Protirečenia : sloboda slova a prejavu & cenzúra & ľudské práva & strach nevedomého občana !

sloboda slova a prejavu & cenzúra & ľudské práva & strach nevedomého občana ! Najskôr si treba uvedomiť , že najskôr ste človekom a až potom nadobudnete remeslo alebo povolanie. Výnimku tvoria potomkovia monarchie. Napríklad nevedomý policajt, ktorý nerešpektuje príčinu, ale reaguje na následok. Čo mám na mysli? Oznámite na mieste stretnutia, kde poukazujete […]