Všetci súhlasia a napokon sa rozhodnú založiť vlastnú politickú stranu! Prečo?

Je vari zlé založiť politickú stranu, ktorá dáva ľuďom možnosť sa na všetkom zúčastniť a zrušiť pritom zaužívaný systém? Na tom, sa môžu podieľať všetci záujemci, ktorí vedia argumentovať, komunikovať a chcú zrealizovať to, čo na Slovensku 34 rokov viazne! Teda zmena Zákonníku práce, to jest uzákoniť platy, pracovný čas a pracovné vzťahy a podmienky, BOZP […]