Trestné činy najvyšších štátnych predstaviteľov na Slovensku a nikto nič nevidí ?

Overiteľná informácia, kde každý občan na Slovensku zistí, že naletel alebo , že ako volič zlyhal a môže sa nazývať ,, TUPELO“ tu je video:. Uverejnil používateľ Jozef Chlebík Štvrtok 4. júna 2020 https://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailps.aspx?id=201471 ….,, …. Strany NOVA, KÚ a ZMENA ZDOLA majú dvojitú registráciu, čo je v rozpore so zákonom o […]