Založ si blog

Podkopávanie autentických európskych hodnôt V. časť alebo Nový proletariát

Neomarxisti mali pôvodne rovnaký cieľ ako marx-leninskí komunisti, nastoliť beztriednu spoločnosť, nie však násilnou revolúciou, prevratom, ale kultúrnou revolúciou, ktorou chceli uskutočniť revolučnú premenu sveta. V praxi to znamenalo postupne zničiť autentický európsky hodnotový, morálny a etický systém, ako aj rozdrviť všetky zdroje súdržnosti v západnej spoločnosti. Okrem triednej rovnosti hlásali neomarxisti rovnosť všetkých kultúr, ich hodnôt a príslušníkov, preto sa nazývajú aj kultúrni komunisti.

Neomarxisti až do roku 1989 kolaborovali so ZSSR, boli jeho Trójskym koňom pri rozvracaní západnej spoločnosti. Po kolapse reálneho socializmu sa neomarxisti vzdali cieľa vybudovať beztriednu marxistickú komunistickú spoločnosť a spolčili sa s korporátnou finančnou globalistickou aristokratickou oligarchiou. Transformovali sa na antikomunistov, ktorí zavrhli klasické učenie Marxa a komunistov a „dlhým pochodom inštitúciami“ ovládli politický mainstream Západu a EÚ, liberálnou ľavicou počnúc a tzv. konzervatívnou pravicou končiac. Kultúrnymi marxistami a kultúrnymi komunistami zostali. Ponechali si totiž marxistický koncept útlaku v svojej ideológii, avšak tam, kde Marx označoval ako utláčateľskú kapitalistickú triedu, neomarxisti označujú ako utláčateľskú robotnícku triedu – Starý európsky proletariát, bielu rasu a celú európsku civilizáciu. Utláčanou triedou je Nový proletariát – neštandardné menšiny, ktoré tvoria imigranti z neeurópskych krajín a kultúr, príslušníci LGBTI atď.

Klasickí antikomunisti boli liberáli, ktorí bojovali proti diktatúre proletariátu a komunistickému totalitnému politickému režimu, za slobodu, demokraciu a rovnosť občanov 10

 

pred zákonom. Neomarxisti sú síce antikomunisti, ktorí však naopak bojujú za nastolenie diktatúry Nového proletariátu a totalitného politického režimu svojich elít a korporátnej finančnej globalistickej aristokratickej oligarchie. V mene kultúrnej rovnosti a ľudských práv na privilégiá, špeciálne zaobchádzanie a ochranu menšín neomarxisti ničia slobodu, demokraciu a rovnosť občanov pred zákonom. Označenie neomarxisti im tak právom prináleží terminologicky aj významovo, hoci im z učenia Marxa, okrem ľavicovej rétoriky, nič nezostalo. Neomarxizmus má ako boh Janus dve tváre: jedna tvár je extrémne ľavicová – ľavicovo liberálna (socialistická), druhá tvár je extrémne pravicová – neoliberálna (aristokratická).

Ľavicový extrémizmus neomarxizmu sa prejavuje presadzovaním rovnosti v agende ľudských práv na privilégiá, špeciálne zaobchádzanie a ochranu menšín – Nového proletariátu, ktorej cieľom je dosiahnuť rovnakú sociálno-kultúrnu stratifikáciu (čiže rozvrstvenie) ako má väčšina. Nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa v tejto novej socialistickej totalitnej diktatúre je pozitívna diskriminácia menšín a ich kvóty prakticky na čokoľvek. Z tohto dôvodu nemá majoritná európska spoločnosť agendu ľudských práv a podľa antibelošskej rasistickej ideológie multikulturalizmu sa musí podriaďovať sociálno-kultúrnym požiadavkám najmä imigrantských menšín. Zároveň prebieha genocída „utláčateľskej“ bielej rasy, Európanov.

