Budú mať Slováci dostatok energie na nápravu , , . . . . . “ SLOVENSKA?

,,…..“ Slovensko potrebuje zmenu ! Každý občan po nej túži, ale ako náhle dostane otázku: ,, Čo by ste napravil alebo na Slovensku zmenil ? „ , je viditeľne z odpovede cítiť nesúdržnosť, nemorálnosť, nezáujem, chamtivosť, závisť, ale hlavne nevedomosť a lenivosť! http://www.sodbtn.sk/obce/statistika_obce.php Prečo by nemohol byť na dedine starosta […]