Kto spôsobil príčinu, ten je povinný aj riešiť následky a rozhodujúcou mierou prispieť k odstráneniu súčasných problémov v zbedačených krajinách!

Čo to znamená – stretnúť sa s iným názorom, s inou témou, ale do podrobna vypracovaným postupom o tom, čo chceme a ako to chceme, ale aj ako to chceme urobiť, aby sme to mohli dosiahnuť? To znamená učiť sa a poučiť v záujme vyvarovania chýb, aby sme mohli rozvážne postupovať v plnení svojho programu. Veľká časť občanov si neuvedomuje dôsledky takéhoto […]