.01.2021 09:49

Vláda tento krok zdôvodnila nutnosťou zabrániť ambasádorke v podkopávaní výsledkov prezidentských volieb z minulého týždňa.