Viera nie je politika a cirkev, ak nepodporí slobodné voľby, by sa nemala miešať do politiky!

Viera nie je politika a cirkev, ak nepodporí slobodné voľby, by sa nemala miešať do politiky! Aké boli alebo sú najčastejšie štafetové chyby našich predkov ? Všetci mysleli na budúce pokolenie. Ako sa budú mať naše deti. Z nešťastnej doby, života sa obracali na ,,Vieru v Boha“ , ale aj za pekný život a šťastie, ktoré ich postretlo, ďakovali v silu svojej […]