Pravicový extrémizmus neomarxizmu sa prejavuje tak, že neomarxisti dostali väčšinu – nástupcu a dediča európskeho marxistického proletariátu do pozície utlačovateľa a vykorisťovateľa Nového, neomarxistického proletariátu – menšín. V mene „ochrany“ týchto menšín preto nástupu neoliberálnej totality a bezuzdnému útlaku a vykorisťovaniu bývalého marxistického proletariátu korporátnou finančnou oligarchiou prakticky nič nebráni, pretože konkurencia ZSSR skrachovala.

Prvý krát v histórii kapitalizmu sa tento spoločensko-ekonomický systém opiera o ľavicovú ideológiu. Prvý krát v histórii obsahuje ľavicová ideológia dogmu o útlaku a vykorisťovaní menšín väčšinou – ľudom. Prvý krát v histórii sú menšiny ochraňované pred ľudom jeho utláčateľmi a vykorisťovateľmi – kapitalistami, reprezentovanými jedným promile obyvateľstva, finančnou globalistickou oligarchiou, ktorá má prvý krát v histórii možnosť vymeniť ľud. Každého, kto sa tomuto podvodnému systému dvoch tvárí, totalitnej diktatúre, socializmu pre bohatých odváži vzoprieť, kritizuje EÚ a háji záujmy proletariátu, bielej rasy, Európanov a ich väčšín, kto bojuje proti imigrácii a islamizácii EÚ, tým riskuje obvinenia z rasizmu, xenofóbie, islamofóbie, populizmu … a paradoxne z tzv. pravicového extrémizmu, čím je spoločensky aj politicky diskvalifikovaný. Takto sa prejavuje neomarxistický mainstreamový ľavicovo-pravicový extrémizmus v praxi, skutočná príčina toho, že sa nožnice medzi bohatými a chudobnými stále rýchlejšie otvárajú.

V západných tzv. „vyspelých multikultúrnych“ krajinách EÚ patria k extrémnej socialistickej neoliberálnej ľavico-pravici prakticky všetky mainstreamové politické strany, z nich najmä socialisti, zelení a kresťanskí demokrati. Tieto strany začali hájiť výlučne záujmy neštandardných, umelo vytvorených menšín ako LGBTI, podporovať neeurópsku, najmä moslimskú imigráciu a islamizáciu EÚ.

Integrálnou súčasťou neomarxizmu je multikulturalizmus. Tejto ideológii, ktorá ovládla v EÚ celý politický mainstream je najbližšia ideológia nacistická. Objektom rasovo-kultúrnej nenávisti ideológie národného socializmu boli Židia a ostatné tzv. menejcenné národy. Neomarxisti rozvinuli Marxov triedny boj na rasovo-kultúrnu a sociálno-kultúrnu úroveň. Objektom rasovo-kultúrnej nenávisti neomarxistickej ideológie multikulturalizmu sú tak Európania a ich menejcenná biela rasa a kultúra.

Pre každý totalitný politický režim je typické, že kritikov a odporcov svojej ideológie perzekvuje v miere ich nebezpečnosti pre režim. Sloboda slova je pre totalitné režimy existenciálnou hrozbou, lebo ich pád začína obyčajnou kritikou, ktorú umožňuje sloboda 11

 

slova. EÚ a jej západné členské krajiny ovládli neomarxisti s ich antibelošskou rasistickou totalitnou ideológiou multikulturalizmu. Je potom logické, že každého, kto kritizuje EÚ, jej migračnú politiku, vzdoruje islamizácii Európy a odmieta ľudské práva na privilégiá, špeciálne zaobchádzanie a ochranu pre nespočetné menšiny, je označovaný ako rasista, xenofób, islamofób, homofób, nacista, fašista, populista, či pravicový extrémista. Nie je to žiadna novinka, podobné praktiky mal aj komunistický totalitný režim a nacisti. Alexander Solženicyn prehlásil: „Nálepka fašizmu je to isté ako svojho času stigmatizujúca nálepka „triedny nepriateľ“. Je to úspešná metóda, ktorou sa dá oponent zraziť k zemi, zapchať mu ústa, privolať na neho represie a podľa potreby to v médiách zverejňovať.“

