Založ si blog

Podkopávanie autentických európskych hodnôt II. časť alebo ideológie kultúrneho komunizmu neomarxistických barbarov

Filozofia neomarxistov je deštruktívna kritika a eliminácia všetkých hlavných, autentických prvkov západnej kultúry, jej antického, židovského a kresťanského dedičstva, autority, morálky, tradície, rodiny, lojality, vlastenectva, národného uvedomenia, konvencií, atď. Ich spojencami sú všetci, ktorí akýmkoľvek spôsobom odmietajú tieto hodnoty. Otázku, kto zohrá rolu tohto spojenca v kultúrnej revolúcii zodpovedal Herbert Marcuse. Jeho kandidátmi boli radikálna mládež, černošskí bojovníci, homosexuáli, odcudzení, asociáli, radikálne feministky, revolucionári z krajín tretieho sveta a imigranti z týchto krajín – všetky rozhnevané hlasy „prenasle-dovaných obetí“ Západu. Scestnosť tejto filozofie potvrdzujú moslimovia, ktorí odmietajú nielen autentické európske hodnoty, ale aj „európske hodnoty“ vyznávané samotnými neomarxistami; napriek tomu však patria k ich najdôležitejším spojencom.

Starý európsky robotnícky proletariát, štandardná väčšina európskeho pôvodu neomarxistami nenávidené autentické európske hodnoty vyznával, preto ideologicky a historicky zlyhal. Nahradili ho noví spojenci neomarxistov, nová radikálna revolučná trieda – Nový proletariát, ktorého súčasťou sú tieto dve podtriedy:

  1. Neeurópski inokultúrni a inorasoví imigranti – čiže neštandardné menšiny importovaného neeurópskeho imigrantského pôvodu.
  2. Okrajové, alternatívne, subkultúrne a umelo stvorené skupiny európskeho obyvateľstva, čiže neštandardné menšiny domáceho európskeho pôvodu.

Európska civilizácia dospela do takého štádia rozkladu, že demontuje sama seba. Do tohto štádia sa dostala následkom budovania nového totalitného spoločensko-ekonomického systému, kultúrneho socializmu, ktorého intelektuálny, filozofický a ideologický zdroj je ideológia kultúrneho komunizmu neomarxistov Frankfurtskej školy. K tomuto záveru som dospel po analýze multikulturalizmu, antirasizmu, antidiskriminácie, radikálneho feminizmu, genderizmu, homosexualizmu, humanrightizmu, islamofóbie, pozitívnych rovností a ďalších „izmov, fóbií a pokrokových agend“ EÚ. Dopracovať sa k tomuto suchému konštatovaniu nebolo jednoduché. Multikulturalizmus ako mainstreamová ideológia, ktorá definuje poslanie prvej podtriedy Nového proletariátu importovaného z neeurópskych kultúr, nedokázala zastrešiť celé ideologické spektrum kultúrneho marxizmu, preto až po jeho jednoznačnom definovaní som dospel k záveru, že existuje aj subkultúrny multikulturalizmus (subkulturalizmus), ktorý definuje poslanie druhej podtriedy Nového proletariátu domáceho, európskeho pôvodu. Existuje tak len jedna neomarxistická ideológia kultúrneho komunizmu, avšak aplikovaná v mnohých variantoch. Na nej je založený a budovaný nový totalitný spoločensko-ekonomický a politický systém, kultúrny socializmus, ktorého súčasti sú multikulturalizmus a v rámci subkulturalizmu aj ostatné neomarxistické prúdy.

Matovičova vláda uvažuje XVII. diel . . . . . . Nový svetový poriadok – svetovláda!

tu je video:

Budovanie kultúrneho socializmu naštartovalo, rozbehlo a čoraz viac urýchľuje proces sociálno-ekonomického, demografického, kultúrneho a civilizačného rozkladu Európy. Neomarxisti sa vzdali svojho pôvodného cieľa, nastolenia ekonomického komunizmu na celom svete cestou kultúrnej revolúcie. Nevzdali sa však samotnej kultúrnej revolúcie ako prostriedku získania neobmedzenej politickej a ekonomickej moci v Európe a na celom svete.

