Monitorovacie náramky a pracovné brigády + malý žartík

Každý odsúdenec, by mal mať monitorovací náramok a vykonávať prácu pre štát! (Ak by mal monitorovací náramok každý väzeň, určite, by bola vyšetrená aj smrť Lučanského !) Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) pri plnení úloh, ktoré mu vymedzuje zákon č.4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, […]