Georg Orwell povedal: “Niektoré idey sú natoľko idiotské, že im môže uveriť len intelektuál“. Neomarxistická ideologická konštrukcia je natoľko idiotská, že jej mohli spočiatku uveriť naozaj len intelektuáli a mládež. Ostatne, práve oni boli kondenzačným jadrom Nového, neomarxistického proletariátu. Západná spoločnosť, príkladom je Švédsko, zdegenerovala natoľko, že si svoje mentálne poškodenie ani neuvedomuje, pokladá sa za „vyspelú a pokrokovú“. V skutočnosti je zmesou dekadencie, primitivizmu, neomarxistickej bigótnosti a spiatočníctva. Pokiaľ sa máme v tomto kontexte vážne zaoberať bojom proti fašizmu a extrémizmu, musíme si ujasniť čo tieto pojmy vlastne znamenajú.

Fašizmus Mussoliniho je totalitná diktatúra, korporatívny socializmus. Perzekvuje svojich politických odporcov nezávisle na rase, národnosti a náboženskom vyznaní. Marx-leninský socializmus je monopolná korporácia, fašizmus obohatený marxistickou ideológiou. Perzekvuje svojich politických odporcov a obyvateľstvo na základe triednej príslušnosti a triednej nenávisti (buržoázia a proletariát). Nacizmus je fašizmus obohatený nacistickou antisemitskou ideológiou rasovej nenávisti. Perzekvuje svojich politických odporcov a obyvateľstvo na základe príslušnosti k rase (Židia a Nemci). Neomarxizmus je korporátny socializmus, fašizmus obohatený antibelošskou ideológiou multikulturalizmu rasovej a triednej nenávisti (Biele a nebiele rasy, Starý a Nový proletariát). Perzekvuje svojich politických odporcov a obyvateľstvo na základe príslušnosti k rase a triede. Fašizmus aj nacizmus sú tak ľavicové ideológie, ktoré nesú nálepku pravicového extrémizmu výlučne z politických dôvodov, aby bola zakamuflovaná ich ideologická príbuznosť s marxizmom aj s neomarxizmom.

Západné „vyspelé multikultúrne demokracie“ majú marxistickú, fašistickú, nacistickú aj islamskú zložku. V skutočnosti sú to polomoslimské neomarxistické totalitné diktatúry a s nimi aj celá EÚ, ktorá nám tento systém vnucuje. Vzhľadom na projekt EuroMed, v rámci ktorého neomarxistické elity realizujú „plán dovozu“ 80 miliónov moslimov je preukázané, že tieto „elity“ nastoľujú v EÚ totalitný politický režim – islamskú despociu, založenú na islamskom práve šarí´a. Kalergiho plán už celkom otvorene hovorí o zámere stvoriť Nového Európana svetlohnedej rasy. Každý, kto týmto zámerom vzdoruje, je označovaný ako rasista, xenofób, islamofób, fašista, nacista, populista, pravicový extrémista…a perzekvovaný podľa intenzity jeho vzdoru. Súčasný boj proti fašizmu a extrémizmu, vedený neomarxistami, je tak len kamufláž potláčania zárodkov národno-oslobodzovacieho hnutia Európanov a európskych národov za svoje fyzické prežitie, ako aj prežitie ich kultúry a civilizácie.

Neomarxistickí, fašisticko-nacisticko-moslimskí extrémisti ovládli „vyspelé západné multikultúrne demokracie“, preto sa aj politický režim EÚ mení na totalitnú diktatúru a tyraniu menšín. Svedčí o tom najmä gradujúca aktivita MVO a médií.

