Prečo slovenský národ volil tých, čo nemôžu byť volení?

Občania – voliči podporili podvod a tak nám podvodníci budú riadiť štát! Je to dokazateľné! https://www.minv.sk/?nr23-info2 https://www.minv.sk/?psph-upozornenie Podľa § 6 ods. 6 zákona: „Orgánmi strany sú najmä najvyšší, výkonný, rozhodcovský a revízny orgán. Každý orgán strany okrem štatutárneho orgánu musí mať najmenej troch členov, výkonný orgán […]