Pripúšťam, že Václav Klaus sa nemýli, keď hovorí o postdemokracii v EÚ, ktorá stráca svoj demokratický charakter. Kultúrny socializmus a jeho ideológia sa adekvátne prejavuje aj v ekonomickej sfére, ktorá prejavuje výrazne negatívne tendencie vývoja, na čo dopláca väčšina obyvateľstva. Vnútorná aj zahraničná politika EÚ a USA tak nemá prakticky nič spoločné s krízou kapitalizmu a demokracie či novým imperializmom a kolonializmom, ako sa často nazývajú vojenské avantúry tohto klubu, väčšinou navonok bez zmysluplne a jednoznačne definovanej koncepcie a kalkulácie dopadov. Pokiaľ však priznáme, že sloboda a demokracia v EÚ a USA je už len formálna a prevahu získava nový typ socializmu, tak všetky aktivity tohto klubu nadobúdajú svoj logický zmysel. Prominenti typu Georga Sorosa, čiže s neomarxistami prepojená nadnárodná korporatívna finančná oligarchia sa len snažia dosiahnuť cieľ formulovaný ešte Frankfurtskou školou – nastoliť svoju moc globálne.

Viera nie je politika a cirkev, ak nepodporí slobodné voľby, by sa nemala miešať do politiky!

Hodnotový systém kultúrneho socializmu – stručné zhrnutie. Nová ľavica vychádzala z učenia Frankfurtskej školy. V kultúrnej vojne, ktorú vyhlásila všetkým autentickým hodnotám a výdobytkom európskej kultúry a civilizácie, dominovala postmoderna a relativizmus. V mojom systéme pojmov je súvzťažne postmoderna prejavom relativizácie a relativizácia je prejavom postmoderny. V postmodernej relativizácii a pluralite hodnôt je jeden objekt hodnotený subjektívne kvalitatívne rôzne (dobro – zlo) a zároveň rôzne objekty sú hodnotené subjektívne kvalitatívne rovnako (rovnosť všetkých kultúr), pretože v pluralite hodnôt absentujú jednoznačné hodnotové kritériá. V praxi to znamená dezintegráciu všetkých hodnotových štruktúr európskej kultúry a civilizácie do amorfnej, nestabilnej podoby. V postmodernom relativizačnom systéme plurality hodnôt tak môže mať jeden objekt kladnú aj zápornú hodnotu, preto je pre tento systém hodnôt typické, že následok sa stáva príčinou, obeť páchateľom a šarlatánstvo vedou.

Je mi ľúto slovenského národa ako trpí

V intenciách ideológie kultúrneho komunizmu sú si všetky kultúry, subkultúry, ich morálno-etické a hodnotové systémy a príslušníci rovní, vzájomne sa obohacujú a tým vytvárajú rasovo, menšinovo a sociálno-kultúrne rozmanitú a tolerantnú multikultúrnu spoločnosť. Rovnosť však nie je hodnota, ale hodnotové kritérium a tolerancia je hodnotový limit. Metódou zámeny významu týchto pojmov boli transformované všetky autentické morálno-etické a hodnotové kritériá európskej kultúry na anachronizmus a regres, ktorá sa tak spolu s jej nositeľmi, Európanmi, stala podradnou k všetkým imigrantským kultúram. Európania sa preto musia čoraz viac podriaďovať kultúrnym, morálno-etickým a náboženským zvyklostiam a pravidlám neeurópskych kolonistov. Najvýznamnejšia súčasť hodnotového systému liberálnej demokracie Západu, rovnosť občanov pred zákonom sa tak dostáva do podriadenej pozície vo vzťahu ku komunitárnym hodnotovým systémom neeurópskych kolonistov.

Tento postup, ktorým ideológia multikulturalizmu dezintegruje a destabilizuje európsku spoločnosť, je úspešne aplikovaný v celom neomarxistickom ideologickom spektre kultúrneho socializmu. Najvýznamnejšia súčasť hodnotového systému liberálnej demokracie Západu, rovnosť občanov pred zákonom sa tak postupne dostáva do podriadenej pozície nielen vo vzťahu ku komunitárnym hodnotovým systémom neštandardných menšín neeurópskej importovanej, ale aj domácej, európskej proveniencie, „obetí to útlaku“ štandardnej väčšiny, Starého európskeho robotníckeho proletariátu.