Bezprostredne po víťazstve Donalda Trumpa v prezidentských voľbách začal hysterický pokus o zvrátenie výsledku formou protestov a občianskych nepokojov. „Mierumilovní“ voliči Hillary, príslušníci „americkej inteligencie“ a „utláčaných menšín“ odhodili masky. Zmenili sa na bytosti, ktoré svojim správaním pripomínajú primitívnu čriedu šimpanzov. Heslá ako „Fuck Donald Trump“, pálenie štátnej vlajky, nepokoje v uliciach, rozbíjanie okien, fyzické útoky na voličov Trumpa – to boli USA po voľbách. Sú voliči 12

 

Hillary mierumilovní a tolerantní občania? Bojujú za práva menšín, ide im o lásku a jednotu v národe? Pália vlajku vlastnej krajiny len preto, že „moja kandidátka“ prehrala voľby? Sociálne siete obehli dva statusy Clintonovej voličky, ktorá bol plná lásky, mieru, odpustenia, zmierenia a jednoty v USA, kým preferencie vo volebnú noc ukazovali víťazstvo Hillary. O pár hodín už z toho istého konta sršal oheň a síra. „Fuck America…“ a podobné explicitné výrazy neboli nič nezvyčajné. Ako ďaleko sú schopní zájsť títo extrémisti? Na internete sú videá z násilností proti Trumpovým voličom. Toto je americká inteligencia? Toto sú tí „vzdelaní voliči“ Hillary? Pripomínali skôr psychopatov, ktorí sa nevedia ovládať a prijať svoju porážku.

Aj poplatní „aktivisti“ a „odborníci“ na Slovensku sú nahnevaní. Tom Nicholson komentoval pre SME: „Bieli nemali právo strhnúť celý dom.“ Pouličné násilnosti označil za oprávnené. Čo toto je? Selektívna demokracia? Začíname oprávneným hnevom a skončíme oprávneným rezaním hláv? Skutočný skvost predviedla transrodová aktivistka „expertka“ a extrémistka Pietruchová. Táto dobre vydržiavaná bojovníčka za všetky druhy práv pre všetky druhu rodov, pohlaví a farieb dúhy, tolerantne označila Trumpových voličov nevzdelaní rasistickí a sexistickí bieli muži, biely odpad.“ Biely odpad, „White trash“ rozhodol voľby – aké tolerantné. V Čechách sa vyznamenal predseda strany zelených Stropnický: „víťazstvo Trumpa je zúfalý pokus o návrat nadvlády bieleho muža vo svete, ktorý mu už nepatrí …“ Biely muž, ktorý už v tomto svete nemá budúcnosť, biela rasa, biely odpad…Toto sa vyrojilo po oznámení volebného výsledku v USA. Niet sa čo čudovať. Bojovníci proti rasizmu sú neomarxistickí self-hateri nenávidiaci svoju vlastnú rasu z ideologických dôvodov.

Politické spektrum označované neomarxistami ako pravicoví extrémisti sú v skutočnosti zväčša moderné národno-liberálne strany typu britských konzervatívcov z 50. rokov 20. storočia. Invázia moslimských dobyvateľov do EÚ spôsobila, že sa prebúdzajú a do pohybu dostávajú aj európske národy. Pokiaľ budú neomarxistickí extrémisti ďalej pokračovať v svojej deštruktívnej činnosti môže sa stať, že v EÚ vznikne dopyt po skutočných extrémistoch, obdivovateľov Hitlera či Stalina, ktorí majú zatiaľ marginálnu podporu. Európania im zveria dôveru, ak nadobudnú presvedčenie, že len oni ich ochránia pred multikulturalizmom, islamom, moslimskými dobyvateľmi a neomarxistickou EÚ. Pokiaľ Európania zistia, že neomarxistickí extrémisti, ideologicky zaťažená neveľká menšina postihnutá túžbou po neobmedzenej politickej a ekonomickej moci pripravuje ich genocídu, môže vypuknúť revolúcia, ktorá bude mať prvky revolúcie francúzskej buržoáznej, ruskej proletárskej a zároveň aj národno-oslobodzovacieho boja. V nej bude eliminovaná moc globalistickej finančnej oligarchie, novodobej to aristokracie, neomarxistov a zrušené privilégiá Nového, neomarxistického (lumpen)proletariátu. Čím neskoršie vypukne, tým bude krvavejšia.

