Nejdeme robiť na Slovensku šťastných dvoch, troch alebo desiatich občanov, ale každého . ..

Ako , by sa vám podnikalo na Slovensku, ak by ste nemuseli podávať daňové priznania? Otázka až nepochopiteľná, pokiaľ nezameriate pozornosť na to, čo môžete získať a mať, nie to, čo teraz máte a ako podnikáte. Kto nepodniká a nikdy to neskúšal, tiež môže pouvažovať o tom, čo môže mať a nie, čo teraz má. Vylučujem akékoľvek špekulácie, ale zameriavam sa […]