Hodnoty presadzované EÚ preto nie sú autentickými európskymi hodnotami, ale hodnotami kultúrnych marxistov, ktorí sa dokázali zmocniť politického, kultúrneho a ekonomického mainstreamu, a ich spojencov. Môj údiv nad tým, ako mohol taký kultúrny národ ako sú Nemci skĺznuť do nacistického barbarstva, sa pochopením princípov kultúrneho marxizmu vyparil. Do podobného kultúrneho barbarstva skĺzava aj európska kultúra a civilizácia prijímaním a presadzovaním hodnôt a princípov ideológie kultúrneho komunizmu neomarxistických barbarov.

https://www1.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/aku-buducnost-predpovedala-vestica-sibyla-top-5-proroctiev-medzi-nimi-aj-mrazivy-koniec-sveta

tu je video:

Uverejnil používateľ Jozef Chlebík Pondelok 15. júna 2020

Pavel Fendek  Inštitút národnej politiky Bratislava Slovenská republika

 

tu je video:

Protest proti Matovicovej vlade

Uverejnil používateľ Igor Jurečka Sobota 20. júna 2020

Podkopávanie autentických európskych hodnôt I. časť alebo desivé proroctvá

Článok s obsahom pre inteligentných občanov 5. diel

06.05.2021

Ak sa necháme na Slovensku denne okrádať korporáciami cca o 100 miliónov eur, čo je za rok 36.500.000.000,-eur, potom budeme na tom do budúcnosti stále horšie až celkom Slovensko zanikne a dopadne horšie ako otrocká kolónia ! veľmi sa mi páči článok od blogéra Fera, škoda, že nespolupracuje: Matovičov prostredník novinárom, Šeligov prostredník občanom SR! – [...]

Článok s obsahom pre inteligentných občanov 4. diel

04.05.2021

Nestačí niekoho chcieť zachrániť, napríklad slovenský národ, ale treba mať aj súhlas od toho, koho chceme zachrániť! Ale ak sa jedná o opak, národ mlčí a súhlasí. Hlavne pred politikmi treba občanov chrániť! Politik je špekulant, ktorý nemyslí na nikoho, len na seba. Metaforou môžeme nazvať , ak médiá hlásia, že štát o niečom rozhodol a Vy (my všetci) [...]

Článok s obsahom pre inteligentných občanov 3. diel

04.05.2021

Pravdivý príbeh o tom, čo za divní ľudia sa nachádzajú okolo exposlankyni JUDr. Márií Ritomskej …. Video: (Predseda Kr súdu nemá kompetenciu, a načo potom je? – YouTube) Video: (17) Facebook Video: Za svoj názor už dnes nie je vo funkcií! Zaskočená odbornosť – Mojevideo Video: (,, Ja sám si nájdem svoje ovce a ujmem sa ich“ – YouTube)

Hotel Bôrik

Vláda chystá rekonštrukciu hotela Bôrika za takmer 4 milióny

07.05.2021 19:44

Obnova by mala ušetriť 55-tisíc eur ročne.

Boris Kollár

Kollár v kauze Čistý deň vypovedal na NAKA

07.05.2021 19:19

Šéf Sme rodina si s jednou z neplnoletých zverenkýň resocializačného zariadenia dohadoval sexuálne stretnutie.

pocasie-8-5-2021

Divoký máj. Ráno zmrzneme, poobede zhoríme. Teploty pôjdu k tridsiatke

07.05.2021 18:42

Slovensko čaká obrovský teplotný skok. Počas víkendu môže byť prízemný mráz, v budúcom týždni teploty blízke tridsiatkam.

Mária Kolíková

Kolíková nevidí dôvod na demisiu a verí, že poslanci ju podržia

07.05.2021 17:37, aktualizované: 19:32

Ministerka uviedla, že odvolávanie nie je príjemná záležitosť a nemôže povedať, že si to užíva.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 427
Celková čítanosť: 4261337x
Priemerná čítanosť článkov: 9980x

Autor blogu

Kategórie