Aby revolúcia vypukla stačí, keď si Európania uvedomia, že samotná imigračná politika EÚ eliminuje všetky možné aj nemožné výhody vyplývajúce z členstva v nej. Zabrániť katastrofe sa dá len dvomi spôsobmi: Buď postaviť neomarxistickú totalitnú ideológiu v EÚ mimo zákon ako nacizmus a s jej protagonistami naložiť podľa ich zásluh, alebo dotiahnuť národno-oslobodzovací boj do konca a zbaviť sa koloniálnej nadvlády EÚ. Každý národ potom pôjde svojou vlastnou cestou a EÚ sa zaslúžene stane históriou.

https://www1.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/aku-buducnost-predpovedala-vestica-sibyla-top-5-proroctiev-medzi-nimi-aj-mrazivy-koniec-sveta

tu je video:

Uverejnil používateľ Jozef Chlebík Pondelok 15. júna 2020

Pavel Fendek  Inštitút národnej politiky Bratislava Slovenská republika

Článok s obsahom pre inteligentných občanov 5. diel

06.05.2021

Ak sa necháme na Slovensku denne okrádať korporáciami cca o 100 miliónov eur, čo je za rok 36.500.000.000,-eur, potom budeme na tom do budúcnosti stále horšie až celkom Slovensko zanikne a dopadne horšie ako otrocká kolónia ! veľmi sa mi páči článok od blogéra Fera, škoda, že nespolupracuje: Matovičov prostredník novinárom, Šeligov prostredník občanom SR! – [...]

Článok s obsahom pre inteligentných občanov 4. diel

04.05.2021

Nestačí niekoho chcieť zachrániť, napríklad slovenský národ, ale treba mať aj súhlas od toho, koho chceme zachrániť! Ale ak sa jedná o opak, národ mlčí a súhlasí. Hlavne pred politikmi treba občanov chrániť! Politik je špekulant, ktorý nemyslí na nikoho, len na seba. Metaforou môžeme nazvať , ak médiá hlásia, že štát o niečom rozhodol a Vy (my všetci) [...]

Článok s obsahom pre inteligentných občanov 3. diel

04.05.2021

Pravdivý príbeh o tom, čo za divní ľudia sa nachádzajú okolo exposlankyni JUDr. Márií Ritomskej …. Video: (Predseda Kr súdu nemá kompetenciu, a načo potom je? – YouTube) Video: (17) Facebook Video: Za svoj názor už dnes nie je vo funkcií! Zaskočená odbornosť – Mojevideo Video: (,, Ja sám si nájdem svoje ovce a ujmem sa ich“ – YouTube)

Nemecko zjednotenie oslavy Merkelová

Nemci zaradili Pegidu medzi extrémistické organizácie

07.05.2021 21:22

Protiislamské hnutie vzniklo v Drážďanoch na jeseň roku 2014 ako malá skupina osôb.

Portugalsko EÚ summit sociálny ciele účastníci

Poliakom a Maďarom prekážal výraz „gender“ vo vyhlásení po samite EÚ

07.05.2021 20:48

Premiéri protestovali proti zmienke o rodovej rovnosti preto, lebo podľa nich vytvárala priestor pre presadzovanie práv LGBTI osôb.

Hotel Bôrik

Vláda chystá rekonštrukciu hotela Bôrika za takmer 4 milióny

07.05.2021 19:44

Obnova by mala ušetriť 55-tisíc eur ročne.

Boris Kollár

Kollár v kauze Čistý deň vypovedal na NAKA

07.05.2021 19:19

Šéf Sme rodina si s jednou z neplnoletých zverenkýň resocializačného zariadenia dohadoval sexuálne stretnutie.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 427
Celková čítanosť: 4261607x
Priemerná čítanosť článkov: 9980x

Autor blogu

Kategórie