V Rakúsku už pochopili (Načo je na Slovensku Inštitút Ochrany Ústavných Práv ? )

Manifest a čestný kódex My za všetkých – veľa so sebou Platforma RESPEKT je nezávislá a nestranícka iniciatíva na podporu demokratickej kultúry a diskusie. Našich členov z najrôznejších oblastí spoločnosti spája vášeň pre slobodu, základné práva, rozmanitosť a vláda zákona. Nepopierame prítomnosť SARS-CoV-2 a z toho vyplývajúce závažné ochorenie […]